Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 210
Кількість
статей : 843
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Читацька конференція
Читацька конференція

Читацька конференція – 1) публічне обговорення літературних творів певного тематичного спрямування із залученням великої читацької аудиторії, масова форма соціокультурної діяльності бібліотеки; 2) зібрання користувачів бібліотеки з метою обговорення її діяльності.

Як форма усної пропаганди літератури, бібліотечного обслуговування та бібліотечного спілкування Ч. к. виникла наприкінці 20-х рр. 20 ст. Їй передували «вечори рецензій», «вечори живої бібліографії», «літературні гуртки», де обговорювалися книжкові новинки. На «вечорах робітничої критики» (1926–1929) твори письменників обговорювалися за їх участю.

Вечори книг, рецензій, гуртки, а згодом і читацькі конференції були спрямовані на розвиток навичок самостійної роботи з книгою, на самоосвіту, а головною метою стало привернення уваги читачів до найбільш цінних в ідейному та художньому сенсі зразків літератури.

Особливої популярності Ч. к. набули в 50–60-ті роки 20 ст. і присвячувалися найкращим зразкам художньої літератури, книгам з виробничої тематики. Однак стандартний підхід до проведення Ч. к., зокрема, за єдиною методикою та загальною для всіх бібліотек тематикою, призвів до зменшення інтересу до цієї форми роботи. Поступово пріоритетними для читачів стали більш вільні обговорення (подібно до бібліотечних диспутів) в невеликих аудиторіях (літературних гуртках, клубах за інтересами, літературних вітальнях). Проте, поняття «читацька конференція» закріпилося в бібліотечному та письменницькому середовищі, хоча методика їх проведення поступово змінювалась.

У 90-ті рр. 20 ст. масштаби проведення Ч. к. скорочуються, але як форма масової роботи вона зберігається.

На сучасному етапі Ч. к. є однією з традиційних форм масової роботи, спрямованої на популяризацію книжкових фондів бібліотеки та стимулювання читацької активності.

Зазвичай предметом обговорення Ч. к. є об'єднані серією, жанром, темою групи літературно-художніх, наукових, науково-популярних, виробничо-практичних, громадсько-політичних видань; конкретна книга; творчість окремого письменника тощо.

З огляду на те, що методика організації і проведення Ч. к. передбачає використання багатьох видів і форм соціокультурної діяльності, вона вважається найбільш складною формою роботи бібліотек, що включає бесіди з читачами, огляд літератури, обговорення книжок, лекції, консультації, зустрічі з автором, експонування літератури, публічні виступи, обмін думками, аналізування, оцінювання художніх творів та ін.

Найважливіші функції Ч. к. – просвітницька, привернення уваги до читання, виявлення читацької думки (поглядів), формування культури читання в цілому.

Ч. к. виконує комунікаційну функцію, оскільки забезпечує взаємодію читачів, бібліотекарів, авторів, критиків, представників редакцій журналів, видавництв. Спрямовані на максимальне стимулювання читацької активності Ч. к. також сприяють виявленню сучасних уподобань читачів, формуванню навичок колективного аналізування, критичного мислення, естетичних смаків, підвищенню професійного та культурного рівня, задоволенню культурно-інформаційних потреб користувачів бібліотеки.

На практиці трапляються заочні Ч. к. (обговорення книжок на сторінках місцевої газети або на радіо), очно-заочні Ч. к. (як у бібліотеках, так і на сторінках місцевої газети, куди надсилаються найбільш цікаві відгуки читачів). Особливим різновидом Ч. к. є  читацько-глядацька конференція, де предметом обговоренням стає кіно- або телеекранізація творів літератури, як класичних, так і сучасних.

Ч. к. як зібрання користувачів бібліотеки організовуються з метою заслуховування її публічних звітів, обговорення нагальних проблем функціонування й перспективних планів бібліотечної установи, сприяють реалізації її комунікаційної політики, поліпшенню репутації.

 

Джерела

Грибівська К. Перша заочна конференція читачів бібліотеки УАН // К. Грибівська // Бібліотека в соціалістичному будівництві. – 1935. – № 7.– С. 55– 56.

Читацька конференція / Е. В. Куделько, С. Й. Мінц // Довідник з бібліотекознавства і бібліографії. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1969. – С. 242.

Читательские конференции // Cправочник библиотекаря. – Москва : Книга, 1985. – С. 110–111.

Читательские конференции и диспуты // Массовая работа с читателями в ЦБС : Методические рекомендации.– Москва, 1988. – С. 44–57.

Читательская конференция // Библиотечное дело : Терминологический словарь. – Москва, 1986. – С. 167. 

Читательские конференции // Массовая работа областной библиотеки. – Ленинград, 1964. – С. 74–84.

Работа с читателями : [учеб. для библиотеч. фак. ин-тов культуры] / [Карташов Н. С. и др.]; под ред. В. Ф. Сахарова.– Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Книга, 1970. – 352 c.

Юдіна Л. М. Читацька конференція як результат дослідницької роботи користувачів документами Національного архівного фонду / Л.М. Юдіна // Архіви України. – 2011. – № 6. – С. 66–74.

Лаппо В. В.  Шляхи  підвищення  читацької  культури  студентської молоді  в  умовах  гуманітаризації  вищої  освіти  : [про методику організації читацької конференції] / В. В. Лаппо //Актуальні  проблеми педагогіки, психології та фахової освіти. – 2016. – № 1. – С. 33–40.


————————————————

Читацька конференція за книгою Анатолія Антоненка "Переправа" в  Марганецькій центральній бібліотеці (Дніпропетровська область). Відео.

 

Сливка Олена Василівна
Статтю створено : 09.12.2014
Останній раз редаговано : 03.02.2020