Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 8
За місяць : 912
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Колосова Наталія Феоктистівна
Рубрики : Персоналії
Колосова Наталія Феоктистівна

imageКолосова Наталія Феоктистівна [31.10.1932, Харків – 28.10.2010, там само] – бібліограф, бібліографознавець, книгознавець, педагог, майстриня розмовного жанру. Кандидат педагогічних наук (1978), професор (1989).

Народилася в родині службовців. Рано втратила репресованого батька. Виховувалась матір’ю, медсестрою-радіологом за фахом, яка прищепила дочці потяг до знань і книги, шану до творчості та мистецтва. Під час Другої світової війни перебувала з матір’ю, яка працювала у військовому шпиталі, в евакуації в Алтайському краї в смт Тальменка, де продовжувала шкільне навчання до повернення в Харків у 1944 р.

Після закінчення з відзнакою 7 класів у 1947 р. вступила до Харківського технікуму підготовки культосвітніх працівників. Після його успішного закінчення з відзнакою (1950) була зарахована на факультет бібліографії Харківського державного бібліотечного інституту. Під час навчання виявила інтерес до наукової діяльності, брала активну участь у художній самодіяльності, де проявився її талант майстрині розмовного жанру (декламаторки). Після закінчення інституту з відзнакою (1954) була рекомендована для подальшого навчання в аспірантурі Ленінградського державного бібліотечного інституту, але за сімейними обставинами не змогла розпочати наукову роботу.

У 1954–1963 рр. працювала в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка спочатку бібліографом суспільно-політичної літератури науково-бібліографічного відділу, а з 1960 р. – старшим бібліографом довідково-бібліографічного сектору. Це був період набуття практичного досвіду, опанування бібліографічної майстерності, зокрема у період кількарічної роботи спільно з фахівцями ХДНБ ім. В. Г. Короленка О. Черкашиним та Т. Шерстюк з укладання багатотомного біобібліографічного словника «Українські письменники. Радянська література» (томи 4 і 5). Плідна праця Н. Колосової в ХДНБ була відзначена почесною грамотою Міністерства культури УРСР.

Періодично викладала технічну бібліографію в рідному інституті, на початку 1963 р. обійняла посаду старшого викладача кафедри бібліографії на постійній основі. Завдяки  підтримці колег по кафедрі, відомих бібліографів В. Витяжкова, І. Вовченко, О.  Довгополої, І. Корнєйчика, В. Масленнікової, Д. Тараманова швидко опанувала особливості педагогічної роботи зі студентами.

У 1966 р. Н. Колосова обійняла в Харківському державному інституті культури (ХДІК) посаду старшого викладача новоутвореної кафедри технічних бібліотек і науково-технічної інформації. Після реорганізації кафедри в 1978 р. вона повернулася на кафедру бібліографії, а в 1979 р. перейшла на новостворену кафедру галузевого бібліографознавства, яку очолила наступного року. На посаді завідувача кафедри працювала до вересня 1989 р.

У кінці 1960-х – на початку 1970-х років Н. Колосова розробила новий навчальний курс «Бібліографія технічної літератури», разом з необхідним навчально-методичним забезпеченням – програмами, методичними рекомендаціями та посібниками. Згодом підготувала і видала навчальний посібник «Организация технической библиографии в СССР и библиографическое обеспечение техники» (1986), за яким упродовж багатьох років навчалися студенти бібліотечного факультету ХДІК. Й дотепер Н. Колосову вважають чи не єдиним провідним фахівцем у галузі бібліографії технічної літератури України.

Н. Колосова є авторкою таких навчальних курсів, як: «Бібліографія природознавчої, технічної і сільськогосподарської літератури», «Бібліограф – укладач бібліографічних посібників». Методичні матеріали з цих курсів регулярно оновлювалися та перевидавалися.

Протягом понад 35 років педагогічної діяльності у ХДІК (у червні 1998 р. перейменованому в Харківську державну академію культури), де працювала по 31 грудня 1999 р., Н. Колосова послідовно та цілеспрямовано займалася науковою роботою. У 1978 р. в Московському державному інституті культури вона захистила кандидатську дисертацію «Бібліографічне і типологічне дослідження технічної книги Української РСР (1926–1932 рр.)», здобувши вчений ступінь кандидата педагогічних наук. У 1982 р. Н. Колосовій присудили вчене звання доцента, а в 1989-му вона отримала атестат професора (першою серед випускників бібліотечного факультету ХДІК).

Під науковим керівництвом Н. Колосової розроблялися дві держбюджетні кафедральні наукові теми: «Бібліографія бібліографії Української СРСР (1976–1980 рр.)» і «Система пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань в бібліотеках м. Харкова та шляхи її вдосконалення». За підсумками першої з них, яка розроблялася спільно з Книжковою палатою УРСР, було видано перший в Україні державний ретроспективний покажчик «Бібліографічні посібники УРСР. 1976–1980» (1985).  Н. Колосова була не лише ініціатором цього видання, а й членом редколегії, укладачем і автором оглядових статей до нього.

В останні роки своєї роботи на кафедрі бібліографознавства проф. Н. Колосова зосереджувалась на термінологічних проблемах бібліотекознавства та бібліографознавства, досліджувала внесок діячів книги у розвиток як суто книгознавства і бібліографознавства, так і в ті сфери діяльності, за якими створювались джерела бібліографічної інформації. Є авторкою низки наукових публікацій, присвячених персоналіям, укладачем бібліографічних покажчиків та термінологічного словника бібліотечно-бібліографічної термінології.

Серед учнів Н. Колосової – багато відомих фахівців у сфері бібліотечної справи і бібліографії, викладачів ХДАК, кандидатів і докторів наук, зокрема О. Адайкіна, І. Андрєєва, Л. Білан, І. Давидова, Я. Коцур, Л. Курило, Є. Медведєва, В. Петрикова, Є. Тодорова, Л. Філіпова, О. Щербініна та ін.

Багато років була членом вчених рад: ХДІК і бібліотечного факультету, його методичних комісій, Книжкової палати УРСР ім. І. Федорова; членом редколегії наукового збірника «Бібліотекознавство та бібліографія», а також членом Всесоюзної навчально-методичної ради Міністерства культури СРСР, членом Комісії з підготовки бібліотечних кадрів Міністерства культури УРСР.

Опублікувала понад 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких понад 20 – окремі видання; брала участь у багатьох союзних і міжнародних конференціях (Харків, Київ, Москва, Санкт-Петербург, Кіров, Перм, Вільнюс).

Підготувала велику кількість висококваліфікованих фахівців у галузі бібліотечно-бібліографічної  та інформаційної науки і практики України.

Твори

Українські письменники : біобібліогр. слов. у 5 т. – Т. 4. Радянська література. А–К / відпов. ред. Л. М. Новиченко ; уклали Н. Ф. Колосова  [та ін.]. – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1965. – 844 с.

Українські письменники : біобібліогр. слов. у 5 т. – Т. 5. Радянська література. Л–Я / відпов. ред. С. А. Крижанівський ; уклали Н. Ф. Колосова  [та ін.]. – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1965. – 855 с.

Довідково-бібліографічна робота технічних бібліотек : метод. розробка з курсу «Бібліографія технічної літератури» для студентів від-ня техн. б-к / Н. Ф. Колосова ; М-во культури УРСР, Харків. держ. ін-т культури. – Харків : ХДІК, 1968. – 24 c.

Видання технічної літератури на Україні (1917–1940). – Вип. 1. 1917–1925 роки : конспект лекцій для студентів-заочників / Н. Ф. Колосова. – Харків, 1970. – 26 c.

Библиография технической литературы : темат. план и метод. указ. для студентов-заочников отд-ния техн. б-к Харьков. гос. ин-та культуры, Каф. техн. б-к и науч. информации ; [сост. Н. Ф. Колосова]. – Харьков : ХГИК, 1972. – 61 c.

Библиография технической литературы : прогр. и метод. указ. Харьков. гос. ин-та культуры ; [сост. Н. Ф. Колосова]. – Харьков : ХГИК, 1977. – 50 c.

Библиографическое и типологическое исследование технической книги Украинской ССР (1926–1932 гг.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : (05.25.03) / Н. Ф. Колосова ; науч. рук. А. Я. Черняк, офиц. оппоненты В. Н. Довгопол, А. Э. Иоффе ; Москов. гос. ин-т культуры, Харьков. гос. ин-т культуры, Всесоюз. кн. палата. – Москва, 1978. – 23 с.

Организация технической библиографии в СССР и библиографическое обеспечение техники : учеб. пособие / Н. Ф. Колосова ; Харьков. гос. ин-т культуры. – Харьков : ХГИК, 1986. – 122 с.

Українсько-російський і російсько-український словник бібліотечних та бібліографічних термінів / уклад.: Н. Ф. Колосова, В. К. Удалова ; Харків. держ. ін-т культури. – Харків : ХДІК, 1992. – 30 с.

Бібліографія науково-технічної сфери : навч. посіб. / Н. Ф. Колосова ; Харків. держ. ін-т культури, Ф-т бібліотекознавства та інформатики, Каф. бібліографознавства.  – Харків, 1998. – 66 c.

Бібліографічна підготовка фахівців вищої кваліфікації у Харківській державній академії культури // Вісн. Харків. акад. культури : зб. наук. пр. – 2000. – Вип. 3. – С. 180–189.

 

Джерела

Сєдих В. В. Наталія Феоктистівна Колосова як бібліограф та бібліографознавець (до 70-річчя з дня народження) / В. В. Сєдих, О. П. Щербініна  // Бібліографічні читання пам'яті українського бібліографа Федора Максименка / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2002. – С. 64–80

Філіпова Л. Я. Бібліограф, педагог, вчений : (до 70-річчя з дня народж. Н. Ф. Колосової) / Л. Я. Філіпова // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 10. – С. 33–34.

Філіпова Л. Я. Бібліограф, педагог, вчений – Наталія Феоктистівна Колосова / Л. Я. Філіпова // Н. Ф. Колосова : біобібліогр. покажч.  – Харків : ХДАК, 2002. – С. 8–12.

Лосієвський І. Я. Бібліографічна діяльність Н. Ф. Колосової у ХДНБ ім. В. Г. Короленка / І. Я. Лосієвський // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2011. – Вип. 34. – С. 142–148.

________________

 

 Друковані праці викладачів ХДАК

  

 

 

Філіпова Людмила Яківна
Статтю створено : 24.09.2015
Останній раз редаговано : 22.01.2021