Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 325
Кількість
статей : 770
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Пашкова Валентина Степанівна
Рубрики : Персоналії
Пашкова Валентина Степанівна

imageПашкова Валентина Степанівна [06.02.1955, м. Київ] – бібліотекознавець, бібліограф, культурно-освітній і громадський діяч. Доктор історичних наук (2010), кандидат педагогічних наук (1987), доцент. Координатор американських центрів Посольства США в Україні. Президент (1995–2001, 2006–2009) та віце-президент (2001–2006, з 2009 р.) Української бібліотечної асоціації (УБА). Заслужений працівник культури України (2007).

Народилася в сім’ї інтелігентів. Батько, Степан Петров (1917–1974) – відомий книгознавець і бібліограф, кандидат філологічних наук, викладач і перший декан бібліотечного факультету КДІК. Брат, Сергій Петров (1947–2013), кандидат філологічних наук, продовжуючи справу батька, також зробив помітний внесок у розвиток вітчизняного книгознавства і бібліографії.

Вищу освіту здобула в Київському державному інституті культури ім. О. Є. Корнійчука у 1972–1976 рр. (нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ) за фахом «бібліотекознавство та бібліографія». Професійну діяльність В. Пашкова розпочала молодшим науковим співробітником ЦНБ АН України (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), закінчила аспірантуру КДІК і протягом 1978–1998 рр. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора КДІК. Була позаштатним консультантом бібліотечно-інформаційного відділу Верховної Ради України (1997).

1987 р. захистила кандидатську дисертацію з проблем розвитку поточної сільськогосподарської бібліографії у Московському державному інституті культури. Стажувалася у США в Бібліотеці Конгресу (1992), де взяла участь в укладанні бібліографічного покажчика «Тарас Шевченко в Бібліотеці Конгресу». В Іллінойському університеті досліджувала діяльність національних бібліотечних асоціацій (1996, м. Урбана-Шампейн, США), вивчала досвід бібліотечної справи в США, Німеччині, Данії, Великій Британії, Китаї та інших країнах.

2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876–2008)» у НБУВ.

У 1997–2015 рр. – помічник аташе з питань культури, директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні. Від 2015 р. – координатор американських центрів Посольства США в Україні.

У 80–90-х рр. 20-го ст. В. Пашкова розробляла теоретико-методологічні питання галузевої бібліографії, підготовки фахівців цієї сфери, була укладачем низки бібліографічних покажчиків. Дослідниця вперше в Україні теоретично обґрунтувала значення концепції інтелектуальної свободи як основи розвитку бібліотечної професії та бібліотечної діяльності, звернулася до проблем розвитку бібліотечного обслуговування в умовах переходу до нових інформаційних технологій.

Автор понад 300 праць із питань бібліотекознавства, бібліографії, бібліотечно-інформаційної освіти, зокрема: «Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках» (1996, 1998), «Національні бібліотечні асоціації: виникнення та еволюція діяльності» (1997), «Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008» (2009), «Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету: матеріали дослідження» (у співавторстві, 2008) та ін.

 Статті вченої опубліковані в "Encyclopedia of Library and Information Science" (США, 2003), часописах Німеччини, Австрії, Великої Британії, Росії. Член редколегій професійних журналів – «Бібліотечний вісник» (1995–1997), «Бібліотечна планета», член редакційної ради журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (2004–2009).

В. Пашкова – відомий в Україні блоґер. Її бібліотечний блоґ «Творчість та інновації в українських бібліотеках» (2009–2014) був дуже популярним у колі фахівців.

У різні роки була головою та членом редколегій науково-методичних видань і науково-практичних збірників із актуальних проблем бібліотечної справи та бібліографії, зокрема: «Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє» (1997, 1998), «Бібліографознавство: теорія і практика» (1997), «Бібліотека. Інформація. Суспільство» (1998), «Бібліотека і влада» (2000), «Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища» (2001), «Інтернет-центри в публічних бібліотеках» (2003), «Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках: Документи і матеріали» (2005), «Всеукраїнський день бібліотек: новий формат» (2010), «Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах» (2016), «Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ» (2016) та ін.

Перекладач, науковий редактор перекладів українською мовою важливих для розвитку галузі документів Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), національних бібліотечних асоціацій зарубіжних країн, матеріалів з досвіду діяльності зарубіжних бібліотек. Розробник нових навчальних курсів для системи підготовки та перепідготовки кадрів інформаційно-бібліотечної сфери.

В. Пашкова  – один із фундаторів Української бібліотечної асоціації (1995), перший її президент. За її підтримки при УБА та Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв України (НАКККіМ) створено Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти.

В. Пашкова ініціювала та брала активну участь у розробленні Кодексу етики бібліотекаря, що був прийнятий УБА (1996), очолювала робочу групу розробників його нової редакції (2013 р.). Брала участь у роботі над проектом Закону «Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу“» (2000), була членом експертної групи при Національній раді з питань культури та духовності при Президентові України (2006–2009); членом міжвідомчої робочої групи з питань формування стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні при Міністерстві культури України (2014–2015) та ін. З її участю були підготовлені матеріали, покладені в основу прийнятої Кабінетом Міністрів України «Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р)

У 2012–2013 рр. та з 2016 р. – член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук в НБУВ. Була організатором багатьох міжнародних і загальноукраїнських конференцій, зокрема: Другого Всеукраїнського конгресу бібліотекарів (1998), міжнародної конференції «Американсько-українська бібліотечна співпраця» (1997, м. Урбана-Шампейн, США), міжнародних конференцій «Бібліотеки і асоціації у мінливому світі: нові технології, нові форми співпраці» у Криму (1996–2004, 2006–2013), конференції «Бібліотека – інформація – суспільство» (1998), «Бібліотека і влада» (2000), звітно-виборчих та інших конференцій УБА (1995, 1999, 2001, 2006, 2009–2017), Львівських міжнародних бібліотечних форумів та ін. Член Наглядової ради НАКККіМ (2018).

Значну увагу В. Пашкова приділяє трансформації бібліотечно-інформаційної галузі, зокрема впровадженню в Україні новітніх інформаційних технологій, демократичних засад бібліотечної справи, прогресивного зарубіжного досвіду. Завдяки її зусиллям в Україні успішно реалізовані такі міжнародні проекти: «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)», «Вікно в Америку», «Бібліоміст» (зокрема, 2015 р. була головою Наглядової ради програми «Бібліоміст»), «Publica», PULMAN, «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України» та ін. В. Пашкова працювала у складі робочої групи з питань створення та розвитку мережі пунктів колективного доступу до Інтернету в Україні, організованому за дорученням Кабінету Міністрів України (2004). У 2016 р. ініціювала реалізацію в Україні проектів «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» та «Бібліотеки підтримують Рік англійської мови в Україні».

В. Пашкова регулярно представляє Україну у міжнародному бібліотечному середовищі. Член консультативного комітету нагороди «Доступ до навчання» Фонду Білла та Мелінди Гейтс (США, 2005, 2006); член експертної групи ІФЛА з розроблення навчальної програми «Будуємо потужні бібліотечні асоціації» (2009–2010); член комітету ІФЛА з свободи доступу до інформації та свободи висловлення (FAIFE) (2011–2013). У 2010–2011 рр. В. Пашкова – національний тренер програми ІФЛА «Будуємо потужні бібліотечні асоціації», у 2016–2018 рр. – міжнародний тренер «Міжнародної програми з адвокації» ІФЛА «Бібліотеки, розвиток і Порядок денний ООН до 2030 р.».

Має подяки, грамоти та дипломи від Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (2000), Міністерства культури і туризму України (2007), Міністра культури Криму (2002, 2004, 2007 та 2008), голів обласних державних адміністрацій України, Центру міжнародних бібліотечних програм ім. Мортенсона Іллінойського університету, м.Урбана-Шампейн, США (1996), Державного Департаменту США. Нагороджена почесними відзнаками Української бібліотечної асоціації «За відданість бібліотечній справі» (2002) та «За внесок у бібліотекознавство» (2013).

Твори 

 

«Ваш каталог стане настільною книгою...» [Про діяльність книгознавця С. Й. Петрова] / В. С. Пашкова // Бібл. вісн. – 1993. – № 3–4. – С. 69–72.;

Кодекс українського бібліотекаря (затверджений конференцією Української бібліотечної асоціації) / Л. Каліберда, В. Пашкова // Бібл. вісн. – 1996. – № 6. – С. 5.;

Taras Shevchenko in the Library of Congress: A Bibliography / Library of Congress ; Bohdan Yasinsky, Valentyna Pashkovа. – Washington, DC, 1998.;

Шкільні бібліотеки: нове бачення / В. Пашкова // Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 36.;

Automation  of  Public  Libraries  in  Ukraine  / Pashkova V. S.,  Pashkov O. M. //  Bibliothek:  Forschung  und  Praxis  (K-G Saur Munchen). – 2006. – 30. – № 1. – S. 43–48.;

Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідження / Українська бібліотечна асоціація ; В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – Київ : Міленіум, 2008. – 122 с.;

Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008 : монографія / В. С. Пашкова. – Харків : Акта, 2009. – 336 с.;

Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006–2009 роках / В. С. Пашкова // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 2. – С. 19-25.;

Українська бібліотечна асоціація : документи і матеріали : (2001–2009 рр.) / Укр. бібл. асоціація ; укл.: Пашкова В. С., Добко Т. В., Дригайло В. Г.  – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 144 с.; 

Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навч. матеріали для підвищ. кваліфікації бібліотекарів / уклад.: Пашкова В. С., Сошинська Я. Є. ; Укр. бібл. асоц. ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервн. інфом.-бібл. освіти. – Київ: Самміт-Книга, 2012. – 184 с.; 

Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника : посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., НАККІМ, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів ; В. С. Пашкова, О. М. Пашков. – Київ : Самміт-Книга, 2013. – 96 с.; 

Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? / уклад. : Пашкова В. С., Ярошенко Т. О. ; Укр. бібл. асоц. ; НПБ України ; НБ НАУКМА. – Київ : Самміт-Книга, 2013. – 64 с.;

Матеріали до стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» / Укр. бібл. асоц. ; автори-упорядники : О. М. Бруй, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська, І. О. Шевченко. – Київ : УБА, 2015. – 57 с.;

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці: інформаційний огляд / автори-укладачі: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 41 с.;

Всеукраїнська громадська організація «Українська бібліотечна асоціація» / В. С. Пашкова // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 10–13.; 

Бібліотеки і реалізація порядку денного ООН до 2030 р. / В. С. Пашкова  // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 6–10.; 

Бояринова О. Внесок українських фахівців у глобальне бачення майбутнього бібліотек / О. Бояринова, О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Пашкова // Бібл. планета. – 2018. – № 1. – С.7–9.

Бібліотеки і неформальна безперервна освіта (у контексті забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства) / В. Пашкова // Бібл. планета. – 2018. – № 3. – С. 15–17.  

Джерела

Пашкова Валентина Степанівна // Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. – Київ, 1999. – С. 109–110;

Валентина Степанівна Пашкова: біобібліогр. покажч. / уклад. : В. В. Загуменна, О. І. Загуменна. – Київ, 2005. – 36 с.;

Загуменна В. Професіонал, науковець, громадський діяч [В. С. Пашкова] // Бібл. планета.– 2005.– № 1.– С. 37–38.;

Скнарь В. К. Роль особистості у формуванні професійних змін [Про В. С. Пашкову] / В. К. Скнарь, І. О. Шевченко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005.– № 1.– С. 48–50;

Петров С. Пашкова Валентина Степанівна / С. С. Петров // Українські бібліографи: біобібліогр. довідник / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 89–94.

Загуменна В. Знакова постать української бібліотечної справи [В. С. Пашкова] // Бібл. планета. – 2015. – № 1. – С. 40–42;

Загуменна Віра Вікторівна
Статтю створено : 27.09.2018
Останній раз редаговано : 20.09.2019