Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 44
За місяць : 162
Кількість
статей : 888
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечні фонди
Розділ містить статті про комплекс питань, пов’язаних із комплектуванням, організацією та управлінням бібліотечними фондами.
Абетково-предметний покажчик (АПП) до систематичного каталогу
Автореферат дисертації
Алфавітна розстановка фонду
Альбом
Альманах
Аналітико-синтетичне опрацювання документів (АСОД)
Анотування
Антологія
Аркушеве видання
Атлас
Афіша
Багатотомне видання
Бібліографічне видання
Бібліографічний запис
Бібліографічний опис
Бібліотечне опрацювання документів
Бібліотечне фондознавство
Бібліотечний каталог
Бібліотечний фонд
Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)
Біодеструкція документів
Брошура
Буклет
Бюлетень
Видання
Газета
Дайджест
Дезидерат
Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки
Державний реєстр національного культурного надбання
Десяткова класифікація Дьюї (ДКД)
Дефектний примірник документа
Документ
Документообмін міжбібліотечний (внутрішньодержавний)
Дублетний примірник документа, дублет
Дублетний фонд
Дублетність
Екстеріорика
Заборгованість користувача бібліотеки
Заголовок бібліографічного запису
Зона бібліографічного опису
Індексування
Інформаційний листок
Інформаційно-пошуковий тезаурус НБУ імені Ярослава Мудрого
Каталог (реєстр)
Каталог періодичних видань
Каталожна картка
Каталожний роздільник
Класифікаційна система
Класифікаційна таблиця
Класифікаційний індекс
Книгообмін
Колективний автор
Компактус
Консервація бібліотечних документів
Лакуна в бібліотечному фонді
Ліфлет
Меморіальне видання
Методичні рекомендації
Метрополиця
Міжнародний книгообмін
Міжнародний стандартний номер книги (ISBN = International Standard Book Number)
Монографія
Навчальна (освітня) програма
Навчальне видання
Навчальний посібник
Область бібліографічного опису
Обмінний фонд
Обов’язковий примірник документів
Одиниці обліку бібліотечного фонду
Одиниця зберігання фонду
Паспорт каталогу
Передплата
Перекладне видання
Підручник
Практикум
Предметизування
Предметна рубрика
Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 роки
Програма поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року
Резервний фонд
Рейтер
Реферативне видання
Реферативний журнал
Реферативний збірник
Рубрикатор науково-технічної інформації (Рубрикатор НТІ)
Рух бібліотечного фонду
Словник предметних рубрик
Службовий каталог
Старіння матеріальної основи документа
Стелаж
Топографічний каталог
Універсальна десяткова класифікація (УДК)
Фонд (відділ) спеціального зберігання
Фонд навчальних видань
Хрестоматія
Читацький каталог