Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 780
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Гуменюк Михайло Прокопович
Рубрики : Персоналії
Гуменюк Михайло Прокопович

image

Гуменюк Михайло Прокопович [псевд. Михайло Рейський; 05.12.1918, с. Рея Солотвинської вол. Житомирського пов. Волинської губ., нині Бердичівського р-ну Житомирської обл. – 17.02.1988, Львів] – бібліограф, книгознавець, літературознавець, літературний критик, дослідник історії української преси та бібліографії, організатор бібліографічної практики в Україні.

Походив із селянської сім’ї. Після закінчення у 1939 р. Житомирського учительського інституту (нині – Житомирський державний університет імені Івана Франка) працював учителем української мови і літератури в сільській школі. Учасник Другої світової війни, полковий сапер-інструктор, боєць партизанського загону Першого молдавського з’єднання партизанських бригад, мав бойові нагороди. Демобілізувавшись, деякий час працював бібліотечним інспектором Львівського облліту, з 1947 р. старшим бібліографом, з 1954 р. – завідувачем відділу наукової бібліографії у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (ЛНБ; нині – Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника). Екстерном закінчив філологічний факультет Львівського державного (нині – національного) університету ім. І. Франка (1952).

Становлення М. Гуменюка як бібліографа і дослідника відбувалось у ЛНБ ім. В. Стефаника під впливом його вчителя Ф. Максименка. З іменем ученого нерозривно пов’язаний розвиток бібліографічної діяльності в Україні в 1950–1980-х pp. Він є автором і співавтором понад 170 публікацій: статей-досліджень про видатних діячів – фундаторів української бібліографії, історію вітчизняних періодичних видань, національну бібліографію, літературознавчих і публіцистичних студій, рецензій на бібліографічні покажчики, художні твори та ін. М. Гуменюк вважав пріоритетним завданням створення Українського бібліографічного репертуару, розробляв його теоретичні та організаційні засади. У 1967 р. він виступив з пропозицією відновити роботу з укладання репертуару української книги, яку розпочав Ю. Меженко у 1945–1949 рр. (стаття «Підсумки необхідні: до проблеми створення повної бібліографії української книги» виклавши у ній свій погляд на специфіку української книги і видання української національної бібліографії. Творчо використовуючи унікальні фонди ЛНБ, вивчав діяльність перших бібліографічних товариств в Україні, досліджував часописи («Бібліологічні вісті», «Друг», Житє і слово», «Жовтень», «Народ», «Світ»), зокрема, аналізував бібліографічну інформацію на їхніх сторінках. Велику увагу приділяв літературознавчій персональній бібліографії. У його доробку – бібліографічні посібники «Письменники радянського Львова» (вип. 1, 1960, за участю Є. Лазеби), «М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький» (1962, співавтор Є. Кравченко), покажчики про класиків української літератури: Л. Глібова, П. Грабовського, Я. Галана, П. Козланюка, І. Котляревського, Леся Мартовича, І. Тобілевича, С. Тудора, Марка Черемшину, І. Франка та ін. Упорядник краєзнавчих щорічників «Соціалістична Львівщина» (1953, 1954, 1956, у співавторстві), «Радянські Карпати» (1978, у співавторстві).

image
Українські бібліографи XIX – початку XX століття : нариси про життя та діяльність / М. П. Гуменюк. – Xарків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1969.
Найважливіший науковий доробок М. Гуменюка – ґрунтовне історико-бібліографічне дослідження, що має першоджерельний характер, – «Українські бібліографи ХІХ – початку ХХ століття» (1969). Це перша в Україні монографія з історії української дожовтневої бібліографії. У ній за хронологічним принципом уміщено нариси-портрети 15 видатних представників української науки і культури, які не були професійними бібліографами: М. Максимовича, О. ЛазаревськогоП. Єфименка, Я.  Головацького, Г. Данилевського, М. Комарова, Х. Алчевської, І. Франка, М. ПавликаВ. Лукича (Володимира Левицького), І. Павловського, В.  Доманицького, Б. Грінченка, розкрито їхню роль у започаткуванні тих чи інших видів бібліографії в Україні. Попри підтримку з боку академіка АН УРСР, поета М. Рильського, який дав рекомендацію до друку книги в 1963 р., схвалення авторитетними бібліографами Ф. Максименком, Ю. Меженком, М. Ясинським з ідеологічних причин її опублікування тривалий час блокувалося. Так само не дозволялася незручна для влади інтерпретація багатьох фактів та історичних подій, табуювалися певні імена, книги, діаспорні видання. Логічним і хронологічним продовженням цієї праці М. Гуменюка став збірник «Біля джерел української радянської бібліографії» (опублікований посмертно, в 1991 р.), в якому висвітлено діяльність Ю. Меженка, К. Копержинського, І. Бойка, В. Гущина, І. Калиновича, розкрито місце бібліографії в працях академіків Д. Багалія, М. Возняка, П. Тутковського.

М. Гуменюк був членом редколегій усіх тематичних збірників статей, виданих ЛНБ ім. В. Стефаника в 1972–1980 рр. Автор численних статей про українські часописи та бібліографів, уміщених в Українській літературній енциклопедії, енциклопедичному словнику «Книговедение». Співпрацював із журналами «Архіви України», «Вітчизна», «Жовтень», «Радянське літературознавство», «Література в школі», «Советская библиография», «Соціалістична культура», багатьма газетами.

Особовий архів М. Гуменюка зберігається в рукописному відділі ЛННБ ім. В. Стефаника (ф. 226).

 

Твори

И. Левицкий – выдающийся украинский библиограф XIX ст. / М. П. Гуменюк // Сов. библиог. – 1955. – вып. 41. – С. 45–52.

Іван Якович Франко : кат. творів письменника та літ. про нього: до 100-річчя з дня народж. / М. П. Гуменюк, В. К. Гумецький та ін. – Львів, 1956. – 175 с.

Письменники радянського Львова : матеріали до біобібліогр. / склав М. П. Гуменюк (за участю Є. М. Лазеби). – Львів, 1960. – Вип. 1. – 352 с.

М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький : бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк, Є. Є. Кравченко. – Львів, 1962. – 134 с.

Бібліографічна робота з питань краєзнавства / М. П. Гуменюк // Краєзнавство в бібліотеці. – Київ, 1965. – С. 26–30.

Бібліографічні товариства на Україні // Наук.-інформ. бюл. Архів. упр. УРСР. – 1965. – № 2. – С. 44–49.

З досвіду складання краєзнавчих покажчиків різних типів бібліотеками Прикарпатської зони / М. П. Гуменюк // Краєзнавча робота бібліотек України. – Київ, 1966. – С. 173–185.

Підсумки необхідні: До проблеми створення повної бібліографії української книги / М. П. Гуменюк // Літературна Україна. – 1967. – 8 груд.

Українські бібліографи XIX – початку XX століття : нариси про життя та діяльність / М. П. Гуменюк. – Xарків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1969. – 182 с.

Бібліографія на сторінках прогресивних українських видань «Друг», «Світ», «Народ», «Житє і слово» / М. П. Гуменюк // Книга і знання. – Львів, 1974. – С. 101–117.

Важная составная часть информационной роботы библиотеки: О справочно-библиографической роботе Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника АН УССР / М. П. Гуменюк // Справочно-библиографическая работа в библиотеках. – Москва, 1977. – С. 70–78.

Деякі питання роботи наукової бібліотеки / М. П. Гуменюк // Вісн. АН УРСР. – 1977. – № 8. – С. 237–245.

Нотатки про бібліографічну інформацію на сторінках журналу «Жовтень» / М. П. Гуменюк // Книга і бібліотека на службі науки. – Київ, 1978. – С. 123–130.

Журнал «Бібліологічні вісті» (1923–1930) / М. П. Гуменюк // Книгознавство та бібліографія : зб. наук. пр. – Київ, 1983. – С. 75–81.

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР : іст. нарис / М. А. Вальо, М. П. Гуменюк та ін. – Київ : Наук. думка, 1989. – 204 с.

Біля джерел української радянської бібліографії / М. П. Гуменюк ; упоряд. та підгот. текстів Л. І. Ільницької ; післямова М. Л. Бутрина. – Київ : Наук. думка, 1991. – 152 с.

 

Джерела

Полєк В.Т. ГУМЕНЮК М.П. Українські бібліографи XIX – початку XX ст.: Нариси про життя та діяльність. – Xарків : Кн. палата, 1969. / Полєк В.Т. // Укр. іст. журн. - 1971. - № 3. - С. 140–141.

Михайло Прокопович Гуменюк : бібліогр. покажч. / уклад. Л. І. Ільницька. – Львів, 1980. – 34 с.

Вальо М. А. На ниві української радянської бібліографії / М. А. Вальо // 3 історії книги та бібліографії : зб. наук. пр. – Київ, 1990. – С. 126–129.

Королевич Н. Ф. Михайло Гуменюк (19181988) / Н. Ф. Королевич // Українські бібліографи XX століття / Н. Ф. Королевич. – Київ, 1998. – С. 264–289.

Кошик Н. Внесок М. П. Гуменюка у дослідження історії української бібліографії / Наталя Кошик // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 57–63.

Вальо М. Діяльність відділу наукової бібліографії 1963–201 рр. / Марія Вальо // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – Львів, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 181–206.

Рева Н. Михайло Прокопович Гуменюк у бібліографії і в житті : спогади / Ніна Рева, Лариса Рева // Львівська національна наукова бібліотека : історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28–30 жовт.2010 р. / НАН України, Львів. нац. б-ка ім. В. Стефаника.  – Львів, 2010. – С. 136–138.

Трегуб М. М. Архівна спадщина бібліографа і літературознавця М. П. Гуменюка / М. М. Трегуб // Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ–ХХ століть : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. (24 квіт. 2012 р., м. Житомир) : наук. збірник «Велика Волинь» : у 2 т. – Житомир, 2012. – Т. 1. – С. 105–110.

Ільницька Л. Видавничі проекти Михайла Гуменюка: реалізовані та задумані  (на архівних матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) / Людмила Ільницька // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – 2013. – № 5. – С. 258–278.

Купчик К. Визначний український бібліограф. До 100-річчя від дня народження М. Гуменюка (1918–1988/ К. Купчик // Дати і події, 1918, друге півріччя : календар знамен. Дат № 2 (12) / Нац. б-ка України ім.. Ярослава мудрого ; уклад. В. Кононенко (кер. проекту) [та ін.] – Київ, 2018. – С. 112–115.

 

––––––––––––––––

Михайло Прокопович Гуменюк (1918 – 1988) // Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу : інформ.-бібліогр. ресурс / Держ. наук.-пед. б-ка ім. В. О. Сухомлинського.

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 16.03.2015
Останній раз редаговано : 05.12.2023