Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 4
За місяць : 788
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Макет анотованої каталожної картки
Макет анотованої каталожної картки

Макет анотованої каталожної картки – елемент вихідних відомостей видання; створений фахівцем видавничої організації і оформлений відповідно до вимог державного стандарту запис, який містить найголовніші відомості про видання.

Синонімічний (спрощений) термін – макет картки. 

М. а. к. к. призначений для надання користувачам суттєвої фактографічної інформації про видання і для створення бібліографічного запису про видання в різноманітних інформаційних масивах.

Оформлення та розміщення у виданнях М. а. к. к. в Україні регламентовано ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості».

image
Оформлення макета каталожної картки на звороті титульного аркуша
М. а. к. к. містить бібліографічний запис, який подається за стандартною схемою і складається із заголовка бібліографічного запису, бібліографічного опису видання, Міжнародного стандартного номера (ISBN, ISSN чи ISMN), анотації, авторського знака та класифікаційного індексу УДК.

Усі перелічені елементи бібліографічного запису, крім заголовка, подаються з нового абзацу; таким чином здійснюється візуальне відокремлення їх один від одного, для кращого сприйняття інформації. Класифікаційний індекс УДК розміщують після анотації, праворуч. Авторський знак наводять на рівні другого рядка бібліографічного запису, ліворуч. У підручниках для закладів загальної середньої освіти дозволено не подавати анотацію в макеті картки.

М. а. к. к. є обов’язковим для всіх неперіодичних (книжкових) видань. Дозволено не наводити макет у подарункових виданнях, тобто з поліпшеним оформленням, у друках малого обсягу (методичні рекомендації, інструкції, програми навчальних курсів тощо), малоформатних, мініатюрних, а також у виданнях для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. У наукових виданнях замість макета картки рекомендовано подавати реферат.

Для складання М. а. к. к. застосовують такі кеглі й накреслення шрифтів: заголовок бібліографічного запису (а за його відсутності – перше слово назви) – кегль 10 грубий (напівгрубий); бібліографічний опис – кегль 10 світлий; текст анотації – кегль 8 або 9 світлий; авторський знак – кегль 10 світлий; індекс УДК – кегль 8 грубий (напівгрубий).

Схема макета картки є однаковою для всіх видань, а його розміри залежать від формату видання. М. а. к. к. у виданні форматом 60х90/16 і більше має бути 108 мм завширшки та 59 мм заввишки.

 

Схема макета анотованої каталожної картки

image

М. а. к. к. повинен містити не більш як 16 рядків, ураховуючи всі елементи бібліографічного запису.

Розміщують макет картки у нижній частині звороту титульного аркуша, за його відсутності – на останній сторінці видання або на другій чи на третій сторінці обкладинки. Якщо зворот титульного аркуша видання перевантажено іншими вихідними відомостями, макет картки дозволено розміщувати на останній сторінці (перед надвипускними даними – у верхній частині сторінки) або на передостанній сторінці (якщо текст твору закінчується у верхній частині цієї сторінки) видання.

Макет картки виконується мовою основного тексту видання. У випадках, якщо видання виходить в Україні не державною (українською) мовою, видавець зобов’язаний додатково подавати анотацію державною мовою та розміщувати її за межами М. а. к. к. (перед макетом чи на останній сторінці).

Макет картки складають під час здавання оригіналу видання на верстання, перевіряють та доповнюють під час підписання зверстаного видання до друку. 

Джерела

 

Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) : ДСТУ 4861:2007. – Введ. 2007-11-05. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 45 с. – (Національний стандарт України).

Близнюк А. Оформлення видання : посібник / Близнюк Андрій, Безверха Тетяна. – Житомир : Вид-во Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка, 2007. – 48 с. – – Про М. а. к. к.: с. 20–21.

Складання та оформлення макета анотованої каталожної картки у виданнях : метод. рек. / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. Івана Федорова» ; [уклад.: Г. М. Плиса, О. В. Петренко]. – Київ, 2012. – 41 с.

Оформлення текстового документа до видання : метод. рек. / Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; уклад.: О. Г. Пустова, О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред.: О. Г. Пустова, О. М. Кушнарьова. – 5-те вид., перероб. і допов. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 80 с. – Про М. а. к. к.: с. 13–17.

Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. Івана Федорова» ; [уклад. Г. М. Плиса]. – Вид. 7-ме, без змін. – Київ, 2018. – 69 с. – М. а. к. к.: с. 24–217.

Домотенко Таїсія Миколаївна
Статтю створено : 28.03.2023
Останній раз редаговано : 28.03.2023