Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 31
За місяць : 775
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечний конкурс
Бібліотечний конкурс

imageБібліотечний конкурс (від лат. сoncursus – збіг, зіткнення, зустріч) – змагання за певними правилами, вимогами, критеріями, організоване бібліотеками / бібліотекою або іншою організацією з-посеред групи однорідних учасників – бібліотек / бібліотекарів / користувачів з метою виявлення (відбору на конкурентних засадах) і заохочення найбільш значимих досягнень, здобутків, ідей, розробок (проєктів) або ж кращих закладів, фахівців, читачів.

Б. к. є важливим організаційно-управлінським ресурсом, ефективним інструментом підвищення значущості і ролі бібліотек як соціальної інституції, засобом морального і матеріального стимулювання та мотивації бібліотечного персоналу, впровадження інновацій, залучення нових користувачів і просування читання, джерелом додаткового фінансування бібліотечних закладів.

В різні історичні періоди конкурсні технології застосовувались у бібліотеках з певною управлінською метою, спрямованою на досягнення тих чи інших результатів. Так, зі встановленням в Україні радянської влади набули значного поширення «соціалістичне змагання», «бібліотечна естафета», «рух за звання кращої установи», «огляд-конкурс», «всесоюзний громадський огляд бібліотек» та інші форми Б. к. Бібліотечні змагання радянської доби мали виразно окреслену ідеологічну спрямованість і використовувались владою для привернення уваги суспільства до бібліотек, активізації бібліотечної справи та виховання бібліотекарів у дусі т. зв. комуністичного ставлення до праці, яке, крім добросовісного виконання професійних обов’язків та планових виробничих показників, передбачало взяття ними зобов’язань морально-етичного характеру (активна участь у громадському житті, зразкова поведінка у побуті тощо).

У 1930-х рр. українські бібліотекарі долучались до бібліотечної естафети – різновиду масового соціалістичного змагання у руслі численних ідеологічних кампаній, що мали різні тематичні напрями і відбувались під гаслом мобілізації мас на засвоєння і втілення в життя рішень партійних з’їздів та інших завдань побудови радянського ладу. Зокрема, у 1934–1935 рр. був проведений Всесоюзний конкурс на кращу сільську бібліотеку, націлений на поліпшення бібліотечної роботи на селі. У змаганнях бібліотек, пересувок, читачів використовувались різноманітні форми і методи бібліотечної роботи, які активно просувались методичними підрозділами книгозбірень.

На початку 1960-х рр. у рамках виконання постанови Секретаріату ВЦРПС і колегії Міністерства культури СРСР від 22 серпня 1961 р. «Про рух серед бібліотечних працівників і громадського активу за звання "Бібліотека відмінної роботи"» в Україні розгорнулося масове змагання за це почесне звання, яке присвоювалось бібліотекам, що виконали взяті на себе підвищені зобов’язання. Серед масових бібліотек цей рух тривав до кінця 1980-х років. Колективи бібліотек-переможців крім права називатися «Бібліотекою відмінної роботи» отримували відповідні почесні грамоти і дипломи союзного і республіканського міністерств культури, обласних, міських, районних управлінь культури, рад і комітетів профспілок. Нагородження проводили і серед кращих бібліотечних працівників та громадських активістів.

У 1971 р. масові бібліотеки були активними учасниками оголошеного Міністерством культури УРСР Республіканського соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя на кращу організацію роботи культурно-освітніх закладів.

У 1970–1980-х рр. масовою формою активізації бібліотечної діяльності були огляди-конкурси, приурочені до ювілейних дат ідеологічного спрямування (Всесоюзний громадський огляд, присвячений 100-річчю з дня народження В. І. Леніна (1970), Республіканський огляд робіт дитячих та шкільних бібліотек із пропаганди книги серед піонерів і школярів, присвячений 60-річчю Всесоюзної піонерської організації ім. В. І. Леніна(1982) та ін.).

У зв’язку з переходом УРСР на безоплатне користування учнями загальноосвітніх навчальних закладів шкільними підручниками в 1979 р. було проведено Республіканський огляд-конкурс на краще збереження навчальної книги, який згодом, після запровадження в 1986 р. Всесоюзної піонерської операції «Живи, книго!», проводився щорічно і на кілька десятиліть став традиційним для вітчизняних шкільних бібліотек. У незалежній Україні традиції цього руху були організаційно закріплені наказами Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2002 р. № 549 «Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!"» та від 21 жовтня 2009 р. № 956 «Про затвердження Умов організації та проведення щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!"». Ця акція, що тривала до 2011 р., з часом набула більш широкого змісту і переросла межі суто Б. к.

У сучасній практиці на позначення змагальних бібліотечних форм поряд із терміном «конкурс» використовуються також терміни: «рейтинг», «конкурс-захист», «олімпіада», «турнір», «квест» і т. ін.

З урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду Б. к. класифікуються за кількома ознаками:

  • за статусом:

міжнародні (ініційовані міжнародними інституціями, зокрема Міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), благодійними фондами і т. ін.)

–   всеукраїнські / національні (участь у них бере значна кількість бібліотек / бібліотекарів / читачів країни з усіх чи більшості її регіонів);

–   міжрегіональні (залучаються книгозбірні кількох областей, міст чи інших територіальних утворень);

– регіональні (в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці – обласні, міські, районні, територіальної громади і т. ін.; серед них – Регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів Харкова і регіону на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт, який з 2009 по 2019 р. проводила Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка (ХДНБ), Харківське обласне відділення (філія) ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (УБА) та Харківська державна академія культури (ХДАК); Від 2020 р. конкурс змінив статус і назву; відтепер це – Всеукраїнський конкурс для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт. До числа засновників приєдналась УБА.

–   локальні (у межах окремої бібліотеки, закладу освіти);

  • за мотиваційним (спонукальним) компонентом:

–  проблемно-орієнтовані (спрямовані на розв’язання певних проблем, таких як: промоція читання, підвищення іміджу бібліотек, зміцнення соціальної значущості бібліотек, статусу бібліотекарів, удосконалення бібліотечних ресурсів і послуг, оновлення бібліотечних фондів тощо);

–   ювілейні (приурочені до певних суспільно важливих ювілейних дат);

–  подієві (до Дня Незалежності України, Всеукраїнського дня бібліотек, Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, Тижня дитячого читання, Дня знань і т. ін.;

  • за часом проведення:

–    постійні/ періодичні (відбуваються щорічно, один раз на 2–3 роки);

–    разові, епізодичні;

  • за цільовим призначенням:

–   професійні;

–   соціальні;

  • за змістом:

–   загального змісту;

–    проблемно-тематичні;

–   типологічні (конкурси окремих типів бібліотек, окремих наукових чи прикладних робіт з окремої теми / проблеми / напряму бібліотечної діяльності);

–    змішаного типу;

  • за цільовою аудиторією учасників:

–   інституційні (конкурси бібліотек / структурних підрозділів бібліотек);

професійні (конкурси професійної майстерності бібліотечних працівників – «Бібліотекар року», «Шкільний бібліотекар року», «Кращий бібліограф»)

–   читацькі (загальні – для всіх категорій читачів; диференційовані – дитячі («Найкращий читач України», «Читай-пиши» тощо), родинні («Читацька родина» та ін.), молодіжні (літературні перегони), для людей літнього віку «Моя книжкова полиця» і т. ін.);

–     наукові (серед науковців, вчених у галузі бібліотекознавчих наук, аспірантів, студентів);

–    партнерські (серед засновників бібліотек, меценатів, благодійних фондів, журналістів, партнерських організацій; є зарубіжною практикою).

Організаторами Б. к. можуть бути: юридичні особи публічного права – центральні органи виконавчої влади, передусім у сфері культури та освіти; національні та державні бібліотеки (всеукраїнський рівень); місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування; бібліотеки – юридичні особи комунальної форми власності, що є методичними центрами певних типів бібліотек та інші заклади, які виконують надають методичну допомогу бібліотекам окремих мереж (наприклад, обласні заклади післядипломної педагогічної освіти для освітянських бібліотек); громадські, благодійні організації та фонди, юридичні особи приватного і публічного права, окремі фізичні особи (громадські діячі, письменники, меценати, активісти тощо).

Процес організації та проведення конкретного Б. к., процедура добору учасників та фінального кола претендентів на перемогу унормовується відповідним організаційним документом (положенням, умовами, порядком), який розробляється й затверджується організатором(ами) конкурсу в установленому порядку й оприлюднюється до його початку.

Документ, що регламентує порядок проведення Б. к., зазвичай містить загальні відомості (статус, назва, тематика), найменування організаторів, етапи, терміни, умови конкурсної участі, критерії оцінювання та порядок визначення переможців, фінансування заходу та форми нагородження тощо.

Б. к. можуть проводитися в один або декілька етапів. Якщо конкурс має всеукраїнський рівень, то, здебільшого, спочатку він охоплює низове коло учасників, кращі конкурсанти продовжують змагання в межах обласного етапу і завершальним є всеукраїнський етап. Зазвичай конкурс закінчується урочистою церемонією вшанування й нагородження його переможців, а результати оприлюднюються у ЗМІ та в соціальних мережах.

Для організації та проведення конкурсу створюється організаційний комітет, а для експертизи та оцінювання претендентів / конкурсних завдань / робіт та визначення переможців – журі, суддівська колегія чи експертна група / групи.

Визначення переможців, залежно від особливостей Б. к., здійснюється шляхом застосування методу «якісного дослідження» (експертизи) та/або «кількісного дослідження» (голосування). Експертизу здобутків конкурсантів провадять члени журі, експертна група / групи спеціально уповноважених досвідчених осіб, спроможних професійно і неупереджено оцінити якісні характеристики об’єктів чи суб’єктів конкурсу за заздалегідь прийнятими критеріями. Переможець визначається після підсумовування оцінок, отриманих конкурсантами від кожного члена журі, тобто за найбільшою кількістю набраних балів.

При кількісному дослідженні застосовується загальне голосування серед членів журі, в окремих випадках – також і спостерігачів. Така методика застосовується, зазвичай, в конкурсах кращих читачів, в режимі реального часу, у присутності глядачів шляхом відкритого голосування. Також існують комплексні методики оцінки, які поєднують якісні та кількісні дослідження.

Форми відзначення переможців Б. к. є різноманітними і залежать від низки чинників: статусу конкурсу, рівня його фінансування, можливостей спонсорів і т. ін. Це може бути премія, диплом, грамота та ін.

Успішне проведення конкурсу потребує ретельної підготовки й виконання значної організаційної роботи (розроблення конкурсних завдань, критеріїв оцінювання, написання сценарію, підготовка реквізиту і т. ін.).

У Б. к. об’єктами конкурсного розгляду можуть бути:

–    бібліотека / структурний бібліотечний підрозділ, коли враховується сукупність напрямів діяльності (результати роботи, показники її ефективності, інноваційні підходи, креативні рішення тощо);

–       професійна діяльність бібліотечного персоналу (рівень професійної майстерності);

–     бібліотечні продукти, їх якість, змістове наповнення, орієнтованість на привернення суспільної уваги (бібліографічні ресурси, методичні розробки, бази даних, бібліотечні виставки, рекламні матеріали, бібліотечні плакати, бібліотечні періодичні видання, інтернет-представництва – сайти, блоги, сторінки в соціальних мережах тощо;

–       наукові розробки / проєкти та рівень їх практичної реалізації, важливості для бібліотечної практики;

–       інноваційні ідеї / проєкти, у т. ч. грантові;

–    читацька діяльність (її рівень, активність, результати у вигляді відгуків / рецензій на прочитані книжки, читацьких щоденників, творчих робіт – оригінальних книжкових закладинок, медійних проєктів, постерів, буктрейлерів, фото-, відео продуктів на основі прочитаних книжок і т. ін.).

Б. к. можуть оголошуватися для усіх видів бібліотек, незалежно від їх відомчого підпорядкування, або лише для публічних (у т. ч. спеціалізованих) чи спеціальних.

В останні роки Б. к. вирізняються значною різноманітністю, частина з них стали регулярними (традиційними) або здобули широкий суспільний резонанс.

Міністерство культури України та Національна бібліотека України для дітей з 2013 р. один раз на два роки проводили Всеукраїнський огляд-конкурс обласних бібліотек для дітей (наказ Міністерства культури України від 06.02.2013 № 59).

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» проводиться Міністерством освіти i науки України, Інститутом модернізації змісту освіти спільно з Міністерством культури  України, Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України від 25 січня 2012 р. № 61/58).

З 2019 р. Міністерство культури та інформаційної політики України не є співорганізатором обох конкурсів, але сприяє їх проведенню.

Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року» заснований УБА у 2008 р. й проводиться для бібліотек України незалежно від відомчого підпорядкування на засадах відкритості, прозорості та гласності.

Президія УБА та її секції є ініціаторами низки інших Б. к.: двох всеукраїнськиих конкурсів, що проводяться у межах відзначення Всеукраїнського дня бібліотек – літературних творів бібліотечних працівників (статей, есе, нарисів, поезій, з 2010 р.) та бібліотечних інтернет-сайтів. Серед інших конкурсів УБА – «Творчий злет: молодий бібліотекар року», електронних каталогів, відеоробіт «УБА: 20 років єднання» та «English Fest у бібліотеці», з популяризації читання на сайтах бібліотек України та ін. Всі вони спрямовані на розвиток творчої активності бібліотекарів.

Б. к. для бібліотечного персоналу належать до категорії фахових змагань, є ефективним засобом реалізації творчого потенціалу бібліотекарів, розвитку їхньої ініціативи, креативного мислення, сприяють поглибленню професійних знань.

Такі конкурси поєднують фахову і соціальну складові. До професійних належать: створення нових знань; підвищення інтенсивності, ефективності і якості бібліотечної діяльності; стимулювання до зростання професійної майстерності; інформування бібліотечної спільноти про творчі досягнення колег.

Найбільш масовим фаховим змаганням бібліотечних працівників на початку 21 ст. був Всеукраїнський конкурс «Шкільний бібліотекар», організований Міністерством освіти і науки України у 2005, 2007 і 2009 рр. (нині – Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»).

Професійний конкурс «Бібліотекар року» з 2006 р. проводить Харківське зональне методичне об’єднання бібліотек державних закладів вищої освіти III–IV рівнів акредитації як інструмент підвищення кваліфікації фахівців бібліотек об’єднання, до якого входять 34 книгозбірні вишів Полтавської, Сумської і Харківської областей. Організатор – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

У багатьох регіонах проводяться щорічні конкурси «Кращий директор бібліотеки», «Кращий бібліотекар області». Такі конкурси зазвичай ініціюють обласні бібліотеки.

Нині набувають популярності конкурси, предметом розгляду яких є бібліотечна продукція, що репрезентує результати різноаспектної бібліотечної діяльності.

Кращі з біобібліографічних посібників, що продукуються в бібліотеках України, подаються до участі в щорічному Всеукраїнському бібліотечному «Біографічному рейтингу» (номінація «Біобібліографія та довідкові видання»), започаткованому 2017 р. Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Всеукраїнський конкурс серед бібліотекарів «Успішні бібліотечні програми для молоді» проводиться Державною бібліотекою України для юнацтва.

Конкурси на кращі бібліотечну виставку, бібліографічний покажчик, бібліотечний урок, заняття з інформаційної культури, сценарій, вуличну акцію, логотип бібліотеки тощо досить популярні у бібліотечній практиці на місцевому рівні («Краща бібліотечна рекламна продукція» Тернопільської ОУНБ, 2014 р.; «Візитна картка бібліотеки» в Черкаській області, 2020 р. та ін.).

Окремою групою в масиві Б. к. є наукові та науково-проєктні конкурси, об’єктом розгляду яких є наукові праці, розробки, інноваційні ідеї та проєкти (у т. ч. грантові). Більшість з них орієнтовані на молодь. Зокрема, конкурс наукових робіт молодих фахівців «Бібліотека в інформаційному суспільстві» (організатор – Асоціація бібліотек України, 2003 р.), щорічний Всеукраїнський конкурс наукових робіт для студентів ЗВО, що навчаються за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (проводиться Міністерством освіти і науки України з 2017 р.).

До групи грантових Б. к., що пропонуються вітчизняним бібліотекам, належать конкурсні програми для публічних книгозбірень, реалізовані Бібліомостом у 2009–2015 рр. – «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету», «Створення регіональних тренінгових центрів», конкурс проєктів співпраці бібліотек всіх рівнів з місцевими громадами, а також конкурсні програми інноваційних проєктів на отримання грантів від Українського культурного фонду.

Види Б. к. для читачів вирізняються різноманітністю та масовістю. Найактивнішими їхніми учасниками є діти.

Від 2002 р. за підтримки Міністерства освіти і науки України проводиться Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія», який вирізняється масовістю. Його організаторами є ГО «Форум видавців» (ініціатор), Національна бібліотека України для дітей, УБА, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів. Конкурс проводиться за сприяння Всеукраїнської асоціації видавців періодичної преси та Українського інституту книги. Загалом у конкурсі за роки його проведення взяло участь понад мільйон школярів із усіх областей України.

Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач України» для дітей віком 12–13 років також організовують Міністерство освіти і науки України, Національна бібліотека України для дітей та ГО «Форум видавців».

З 2018 р. за ініціативою НБУ для дітей спеціалізовані бібліотеки для дітей проводять щорічний Всеукраїнський конкурс «Лідер читання» за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Української асоціації працівників бібліотек для дітей, Національної секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY.

Інформація про Б. к. оприлюднюється на ресурсах (сайтах, сторінках у соціальних медіа і т. ін.) їхніх засновників, організаторів, інформаційних партнерів (наприклад, рубрика «Конкурси» на сайті УБА), публікується в інформаційних та періодичних фахових виданнях, розміщується на бібліотечних сайтах у відповідних рубриках (наприклад, «Всеукраїнські конкурси» на сайті НБУ для дітей, «Перемагай у конкурсі!» на сайті Державної бібліотеки України для юнацтва).

Для висвітлення перебігу конкурсних змагань, ознайомлення з його умовами, учасниками та переможцями часто створюють окремі сайти (Всеукраїнський конкурс «Лідер читання», щоріч­ний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг», «Читай-пиши»: конкурс відгуків на українські книжки для школярів і школярок 10–17 років); блоги (Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»); подієві сторінки в соціальних мережах (Всеукраїнський конкурс для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної – сторінка соціальній мережі «Фейсбук») і т. ін.

 

Джерела

Про рух серед бібліотечних працівників і громадського активу за звання «Бібліотека відмінної роботи» : постанова Секретаріату ВЦРПС і колегії Міністерства культури СРСР від 22 серпня 1961 р.

Про організацію соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращу постановку роботи культурно-освітніх закладів : постанова колегії Міністерства культури Української РСР та Президії республіканського комітету профспілки працівників культури 30 травня 1972 р. // Довідник бібліотекаря : керівні матеріали з питань бібл. роботи. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати ім. І. Федорова, 1977. – С. 118–119; 179–183.

Примірне положення про умови і порядок присвоєння звання «Бібліотека відмінної роботи» і нагородження почесними грамотами працівників і активістів масових бібліотек : додаток до постанови Секретаріату ВЦСПС і колегії М-ва культури СРСР від 22 серпня 1961 р. Протокол № 23, п. 6. // Довідник бібліотекаря : керівні матеріали з питань бібл. роботи. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати ім. І. Федорова, 1977. – С. 183–184.

Примірне положення про умови і порядок присвоєння звання «Бібліотека відмінної роботи» : затв. колегією М-ва культури Української РСР та президією Респ. комітету профспілки працівників культури 26 червня 1974 р. // Довідник бібліотекаря : керівні матеріали з питань бібліотечної роботи. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати ім. І. Федорова, 1977. – С. 185–188.

Про республіканський огляд-конкурс на краще збереження навчальної книги : пост. колегії М-ва освіти УРСР, Секретаріату ЦК ЛКСМУ, Президії Республіканського правління Товариства книголюбів від 13.12.1978 р. // Зб. наказів та інструкцій М-ва освіти УРСР. – 1979. – № 5. – С. 11–17.

Про проведення республіканського огляду роботи дитячих та шкільних бібліотек по пропаганді книги серед піонерів та школярів, присвяченого 60-річчю Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Леніна : пост. колегії М-ва культури УРСР, М-ва освіти УРСР та секретаріату ЦК ЛКСМ України від 5 трав. 1981 р. // Зб. наказів та інструкцій М-ва освіти Української РСР. – 1981. – № 1–3 – С. 15–19.

Про підсумки Республіканського огляду-конкурсу на краще збереження навчальної книги за 1981–82 навчальний рік : пост. колегії М-ва освіти УРСР від 18.08.1982 р. // Зб. наказів та інструкцій М-ва освіти УРСР. – 1982. – № 20. – С. 10–22.

Про підсумки Республіканського огляду роботи дитячих та шкільних бібліотек по пропаганді книги серед піонерів та школярів, присвяченого 60-річчю Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Леніна : пост.  колегії М-ва культури УРСР, М-ва освіти УРСР та секретаріату ЦК ЛКСМ України від 27 верес. 1982 р. // Зб. наказів та інструкцій М-ва освіти Укр. РСР. – 1982. – № 24 – С. 11–26.  

Про організацію та проведення Всеукраїнської акції "Живи, книго!" : Наказ М-ва освіти України від 10 лют. 1999 р. № 32

Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції «Живи, книго!» : Наказ М-ва освіти і науки України від 3 жовт. 2002 р. № 549 // Освіта. – 2002. – № 48. – С. 3.

Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2007 року» : Наказ МОН України та Держ. наук. установи «Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОН України» від 27 листоп. 2006 р. № 1.4/11-185В // Шк. б-ка. – 2007. – № 4. – С. 158–159.

Про затвердження Умов організації та проведення щорічної Всеукраїнської акції «Живи, книго!» : Наказ М-ва освіти і науки України від 21 жовт. 2009 р. № 956.

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 25 січ. 2012 р. № 61/58, зареєстр. в М-ві  юстиції України 10 лют. 2012 р. за № 209/20522

Про затвердження Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс обласних бібліотек для дітей : Наказ М-ва культури України від 06 лют. 2013 р. № 59.

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році : Наказ М-ва освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457.

Грибненко О. Соціалістичне змагання на кращу проробку рішень з’їздів / О. Грибненко, В. Златокрилов [про бібл. естафету харків. бібліотекарів] // Б-ка у соціалістичному будівництві. – 1934. – № 4. – С. 7–13.

Крупська Н. К. Про завдання Всесоюзного конкурсу на кращу сільську бібліотеку / Н. К. Крупська // Б-ка у соціалістичному будівництві. – 1935. – № 11. – С. 22–25.

Комський С. Перебіг конкурсу сільських бібліотек по УСРР / С. Комський // Б-ка у соціалістичному будівництві. – 1935. –№ 11. – С. 26–30.

Марусяк Л. Конкурси професійної майстерності  Л. Марусяк  // Бібл. планета. – 1999. – № 2. – С. 16–18.

Від оргкомітету конкурсу наукових робіт молодих фахівців «Бібліотека в інформаційному суспільстві» // Бібл. вісн. – 2003. – № 5. – С. 54.

Положення про конкурс наукових робіт молодих фахівців «Бібліотека в інформаційному суспільстві» / Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 35.

Макаренко Т. С. Конкурсы в библиотечном деле: попытка структурирования и анализа / Т. С. Макаренко // Молодые в библиотечном деле. – 2004. – № 9–10. – С. 3–24.

Мануїлова Л. Головне – не втратити дух творчості: досвід організації читацьких конкурсів і акцій / Л. Мануїлова // Світ дитячих б-к. – 2006. – № 4. (21). – С. 25–26.

 Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів // Бібл. планета. – 2007. – № 2. – С. 33–34.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2007_2_15

Положення про Всеукраїнський конкурс на здобуття звання «Бібліотека року» для бібліотек України // Бібл. планета. – 2008. – № 2. – С. 41.

Гарєєв К. Р. Молоді науковці в бібліотеках : конкурсна форма виявлення та професіональної підтримки / К. Р. Гарєєв // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2010 р. : у 2 ч. / Харків. держ. акад. культури та ін. ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2010. – Ч. 2. – С. 140–141.

Діяльність обласних універсальних наукових бібліотек у 2005–2009 рр. : інформ.-стат. зб. / М-во культури України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; [підгот. С. Кравченко, І. Цуріна]. – Київ: ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», 2011. – 55 с.

Здановська В. Бібліотечні конкурси  Української бібліотечної асоціації: визначено кращих / Валентина Здановська // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2011. – № 11. – С. –9.

Поперечна Л. За лаштунками Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» / Лідія Поперечна // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2011. – № 9. – С. 28–42.

[БібліонІКа] Олімпіада з інформаційної культури учнів / Лідія Поперечна, Валентина Здановська // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2013. – № 10. – С. 15–22. – Вкладка «Методичний портфель».

Оленич Л. Конкурс «Кращий бібліографічний покажчик Терно­пільщини» / Л. Оленич, М. Пайонк // Бібл. планета : щокв. наук.-вироб. журн. – 2014. – № 1.– С. 32–33.

Пономаренко С. Міський конкурс «Бібліотека моєї мрії» / Світлана Пономаренко // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 8. – С. 8–11.

Ходарєва Ю. В. Регіональний конкурс імені Любові Борисівни Хавкіної / Ю. В. Ходарєва // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, (21–22 квіт. 2016 р.) / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол. В. М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2016. – С. 333–334.

Вернік Ю. В. Організаційно-технічні особливості проведення Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» / Ю. В. Вернік // Українська біографістика. – 2019. – Вип. 17. – С. 226–237.

Лазаренко Н. «Бібліотекар року» – професійний конкурс бібліотечних інновацій / Н. Лазаренко // Бібл. вісн. – 2020. –№ 3. – С. 55–56. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_15

Сошинська В. Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року» як інструмент поширення інноваційного досвіду в бібліотечній справі / В. Сошинська, Т. Дмитренко // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 3. – С. 45–52.

 

­­________________

 

Бібліотечний ТРІУМФ. Підсумовуємо Всеукраїнський тиждень дитячого читання-2021

Інклюзивний літературний конкурс для дітей та юнацтва імені Дмитра Ружевича

https://inclusivebooks.org/index.php/support-the-project

Конкурс відгуків на  українські книжки

Конкурс відгуків школярів «Читай-пиши». Подія в мережі «Фейсбук»

Конкурс для дітей «ЧитайСвіт» приймає роботи

Кращий бібліографічний покажчик Тернопільщини (покажчики-переможці)

Обласний огляд-конкурс серед публічних бібліотек Харківської області, представлених в соціальній мережі «Фейсбук», «Публічна бібліотека в Фейсбук. Бути там, де читач»

Оголошено конкурс для читачів літнього віку «Моя книжкова полиця»

Положення про Всеукраїнський конкурс для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проект

Положення про конкурс «Бібліотекар року» Харківського зонального методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти

Положення  про Всеукраїнський конкурс «Лідер читання»

Положення про Всеукраїнський конкурс на здобуття звання «Бібліотека року» для бібліотек України // Українська бібліотечна асоціація

Професійні конкурси – сходинки творчості / Кравченко С. В. // Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади

Регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної

https://web.archive.org/web/20190214063019/http://libenc.korolenko.kharkov.com/profesiina-bibliotechna-osvita-na-kharkivshchyni-profesiinyi-rozvytok/rehionalnyi-konkurs-imeni-l-b-khavkinoi.html

Результати Всеукраїнського конкурсу методичних видань «Фонтан ідей» у бібліотечних виданнях / Державна бібліотека України для юнацтва

Результати першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Рекомендації щодо участі в Інклюзивному літературному конкурсі для дітей та юнацтва імені Дмитра Ружевича / Український інститут книги

Стартував конкурс дитячого читання «Книгоманія 2020»

Фінал ІІІ Всеукраїнського конкурсу «LIME. Go to read!» 

Фонд Сергія Жадана разом з партнерами знову запрошує дітей українського Сходу до літературного конкурсу

Кравченко Світлана Миколаївна
Поперечна Лідія Андріївна
Статтю створено : 26.07.2021
Останній раз редаговано : 23.11.2023