Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 1147
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я

Науковий проект

«Українська бібліотечна енциклопедія»

 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого) працює над реалізацією наукового проекту під назвою «Українська бібліотечна енциклопедія» (УБЕ). Це перша спроба в історії вітчизняної бібліотечної галузі заявити про себе у формі систематизованого зводу концептуально організованих і апробованих відомостей.

 

Спонукальними мотивами стали такі чинники:

 

  • суспільна значущість бібліотечно-інформаційної сфери України як важливого компоненту культурного і наукового потенціалу держави та першочергової умови для успішної інтеграції України у світовий інформаційний простір, а відтак – нагальна потреба у галузевому науково-довідковому ресурсі,  в якому у концентрованій формі відображено всі основні здобутки і напрацювання української бібліотечної і бібліографічної науки і практики;
  • історичний, виробничий, інтелектуальний, матеріально-технічний, інформаційний, науковий, кадровий потенціал, сформований бібліотечно-інформаційною сферою держави, що дає можливість об’єктивно відтворити у спеціалізованій енциклопедії  в узагальненому і упорядкованому вигляді основні відомості про цю сферу.

 

Стратегічна мета цього проекту – створити «Українську бібліотечну енциклопедію» як зручний для використання, інформативний, максимально актуалізований науково-довідковий ресурс, адресований не лише бібліотечним фахівцям, а й  широкому загалу. 

Організаційними, координаційними і практичними питаннями підготовки «Української бібліотечної енциклопедії» займається сектор енциклопедичних досліджень у складі науково-дослідного відділу НБУ ім. Ярослава Мудрого.

Загальні засади підготовки «Української бібліотечної енциклопедії» знайшли відображення у Концепції УБЕ, затвердженій наказом ДЗ «Національна парламентська бібліотека України» від 23.01.2012 № 4/1.

Для авторів УБЕ розроблено і видано «Методичні рекомендації для авторів «Української бібліотечної енциклопедії», в яких викладено основні вимоги до написання статей. Зокрема, серед цих вимог є такі, як стислість викладу, концентрація фактичного матеріалу, його достовірність, науковий стиль, тобто те, що вирізняє статті для енциклопедій поміж інших інформаційних матеріалів.

Просимо звернути увагу на зміни, які відбулися протягом 2012-2018 рр. у сфері розроблення нових стандартів при складанні бібліографічного опису. На заміну ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі» прийнятий та набув чинності від 22.08.2013 р. ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою». Цим останнім стандартом слід послуговуватися авторам статей при укладанні списку використаної літератури, який в свою чергу готується згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

З урахуванням розвитку нових інформаційних технологій та з метою забезпечення максимальної доступності користувачів до ресурсів УБЕ енциклопедія буде доступною в електронній версії на сайті НБУ ім. Ярослава Мудрого в режимі он-лайн. Тим самим уможливлено внесення оперативних змін до статей, додавання нових статей, оновлення контенту УБЕ, застосування внутрішніх та зовнішніх гіперпосилань у тексті. Перевагою електронної версії енциклопедії перед паперовою є й застосування зручного й багатоаспектного інтерфейсу, більш якісних ілюстрацій, інших можливостей. Водночас усуваються й такі недоліки, як  скорочення багатьох слів, прийняті в енциклопедіях, та штучна обмеженість інформаційного потенціалу, що є характерним для енциклопедій в традиційній паперовій версії.

Укладачі УБЕ дотримуються принципу максимально можливого сприяння авторам у вирішенні питань, що постають при написанні статей. Жодне  питання не залишиться без оперативної відповіді, консультації, поради, роз’яснення. Тільки спільними зусиллями можливе створення бібліотечної енциклопедії, покликаної засвідчити здобутки української бібліотечної сфери і стати надійним помічником та інформатором бібліотекарів і всіх, хто цікавиться бібліотечною справою.

З усіма питаннями та пропозиціями просимо звертатися за адресами (e-mail): ube@nplu.org (Сергій Леонідович Зворський, завідувач  сектору енциклопедичних досліджень)

ndv@nplu.org (Людмила Миколаївна Любаренко,  завідувач науково-дослідного відділу);