Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 17
За місяць : 297
Кількість
статей : 826
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Національна історична бібліотека України
Рубрики : Бібліотеки
Національна історична бібліотека України

image

Національна історична бібліотека України (НІБУ) є провідним науково-інформаційним закладом, що здійснює наукове вивчення, збереження та популяризацію рукописних і друкованих пам’яток культури, веде активну міжнародну діяльність. Бібліотека забезпечує бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функції загальноукраїнського депозитарію історичної літератури, науково-дослідного й організаційно-методичного центру бібліотек в галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності та наукової бібліографії з історії України. Це єдина в Україні спеціалізована книгозбірня, у фонді якої зібрано документи з питань історії, суміжних історичних дисциплін та історичного краєзнавства.

Створена відповідно до Постанови Ради Народних Комісарів УРСР № 720 від 11.07.1939 р. «Про український історико-культурний заповідник «Музейне містечко»» та згідно з Наказом РНК УРСР за № 4740 від 4.09.1939 р. «Про організацію Державної історичної бібліотеки» – «з метою сприяння розвиткові історичної науки й піднесення історичної освіти в УРСР, допомоги науковим установам і викладачам в їх теоретичній роботі та викладанні історії в навчальних закладах».

30 вересня 2009 р. отримала статус Національної згідно з Указом Президента України № 780/2009 «Про надання Державній історичній бібліотеці України статусу Національної». НІБУ перебуває у сфері управління Міністерства культури України.

Бібліотека знаходиться на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Її книжкові зібрання розміщено в 4-х корпусах (загальна площа 3189,3 м2), які є пам’ятками архітектури національного значення.

Директором бібліотеки був призначений А. Решетніков, в 1940 р. його наступником став І. М. Льовшин. Першими до книгозбірні прийшли випускники історичного факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка: Г. Вигура, К. Лозовик та співробітники бібліотеки Музейного містечка – Є. І. Іванова, І. М. Тарасьєва, Н. С. Нікольська (Селівачова) та ін., які розпочали комплектування фонду бібліотеки та створення довідково-бібліографічного апарату.

Основу фонду книгозбірні склали бібліотека митрополита Флавіана та більшість бібліотек Музейного містечка: Центрального історичного музею ім. Т. Шевченка, Центрального антирелігійного музею, Музею України (збірка П. П. Потоцького). Фонд доповнили видання друкарень Києво-Печерської та Почаївської Лавр, Львівського братства та ін.

Наприкінці 1939 р. НІБУ почала отримувати обов’язковий примірник друкованої продукції УРСР (книги, періодичні видання, географічні карти з історичної тематики та суміжних дисциплін). Фонд  поповнювався виданнями з питань історії держав і народів, краєзнавства, розвитку культури і мистецтва, релігії тощо. Були започатковані наукові дослідження в галузі бібліографії історичної літератури.

Під час війни 1941-1945 рр. і тимчасової окупації м. Києва фашистськими загарбниками книжковий фонд документів було розпорошено по інших бібліотеках. Але частина фонду була вивезена до Німеччини.  За роки війни, як свідчить «Акт про збитки Державної історичної бібліотеки України, що заподіяні під час окупації», було втрачено 533 тис. книг; знищено абетковий і систематичний каталоги на 1 млн. карток; втрачено повністю завершену роботу «Бібліографія до історії України» обсягом понад 30 тис. анотованих карток.

На підставі Розпорядження Ради Міністрів УРСР № 711 від 27.07.1946 р. Державна історична бібліотека УРСР поновила свою діяльність. Директором було призначено Михайла Івановича Закопайла, який очолив роботу по збиранню втраченого фонду та відновленню основних функцій установи. Фонд відновлювався шляхом реституції, книгообміну та дарування книг. Значні книжкові надходження надійшли з Полтавської, Харківської, Житомирської, Одеської обласних наукових бібліотек; історико-краєзнавчих музеїв та  інших установ. В перші повоєнні роки з Німеччини було повернуто частину вивезених бібліотечних документів. У цей період багато зусиль для відновлення роботи НІБУ доклала її співробітниця Людмила Михайлівна Павличенко – вчений-історик, Герой Радянського Союзу.

В 1952 р. бібліотека отримала приміщення в будинку колишнього Київського Планетарію по вул. Костьольній, 17 і розпочала обслуговувати читачів. В цей час створюється довідково-бібліографічний апарат, зокрема, систематичний і генеральний алфавітний каталоги. Відновлюється робота зі створення наукової бібліографії: у 1955 р. започатковано фундаментальний бібліографічний покажчик для наукових працівників «Історія Києва» в 2-х т., 4 вип. (К., 1958-1963). Серед його укладачів – відомий бібліограф Н. М. Шеліхова.

З 1962 р. НІБУ очолила роботу бібліотек України по створенню довідково-бібліографічного апарату для підготовки багатотомного енциклопедичного довідника «Історія міст і сіл Української РСР», зокрема  координувала роботу бібліотек  щодо створення бібліографічної бази видання – «Зведеної картотеки матеріалів з історії міст і сіл Української РСР» та краєзнавчих бібліографічних посібників. З цього часу НІБУ систематично надає методичну допомогу бібліотекам  в краєзнавчій роботі.

У 1964 р. створено відділ науково-бібліографічної та інформаційної роботи, в якому виділено сектор краєзнавчої роботи. Розпочав обслуговування читачів відділ рідкісних та стародрукованих книг, що мав на той час 19125 примірників найцінніших та унікальних видань.

У 1968 р. побачив світ перший випуск поточного науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Історія Української РСР» (з 1990 р. має назву «Історія України за … рік»), який надалі став «візитною карткою» бібліотеки.

1970 р. – переїзд і освоєння нового приміщення (корпус № 24 на території Києво-Печерської Лаври), що дозволило обладнати нові читальні зали на 110 місць.

1980-1990 рр. – період інтенсивного зростання основних показників роботи бібліотеки. Штат у 1980 р. – 115 працівників, в 1990 р. – 135 працівників. Щорічне комплектування фонду становило, в середньому, 30-40 тис. документів. Фонд у 1980 р. – 685063 прим., в 1990 р. – 754260 прим. Кількість читачів зросла з 13,7 тис. у 1980 р. до 16,1 тис. в 1990 р. Послугами МБА користувалися понад 1 тис. абонентів.

У 1989 р. бібліотека відзначила  піввіковий ювілей. У цей рік НІБУ підготовила й провела республіканську науково-практичну конференцію працівників універсальних наукових, юнацьких і дитячих бібліотек «Краєзнавча робота бібліотек – фактор патріотичного та інтернаціонального виховання населення» (м. Хмельницький), на якій були обговорені стан, проблеми і завдання бібліотечного краєзнавства в процесі перебудови, демократизації суспільного життя, вироблені рекомендації, які стали основою для роботи з подальшого розвитку краєзнавчої діяльності бібліотек України.

На початку ХХІ ст. серед головних функцій НІБУ – науковий аналіз і прогнозування розвитку історичко-краєзнавчої бібліотечної діяльності, інформаційне забезпечення наукових досліджень у галузі вітчизняної історії, методична допомога регіональним книгозбірням із питань краєзнавчої роботи.

У 2000-х рр.  бібліотека розпочинає роботу з відбору документів до Державного реєстру національного культурного надбання (ДРНКН) згідно із інструкцією «Про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного  реєстру національного культурного надбання» (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2001 р., № 1027/6218). Протягом 2000-2015 рр. бібліотека проводить ряд наукових досліджень у більшості своїй краєзнавчої тематики.

Основні напрями діяльності  закладу визначає «Концепція розвитку Державного закладу «Національна історична бібліотека України» на період до 2015 року». 

В сучасній структурі бібліотеки 13 підрозділів: відділ комплектування фонду, відділ опрацювання фонду та організації каталогів, відділ організації та зберігання фонду, відділ депозитарного зберігання фонду, відділ стародрукованих, рідкісних та цінних книг; сектор фонду іноземними мовами; відділ читальних залів, сектор міжбібліотечного абонемента, відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи, відділ бібліотечних інформаційних технологій, відділ історичного краєзнавства, науково-бібліографічний відділ та відділ соціокультурних комунікацій.

image
Кафедра видачі документів

image
Бібліотечний захід у залі історії України

image
Зал доступу до електронних ресурсів

image
Вебінар у залі періодичних видань

 

Фонд НІБУ на 01.01.2015 р. становив 751287 прим., у тому числі майже 40 тис. прим. документів 52 мовами світу. Представлені різні види документів: книги, журнали, газети, аудіовізуальні документи, електронні документи, карти, друкована графіка, мікрофільми.

Зберігаються примірники книг, які відносяться до історико-культурного надбання світового значення, зокрема, видання Івана Федорова «Острозька Біблія» (1581) та «Новий Завіт з Псалтирем» (1580); стародруки друкарні Києво-Печерської Лаври, зокрема «Патерик или Отечник…» (1661), названий М. Грушевським «золотою книгою давньої української писемності»; «Арифметика» Леонтія Магницького (1703) та інші. Серед раритетів особливе місце займає рукописна книга кінця ХV – початку ХVI ст. – найдавніший із збережених пом’яників (пом'яник – книжечка, зошит або записка, у яку вписують імена живих та померлих осіб для поминання на Літургії, а також померлих осіб для поминання на панахиді тощо) Києво-Печерської Лаври, складений приблизно в 1483-1526 рр.

Особливо цінні видання зібрано у відділі стародрукованих, рідкісних і цінних книг – понад 25 тис. видань, сформованих у 21 колекцію. Наприклад: Колекція рукописних книг та літографованих видань рукописного тексту (31 документ ХV-XIX ст.).

Колекція книг кириличного друку – майже 800 пам’яток старослов’янської писемності, значна частина яких – це книги видані в друкарні Києво-Печерської Лаври: «Анфологіон» (1619), «Книга про віру» (1620), три видання першого підручника з вітчизняної історії – «Синопсис» (1674, 1678, 1680) та ін.

Колекція видань гражданського друку3000 видань 1708-1825 рр.

Колекція прижиттєвих видань творів класиків української літератури (500 видань), серед них: твори Б. Д. Грінченка, М. В. Гоголя, І. К. Карпенка-Карого, І. П. Котляревського, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка та ін.

Колекція книг з автографами видатних діячів науки і культури (350 видань) – документи з дарчими написами В. Б. Антоновича, М. Б. Берлінського, М. Ф. Біляшівського, М. В. Гоголя, М. С. Грушевського, М. О. Максимовича, В. В. Хвойки та ін.

Колекція стародруків іноземними мовами – 956 видань ХVІ-ХVІІ ст. Найстарішими є палеотипи та видання голландських друкарів Ельзевірів, французького видавця Етьєна Доле, італійського друкаря Альда Мануція та ін.

Колекція видань воєнної доби 1941-1945 рр. (600 видань)це офіційні повідомлення, публіцистичні твори, поезія, проза, видані невеликим накладом і є бібліографічною рідкістю.

У фонді сучасних видань представлені кращі  взірці поліграфічного мистецтва, серед них – альбоми з історії вітчизняного та світового мистецтва, репринтні видання книжкових пам'яток, мініатюрні видання та ін. З метою створення колекцій ведеться робота з відбору та дослідження раритетних видань з історичних зібрань наукових інституцій та приватних книгозбірень діячів науки і культури, зокрема, церковного діяча митрополита Київського і Галицького Флавіана (1840-1915) та відомого громадського і культурного діяча, мецената, військового історика Павла Платоновича Потоцького (1857-1938).

image
Книгосховище

image
Книжкові пам’ятки у фонді НІБУ

image
Портрет Анни Ярославни у виданні

image
Книжкова виставка «Творці слов’янської писемності»

Довідково-бібліографічний апарат складається з електронного каталогу, електронної бази даних, імідж-каталогів, карткових каталогів і картотек.

Електронний каталог створюється з 1996 р. і наповнюється інформацією про нові надходження документів, здійснюється ретрокаталогізація. Доступ до каталогу та 15 баз даних з можливістю попереднього замовлення документів надається з сайту НІБУ. З 2011 р. на сайті доступна інформація про фонд в імідж-каталогах (це: генеральний алфавітний каталог, каталог стародрукованих книг іноземними мовами, алфавітний каталог періодичних і продовжуваних видань, картотека матеріалів з історії міст і сіл України).

Карткові каталоги і картотеки включають: читацький алфавітний каталог (рік заснування – 1950, хронологічне охоплення – з 1766 р.); генеральний алфавітний каталог періодичних та продовжуваних видань (рік заснування – 1948, хронологічне охоплення – з 1766 р.); систематичний каталог (рік заснування – 1950, хронологічне охоплення - з 1708 р.); зведена картотека матеріалів з історії міст і сіл України (рік заснування – 1962, хронологічне охоплення – з 1787 р., містить бібліографічні описи книг і статей, в тому числі й тих, що відсутні у фонді НІБУ).

На сайті бібліотеки у розділі «Каталоги» представлені бази даних (БД): «Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства: 1997 -...» ; «Краєзнавчі ресурси бібліотек України: 2006 -...»; «Видання НІБУ. Публікації про Бібліотеку: 1939 -...»; «Сучасні джерела з історії України: 1991 -...»; «Міста і села України: 2012-...» тощо. На їх основі створені ретроспективні науково-допоміжні бібліографічні посібники.

З 2012 р. створюються тематичні БД: «Суспільство і влада в Україні на етапі соціально-економічних перетворень 1919-1938 рр.», «З історії повсякденного життя в Україні 20-30-х років ХХ ст.», «Історія українського футболу», «Людмила Павличенко»; з 2013 р. – «Історична Шевченкіана», «П. Т. Тронько».

Обслуговування. До послуг користувачів 6 читальних залів: доступу до електронних ресурсів, історії України, періодичних видань,  нових надходжень, стародрукованих, рідкісних і цінних книг, історії зарубіжних країн. В читальних залах надається безкоштовна послуга wi-fi, здійснюється консультативна допомога та копіювання документів, діє служба МБА.

За даними на 01.01.2015 кількість обслужених користувачів в читальних залах і на сайті – 34300 чол. Кількість користувачів за ЄРК – 4294 чол. Кількість відвідувань – 247716. Видача документів (у тому числі користувачам сайту) – 498627 прим. Кількість відвідувань сайту з часу його створення (2010 р.) – понад 5 млн.

На запити користувачів виконуються усні, письмові, електронні бібліографічні довідки в режимі “запит-відповідь”, інформуються індивідуальні абоненти-науковці за визначеними темами та здійснюється інформаційний супровід наукових розробок і проектів на базі документних фондів та довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

Для користувачів проводяться культурно-просвітницькі заходи; відбуваються засідання у «Клубі історичної книги»,  вітальні «Зустріч», проводяться екскурсії.

image
Алфавітний та систематичний каталоги

image
Вітальня «Зустріч»

image
Екскурсія у залі історії зарубіжних країн

image
Презентація книги «Україна Тараса Шевченка»

Наукова та методична діяльність. Серед головних функцій НІБУ – науковий аналіз та прогнозування розвитку історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності, інформаційне забезпечення наукових досліджень у галузі вітчизняної історії, методична допомога регіональним книгозбірням із питань краєзнавчої роботи.

У 1978 р. методичні функції Державної історичної бібліотеки було закріплено у «Положенні про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури Української РСР». У 1996 р. бібліотека бере участь у підготовці нового «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України», яке було затверджено Наказом Міністерства культури і мистецтв України № 314 від 11.06.1996 р. Положення залишається дієвим станом на 2015 р.

З 1989 р. бібліотекою здійснюється довготривале моніторингове дослідження «Краєзнавча робота бібліотек», в процесі якого проаналізовано основні аспекти краєзнавчої роботи в ОУНБ - головних центрах бібліотечного краєзнавства в регіонах. Підготовлено методичні рекомендації з різних напрямів краєзнавчої бібліотечної діяльності. Серед них: «Формування краєзнавчих фондів бібліотек» (1990), «Удосконалення краєзнавчих каталогів бібліотек»  (1992), «Методичні рекомендації по складанню універсальних покажчиків поточної літератури про край» (1995) тощо. За підсумками моніторингу видано комплексний методичний посібник «Краєзнавча діяльність бібліотек» (2002).

У 2005 р. НІБУ очолила огляд-конкурс краєзнавчих методичних покажчиків, який проводився серед регіональних бібліотек для підтримки та сприяння видавничої діяльності ОУНБ та поширення інноваційних напрацювань бібліотек.

На основі моніторингової технології вивчення стану історико-краєзнавчої діяльності ОУНБ  проводяться щорічні дослідження. У 2006 р. вивчалися проблемні питання у краєзнавчій роботі, що терміново потребують методичної підтримки; у 2008 р. – дослідження  по застосуванню Примірної схеми Зведеного систематичного краєзнавчого каталогу; у 2012 р. – дослідження компонентного складу краєзнавчого контенту веб-сторінок регіональних бібліотек; у 2013 р. – дослідження «Документи на мовах національних меншин в краєзнавчій діяльності бібліотек»; у 2014 р. – дослідження за темою «Сучасні тенденції в краєзнавчій діяльності регіональних бібліотек в контексті впровадження рекомендацій попередніх досліджень Національної історичної бібліотеки України»; у 2015 р. проводиться дослідження «Видання і публікації з історії міст і сіл України в Електронних каталогах і краєзнавчих базах даних регіональних бібліотек в контексті створення Зведеного краєзнавчого електронного ресурсу».

Результати досліджень краєзнавчої діяльності бібліотек, відомості про інноваційні форми і методи роботи публікуються в інформаційному бюлетені «Краєзнавча робота в бібліотеках України», який щорічно видається з 1990 р. Електронні версії цього видання за останні роки доступні на сайті НІБУ

За наслідками досліджень «Повнотекстові краєзнавчі документи на сайтах бібліотек України» (2011) та «Аналіз компонентного складу краєзнавчого контенту веб-сторінок регіональних бібліотек України» (2012) у 2013 р. створений «Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України», що стало першою спробою в Україні забезпечити централізований доступ до краєзнавчого веб-контенту провідних публічних книгозбірень країни.

У 90- роках ХХ ст. бібліотека спільно з науковими інституціями та громадськими організаціями проводить ряд Всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Краєзнавча робота бібліотек – фактор патріотичного та інтернаціонального виховання населення» (1989 р.), «Роль бібліотек монастирів, соборів та інших установ у розвитку культури України» (1993), «Бібліотеки у розвитку історичної науки в Україні» (1994), «Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України» (1997), «Історія наукових бібліотек в контексті історії, культури, освіти в Україні» (1999).

На початку ХХІ ст. НІБУ у співпраці з Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником бере участь в організації Всеукраїнських науково-практичних конференцій, що проходять в рамках щорічних Могилянських студій та Несторівських читаннь; з Українським центром культурних досліджень проводить культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва (2003-2013 рр.). Бібліотека була учасником Міжнародних бібліотечних конференцій у Криму (2005, 2008, 2012 рр.) та численних краєзнавчих конференцій, що проходили в регіональних книгозбірнях України.

Спільно з Національною спілкою краєзнавців України з 2011 р. бібліотека проводить Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тимофійовича Тронька, Героя України, вченого-історика, видатного громадського діяча, який зробив великий внесок у розвиток НІБУ.

Науково-бібліографічна діяльність бібліотеки полягає у підготовці науково-допоміжних ретроспективних та поточних бібліографічних покажчиків, створенні тематичних електронних баз даних.

Щорічно  випускається в паперовому форматі поточний науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Історія України», підготовка якого розпочалась у 1968 р. З 1996 р. видання представлено і в електронному форматі, а з 2008 р. формується кумулятивний українознавчий електронний ресурс «Історія України 2008-…», який доступний на веб-сайті НІБУ.

В галузі ретроспективної науково-допоміжної бібліографії видаються бібліографічні покажчики: «Історія інтелігенції Української РСР 1917-1990 рр.» (1991), «Історичне краєзнавство в Україні: Питання теорії і практики» (1992), «Репресії 20-30-40-х і початку 50-х рр. на Україні» (1992), «Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства» (1997, 2007); «Матеріали до бібліографії Києво-Печерської лаври» (2006), «Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 2001-2005» (2007), «Політичні репресії радянської доби в Україні» (2008), «Державна історична бібліотека України (1939-2009)» (2009), «Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники 1991-2010» (2011).

У 2013-2015 рр. спільно з Інститутом історії України НАНУ здійснюється бібліографічний проект «Історична Шевченкіана», присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. Створена БД (понад 4 тис. бібліографічних записів), на основі якої буде видано бібліографічний покажчик.

Видавнича діяльність НІБУ почала активно розвиватись на початку 80-х років ХХ ст. Світ побачили науково-допоміжні посібники: «Славянские книги кирилловской печати ХVII-XX вв.: каталог книг, изданных в типографи Киево-Печерской лавры» (1981); «История фабрик и заводов Украинской ССР» (1981); «Краєзнавчі видання бібліотек Української РСР в 1981-1985 рр.» (1986). На допомогу авторам «Зводу пам’ятників історії і культури» видано бібліографічні покажчики: «Памятники истории и культуры Киевской области» (1985) та «Памятники истории и культуры Киева» (1986) та ін.

У 2014-2015 рр. до 75-річчя НІБУ видано: «Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України», «Літопис Національної історичної бібліотеки України (1939-2014 рр.)»; каталоги колекцій: «Мініатюрна книга: каталог колекції відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг»  та «Видання воєнної доби 1941-1945 рр.: каталог колекції відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг»; шість випусків  біобібліографічних покажчиків в серії «Національна історична бібліотека України в особах».

Видавничий доробок фахівців Бібліотеки у ХХІ ст. представлено на сайті НІБУ в розділі «Наші видання».

image
Видання НІБУ

image
Видання НІБУ

image
Видання НІБУ

image
Видання НІБУ

НІБУ бере участь у міжнародних, регіональних і корпоративних проектах та програмах.

З 2011 р. є учасником проекту «Історична спадщина України – світовий доступ в електронному форматі». Майже 1000 документів представлено в 14 колекціях на сайті бібліотеки. З 2010 р. НІБУ – учасник корпоративного краєзнавчого проекту «Історична Волинь», з 2013 р. – проекту «Культура України». З 2014 р. в рамках проекту «Історія міст і сіл України» створюється інноваційний бібліотечно-культурологічний краєзнавчий мультиресурс, що має на меті сконцентрувати у собі національну історично-краєзнавчу інформацію.

У 2014-2015 рр. бібліотека взяла участь у Всесвітній програмі «Зникаючі архіви», яку проводила Британська бібліотека. Вкладом НІБУ в цю Програму став проект «Шевченкіана», завдяки якому на сайті Британської бібліотеки був представлений електронний контент 70 документів з фондів історичної бібліотеки.

Впровадження інформаційних технологій розпочалося наприкінці 1990-х років з поступового оснащення бібліотеки комп`ютерною технікою. З 2003 р. створюється електронний каталог на базі АБІС. У 2008 р. створено перший web-ресурс, власну локальну мережу, здійснено підключення до Інтернету. Автоматизовані процеси: віддаленого запису до бібліотеки, попереднього замовлення літератури (он-лайн), електронної доставки документів. Цілодобово надається  доступ до електронних ресурсів НІБУ.

 Колектив бібліотеки нараховує 127 працівників. З 2007 р. його очолює Скорохватова А. В., засл. працівник культури України.

Значний внесок у розвиток бібліотеки зробили як її директори, так і провідні спеціалісти. Серед них: Макаренко Л. Л., директор бібліотеки у 1960-2002 рр., який сприяв піднесенню авторитету бібліотеки в країні та світі; Виноградова О. Б., директор бібліотеки у 2002-2007 рр., яка активно впроваджувала автоматизацію бібліотечно-бібліографічної роботи. Великий внесок у розвиток історичної бібліографії зробили фахівці книгозбірні: Д. С. Альохін, Л. А. Балацька, П. І. Жевахов, Т. Г. Золотуха, А. М. Комська, В. І. Грицаєнко, А. В. Пилипенко, Н. С. Селівачова, Н. М. Уманська. Значним є доробок в галузі ретроспективної науково-допоміжної бібліографії В. П. Кисельової, З. Х. Мусіної, О. В. Михайлової, О. І. Марченко, Т. А. Приліпко.

Діяльність бібліотеки відзначена: у 1974 р. – Почесною грамотою Президії Академії наук УРСР і Республіканського комітету профспілки працівників освіти, вищої школи та наукових установ – за активну участь у створенні 26-томної праці «Історія міст і сіл Української РСР»; у 1982 р. – Почесною грамотою Президії Українського товариства охорони пам’яток історії та культури – за плідну роботу по пропаганді історико-культурної спадщини; у 1993 р. – Республіканською премією ім. Дмитра Яворницького – за значний внесок у розвиток українського краєзнавства та ін.

Поповненню фонду бібліотеки та її оснащенню комп’ютерною технікою сприяли меценати. Серед них: народні депутати Верховної Ради України, видавці, письменники, користувачі бібліотеки та її співробітники; Міжнародний Благодійний фонд «Відродження», Видавництво «ВАРТО», ТОВ «ЕЛАУ» та інші.

Основні етапи розвитку установи висвітлено у «Літописі Національної історичної бібліотеки України».

 

Адреса бібліотеки: 01015, м. Київ, вул. Лаврська 9, корп. 24

e-mail: nibu.kiev@ukr.net

http:/www. nibu.kiev.ua

Джерела

Про організацію Державної історичної бібліотеки : [Наказ] № 4740 від 4 верес. 1939 р. // Зб. наказів та розпоряджень Нар. комісаріату освіти Укр. РСР. - 1939. - № 29. - С. 6-7;

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : Дослідження. Анот. покажч. Публікації документів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; уклад.: Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова. - К., 2004. – 813 с.; С. 93, 206, 209, 210, 212, 216, 218, 221, 229, 230,233-235, 236, 245, 247, 251, 264, 265, 272, 276, 279, 288, 291, 308, 313, 319, 321, 336, 410 - про Державну історичну бібліотеку України;

Державна історична бібліотека України (1939-2009): бібліогр. покажч. / уклад. В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова ; ред. С. І. Смілянець . - К. : Арістей, 2009. – 132 с.;

Скорохватова А. Українська історія в книзі: [з історії Нац. іст. б-ки України] / А. Скорохватова // Пам'ять століть: Іст. наук. та літ. журн. - 2010. - № 1-2. - С. 7-14;

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2-3 жовт. 2014 р. / Нац. іст. б-ка України ; ред. кол. А. В. Скорохватовата ін. ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. - К., 2014. – 186 с.;

Літопис Національної історичної бібліотеки України (1939-2014 рр.) / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. С. І. Смілянець ; ред.: А. В. Скорохватова, Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова. - К., 2014. - 114 с.;

Смілянець С. І. Проектна діяльність Національної історичної бібліотеки України (2009-2013 рр.) / С. І. Смілянець // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : ІІ Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. - К., 2014. - С.  201-206;

Кисельова В. Національна історична бібліотека України - науково-методичний центр краєзнавчої бібліотечної діяльності та історичної бібліографії  / В. Кисельова // Бібл. планета. - 2015. - № 1. - С. 27-31.

 

________________

 

Концепція розвитку Державного закладу «Національна історична бібліотека України» на період до 2015 року.

Смілянець Світлана Іванівна
Статтю створено : 08.10.2015
Останній раз редаговано : 17.12.2015