Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 779
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
БібліоТека. Бюлетень Української бібліотечної асоціації
БібліоТека. Бюлетень Української бібліотечної асоціації

imageБібліоТека. Бюлетень Української бібліотечної асоціації – щоквартальне офіційне видання Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація» (УБА), наступник інформаційного листка УБА «Бібліотекар України» (2001–2005).

Бюлетень заснований УБА в 2010 р. Реєстраційне свідоцтво КВ №16880-5650Р від 30.07.2010 р.

Перший номер (без зазначення числа) побачив світ у червні 2010 р. Мова видання – українська. Обсяг – 4 сторінки, формат 60х84/8. Виходить чотири рази на рік. Розповсюджується безкоштовно через регіональні відділення УБА. Наклад 300 пр. (2017–2019 рр.), 500 пр. (2014–2017 рр.), 1 000 пр. (2010, 2012), 1 500 пр. (2011 р.). Електронний архів Бюлетеня (2010–2019 рр.) представлено на порталі УБА.

Мета Бюлетеня – реалізація комунікаційної політики УБА, інформування бібліотечних фахівців про діяльність УБА в цілому, її професійних секцій та регіональних відділень; висвітлення основних тенденцій і пріоритетних напрямів розвитку вітчизняного і міжнародного співтовариств; поширення інноваційних бібліотечних практик і просування успішного досвіду роботи українських бібліотек; сприяння розвитку професійних комунікацій та залучення бібліотекарів до членства в УБА.

З 2010 по 2018 р. редакційну колегію Бюлетеня очолювала президент УБА (2009–2018) І. Шевченко. До складу першої редакційної колегії увійшли канд. іст. наук, доцент Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», виконавчий директор УБА Я. Сошинська та PR-менеджер УБА О. Бояринова.

З 2016 р. до редакційної колегії Бюлетеня долучились бібліотекознавець О. Воскобойнікова-Гузєва (2016–2018), та директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Л. Гук (упродовж 2016 р.).

У 2019 р. редакційну колегію Бюлетеня очолила президент УБА з 2018 р., канд. наук із соціальних комунікацій, директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського»  О. Бруй. До складу редакційної колегії увійшов директор Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка О. Сербін.

Основні рубрики Бюлетеня відображають розмаїття діяльності УБА та коло питань, якими займається асоціація: «Адвокаційна діяльність» («Адвокація»), «Актуально», «Бібліофорум», «Відзначаємо ювілей», «Документи», «Дослідження», «Історія і сьогодення», «Конкурси», «Консолідуймося», «Конференції», «Міжнародна співпраця», «Організаційний розвиток», «Освіта і наука», «Офіційні новини» («Офіційна інформація»), «Програмна діяльність», «Проектна діяльність», «Партнерство» («Партнерство УБА»), «Регіональні відділення УБА» («Відділення УБА»), «Стратегічні орієнтири», «Хроніка подій».

Відповідним чином побудована і проблематика публікацій в Бюлетені: стратегічні напрями розвитку бібліотечної справи в Україні; загальні стратегії УБА, організаційний розвиток, розбудова асоціації; підтримка і розвиток членства в УБА; участь УБА в реалізації програм ІФЛА: звіти про діяльність УБА, секцій та регіональних відділень; партнерство бібліотек, у т. ч. міжнародне; молодь в УБА; бібліотечно-інформаційна освіта і наука як один з пріоритетів УБА; проєктна діяльність УБА; адвокаційна діяльність УБА у контексті адміністративно-територіальних змін, подолання кризових явищ; інтелектуальна свобода і бібліотеки; рівність доступу до відкритих знань та ін.

Загалом упродовж 2010–2019 рр. вийшли друком 33 номери Бюлетеня, у яких опубліковано понад 250 інформаційних повідомлень, статей, оглядів, анонсів, звітів про діяльність регіональних відділень УБА та проведення професійних заходів, інші матеріали.

Серед авторів Бюлетеня – майже 40 фахівців вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери, зокрема: президенти і віце-президенти УБА (О. Бруй, І. Шевченко, В. Пашкова, Л. Ковальчук); директори й заступники директорів бібліотек різних рівнів і відомчого підпорядкування, керівники регіональних відділень УБА (І. Аліференко, Н. Богза, Н. Влезько, Г. Горбань, К. Картузов, Л. Лугова, С. Моісєєва, І. Риб’янцева, Н. Синиця, Н. Тітова, Н. Пасмор, Н. Філяк); працівники бібліотек різних рівнів і відомчого підпорядкування (С. Барабаш, Н. Волян, В. Даценко, Є. Кулик, Л. Лаптєва, С. Летучий, Н. Морква, О. Некипелова, А. Тіщенко, Ю. Чепурко, О. Шикула); відомі викладачі  КНУКіМ,  НАКККіМ, Київського університету імені Бориса Грінченка (О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Загуменна, Т. Гранчак, Я. Сошинська, Я. Хіміч); переможці професійних конкурсів УБА та ін.

Джерела

Бюлетень // Вебпортал Української бібліотечної асоціації

Здановська Валентина Петрівна
Статтю створено : 30.01.2020
Останній раз редаговано : 16.08.2023