Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Прокопчук Віктор Степанович
Рубрики : Персоналії
Прокопчук Віктор Степанович

imageПрокопчук Віктор Степанович [20.07.1944 р., с. Блищанівка Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.] – історик, краєзнавець, педагог, бібліотекознавець, громадський діяч. Доктор історичних наук (2009), професор (2011). Заслужений працівник народної освіти України (1993).

З династії освітян – учителями початкової школи у Блищанівці працювали його дід і батько, який загинув у 1944 р. при визволенні Польщі. Навчався у Блищанівській семирічній та Рахнівській середній школах. Трудовий шлях розпочав у 1961 р. завідувачем Слобідкорахнівської сільської бібліотеки, згодом працював старшим піонервожатим Тернавської, учителем російської мови та літератури Кривчицької восьмирічок на Дунаєвеччині.

Впродовж 1962–1967 рр. навчався на історико-філологічному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. Затонського (з 2008 р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Після завершення навчання (з відзнакою) нетривалий час викладав історію у Великояромирській середній школі Городоцького району на Хмельниччині. У 1967–1969 рр. проходив строкову військову службу.

Від 1969 р. працював учителем історії, згодом директором Маківської середньої школи Дунаєвецького району. Брав участь у збиранні матеріалів про с. Маків до тому енциклопедичного видання «Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область». У 1970 р. створив перший у районі сільський історико-краєзнавчий музей, за що був відзначений Почесною грамотою Міністерства народної освіти УРСР.

У 1972 р. запрошений на роботу в Дунаєвецький райком Компартії України. Впродовж 1980–1982 рр. та 1988–2004 рр. у Дунаївцях очолював районний відділ освіти і доклав чимало зусиль до перебудови шкільної освіти в умовах національно-культурного відродження і державотворчих процесів у незалежній Україні.

У 1988 р. обраний до складу правління, а згодом і президії Українського фонду культури (УФК), був заступником голови Хмельницької обласної організації УФК. Відзначений ювілейною медаллю з нагоди 25-річчя діяльності УФК, почесним знаком УФК «За подвижництво в культурі». У 1990 р. в складі делегації Хмельницької області брав участь у роботі установчого з’їзду, на якому було створено Всеукраїнську спілку краєзнавців (ВСК, нині – Національна спілка краєзнавців України, НСКУ), а у квітні 1992 р. створив і очолив Дунаєвецьку районну організацію ВСК, що налічувала 40 первинних осередків, 530 членів (на районному рівні вона стала другою в Україні після Канівської). У 1993 р. обраний до складу правління ВСК. У 1994 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України захистив дисертацію на тему «Розвиток краєзнавства на Поділлі» (науковий керівник – акад. П. Тронько) і здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. У 2001 р. отримав вчене звання доцента.

Очолюючи відділ освіти Дунаєвецької райдержадміністрації, з 1996 р. за сумісництвом працював доцентом, а з 2004 р. – професором кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського державного університету (нині – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Розробив курси «Історична бібліографія», «Історія подільського краєзнавства», «Методика шкільного краєзнавства», «Законодавство України про освіту», «Пам’яткознавство», є автором низки навчальних програм для закладів освіти, навчального посібника «Шкільне краєзнавство» (2010), співавтором підручника «Основи краєзнавства», рекомендованих МОН України для використання у закладах освіти, та відповідних методичних рекомендацій для студентів. Підготував і видав монографії «Під егідою Українського комітету краєзнавства» (2004), «Історичне краєзнавство Правобережної України 30-х років ХХ – початку ХХІ ст.: від репресій, занепаду – до відродження, розквіту» (2005).

1 вересня 2004 р. очолив бібліотеку Кам’янець-Подільського державного університету (нині – Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка). На посаді директора університетської книгозбірні активно, по-новаторському розбудовував її структуру, дбав про оновлення і зростання книжкового фонду, впровадив у її діяльність комп’ютерні технології. Під його керівництвом у бібліотеці розпочато роботу зі створення електронних інформаційних ресурсів. Упродовж 2004–2015 рр. обсяг документного фонду бібліотеки зріс майже на 100 тис. пр. За короткий час бібліотека стала однією з кращих серед книгозбірень ЗВО України.

Як науковець В. Прокопчук багато уваги приділив питанням історії, теорії і методики бібліотечної справи, проблемам бібліографознавства, організовував бібліотекознавчі науково-практичні конференції різних рівнів, зокрема «Бібліотека вищого навчального закладу – центр науково-інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів» (2007, з міжнародною участю) та «Степан Сірополко – освітянин, науковець, бібліотекознавець» (2012). За його ініціативи університетська  бібліотека стала осередком, навколо якого об’єдналися біографісти вітчизняних бібліотекознавців, а також дослідники бібліотекознавчих аспектів у біографіях громадських і політичних діячів не лише Поділля, а й усієї України.

У 2008 р. започаткував видання «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство»   (станом на початок 2019 р. вийшло з друку 5 випусків), входить до складу редколегії серії.

image
Прокопчук В.С., Філінюк Л.Ф. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту: іст. нарис. Кам’янець-Подільський, 2009.
image
Айвазян О.Б., Прокопчук В.С. Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. Кам’янець-Подільський, 2016/
image
Прокопчук В.С., Айвазян О.Б. Бібліотечна справа на Хмельниччині (1920–2023): монографія. Дунаївці; Хмельницький, 2024
Опублікував: історичний нарис «Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту» (2009, у співавторстві з Л. Філінюк), в якому було узагальнено історію книгозбірні, представлено біографічну інформацію про кілька поколінь бібліотечних працівників цього закладу впродовж 1918–2009 р.; колективну монографію «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область» (2010); монографії «Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2016), «Бібліотечна справа на Хмельниччині (1920–2023)» (2024), обидві у співавторстві з О. Айвазян, та ін. Досліджував кам’янецький період бібліотечної та бібліографічної діяльності Л. Биковського, І. Огієнка, С. Сірополка, М. Ясинського, узагальнив внесок І. Сливки в організацію й розбудову фундаментальної бібліотеки Кам’янець-Подільського державного університету, опублікував низку бібліотекознавчих наукових статей, зініціював видання і зредагував понад 20 випусків біобібліографічних покажчиків серій «Постаті в освіті і науці», «Хмельниччина краєзнавча» та ін.

20 лютого 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив дисертацію «Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку XXI ст.: етапи, форми, напрями діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю «Історія України». 20 січня 2011 р. Атестаційна колегія МОН України присвоїла В. Прокопчуку вчене звання професора.

Науковий доробок проф. В. Прокопчука становить майже 70 окремих видань, понад 500 наукових праць, уміщених у наукових збірниках та журналах України, Росії, Австралії, Канади, Польщі. Він є членом редколегії журналів «Краєзнавство» (Київ), «Педагогічний вісник» (Хмельницький), «Дивокрай: Хмельниччина» (Кам’янець-Подільський) та низки наукових збірників.

Серед учнів проф. В. Прокопчука – кілька бібліотекознавців, зокрема канд. іст. наук О. Айвазян, директор Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

За плідну науково-педагогічну працю науковця відзначено медаллю «За трудову доблесть» (1986), званням «Заслужений працівник народної освіти України» (1993), п’ятьма Почесними грамотами МОН України, знаками МОН України «Відмінник освіти України» (1993 р.) та «Петро Могила», преміями: імені Героя України академіка Петра Тронька НСКУ (2013), імені Юхима Сіцінського (2004) Хмельницької обласної ради та облдержадміністрації, імені професора Іона Винокура (2015) Хмельницької обласної організації НСКУ, Загальнослобожанською літературно-мистецькою премією імені Михайла Петренка (2018), Премією імені професора Лева Баженова, голови Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України у 2008–2022 рр. (2024, перший лавреат), Почесними грамотами Хмельницької обласної ради та облдержадміністрації, Дунаєвецької районної і Кам’янець-Подільської міської влади та ін. Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців (1994).  Почесний краєзнавець Хмельниччини (2019).

Дружина В. Прокопчука Тамара Костянтинівна впродовж 34 років (1979–2013) очолювала на Хмельниччині Дунаєвецьку ЦБС, за успіхи в бібліотечній роботі та бібліотечному краєзнавстві відзначена Почесними грамотами та нагрудними знаками «За відмінну роботу» і «За досягнення в розвитку культури і мистецтва» Міністерства культури України, обласними преміями імені  Тараса Шевченка (1993) та імені Мелетія Смотрицького (1998), а очолювана нею бібліотека – премією імені Д. Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців (1997).

 

Зображення

image
У Дунаєвецькій ЦБС. Урочистості з нагоди 80-річчя письменника-земляка Миколи Магери. В. Прокопчук (другий ряд, другий зліва, поруч з ювіляром справа директорка ЦБС Т. Прокопчук (01.09.2002)
image
Голова Всеукраїнської спілки краєзнавців академік П. Тронько і директор наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського державного університету В. Прокопчук під час відкриття читальної зали природничого-економічного факультету (30.09.2005)
image
У день відкриття музейної кімнати письменника-земляка Миколи Магери в Дунаєвецькій ЦРБ: директор бібліотеки Тамара Прокопчук, Віктор Прокопчук, Анатолій Роздобудько, Василь Горбатюк, Лев Баженов, Стефанія Баженова (1.09.2010)
image
Виступ В. Прокопчука на Пленумі Хмельницької обласної організації НСКУ (грудень, 2021)

 

Твори

Дунаївці : краєзн. нарис / В. С. Прокопчук. – Львів : Каменяр, 1989. – 79 с. : іл.

З народних глибин. Славетні подоляни / Віктор Прокопчук. – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1991. – 97 с. : іл.

Тернова стежка : нариси, оповідання / Віктор Прокопчук. – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1991. – 84 с.

Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність / Віктор Прокопчук. – Київ : Рідний край, 1995. – 204 с.

Лисець : іст.-краєзн. нарис / В. С. Прокопчук, Ю. В. Телячий. – Київ : Рідний край, 1998. – 95 с. : іл.

Топоніми рідного краю : метод. посіб. / В. С. Прокопчук ; Упр. освіти і науки Хмельницької ОДА, ХОЦТК. – Київ : Рідний край, 1999. – 94 с.

Два села – одна доля / В. С. Прокопчук ; наук. ред. П. Т. Тронько. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – 272 с. : іл.

Професор М. П. Чорнобривий : нарис життя й наук.-мед. діяльності / Віктор Прокопчук. – Хмельницький : Міськ. друк., 2003. – 150 с. : іл.

Під егідою Українського комітету краєзнавства : монографія / В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. – 312 с.

Історичне краєзнавство Правобережної України 30-х років ХХ – початку ХХІ ст.: від репресій, занепаду – до відродження, розквіту : монографія / В. С. Прокопчук ; наук. ред. П. Т. Тронько. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2005. – 600 с.

Дунаєвеччина в іменах : біобібліогр. довід. / В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук. – Дунаївці ; Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Вип. 1. – 92 с. : іл. ; 2007. – Вип. 2. – 112 с. : іл.

Я спасення шукав для народу (Мелетій Смотрицький в долі України) : наук.-попул. вид. / В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2008. – 64 с. : іл.

Кондрацький Франц Андрійович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / В. С. Прокопчук ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 72 с. : іл. – (Серія «Керівники навчального закладу»).

Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с. : іл.

Кам’янець-Подільський період у бібліотечній діяльності М. І. Ясинського / В. С. Прокопчук // Четверті бібліографічні студії, присвячені 120-річчю Михайла Ясинського / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка». – Харків, 2009. – С.  14–25.

Кам’янець-Подільський період в житті й діяльності видатних українських бібліотекознавців і бібліографів С. О. Сірополка, Л. Ю. Биковського, М. І. Ясинського / В. С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : до 165-річчя Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : матеріали наук.-практ. конф., 12 листопада 2009 р., Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-тех. б-ка. – Львів, 2009. – С. 214–224.

Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку ХХІ ст.: етапи, форми, напрями діяльності : монографія / В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 600 с.

Бібліографія Л. Ю. Биковського кам’янецького періоду (1919–1920) / В. С. Прокопчук, О. В. Литвиненко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2010. – Вип. 2. – С. 597–599.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область : монографія / [Алєщенко М. І., Баженов Л. В., Завальнюк О. М., Копилов С. А., Прокопчук В. С. та ін.]. – Київ : Знання України, 2010. – 44 с. – В. С. Прокопчук є автором розділу 2.1.2. Бібліотека і освіта, див.: с. 56–72.

Деякі аспекти інноваційної діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка . Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2010. – Вип. 2. – С. 272–284.

І. Г. Сливка – організатор і перший керівник фундаментальної бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету / В. С. Прокопчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка . Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2010. – Вип. 2. – С. 20–30.

Кам'янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни : дослідж., док. і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка, Центр дослідж. іст. Поділля. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 448 с. : іл.

Наукова робота наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В. С. Прокопчук // Наук. пр. Держ. наук.-педагогічної б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. – 2010. – Вип. 2. – С. 80–86.

Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета (церковного историко-археологического общества) (1876–1916): зведений каталог і покажчик змісту / В. С. Прокопчук, Н. Д. Крючкова ; наук. ред. О. М. Завальнюк ; бібліогр. ред. В. М. Пархоменко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 184 с. : фото.

Юрій Телячий: на злеті творчості / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 36 с. : іл. – (Сер. : Видатні випускники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

Від університету педагогічного – до університету національного (2001–2011 рр.) : дослідж., док. / В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 680 с.

Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці) : біобібліогр. нарис / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 160 с. : іл.

І. І. Огієнко, С. О. Сірополко, Л. У. Биковський: любов до книги – крізь усе життя / В. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали ІІІ наук.-практ. конф., 29 вересня 2011 р., Львів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 130–154. – Бібліографія.

Шкільне краєзнавство : навч. посіб. / В. С. Прокопчук ; МОН України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : Кондор, 2011. – 335 с.

Бібліотечна і бібліографічна діяльність І. І. Огієнка в Україні та еміграції / В. С. Прокопчук // Укр. біографістика. – 2012. – Вип. 9. – С. 312–327.

Бібліотечна діяльність С. О. Сірополка в Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1919–1920 рр.) / В. С. Прокопчук // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-у ім. І. Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2013. – Вип. 3. – С. 32–44.

Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності України: тенденції, проблеми, перспективи / В. С. Прокопчук // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-у ім. І. Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2013. – Вип. 3. – С. 139–145.

Інновації в діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В. С. Прокопчук, С. О. Кантлін // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 4. – С. 320–328.

Періодичні видання доби Української революції 1917–1920 рр. у науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка : бібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, наук. б-ка ; [уклад.: В. С. Прокопчук, Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. – 34 с.

Внесок бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / В. С. Прокопчук, Л. В. Резнічук //  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2015. – Вип. 4. – С. 355–358.

Айвазян О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. – 256 с.

Основи краєзнавства : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / кол. авт. ; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ О. П. Реєнта. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 276 с.

Пам’яткоохоронна діяльність подільського православного духовенства в ХІХ – на початку ХХ ст. : монографія / В. С. Прокопчук, І. О. Старенький.   – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2016. – 308 с.

Бібліотеки Кам’янець-Подільської області в суворі 40-і роки ХХ ст. / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук //  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2018. – Вип. 5. – С. 12–25.

 Освіта на Дунаєвеччині: від перших шкіл – до суспільства знань : монографія. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2018. – 412 с. : іл.

Централізація масових бібліотек Хмельниччини у 1970-х роках: її реалізація і наслідки / В. Прокопчук, О. Айвазян // Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Хмельниччина: історія та сучасніть», присвяченої 85-річчю утворення Хмельницької області / редкол.: Баженов Л. В. [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2022. – С. 223–231.

Бібліотечна справа на Хмельниччині (1920–2023) : монографія / В. С. Прокопчук, О. Б. Айвазян. Дунаївці; Хмельницький: Стрихар А М., 2024. – 416 с: фото.

Джерела

Прокопчук В. С. – подільський краєзнавець : бібліогр.-біогр. довідка до 50-річчя від дня народж. // Хмельниц. обл. упр. культури ; обл. від-ня Укр. фонду культури ; Обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький, 1994. – 16 с.

Баженов Л. В. Віктор Степанович Прокопчук / Л. В. Баженов // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 731–744.

Заторжинська В. За покликом серця : нарис життя й наук.-краєзн. діяльності В. С. Прокопчука / В. Заторжинська, А. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. – 292 с. : іл.

Завальнюк О. М. Віктор Прокопчук – науковець, педагог / О. М. Завальнюк, Л. В. Баженов ; бібліогр. ред. В. М. Пархоменко ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 84 с. : іл. – (Сер. : Видатні випускники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

Конет І. М. Славний син Дунаєвеччини / І. М. Конет // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 603-607. – (Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 2)

Українська бібліотечна біографіка ХХ – початку ХХІ ст.: етапи й тенденції розвитку / Т. І. Ківшар // Українська біографістика : зб. наук. праць. – Вип. 8. – 2011. – С. 125–127.

Прокопчук Віктор Степанович // Завальнюк О. М. Подільські науковці й освітяни: звершення в ім’я незалежної України / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 305–328.

Климчук Л. В. Віктор Степанович Прокопчук – досвідчений педагог, талановитий науковець, краєзнавець, громадський діяч // Календар знаменних і пам’ятних дах Хмельниччини на 2019 рік : рек. бібліогр. довід. – Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2018. – С. 102–106.

Баженов Л.. «Про край, в якому я живу» (до 75-річчя професора Віктора Прокопчука) / Лев Баженов // Краєзнавство. – 2019. – № 3. – С. 32–39 .

 

————————————————

 

Прокопчук Віктор Степанович // Наковці Хмельниччини [Зведена електронна база]

Прокопчук Віктор Степанович. Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ 

Талановитий освітянин, вчений, краєзнавець Віктор Степанович Прокопчук (до 70-річчя від дня народження та 50-річчя педагогічної і наукової діяльності) : віртуальна виставка

Климчук Людмила Вікторівна
Статтю створено : 11.04.2019
Останній раз редаговано : 18.07.2024