Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 6
За місяць : 51
Кількість
статей : 965
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Електронна бібліотека «Культура України»
Електронна бібліотека «Культура України»

Електронна бібліотека «Культура України» (далі ЕБ) створена за ініціативою Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого у листопаді 2010 року.

На першому етапі було розроблено концепцію ЕБ, її структуру, програмне забезпечення, сайт, профіль комплектування фонду; технологію створення та обробки документів, типові договори.

Доступ до ЕБ здійснюється на окремому сайті: http://elib.nplu.org/,  який було відкрито 3 лютого 2011р. Він має ергономічний інтерфейс, зрозумілий та простий сервіс. Сайт розроблено працівниками НПБУ.

Наказом Міністерства культури України від 29.11.2011 № 1094/0/16-11 була затверджена Концепція нового інтегрованого ресурсу – електронної бібліотеки «Культура України». Вказаним наказом НПБУ визначено базовим закладом у створенні та забезпеченні функціонування електронної бібліотеки «Культура України».

В концепції зазначалось, що функціонування електронної бібліотеки спрямовується на досягнення наступних цілей:

 інтеграція культури народів України у європейський і світовий інформаційний простір, зміцнення культурних зв’язків і формування позитивного іміджу України у світі;

 забезпечення рівної можливості безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва за допомогою Інтернет мережі;

 надання користувачам якісно нових можливостей роботи з інтегрованим інформаційним ресурсом бібліотек, музеїв та інших закладів культури в єдиній точці доступу;

створення електронних копій друкованих видань для збереження культурної спадщини, що  знаходиться у фондах бібліотек та інших закладів культури та запобігання фізичного зносу документів;

підвищення ефективності використання документів, розкриття фондів бібліотек, музеїв, архівів та інших закладів культури;

створення можливості працювати одночасно з одним і тим же виданням багатьом користувачам.

Електронна бібліотека є інформаційною системою, що включає:

фонд електронних ресурсів;

каталог на фонд електронних ресурсів;

комплекс апаратно-програмних засобів, що підтримують стабільне функціонування пошукової системи і дають можливість оперативного поповнення, реєстрації, довготривалого зберігання фонду електронної бібліотеки та розподіленого доступу до нього через мережу Інтернет.

Критеріями відбору документів до ЕБ є:

наукова, суспільна та історико-культурна цінність документу;

відповідність Профілю комплектування ЕБ.

Правові основи функціонування ЕБ.

Переведенню в електронну форму підлягають документи, на які не розповсюджується авторське право, або термін дії авторського права закінчився і на які розповсюджується дія нормативно-правових актів з питань авторського права і суміжних прав (у випадку надання дозволу автором або суб’єктом, який володіє авторським правом).

Запозичення електронних документів, вироблених іншими суб’єктами чи організаціями, здійснюється на договірній  основі відповідно до норм чинного законодавства.

Фонд ЕБ складається з 4-х основних колекцій:  Культурологія, Мистецтво, Етнографія, Заклади культури, які в свою чергу містять підколекції.

Наповнення існуючих колекцій ЕБ та створення нових може відбуватися двома шляхами. По-перше, в залежності від змісту нових надходжень документів до фонду ЕБ, а по-друге, шляхом створення об'єктно-орієнтованих колекцій. У цьому випадку об'єктом може виступати персона, подія, пам'ятна дата, або конкретна тема. Кожна колекція має індивідуальну структуру і різний ступінь деталізації, залежно від вибраного об'єкту. Колекції можуть бути як "завершеними", закритими для поповнення, так і "відкритими", тобто ті, які послідовно і систематично поповнюються.

До участі в проекті постійно залучаються нові учасники – бібліотеки, наукові установи, видавництва, автори.

Важливим напрямом діяльності ЕБ є участь у міжнародному проекті Світової цифрової бібліотеки (WDL). НПБУ розпочала свою діяльність у 2010 році.

 

Зображення

image
Колекція "Культурологія"
image
Колекція "Мистецтво"
image
Колекція "Етнографія"
image
Колекція "Заклади культури"
image
Колекція "Олександр Довженко"
image
Колекція "Тарас Шевченко"
image
Колекція "Київська старовина"

Бакан Світлана Федорівна
Статтю створено : 14.10.2014
Останній раз редаговано : 19.09.2023