Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 779
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Стешенко Ярослав Іванович
Рубрики : Персоналії
Стешенко Ярослав Іванович

image

Стешенко Ярослав Іванович [крипт.: Я. С.; 24.03(06.04).1904, Київ – 11.03.1939, бухта Нагаєва, Магаданська обл., РФ] – бібліограф, книгознавець, діяч національно-культурного відродження в Україні 1920-х років.

Походив із сім’ї відомих інтелігентів, діячів українського національно-визвольного руху. Батько, І. Стешенко (1873–1918) – громадський і політичний діяч, педагог, літературознавець, письменник, перекладач, публіцист, член Української Центральної Ради, генеральний секретар освіти в уряді УНР; мати, О. Стешенко (1875–1942) – дитяча письменниця, перекладачка, освітянка, дочка драматурга М. Старицького.

У 1920 р. закінчив гімназію в Києві та бібліотечні курси, навчався на факультеті профосвіти літературного циклу Київського вищого інституту народної освіти ім. М. П. Драгоманова (1920–1921). У 1930 р. закінчив Київський інститут народного господарства.

У 1919–1920 рр. працював робітником на книжковому складі Дніпросоюзу; у 1920–1922 рр. – інструктором, бібліотекарем-спеціалістом відділу каталогізації, одночасно, з червня 1922 р., – відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (ВБУ) при Українській академії наук (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського); у 1922–1923 рр. – помічником завідувача книгарні Українського Червоного Хреста. Приймав бібліотеку митрополита Флавіана та фундаментальну бібліотеку Києво-Печерської лаври у процесі їх передання до ВБУ (серпень 1921 р.). Зі створенням Українського наукового інституту книгознавства з травня 1923 р. по 1928 р. працював у цій установі на посадах старшого бібліографа, керівника секції, наукового співробітника, одночасно був секретарем журналу «Бібліологічні вісті».

Брав участь у підготовці та проведенні Першої Всеукраїнської виставки друку в 1923 р. Учасник багатьох книгознавчих нарад, конференцій і з’їздів у Києві, Харкові, Москві; один із організаторів, член ради, скарбник Українського бібліологічного товариства при Всеукраїнській академії наук (1928–1929), член Бібліографічної комісії Наукового Товариства ім. Шевченка у м. Львові (з 1923 р.), дійсний член Російського бібліографічного товариства при Московському університеті (з 1928 р.) та Ленінградського товариства бібліофілів (з 1929 р.), Науково-дослідної комісії бібліотекознавства і бібліографії ВУАН (до грудня 1929 р.), член-кореспондент Ленінградського товариства екслібристів.

У 1928–1929 рр. продовжив роботу у Всенародній бібліотеці України на посаді наукового співробітника. Після проходження військової служби з 1932 р. працював в Українській книжковій палаті в Харкові.

Я Стешенко підготував низку ґрунтовних бібліографічних праць, що не вийшли друком: «Бібліографія української бібліографії та бібліології», «Бібліографія історії українського друкарства», «Бібліографічний покажчик книг, надрукованих українською мовою на території Росії у 1798–1916 рр.» (вміщував понад 4 тис. позицій; варіант роботи зберігся у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України); упорядкував покажчики творів Г. Нарбута, праць С. Маслова, разом з М. Іванченком уклав «Систематичний каталог видань Всеукраїнської Академії наук, 1918–1929» (1930).

Був членом редколегії збірника, присвяченого Г. Нарбуту (наклад знищено в 1933–1934 рр.). Машинопис «Репродукції з робіт Г. І. Нарбута» зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Мав виразно проукраїнські погляди, через що регулярно піддавався переслідуванням. Уперше був заарештований у 1921 р. в 17-річному віці за звинуваченням у причетності до контрреволюційної молодіжної організації; невдовзі звільнений за відсутністю доказів будь-якої його вини. Удруге – за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації «Козача Рада» і з таким само наслідком – у 1923 р. У 1929 р. Я. Стешенка ув’язнили у справі «Спілки визволення України» (винним себе не визнав), з попереднім вироком – 10 років заслання, звільнили 1930-го р. за відсутністю складу злочину. Наступний арешт – у Харкові, у справі «археологів-жупанів» (1933), за вироком суду висланий на поселення до Уральська (нині – Орал) у Західному Казахстані; там за повторним, більш суворим вироком у 1936 р. засуджений до виправно-трудових робіт у концтаборі на Колимі, де й загинув у 1939 р. Реабілітований у вересні 1958 р.

 

Твори

До історії українського бібліологічного друку // Бібліологічні вісті. – 1923. – № 3. – С. 44–46.

Друковані твори Г. І. Нарбута // Георгій Нарбут : посмерт. вист. творів. – Київ, 1926. – С. 111–147.

Реєстр праць С. І. Маслова // Сергій Маслов, 1902–1927. – Київ, 1927. – С. 35–49.

Украинское библиологическое общество // Альманах библиофила. – Ленинград, 1929. – С. 413–414.

Систематичний каталог видань Всеукраїнської Академії наук, 1918–1929 / уклад.: М. М. Іванченко, Я. І. Стешенко. – Київ, 1930. – 286 с.

Листи Я. Стешенка до Степана Сірополка / публ., вступ. ст., комент. Т. Ківшар // Київ. старовина. – 1996. – № 4/5. – С. 82–92.

 

Джерела

[Білокінь С. І.] Стешенко Ярослав Иванович / [С. І. Білокінь] // Книговедение : энцикл. слов. – Москва, 1981. – С. 521.

Стрішенець Н. Ярослав Стешенко – бібліограф української книги / Н. Стрішенець // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт. 1997 р. – Київ, 1997. – С. 133–134.

Білокінь С. І. Видатний український бібліограф Ярослав Стешенко (1904–1939) / С. І. Білокінь // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 107–130.

Ковальчук Г. І. Співробітники УНІК – жертви політичних репресій / Г. І. Ковальчук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ,1999. – Вип. 2. С. 55–58.

Стрішенець Н. В. Ярослав Стешенко: «...Чекати на мене... божевільна і марна вигадка» / Н. В. Стрішенець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 1999. – Вип. 2. – С. 95–106. 

Стешенко Ярослав Іванович // Довідник з історії України : (А–Я). – Київ, 2001. – С. 836.

Хорунжий Ю. Великий родовід / Юрій Хорунжий // Дзеркало тижня. – 2001. – № 3.

Стешенко Ярослав Іванович // Бібліотеки киян : слов. власників. – Київ, 2005. – С. 93.

Набок С. В. Ярослав Стешенко : життєвий  шлях і творчий доробок / С. В. Набок // Іст. журн. – 2008. – № 2. – С. 95–103.

Кірієнко О. В. Листування Ярослава Стешенка з Борисом Чистяковим як джерело до життєпису українського бібліографа (Дослідження матеріалів рукописного відділу Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі) / О. В. Кірієнко // Укр. біографістика : зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 6. – С. 274–288.

Ковальчук Г. Український науковий інститут книгознавства (1922–1936) / Г. І. Ковальчук. – Київ : Видавничий дім «Академперіодика», 2015. – Про Я. Стешенка: с. 32,  37,  45,  46,  54,  55,  73–75, 81, 96, 119, 125, 134, 175, 220, 258, 260,  269,  274,  282,  283,  325,  338,  345–347, 351, 352, 355–357, 368, 375, 376, 378, 381, 382, 385, 395, 418–421, 446–448, 462, 466, 467, 469, 470, 474, 485–490, 492, 541, 543, 559, 566, 567, 569, 575, 607, 611, 616, 617, 621, 623, 636, 639, 640, 646, 650, 659, 661.

Стешенко Ярослав Іванович // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. –1941 р. : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – С. 428–429. 

Ярослав Стешенко : епістолярний монолог / упоряд. Євген Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2020. – 440 с.

Стрішенець Н. Ярослав Стешенко: бібліограф із родини Старицьких-Лисенків-Стешенків / Н. Стрішинець // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матер. IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.(Ужгород, 15–16 листоп. 2022 р.)/ редкол. : М. М. Медведь, В. В. Воробець, Л. О. Мельник та ін. ; ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Наук. б-ка. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2022. – С. 260–263.

 

————————————————

Мельник Я. Українотворець Ярослав Стешенко / Ярослава Мельник : рец.: Ярослав Стешенко: епістолярний монолог / упорядник Євген Пшеничний. Дрогобич: Коло, 2020. // Zbruc [сайт]

Ковальчук Галина Іванівна (Київ)
Статтю створено : 29.01.2015
Останній раз редаговано : 11.03.2024