Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі
Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі

 

«Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі» – наукове продовжуване видання критико-бібліографічного та історико-літературознавчого спрямування. Друкувалося в Одесі протягом 1928–1930 рр. Керівництво Українського бібліографічного товариства в Одесі (УБТО) планувало видавати «Записки» як щоквартальник, але фактично вони виходили як щорічник. Загалом опубліковано 4 числа:  ч. 1 (1928, наклад 500 прим.), ч. 2–3 (1929, 500 прим.), ч. 4 (1930, 300 прим.) різного обсягу. Фактичним головним редактором «Записок» був Б. Комаров, до редакційної колегії входили академік М. Слабченко, професори К. Копержинський і С. Рубінштейн,  а також П. Марків, Л. Ниринська. 

Серед авторів – активні члени УБТО, відомі вчені С. Боровий, О. Варнеке, В. Герасименко, М. Гордієвський, Б. Комаров, К. Копержинський, В. Лазурський, Ф. Петрунь, С. Рубінштейн, М. Семенів; бібліотекарі і бібліографи Я. Берман, О. Горецький, М. Петринський та ін.

Кожне число «Записок» складалося з двох частин – наукової, де здебільшого вміщувалися тексти доповідей, що попередньо читалися на засіданнях УБТО, та «Хроніки» (повідомлення про книгознавче, бібліографічне та бібліотечне життя Одеси, рецензії на наукові праці, некрологи).  джерелознавче значення мають інформаційні повідомлення і звіти про діяльність УБТО та низки одеських бібліотек, бібліографічні покажчики про П. Куліша, М. Лисенка, критичні огляди публікацій про Й.-Г. Песталоцці, з питань історії педагогіки, про новинки художньої літератури, статті про українську пресу в Одесі, заборонені українські рукописи 80-х років 19 ст. та ін.

 Цифрові копії випусків «Записок» розміщено в Електронній бібліотеці «Культура України».

 

Джерела

Записки українського бібліографічного товариства в Одесі. Ч. 1 / ред. К. Копержинський, Б. Комаров, П. Марков. – Одеса : Известия, 1928. – 63 с.

Записки українського бібліографічного товариства в Одесі. Ч. 2–3 / ред. К. Копержинський, Б. Комаров, П. Марков. – Одеса : [б. в.], 1929. – 152 с.

Записки українського бібліографічного товариства в Одесі. Ч. 4 / ред. К. Копержинський, Б. Комаров, П. Марков. – Одеса : [б. в.], 1930. – 100 с.

 

Зворський Сергій Леонідович
Статтю створено : 23.06.2014
Останній раз редаговано : 26.06.2023