Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 780
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Реферативний журнал
Реферативний журнал

Реферативний журнал (РЖ) ( від лат. referro – доповідати, повідомляти) – періодичне видання, офіційно зареєстроване як журнал, в якому в систематизованому вигляді друкуються реферати опублікованих наукових документів та інші вторинні інформаційні матеріали (бібліографічні записи, анотації) разом з довідково-пошуковим апаратом, що включає зміст, рубрикацію (класифікаційну схему) видання і допоміжні покажчики. Специфіка Р. ж. полягає в характері бібліографічного запису реферату. Р. ж. є засобом поточного інформування вчених і фахівців про зміст новітніх науково-технічних публікацій, включаючи зарубіжні, з певної галузі,  проблеми, теми, інструментом для ретроспективного пошуку наукових документів з певної теми, дозволяє долати інформаційні бар’єри  (мовні, розсіювання документів та ін.).

В Україні роботи зі створення власних Р. ж. розпочалися у 90-х рр. ХХ ст.

У 1993 р. Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи розпочав видання «Медичного реферативного журналу», який містить реферати зарубіжних медичних періодичних видань. З 1997 р. Державна науково-технічна бібліотека почала випуск на паперовому та електронному носіях реферативного журналу «Депоновані наукові роботи».

Книжкова палата України заснувала «Реферативний журнал України», дві серії якого («Політика. Політичні науки» та «Економіка. Економічні науки») видавалися в 1997–2006 рр.  1999 р.  Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН розпочала випуск реферативного журналу «Агропромисловий комплекс України». Інститут проблем реєстрації інформації та Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України формують загальнодержавну базу даних «Україніка наукова», яка створюється шляхом реферативного опрацювання українських наукових видань. На основі цієї бази даних виходить реферативний журнал «Джерело» в трьох серіях: «Соціальні науки», «Технічні науки», «Природознавчі науки».

 

 

 

 

 

Зображення

image
РЖ НБУВ
image
РЖ ННСГБ НААН
image
РЖ

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 23.06.2014
Останній раз редаговано : 11.08.2020