Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бесіда про книги
Бесіда про книги

Бесіда про книги1) основна форма індивідуальної роботи бібліотекаря з читачем (користувачем), передусім на абонементі. Б. про к. є тактичними (рекомендація книги чи тематики читання) та корегувальними (обговорення вже прочитаної книги) (див. Бесіда з користувачем бібліотеки); 2) жанр рекомендаційного бібліографічного посібника, що поєднує елементи нарису й анотації і близький до бібліографічного огляду. Застосовується у випадках, коли перед бібліографом ставиться мета зв’язно розповісти про низку окремих творів, рекомендованих для читання, дати послідовну характеристику кожного з них і при цьому наголосити, що вони в сукупності є відображенням певної світоглядної, літературної, культурної, політичної ситуації чи позиції. Тема бесіди, як правило, зазначається в заголовку і стилістично відрізняється від інших форм подання інформації емоційністю, публіцистичністю, широким цитуванням джерел, а також певною суб’єктивністю авторської позиції.

Джерела

Штакеншнейдер Н. Бесіда про прочитану книгу з читачем дитячої бібліотеки / Н. Штакеншнейдер // Бібліотека у соціалістичному будівництві. – 1935. – № 8-9. – С.54– 60.

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова–Водка (наук. ред.). – Київ : Кн. палата України, 1998. – С. 46.

Мелентьева Ю. П. Библиотечное обслуживание : учебник / Ю. П. Мелентьева. – Москва : «Изд-во ФАИР», 2006. – С. 168.

Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства: Навч. посіб. / Швецова-Водка Г. М. – Київ : Кондор, 2008. – С. 107. 

Гриценко Юлія Анатоліївна
Статтю створено : 12.01.2018
Останній раз редаговано : 11.07.2023