Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вихідні відомості видання
Вихідні відомості видання

Вихідні відомості видання – сукупність даних, які характеризують видання та призначені для його оформлення, інформування користувачів, бібліографічного опрацювання й статистичного обліку.

В. в. мають бути у кожному примірнику видання. Перелік, зміст і порядок оформлення В. в. залежать від виду видань і визначаються державними стандартами, зокрема ДСТУ 8344:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять»   та ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості».

У В. в. містяться: надзаголовкові дані, відомості про автора(-ів) і осіб, які брали участь у створенні видання, назва (основна, паралельна, ключова, альтернативна) видання, підзаголовкові дані, вихідні дані, видавнича анотація чи реферат, макет анотованої каталожної картки, класифікаційний індекс УДК (від індексу ББК, що проставлявся раніше, Україна з березня 2017 р. відмовилась), знак охорони авторського права (копірайт), надвипускні та випускні дані, міжнародний стандартний номер (ISBN, ISSN, ISMN), штрихкодова позначка.

Зазвичай В. в. розміщують на титульному аркуші, звороті титульного аркуша, останній сторінці, на обкладинці чи палітурці, корінці обкладинки, суперобкладинці видання. Оформлення В. в. покладається на видавця.

Усі книжкові видання в Україні, незалежно від мови основного тексту, повинні містити обов’язкову анотацію та вихідні бібліографічні відомості державною мовою. Винятком можуть бути лише видання іноземними мовами, призначені для розповсюдження за кордоном або серед іноземців. Вихід у світ видання без обов'язкових для нього В. в. або з недостовірними відомостями не допускається.

Загальна, стандартна схема розміщення вихідних відомостей

на титульній сторінці: 

Надзаголовкові дані

Відомості про автора(ів)

Назва видання

Підзаголовкові дані

Випускні дані

За відсутності титульного аркуша (наприклад, у виданнях малого обсягу) зазначені елементи вихідних відомостей слід подавати на першій сторінці обкладинки чи на суміщеній титульній сторінці.

image

image

 

Джерела

Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР (із змінами);

Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) : ДСТУ 4861:2007. – Введ. 2007-11-05. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 45 с.  (Національний стандарт України);

Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять : ДСТУ 8344:2015. Введ. 2017-07-01 — Київ : ДП ”УкрНДНЦ”, 2017. — III, 35 с.   — (Національний стандарт України) — Зі скасуванням в Україні ГОСТ 3018-95;

Партико З. В. Загальне редагування : нормат. основи : / З. В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 411 с. : іл., табл.;

Калинин С. Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания : посо­бие для издателя / С. Ю. Калинин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Экономистъ, 2003. – 219 с. : ил.;

Словник книгознавчих термінів / Кн. палата України ; [уклад.: В. Я. Буран та ін.]. – Київ, 2003. – 159 с.;

Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова» ; [уклад. Г. М. Плиса]. – Вид. 4-те, без змін. – Київ : Кн. палата України, 2013. – 59 с. : іл., табл.

Макогон Світлана Володимирівна
Статтю створено : 26.09.2017
Останній раз редаговано : 22.07.2021