Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вовченко Ірина Олександрівна
Рубрики : Персоналії
Вовченко Ірина Олександрівна

image

Вовченко Ірина Олександрівна [15.05.1929, м. Москва – 29.06.2000, смт. Високий, Харківської області] – український бібліограф, бібліографознавець, педагог, кандидат педагогічних наук (1978).

І. О. Вовченко закінчила бібліографічний факультет Московського державного бібліотечного інституту (МДБІ) (1952). Навчалась в аспірантурі МДБІ.

Із переїздом до Харкова, з 1953 р., назавжди пов’язала своє життя з Харківським державним бібліотечним інститутом. На кафедрі бібліографії викладала курс «Бібліографія художньої літератури», започаткувала повний курс іноземної бібліографії. Брала участь у засіданні Міжнародної федерації бібліотечної асоціації і установ ІФЛА (1963–1969). Розробляла навчально-методичні матеріали з бібліографічних курсів. Займалася науковими дослідженнями з історії бібліографії України. Захистила дисертацію на тему: «Становлення радянської бібліографії в УРСР (1917–1929)».

У 1979–1989 рр. Ірина Олександрівна завідувала кафедрою загального бібліографо- та книгознавства Харківського державного інституту культури ім. Н. К. Крупської, з 1990 р. вона – професор кафедри, викладала бібліографічні дисциплін, керувала науковими і дипломними роботами студентів.

І. О. Вовченко брала участь у розробці міжкафедральної науково-дослідної теми «Бібліографія бібліографії УРСР» (1976–1980 рр.), у підготовці першого в Україні державного ретроспективного покажчика «Бібліографічні посібники УРСР, 1976–1980». Учасниця міжнародних, всесоюзних, республіканських наукових конференцій. Автор понад 60 публікацій наукового і навчально-методичного характеру.

 

Твори

 

Бібліографія художньої літератури та літературознавства на Україні (1946–1966 р.) : лекція. – Харків, 1968.

Питання теорії і методики бібліографії на сторінках книгознавчої преси УРСР 20-х років : лекція ... – Харків, 1971.

Основні напрямки розвитку української радянської рекомендаційної бібліографії в 20-ті роки // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1974. – № 14. – С. 70–79.

Становлення та розвиток радянської бібліографії на Україні : посіб. з історії рад. бібліогр. для студ. ін-тів культури. – Харків, 1976.

У истоков библиографии второй степени на Украине // Вопросы национальной библиографии второй степени в СССР. – Л., 1976. – С. 33–43.

Становление советской библиографии УССР (1917–1929 гг.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1978.

Українська радянська бібліографія : навч. посіб. для ін-тів культури України. – К., 1980. – У співавт.

Бібліографічні посібники УРСР, 1976–1980. – Харків, 1985. – У співавт.

Проблеми удосконалення жанрово-типологічної структури рекомендаційно-бібліографічної продукції УРСР (1976–1980) // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1986. – № 26. – С. 44–50.

Современное состояние и проблемы розвития библиографии библиографии в УССР // Библиография библиографии в СССР. Соврем. состояние. Организация. Проблемы. – Л., 1987. – Вып. 2. – С. 62–69.

Вагомий внесок у розвиток українського радянського бібліографознавства (І. І. Корнєйчик) // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1989. – Вип. 29. – С. 120–126. – У співавт.

Іноземна бібліографія : навч. посіб. – Харків, 1992.

Створення бібліографічного репертуару книг України – важливе завдання української національної бібліографії // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1992. – Вип. 31. – С. 94–101.

Ю. О. Меженко і ретроспективна національна бібліографія України // Культура України: Історія і сучасність : респ. наук.-теорет. конф., 26–28 жовт. 1992 : тези доп. – Харків, 1992. – С. 287–290.

Державна (національна) бібліографія України і міжнародні вимоги // Бібл. вісн. – 1994. – № 1. – С. 13–17.

Бібліографія бібліографії в Україні // Національна бібліографія в Україні: стан і тенденції розвитку : матеріали міжвід. наук. конф., 12–14 квіт. 1994 р., м. Київ. – К., 1995. – С. 93–98.

Сучасні проблеми створення Українського бібліографічного репертуару (УБР) періодичних видань // Українська періодика: Історія і сучасність : доп. та повідомл. ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., 22–23 груд. 1995 р. – Львів, 1995. – С. 257–259.

Ю. А.  Меженко – библиограф и библиотековед // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. – СПб., 1996. – Вып. 6. – С. 127–138.

Бібліографознавство : метод. рек. до самост. роботи студ. зі спец. «Документознавство та інформатика». – Харків, 1998.

Бібліографознавство : прогр. курсу зі спец. «Документознавство та інформатика». – Харків, 1998.

М. А. Годкевич – директор Книжкової палати (1922–1933 рр.) // Вісн. ХДАК : зб. наук. пр. – Харків, 2001. – Вип. 8. – С. 69–79.

 

Джерела

 

Колосова Н. Ф., Медведєва Є. А. Бібліографознавець Ірина Олександрівна Вовченко // Вісн. Книжк. палати. – 1999. – № 5. – С. 39–40.

Вовченко Ірина Олександрівна // ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4. – С. 687.

Медведєва Євгенія Андріївна
Статтю створено : 30.01.2015
Останній раз редаговано : 27.10.2016