Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Обговорення книг
Обговорення книг

 

 

Обговорення книг – вільний обмін думками і враженнями про прочитане, детальний аналіз і оцінювання художніх творів, публіцистики, галузевої літератури. Є однією з форм соціокультурної діяльності бібліотек. Здійснюється користувачами спільно з бібліотекарями, авторами, критиками, представниками редакцій журналів, видавництв за попередньою домовленістю у визначений день і час. Обговорення завжди  проводиться за однією конкретною книгою, зрідка за 2-3 творами одного автора чи з однієї актуальної теми. О. к. сприяє популяризації видань, бібліотечно-бібліографічному спілкуванню, підвищенню читацької активності, адекватному сприйняттю літератури, виробленню умінь і навичок критичного мислення, самостійної роботи з книгою, культури читання в цілому, формуванню естетичних поглядів і смаків, інформаційної культури, комунікативних навичок. Тому ця форма найбільшого поширення набула у бібліотеках для дітей та юнацтва. О. к. практикуються серед читацького активу – в літературних і рецензентських гуртках, читацьких клубах за інтересами, навчальних колективах, проводяться в літературних  вітальнях та студіях, на читацьких конференціях, під час презентації книг, після голосних читань і літературних ігор, на бібліотечних диспутах тощо. Найбільш складною формою О. к., що вимагає певного підготовчого етапу, є читацька  конференція. Книга, яка передбачається для обговорення, має бути заздалегідь прочитана якомога більшою кількістю учасників заходу.

При підготовці заходу необхідне застосування елементів рекламування, з використанням як традиційної форми – бібліотечного плакату, текст якого знайомить з автором і його твором та готує читача до участі в О. к., так і широких можливостей сучасних інформаційних технологій.

 

Джерела

 

Беляков Л. В. Массовая работа библиотеки ; Учеб. пособие / Беляков Л. В. ; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1973. – С. 140-142;

Езова С. А. Специфика организации и проведения читательской дискуссии / С. А. Езова // Научные и технические библиотеки СССР. – 1990. – № 9. – С. 28-31;

Лаврикова Е. А. Обсуждение книг в библиотеке – форма обучения чтению «с мыслью» : из опыта работы библиотечно-информационного центра № 6 МУ ЦБС г. Липецка / Е. И. Лаврикова // Новая библиотека. – 2008. – № 9. – С. 19-22. 

Погонець Олена Дмитрівна
Статтю створено : 09.12.2014
Останній раз редаговано : 27.01.2017