Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка
Рубрики : Бібліотеки
Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка

imageЧернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка – головний бібліотечний заклад Буковини, один з про­відних культурно-просвітницьких, науково-дослідних, методично-консультаційних бібліотечних центрів області, головне книгосховище краю, обласний депозитарій краєзнавчої літератури, осередок краєзнавчої бібліографії, книгообміну та міжбібліотечного абонемента.

Бібліотеку засновано у липні 1940 р. на підставі постанови Раднаркому УРСР. Початково вона перебувала у підпорядкуванні відділу народної освіти Чернівецького повітового виконкому. Факт відкриття бібліотеки підтверджується публікацією за 8 вересня 1940 р. на шпальтах газети «Радянська Буковина» під назвою «Створення обласної бібліотеки». Першим директором став Ф. Дудко, подальше життя і діяльність якого впродовж тридцяти років були пов’язані з розбудовою обласної бібліотеки (1940–1970, з перервою). Для облаштування бібліотеки згідно з рішенням виконкому Чернівецької міськради від 9 вересня 1940 р. було виділено приміщення із п’яти кімнат та великої зали у будівлі в центрі міста за адресою вул. Янку Флондора (з 27 листопада 1940 р. – Ольги Кобилянської), 19, що раніше належала чернівецьким адвокатам братам Х. та М. Кінсбрунерам, а до встановлення радянської влади на Буковині в ній знаходився осередок румунської таємної політичної поліції (сигуранци); будинок знесено у 2002 р. Книжковий фонд вміщував 30 тис. пр. друкованих видань, якими користувалися 4 тис. відвідувачів; працювали три основні відділи – абонемент, читальня, комплектування і обробки літератури.

Робота обласної книгозбірні через 10 місяців була перервана війною й тимчасовою окупацією Чернівців румунськими військами – союзниками нацистської Німеччини. Директора бібліотеки Ф. Дудка мобілізували до лав Радянської армії. Більшість фонду було розграбовано, невелику частину встигли вивезти у тил. У 1944 р., після визволення міста, обласна бібліотека відновила свою роботу в підпорядкуванні відділу культурно-освітніх установ при облвиконкомі, набувши статусу консультативного центру для створення бібліотек у населених пунктах Буковини.

Для поповнення книгозбірні використовувались різні джерела комплектування: обмінні фонди провідних бібліотек із різних міст СРСР, приватні зібрання та колекції, подарунки від населення. 28 квітня 1944 р. часопис «Радянська Буковина» поінформував містян про те, що силами працівників бібліотеки завезено 80 тис. пр. книжок українською, російською, французькою, англійською, польською й іншими мовами. У травні 1945 р. надійшов вантаж з літературою від провідних бібліотек із Харкова, Новосибірська, Горького, Києва, Москви та з інших міст.

Певний час бібліотеку очолювала В. Довжинська, згодом вона працювала викладачем бібліотечних дисциплін в Чернівецькому культ­освітньому училищі (нині – Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв імені С. Воробкевича), у 1954–1972 рр. була директором Чернівецької обласної бібліотеки для дітей.

Архівні документи свідчать про великий потяг місцевого населення до книжок і знань. Так, лише за 5 місяців 1945 р. читальну залу Чернівецької обласної бібліотеки відвідало 4744 особи, яким було видано 14 910 книжок, послугами абонементу скористались 3 010 осіб.

Після демобілізації в 1947 р. повернувся в бібліотеку її директор Ф. Дудко (одночасно він викладав у культосвітньому училищі), активізувалась робота з добору професійних кадрів, зокрема з-посеред випускників цього училища. У повоєнному штаті бібліотеки було 9 працівників. Серед них: М. Балк, М. Верега, М. Кацан, В. Коваленкова, Л. Мохова, О. Пазюк, М. Харченко, Є. Шевченко. Деякий час бібліотека містилася у двох кімнатах у будівлі колишнього Польського дому (до 1940 р. у ньому розміщувалась низка польських товариств та інституцій, які мали свою досить велику книгозбірню з універсальним за змістом фондом) за адресою вул. Ольги Кобилянської, 36. У 1949 р. з відчутно розграбованої і знищеної колишньої польської бібліотеки до обласної книгозбірні перемістили певну частину книжок іноземними мовами.

Продовжувалося структурне зміцнення обласної бібліотеки. Зі створенням у 1947 р. методичного кабінету бібліотека перебрала на себе обов'язки обласного методичного центру; організований 1949-го р. бібліографічний відділ виконував функцію координування інформаційно-бібліографічної та краєзнавчої роботи в книгозбірнях області.

З 1947-го по 1965 рр. в методичному кабінеті працювали В. Остапенко, В. Плахтій, А. Онопко. З 1961-го по 1965 рр. його очолював В. Погуть. Методична робота цього періоду спрямовувалась на забезпечення розвитку бібліотечної мережі, диференційованого обслуговування різних груп читачів, залучення громадськості до роботи бібліотек краю. Перші видання бібліотеки, що датуються 1956-м р., були нечисленними й порівняно невеликими за обсягом; поступово їх кількість і обсяги зростали.

Штат бібліотечних працівників поповнили випускники Харківського бібліотечного інституту (нині – Харківська державна академія культури), зокрема: Т. Зайцева, М. Портнікова, А. Редько, Л. Сікорська.

У 1958 р. бібліотека отримала в користування триповерховий будинок на вул. О. Кобилянської, 47, в якому розміщується й дотепер. Будівля споруджена в 1891–1894 рр. у стилі неоренесансу; у 1920–1930-ті роки тут знаходились Буковинський сільськогосподарський банк, редакція німецькомовної газети «Чернівецький щоденник», управління румунської електрокомпанії. Фасад будівлі оздоблено архітектурними деталями. Перший поверх інкрустовано виразним порталом, другий і третій прикрашають пілястри, віконні отвори увінчуються мандриками трикутної, напівциркульної та прямокутної форм. Поперечні карнизи розділяють поверхи фасаду, під дахом великий карниз тосканського профілю. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення (охоронний № 22-4 в від 05.08.1982 р.).

У1960-ті рр. започатковані нові структурні підрозділи: спеціалізовані читальні зали, відділ нотно-музичної і репертуарної літератури, міжбібліо­течний і заочний абонементи.

 З 1960 р. абонемент працював в умовах відкритого доступу читачів до книжкового фонду. На 1 січня 1968 р. кількість читачів бібліотеки становила 18 027 осіб, обсяг фонду зріс до 377,8 тис. пр.

З роками обласна бібліотека збагачувалась новим досвідом в організації бібліотечного обслуговування мешканців Буковинського краю, урізноманітнювались її функції, зростав авторитет у громаді. Упродовж 1971–1973 рр. книгозбірню очолював В. Калиниченко. Під його керівництвом у структурі бібліотеки було створено нові відділи – комплектування, обробки і каталогізації, технічної літератури, літератури іноземними мовами, зберігання бібліотечних фондів, обслуговування працівників сільського господарства. Серед провідних спеціалістів лідерськими якостями вирізнялися М. Кацан, Є. Шевченко, Г. Юхименко.

У 1973 р. книгозбірня набула статусу державної обласної наукової бібліотеки. На посаду директора призначено І. Ярошенка (перебував на цій посаді до грудня 1994 р.). Значна увага в діяльності установи зосереджувалася на науково-дослідній та методичній роботі, укладанні та розповсюдженні бібліографічних покажчиків, методично-бібліографічних матеріалів, інших інформаційних та довідкових видань. У 1980-х рр. Чернівецька ДОНБ сформувалась як одна з найбільших книгозбірень універсального профілю в Україні, стала визнаним центром надання організаційно-методичної допомоги та координації діяльності бібліотек всіх систем та відомств Буковини. Вагомий особистий внесок у розвиток бібліотеки зробили Р. Венцировська, Н. Дідгурська, Л. Мохова, Л. Хоменко.

У 1984 р. Міністерство культури УРСР затвердило новий статут і структуру Чернівецької державної обласної універсальної наукової бібліотеки. В оновленій структурі ДОУНБ передбачалося функціонування 12 відділів і 6 секторів. Галузеві відділи обслуговування було визначено як спеціалізовані, з окремими підсобними фондами, максимально наближеними до читачів.

У 1990 р. установа була перейменована на Чернівецьку обласну універсальну наукову бібліотеку, 20 червня того ж року унаслідок реорганізації бібліотечної мережі до її структури на правах філії обслуговування юнацтва увійшла колишня Чернівецька обласна бібліотека для юнацтва.

Демократичні зміни та об’єктивні соціально-економічні процеси, що відбувалися в незалежній Україні в 1990-х рр., істотно вплинули на зміст і діяльність Чернівецької ОУНБ. У цей період формувалися передумови бібліотечної практики в умовах ринкових відносин, було впроваджено бригадний підряд у структурних підрозділах, додаткові платні бібліотечні послуги. Якість бібліотечної діяльності забезпечували провідні фахівці ОУНБ В. Біретто, Р. Гінзбург, Т. Зайцева, А. Іваницька, С. Нішенко.

1995-го р. Чернівецьку ОУНБ очолила А. Іваницька. У цей період колектив бібліотеки брав активну участь у конкурсних проєктах, оновленні бібліотечних технологій, удосконаленні науково-методичної, інформаційно-бібліографічної діяльності, запровадженні інноваційних форм обслуговування користувачів.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 р. № 843 Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці присвоєно ім’я відомого українського письменника, громадського діяча, літературознавця, фольклориста Михайла Івасюка.

У 2013 р. затверджено нову структуру Чернівецької ОУНБ імені Михайла Івасюка, у якій діють 13 структурних підрозділів: відділи абонемента, обслуговування користувачів, краєзнавства, наукової інформації та бібліографії, документів іноземними мовами, документів з економічних, технічних та природничих наук, мистецтв, інформаційних технологій та електронних ресурсів, формування фондів, каталогізування, зберігання та реставрації бібліотечних фондів, науково-методичний та філія обслуго­вування юнацтва. Філія забезпечує надання бібліотечних та довідково-інформаційних послуг молоді, популяризацію книги та читання; її колектив впроваджує інформаційні технології та інтерактивні форми дозвілля, залучає молодь до участі в роботі молодіжних клубів, об’єднань, мережевих проєктів, розвиває партнерські стосунки з організаціями та установами, які працюють серед молодіжного середовища.

З 2016 р. бібліотеку очолює Н. Філяк. Заклад спрямовує свою діяльність на формування та ефективне використання ресурсного та інформаційного потенціалу, створення комфортних умов для обслуговування користувачів, надання вільного доступу до різноманітної інформації, впровадження нових бібліотечних та інформаційних послуг та інновацій, підвищення ролі та іміджу бібліотеки в житті територіальної громади, налагодження конструктивних зв’язків з різними організаціями як діловими партнерами.

Обсяг бібліотечних ресурсів станом на 01.01.2020 р. становив понад 585,6  тис. од. документів на традиційних та електронних носіях, у т. ч. 512,8 тис. пр. книжок, 70,2 тис. річних комплектів періодичних видань, 0,9 тис. назв аудіовізуальних матеріалів, 1,7 тис. назв електронних документів. 

У фондах книгозбірні зберігається 11 426 пр. цінних та рідкісних видань, серед яких 3 678 є раритетами чи унікальними. Серед рідкісних друків – малотиражні краєзнавчі видання минулого сторіччя, книги до 1940 р., опубліковані поза Буковиною та прижиттєві класиків художньої літератури. Велику цінність становить література, що побачила світ протягом 1863–1869 рр., передана свого часу з колишньої Хотинської повітової бібліотеки, книжкові колекції з приватних бібліотек викладачів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича – д-ра філол. наук І. Співака та проф. М. Фатова, колекція нот з примітками М. Івасюка з бібліотеки родини Івасюків, а також видання з особистих бібліотек науковців: історика О. Масана, германіста-перекладача П. Рихла, літературознавця, краєзнавця, публіциста О. Романця та ін. На багатьох виданнях є особисті штампи власників, екслібриси та інші особливі відмітки. Книжковий фонд цінних видань доповнюють періодичні видання кінця 19 – початку 20-го ст.

У структурі довідково-бібліографічного апарату бібліотеки функціонує система каталогів та картотек, яких налічується загалом 34, зокрема традиційні (карткові) каталоги: генеральний абетковий, читацькі абетковий і систематичний, нотних видань, звукозаписів, літератури іноземними мовами, періодичних видань, нових надходжень, систематичний довідкових і бібліографічних видань, топографічний, зведений краєзнавчий «Карпатський регіон», хронологічний каталог місцевих видань; електронний каталог, у якому виокремлено кілька баз даних: генеральний каталог, картотека аналітичного опису періодичних видань, «Буковина», Хотинська повітова бібліотека та ін.

З 2003 р. Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка бере участь у наповненні Центрально-українського корпоративного каталогу (ЦУКК), створює електронний каталог «Буковина» (з 2004 р. формується спільно з Науковою бібліотекою Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича). Електронні бази даних охоплюють 805,1 тис. записів, із яких в електронному каталозі відображено 387,4 тис.

Щорічно бібліотека обслуговує 14 тис. користувачів (за єдиною реєстраційною картотекою). Документовидача становить 701,6 тис. пр., відвідувань – 222,2 тис., у т. ч. відвідувань масових заходів – 16,8  тис. осіб, звернень до вебсайту бібліотеки – 16,7 тис. До послуг користувачів – 7 читальних зал. Їх інтелектуальне дозвілля в ОУНБ забезпечують 4 читацькі клуби за інтересами: «Літературно-мистецька вітальня», «Дефіляда», «Дебют читання», «Альтернатива». Діють постійні акції («Бібліотека українського воїна», «Подаруй бібліотеці книгу», «Приведи до бібліотеки друга», «Буккросинг», «Прощення боргів» та ін.), запроваджено послугу книгоношення «Книга іде до вас».

Бібліотека активно співпрацює з громадськими організаціями, закладами культури і мистецтв, творчими та культурологічними спілками, є місцем проведення спільних з іншими організаціями акцій, заходів, фестивалів, презентацій, діалогів, зустрічей, перформансів за участю видатних особистостей краю. Реалізуються локальні проєкти: «Невипадкові зустрічі», «Звичайні люди незвичайного міста», «Незабутні забуті імена», «Діалог з письменником», «Філософська лабораторія», «Студії пам’яті», «3D-лабораторія», «Письменники Буковини – знайомство зблизька», «Буковинське село на книжкових сторінках», «12 ідей для 12 місяців» та ін.

З 2017 р. на базі Чернівецької ОУНБ ім. Михайла Івасюка проводиться книжковий фестиваль «БукФест», учасниками якого є видавництва, книжкові магазини, книготорговельні організації, літературні агенції, творчі спілки, бібліотеки, національно-культурні товариства, приватні особи, колекціонери, ілюстратори книжок, виробники та розповсюджувачі книжкових сувенірів.

Упродовж двох фестивальних днів видавці презентують нові видання, книголюби мають змогу поспілкуватися з письменниками, взяти автографи та придбати улюблені книжки за видавничими цінами. У фестивалі беруть участь видавці не лише з Буковини, а й з Києва та Львова, Закарпаття, відомі українські та буковинські письменники, поети-початківці, художники-ілюстратори, виконавці авторської пісні та інші митці й аматори.

Під час фестивалю працюють творчі майданчики: літературно-мистецька сцена, українські та регіональні видавництва, книгарні, відкрита бібліотека, дитячий простір, майстер-класи, фотозони. В закладах культури міста та області відбуваються творчі зустрічі з авторами, презентації нових книжок, книгарень, видавництв, автограф-сесії, поетичні читання, вечори поезії та авторської пісні, виставки, книжкові інсталяції, благодійні акції, екскурсії нічним містом та ін.

Обласна бібліотека здійснює активну діяльність, орієнтовану на взаємозбагачення етнокультур краю, долучаючись до реалізації Регіональної програми підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори на 2019-2021 роки.

Науково-методична діяльність Чернівецької ОУНБ ім. Михайла Івасюка спрямована на методичне та інформаційне забезпечення і коор­динацію діяльності публічних бібліотек Буковини, бібліотечних закладів всіх систем та відомств, підвищення професійної майстерності бібліотекарів, впровадження інноваційних послуг, організацію діяльності бібліотек в умовах децентралізації, підготовку та видання актуальних методичних матеріалів.

З метою надання методичної та практичної допомоги бібліотекам області та моніторингу їхньої діяльності здійснюються виїзди на місця, провадиться експертно-діагностичний аналіз роботи окремих бібліотечних установ. Спільно з Центром розвитку місцевого самоврядування та Асоціацією міст України у 2010-ті роки вживались заходи на допомогу бібліотечним працівникам з питань організації їх діяльності в умовах ОТГ. Проведено низку тренінгів, семінарів, засідань круглих столів, в яких брали участь експерти з питань децентралізації, юристи, бібліотекарі, представники ОТГ.

Задля підвищення фахового рівня бібліотекарів області використовуються інтерактивні форми навчання, працюють обласні школи директорів ЦБС та молодого бібліотекаря, діловий клуб методистів. ОУНБ проводить обласний огляд-конкурс «Краща сільська бібліотека» (з 2012 р.), обласний форум бібліотечних працівників (з 2015 р.), видає аналітично-статистичний щорічник «Бібліотечна Буковина в цифрах» (з 2004 р.), методично-бібліографічні видання актуальної тематики, методичні рекомендації та узагальнені матеріали досвіду роботи кращих бібліотек. Науково-методичний відділ адмініструє блоґ «Бібліометодистка» (http://bibliometodystika.blogspot.com/).

Бібліотека бере участь у всеукраїнських соціологічних дослідженнях, організовує регіональні дослідження з вивчення потреб користувачів та рівня бібліотечного обслуговування населення, здійснює видання наукових, краєзнавчих, біобібліографічних посібників.

 Інформаційно-бібліографічна робота є одним із пріоритетних напрямів діяльності ОУНБ. Особлива увага приділяється вдосконаленню системи інформаційного забезпечення потреб користувачів, наданню доступу до електронних ресурсів та баз даних. Забезпечується довідково-бібліографічне обслуговування локальних та віддалених користувачів шляхом надання їм довідок (у т. ч. віртуальних).

Традиційно в системі бібліографічного обслуговування бібліотека організовує бібліотечні уроки, екскурсії, дні бібліографії, дні інформації, презентації бібліографічних покажчиків. Довідково-бібліографічна діяльність висвітлюється у блозі «Парк бібліографічної культури».

Щороку фахівці бібліотеки укладають понад 30 бібліографічних покажчиків, методично-бібліографічних та рекламних матеріалів. З 1964 р. видається календар знаменних і пам’ятних дат «Пам’ятаймо! Знаменні і пам’ятні дати Буковини у … році», який популяризує джерела про важливі події в історії області, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя і діяльність яких пов’язані з Буковиною. З 1973 р. започатковано щорічний краєзнавчий бібліографічний покажчик про Чернівецьку область «Буковина». З 2009 р. також щорічно укладається анотований каталог видань з фондів Чернівецької ОУНБ ім. Михайла Івасюка «Книги Буковини», що висвітлює книговидавничу діяльність в області.

На вшанування ювілеїв знаних чернівчан укладено низку біобібліографічних покажчиків: «Ігор Буркут», «Василь Селезінка», «Сидір Воробкевич», «Юрій Федькович», «Михайло Івасюк», «Володимир Івасюк», «Осип Маковей», «Ольга Кобилянська» та інші. Біобібліографічний покажчик «Іван Миколайчук», виданий до 70-річчя від дня народження українського кіноактора, сценариста, режисера, у 2011 р. отримав почесну відзнаку Української бібліотечної асоціації у номінації «Бібліографічний покажчик року».

Видаються серії бібліографічних покажчиків «Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича», «Лауреати літературної премії імені Дмитра Загула», «Лауреати обласної літературної премії імені Івана Бажанського», «Лауреати літературно-мистецької премії імені Ольги Кобилянської», «Буковинці – лауреати Національної премії  України імені Тараса Шевченка».

У 2010 р. у видавництві «Книги – ХХІ» вийшов друком біобібліографічний довідник  «Видатні діячі культури та мистецтв Буковини» у трьох випусках, що містить відомості про знаних митців Буковини, які за високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток культури Буковинського краю відзначені державними нагородами.

З 2015 р. започатковано видання серії біографічних матеріалів «Бібліотечна еліта в іменах» про життєвий шлях бібліотекарів області, які отримали почесні відзнаки та нагороди держави як свідчення суспільної важливості бібліотечної професії (станом на 2020 р. вийшло 4 випуски).

Електронні версії видань представлені на сайті бібліотеки в рубриці «Видання бібліотеки» (http://www.library.cv.ua/vidannya-biblioteki).

Одним із найважливіших пріоритетів діяльності Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка є залучення грантових коштів з цільовою метою – вдосконалення та осучаснення комфортного інформаційного середовища, задоволення інформаційних потреб користувачів книгозбірень, впровадження новітніх інформаційних технологій у всі сфери бібліотечної діяльності.

Значну допомогу на підтримку модернізації інформаційних процесів бібліотека отримала від Міжнародного фонду «Відродження», Міжнародного фонду «Євразія», Посольства США в Україні, Фундації Білла та Мелінди Гейтс (США).

Перший грант у розмірі 1800 грн надійшов у 1997 р. від Міжнародного фонду «Відродження» на реалізацію проєкту «Створення мережі бібліотек, з’єднаних електронною поштою». За кошти гранту придбано модем, поліпшено комп’ютерний парк ОУНБ, налагоджено електронне листування.

У 1998 р. бібліотека отримала грант у сумі 24 тис. доларів США від Міжнародного фонду «Відродження» та Інституту відкритого суспільства в Будапешті на реалізацію проєкту «Створення єдиної системи автоматизації бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів в ЧОУНБ». Книгозбірня отримала доступ до інтернету, придбала програму «ІРБІС».

У 2001 р. завдяки гранту «Інтернет для читачів публічних бібліотек» (LEAP)» створено інтернет-центр, оснащений сучасною комп’ютерною технікою, досконалими серверами. З січня 2002 р. користувачі ОУНБ отримали доступ до всесвітньої мережі.

У січні 2006 р. на базі відділу документів іноземними мовами за підтримки Посольства США в Україні відкрито інформаційний центр «Вікно в Америку».

У партнерстві з ГО Товариство «Український Народний Дім в Чернівцях» бібліотека долучилась до проєкту «Розвиток мережі регіональних Центрів європейської інформації на базі ОУНБ» у межах реалізації Європейської програми Міжнародного Фонду «Відродження». У вересні 2006 р. у відділі обслуговування розпочав діяльність Центр європейської інформації «Буковина – Європа».

У червні 2010 р. за програмою «Бібліоміст» створено регіональний тренінговий центр, обладнаний сучасними технічними засобами (10 комп’ютерами з програмним забезпеченням, проєктором, сканером, принтером, вебкамерами з навушниками та мікрофонами).

Спільно з Повітовою бібліотекою ім. І. Сбієру повіту Сучава (Румунія) Чернівецька ОУНБ у межах Спільної операційної програми «Румунія–Україна–Республіка Молдова 2007–2013 рр.» Європейського інструменту сусідства та партнерства ЄС долучилась до проєкту під назвою «Бібліотеки – відкриті ворота до знань» та отримала грант на суму 45  ис. грн.

З 2016 р. бібліотека співпрацює з Благодійним фондом «Суспільні ресурси та ініціативи» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини в проєкті «Відкритий університет для дорослих» з питань реалізації програм неформальної освіти шляхом проведення тренінгів, лекцій, семінарів, екскурсій, майстер-класів та ін.

Триває реалізація проєкту «Простягни руку допомоги», спрямованого на розв’язання проблем адаптації в сучасному суспільстві людей з обмеже­ними можливостями, а також  внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, малозабезпечених та багатодітних сімей. На базі інтернет-центру проходять виробничу практику слухачі Буковинського центру реабілітації інвалідів, а також опановують комп’ютерну грамотність особи пенсійного віку. Проводяться різноманітні навчальні та естетичні заходи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату в спеціальному закладі дошкільної освіти № 36.

Бібліотека активно розвиває бібліотечний туризм. У 2017 р. запроваджено обласний краєзнавчо-інформаційний проєкт  «Буковина в бібліомаршрутах», спрямований на розроблення оригінальних краєзнавчих маршрутів, підготовку краєзнавчих посібників, наповнення бібліотечних краєзнавчих баз даних, розроблення інноваційних акцій і заходів краєзнавчого спрямування.

Упровадження новітніх інформаційних технологій розпочалося з 1998 р. В бібліотеці забезпечено доступ користувачів до електронних баз даних, бібліотечний вебсайт (діє з 2004 р.) надає доступ віддаленим користувачам до ресурсів бібліотеки та онлайн-каталогу, інформаційних ресурсів місцевого самоврядування, законодавчих, нормативних, економічних, аналітичних та інших матеріалів. Триває оцифровування цінних видань краєзнавчої тематики. Запроваджено низку нових бібліотечних послуг – віртуальні довідки, виставки, семінари, електронне розсилання інформаційних повідомлень про нові надходження, послуги електронного урядування, скайп-спілкування та інтернет-заходи, вебінари, вебконференції.

Чернівецька ОУНБ імені Михайла Івасюка має розгалужене інтернет-представництво. На сайті бібліотеки окрім інформаційних ресурсів власної генерації публікуються новини діяльності бібліотеки, інформація для бібліотекарів, читачів, ділових партнерів. Діяльність структурних підрозділів репрезентується в їхніх блоґах. Бібліотека має власний канал на ютубі, сторінку у фейсбуці.

На базі бібліотеки працює Чернівецьке обласне відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація».

У штаті бібліотеки – 110 працівників, з яких 85 – бібліотечні фахівці. Понад 20 років працюють 34 фахівці, третина – молодь до 35 років. Багато працівників відзначені державними нагородами, відомчими почесними відзнаками, грамотами обласної ради та обласної державної адміністрації, подяками громадських організацій, творчих спілок, національно-культурних товариств. Н. Абрамович та І. Ярошенко нагороджені орденом «Знак Пошани», А. Іваницька – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; почесного звання «Заслужений працівник культури України» удостоєні О. Баннікова, К. Боднар, М. Довгань, А. Іваницька, Л. Шарабуряк, Г. Юхименко.

Вагомий особистий внесок у розвиток бібліотеки та бібліотечної справи зробили: В. Біретто, Ф. Веселов, Р. Гінзбург, М. Довгань, Т. Зайцева, Л. Мохова, В. Найда, С. Нішенко, В. Погуть, Н. Подгурська, А. Редько, О. Серебріян, К. Сергійчук, Л. Сікорська, М. Стратенюк, Л. Хоменко, Г. Цибулько, П. Шабельман, І. Щербаєва.

Діяльність структурних підрозділів бібліотеки забезпечують О. Гаврилюк, Г. Добровольська, В. Кугут, Т. Макарейчук, Т. Микитюк, Н. Наумчева, Р. Повержук, М. Ріга, О. Рєпіна, О. Ротлендер, І. Рудько, Т. Сендульська, І. Хліповська, Л. Шарабуряк, Л. Шилюк, І. Щудло, Г. Якубчак та інші фахівці.

 

 

Поштова адреса: 58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47

електронна пошта: library@sacura.net

Сайт:  www.library.cv.ua

Фейсбук https://www.facebook.com/library.cv.ua/

Інстаграм: https://www.instagram.com/woachernivtsi

Ютуб: https://www.youtube.com/user/VITbibl/featured

Бібліотечні блоги:

Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів “Світ інформації” – http://chounb.blogspot.com/

Відділ наукової інформації та бібліографії “Парк бібліографічної культури” – http://parkbibcult.blogspot.com/

Відділ формування фондів “Бібліотерапія” – http://complectovanye.blogspot.com/

Відділ каталогізування “Каталогізатор_CV”- http://katalogizatorcv.blogspot.com/

Науково-методичний відділ “Бібліометодистка” – http://bibliometodystika.blogspot.com/

Відділ документів з економічних, технічних та природничих наук “Kolo книжок” – http://koloknyzhok.blogspot.com/

Відділ мистецтв “Мистецтво – те, що нас надихає” – http://moezahoplennia.blogspot.com/

Відділ краєзнавства “Магія Буковини”  – http://magiabukoviny.blogspot.com/

Відділ абонементу “Книжковий простір” – http://read-ukrainian.blogspot.com/

Юнацька філія “Молодь Буковини читає” – http://junatska.blogspot.com/

Відділ обслуговування користувачів “Центр європейської інформації “Буковина-Європа” – http://tseibucovina.blogspot.com

Відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів “Bookkeeper” – https://bookkeeperbookkeeper.blogspot.com/

 

Джерела

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка. Рік заснування – 1940 : путівник. – Чернівці, 2000. – 12 с.

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка // Наукові бібліотеки України : довідник. – Київ, 2004. – С.  7–88.

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка // Хто є хто на Буковині / авт. ідеї та авт.-упоряд. В. Болгов. – Київ, 2006. – С. 170.

Бібліотечна Буковина : довідник / уклад. В. В. Найда ; ред. М. М. Довгань ; Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. – Чернівці : Рута, 2007. – 182 с., 4 с. : фото.

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка // Бібліотечна Буковина : довідник / уклад. В. В. Найда. – Чернівці, 2007. – С. 30–42.

Ювілейний портрет обласної книгозбірні ім. М. Івасюка : путівник / авт.-уклад. М. І. Хілько. – Чернівці : [б. в.], 2010. – 28 с. : кол. іл., фото. кол. – (Нам 70 років).

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка // Серцем з Буковиною. Імена славних сучасників / авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк. – 3 вид. – Київ, 2011. – С. 163–165.

Майбутнє починається у сучасній бібліотеці : матеріали І обл. форуму бібл. працівників Чернів. області. – Чернівці, 2012. – 73 с.

Бібліотеки Буковини і громада: партнерство заради стійкого розвитку : матеріали ІІ обл. форуму бібл. працівників Чернів. обл. / упоряд. І. Рудько ; Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. – Чернівці : Букрек, 2017. – 72 с.

Відомі особистості бібліотечної справи. Вип. 4 / підгот. Т. В. Макарейчук ; Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2019. – 14 с. – (Серія «Бібліотечна еліта Буковини в іменах»).


_______________

Бібліотека в об’єктиві

Бібліотечний ревізор (Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка)

Путівник по Чернівецькій обласній науковій бібліотеці ім М. Івасюка

Баннікова Олена Василівна
Статтю створено : 27.05.2021
Останній раз редаговано : 27.05.2021