Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 3
За місяць : 180
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотекознавство та бібліографія (збірник)
Бібліотекознавство та бібліографія (збірник)

 image«Бібліотекознавство та бібліографія» – міжвідомчий науково-методичний збірник, спадкоємець попередніх фахових періодичних видань Харківської державної академії культури: «Труды Харьковского государственного библиотечного института», «Ученые записки», «Учені записки», «Наукові записки». Почав видаватися з 1964 р. У назві збірника є різночитання. Випуски 1–15 вийшли під назвою «Бібліотекознавство та бібліографія» (видавець – Книжкова палата України); випуски 16–31 мали назву «Бібліотекознавство і бібліографія» (видавець – Харківський державний університет ім. В. Н. Каразіна).

Враховуючи позитивний досвід видання фахових збірників Харківського державного бібліотечного інституту (ХДБІ), Міністерство культури УРСР доручило Харківському державному інституту культури (ХДІК) (перейменування відбулося в 1964 р., нині – Харківська державна академія культури) здійснювати змістову підготовку наукового збірника республіканського масштабу.

У передмові до першого числа збірника зазначалося, що відповідно до «Положення про республіканські міжвідомчі наукові, науково-технічні і науково-методичні збірники науково-дослідних установ, вищих учбових закладів та інших організацій УРСР», затвердженого Радою Міністрів Української РСР, розпочинається видання міжвідомчого збірника з питань бібліотекознавства та бібліографії.

Мета збірника – публікація наукових досліджень у галузі бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства, що провадяться в бібліотеках республіки та в Харківському державному інституті культури.

До редакційної колегії збірника за всю історію видання фахових наукових видань  вперше увійшли не лише викладачі ХДІК, а й представники інших бібліотечних установ України. Відповідальними редакторами в різні часи були відомі фахівці: М. Демченко (1964–1970 рр., вип. 1–9), Є. Тамм (1971–1991 рр., вип. 10–30), В. Удалова (1992 р., вип. 31).

Членами редакційної колегії тривалий час були: В. Бабич, О. Ботушанська, В. Витяжков, І. Вовченко, С. Волкова, І. Каганов, А. Кобзаренко, П. Коломієць, Н. Колосова, І. Корнєйчик, А. Корнієнко, Н. Королевич, Л. Макаренко, Ю. Медведєв, В. Навроцька, Л. Одинока, М. Пасічник, З. Печенізька, В. Туров, Н. Фрідьєва та ін.

Організаційним центром видання був Харківський державний інститут культури.

Спочатку структурно збірник складався з трьох розділів: Теорія та методика; З досвіду роботи; Історія. Книгознавство. Згодом його зміст було деталізовано. Так, останній, 31-й випуск мав таку структуру: Бібліотечно- бібліографічна діяльність; Організація бібліотечної справи; Бібліотечні фонди; Бібліотечні кадри; Історія бібліотечної справи і бібліографії.

Розширилося коло дописувачів збірника. Якщо в попередніх виданнях ними були лише викладачі харківського інституту, то в збірнику «Бібліотекознавство і бібліографія» його авторами були представники інших бібліотечних, бібліографічних та книгознавчих установ України, а пізніше – фахівці з інших країн. Так, серед 28 авторів (вип. 1) 16 осіб – викладачі ХДІК, 12 осіб – з інших установ України (Одеська державна наукова бібліотека ім. О. М. Горького (нині – Одеська національна наукова бібліотека), Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка, Донецька ОУНБ, Державна (нині – національна) історична бібліотека України, Книжкова палата України).

Збірник у різні часи отримував високу оцінку не лише українських, а й зарубіжних фахівців. Його зміст детально аналізувався провідними науковцями. Аналіз публікації збірника з книгознавчих проблем за перші десять років його існування в 1973 р. зробив відомий український дослідник Л. Гольденберг. У 1995 р., з нагоди 30-річчя заснування збірника, науковці Київського державного інституту культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв) В. Бабич та В. Пашкова проаналізували зміст збірника та висвітлення на його шпальтах питань історії бібліотечної справи і бібліографії. Прихильниками і поціновувачами видання були російські бібліотекознавці М. Машкова та Ю. Столяров. У 1992 р. американський бібліотекознавець М. Тарнавська позитивно оцінила зміст збірника та порівняла його з «Журналом бібліотекознавства і бібліографія», що видавався в Україні у 1927–1930 рр.

Науково-методичний збірник «Бібліотекознавство та бібліографія» мав значний попит серед фахівців книжкової та бібліотечно-бібліографічної сфери. На його сторінках упродовж майже 30 років (1964–1992 рр.) було опубліковано майже 700 статей з широкого спектра проблем, що постали перед бібліотечною, книжковою справою та бібліографією України у 60–80-ті рр. У 1992 р. вийшов 31-й, останній випуск збірника. Видання припинило своє існування з фінансових причин. Однак його матеріали залишаються джерельною базою для наукових розвідок з проблем книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства України.

 

Джерела

Бібліотекознавство і бібліографія: зб. ст. – Харків: Ред.-вид. відділ Кн. Палати УРСР. – 1964. – 246 с.

Гольденберг Л. И. Научный сборник украинских книговедов /Л. И. Гольденберг // Книга: Исслед. и материалы. – 1973. – Вып. 26. – С. 230–233.

Машкова М. В. История национальной библиографии в союзных и автономных республиках / М. В. Машкова // Сб. статей по библиографии и книговедению / ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленінград, 1973. – Вып. 2 – С. 28.

Бабич В. С. Питання історії бібліотечної справи і бібліографії на сторінках збірника «Бібліотекознавство і бібліографія» (До 30-річчя від дня заснування) / В. С. Бабич, В. С. Пашкова // Історія бібліотечної справи в Україні: зб. наук. праць / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1995. – Вип. 1. – С. 78–84.

Кушнаренко Н. М. Внесок Ю. Столярова у розвиток українського бібліотекознавства // Наталя Кушнаренко, Алла Соляник / Вісн. Кн. палати України. – 1998. – № 6. – С. 34–36.

Шейко В. М. Відродження фахової збірки на новій інформаційній основі / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – Вип. 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика: зб. наук. пр.– Харків, 1999. – Вип. 1. – С. 5–9.

Кушнаренко Н. З історії бібліотечної періодики: фахові видання Харківської державної академії культури / Наталя Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 11. – С. 38–41.

Кушнаренко Наталя Миколаївна
Статтю створено : 19.02.2016
Останній раз редаговано : 20.12.2021