Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 914
Кількість
статей : 751
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Маслов Сергій Іванович
Рубрики : Персоналії
Маслов Сергій Іванович

image

 

Маслов Сергій Іванович (28.11.1880, м. Ічня на Чернігівщині – 11.01.1957, Київ) – український історик книги, бібліотекознавець, літературознавець.

Науковими дослідженнями в галузі історії давньої російської та української літератур, палеографії, бібліографії та історії друкарства займався з 1902 р. під керівництвом проф. В.М.Перетца, тоді ж почали з’являтися друком його публікації. Був одним з перших в Україні викладачів історії книги та історії бібліотек. З 1923 р. починає співробітничати в журналі “Бібліологічні вісті”, що видавався Українським науковим інститутом книгознавства (УНІК). З травня 1926 по листопад 1937 С.І.Маслов працював зав. відділу стародруків Всенародної бібліотеки України і за сумісництвом – в УНІКу. 1935 р. С.І.Маслову присуджують звання професора, 1939 р. обирають членом-кореспондентом АН УРСР. Тоді ж, поряд з викладанням в Київському держ. університеті, він завідує відділом стародавньої української літератури в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР. 1948 р. С.І.Маслов був удостоєний вченого ступеня доктора філологічних наук без захисту дисертації. Багато його праць залишилось ненадрукованими. Його наукова бібліотека (11 тис. томів) та архів зберігаються в НБУВ.

 

Твори

Обзор рукописей Библиотеки императорского Университета св. Владимира // Университетские известия. – 1910. – № 5;

Библиотека Стефана Яворского // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – 1914. – Кн. 24, вып. 2;

Етюди з історії українських стародруків, І–VІІІ // Українська книга ХVІ–ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 1926;

Всенародна бібліотека України та стародруки // Бібліотечний збірник. – 1927. – № 2;

Обсяг та план українського бібліографічного репертуару ХVІ–ХVІІІ вв. // Бібліотечний збірник. – К., 1927. – № 3;

Спроба інструкції та план роботи над складанням українського бібліографічного репертуару ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1928;

Визначення дублетів у ділянці стародруків. – К., 1936;

Відділ стародруків Бібліотеки УАН // Вісті Української Академії наук. – 1936. – № 3;

Спеціальні вимоги до приміщення та устаткування Відділу стародруків Бібліотеки Академії наук УРСР. – К., 1936;

Аптека для душі: Перша публічна бібліотека в Києві [П. П. Должикова] // Вечірній Київ. – 1951. – 3 жовтня;

Киевские экземпляры «Слова о полку Игореве» в издании А. И. Мусина-Пушкина // Труды отдела древнерусской литературы. – 1954. – Х. – Окремий відбиток;

Определение дублетов в области старопечатных книг. – Львов, 1960;

«П. П. Должиков та його бібліотека «Аптека для души» // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2002. – Вип. 7.

 

 

Джерела

 

Сергій Маслов, 1902–1927. – К., 1927;

Сороковская С. В. О библиографической деятельности С. И. Маслова // Библиотечно-библиографическая информация библиотек АН СССР и АН союзных республик. – 1965. – № 5;

Корнейчик І. І. Український книгознавець, бібліограф та бібліотекознавець С. І. Маслов (1880–1957) // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1967. – Вип. 4;

Ковальчук Г. І. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов : Біобібліограф. нарис / Г. І. Ковальчук, Н. Ф. Королевич ; Нац. парламент. б-ка України. - К. : [s. n.], 1995. – 42 с. - (Видатні діячі української книги ; вип. 4); 

Сергій Маслов // Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття. – К., 1998;

Ковальчук Г. Архів С. І. Маслова як джерело з історії створення та діяльності відділу стародруків ВБУ // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. І. Архів і особа. – К., 1999.

 
Ковальчук Галина Іванівна (Київ)
Статтю створено : 13.05.2014
Останній раз редаговано : 27.10.2016