Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 6
За місяць : 1025
Кількість
статей : 786
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Маслов Сергій Іванович
Рубрики : Персоналії
Маслов Сергій Іванович

image

 

Маслов Сергій Іванович (28.11.1880, м. Ічня на Чернігівщині – 11.01.1957, Київ) – український історик книги, бібліотекознавець, літературознавець.

Науковими дослідженнями в галузі історії давньої російської та української літератур, палеографії, бібліографії та історії друкарства займався з 1902 р. під керівництвом проф. В.М.Перетца, тоді ж почали з’являтися друком його публікації. Був одним з перших в Україні викладачів історії книги та історії бібліотек. З 1923 р. починає співробітничати в журналі “Бібліологічні вісті”, що видавався Українським науковим інститутом книгознавства (УНІК). З травня 1926 по листопад 1937 С.І.Маслов працював зав. відділу стародруків Всенародної бібліотеки України і за сумісництвом – в УНІКу. 1935 р. С.І.Маслову присуджують звання професора, 1939 р. обирають членом-кореспондентом АН УРСР. Тоді ж, поряд з викладанням в Київському держ. університеті, він завідує відділом стародавньої української літератури в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР. 1948 р. С.І.Маслов був удостоєний вченого ступеня доктора філологічних наук без захисту дисертації. Багато його праць залишилось ненадрукованими. Його наукова бібліотека (11 тис. томів) та архів зберігаються в НБУВ.

 

Твори

Обзор рукописей Библиотеки императорского Университета св. Владимира // Университетские известия. – 1910. – № 5;

Библиотека Стефана Яворского // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – 1914. – Кн. 24, вып. 2;

Етюди з історії українських стародруків, І–VІІІ // Українська книга ХVІ–ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 1926;

Всенародна бібліотека України та стародруки // Бібліотечний збірник. – 1927. – № 2;

Обсяг та план українського бібліографічного репертуару ХVІ–ХVІІІ вв. // Бібліотечний збірник. – К., 1927. – № 3;

Спроба інструкції та план роботи над складанням українського бібліографічного репертуару ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1928;

Визначення дублетів у ділянці стародруків. – К., 1936;

Відділ стародруків Бібліотеки УАН // Вісті Української Академії наук. – 1936. – № 3;

Спеціальні вимоги до приміщення та устаткування Відділу стародруків Бібліотеки Академії наук УРСР. – К., 1936;

Аптека для душі: Перша публічна бібліотека в Києві [П. П. Должикова] // Вечірній Київ. – 1951. – 3 жовтня;

Киевские экземпляры «Слова о полку Игореве» в издании А. И. Мусина-Пушкина // Труды отдела древнерусской литературы. – 1954. – Х. – Окремий відбиток;

Определение дублетов в области старопечатных книг. – Львов, 1960;

«П. П. Должиков та його бібліотека «Аптека для души» // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2002. – Вип. 7.

 

 

Джерела

 

Сергій Маслов, 1902–1927. – Київ, 1927;

Сороковская С. В. О библиографической деятельности С. И. Маслова // Библиотечно-библиографическая информация библиотек АН СССР и АН союзных республик. – 1965. – № 5;

Корнейчик І. І. Український книгознавець, бібліограф та бібліотекознавець С. І. Маслов (1880–1957) // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1967. – Вип. 4.

Ковальчук Г. І. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов : Біобібліограф. нарис / Г. І. Ковальчук, Н. Ф. Королевич ; Нац. парламент. б-ка України. - К. : [s. n.], 1995. – 42 с. - (Видатні діячі української книги ; вип. 4).

Степченко О. П. Особовий архівний фонд С. Маслова в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Степченко О. П., Воронкова Т. І. // Перші книгознавчі читання : зб. наук. пр. – Київ, 1997. – С. 13–18.

Степченко О. П. Особовий архівний фонд С. І. Маслова як джерело вивчення історії Всенародної бібліотеки України / О. П. Степченко // Наук. зап. : зб. пр. молодих учених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 396–422.

Сергій Маслов // Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття. – Київ, 1998.

Ковальчук Г. Архів С. І. Маслова як джерело з історії створення та діяльності відділу стародруків ВБУ // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий зб. наук. пр. – Вип. І. Архів і особа. – Київ, 1999.

Воронкова Т. І. Маслов Сергій Іванович / Т. І. Воронкова // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник. – Київ, 2002. – С. 354–360.

Степченко О. П. Маслов Сергій Іванович, завідуючий відділом стародруків ВБУ в 1926–1941 / О. П. Степченко // Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського (1918–1934). – Київ, 2008. – С. 93–109.

Ємчук О. Особовий архівний фонд та бібліотечна колекція С. І. Маслова як складова вітчизняної культурної спадщини / О. Ємчук // Архіви України. – 2009. – № 1/2. – С. 105–115.

Ємчук О. І. Cпогади Ю. Л. Булаховської про С. І. Маслова як джерело дослідження наукової біографії вченого / О. І. Ємчук // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 190– 198.

Ємчук О. І. Сергій Маслов – учений і педагог / О. І. Ємчук // Архіви України. – 2010. – № 5. – С. 200–208.

 

 

 
Ковальчук Галина Іванівна (Київ)
Статтю створено : 13.05.2014
Останній раз редаговано : 11.08.2020