Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 8
За місяць : 912
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечний диспут
Бібліотечний диспут

Бібліотечний диспут (лат. disputare – міркувати, сперечатися) – діалогова форма масової роботи, метод обговорення конкретної теми.

Під час диспуту з найбільшою силою повинна виявлятися організуюча й комунікативна функція бібліотеки як місця неформального спілкування читачів, бібліотекарів, представників громадських та творчих організацій. На відміну від дискусії Б. д. не тільки прояснює підстави різних точок зору його учасників, а й стверджує позиції тих осіб, які сперечаються. Нерідко остання обставина в Б. д. має домінуюче значення. Книга є інструментом для проведення диспуту, пошуку прикладів і аргументів, для уточнення та заглиблення в тему. Під час диспуту учасники висловлюють свою думку, ґрунтуючись на аргументах, запозичених з літератури. Висловлюючи свою думку з тих чи інших морально-етичних питань, читачі посилаються на висловлювання літературних персонажів, зіставляють свої погляди з думками героїв улюблених ними книг або, навпаки, протиставляють свої дії та вчинки діям тих, хто не викликає в них симпатії.

Участь у диспуті  вимагає від читачів самостійної та серйозної роботи з літературними джерелами, уміння аналізувати прочитане, висловлювати власну думку, відстоювати свою точку зору, з'ясовувати й затверджувати правильність поглядів з певної проблеми. Досягається це саме теоретичною суперечкою, дискусією.

Саме слово "диспут" спочатку означало публічний захист наукового твору, написаного для отримання вченого ступеня. Сьогодні цим словом називають публічний спір на наукову і суспільно важливу тему. Останнім часом популярна така форма як Форсайт-диспут (foresight – "погляд у майбутнє"), спрямований на формування пріоритетів і на досягнення людьми певної мети (наприклад, підвищення інтересів до читання).

 

Джерела

Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2007.

Библиотечное обслуживание: Теория и методика : учебник  / под ред. А. Я. Айзенберга. –  М. : Изд-во МГУК, изд-во ТОО «Либерея», 1996.

Литературная гостиная как средство приобщения к искусству слова: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/416651/ .

 

 

Совершенна Лариса Сергіївна
Статтю створено : 23.02.2015
Останній раз редаговано : 23.02.2015