Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 25
За місяць : 202
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка
Рубрики : Бібліотеки
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка

image

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Ф. Потушняка – головна бібліотека області, один із провідних культурних центрів Закарпаття, створена як обласна бібліотека для дорослих у вересні 1945 р. на базі Ужгородської міської публічної бібліотеки (офіційні документи та рішення не збереглися).

На період створення кількість читачів становила 380 осіб, книжковий фонд – майже 2 000 прим. Велику допомогу в комплектуванні літературою надали бібліотеки Києва, Львова, Москви, Ленінграда, Казані та інших міст Радянського Союзу. Впродовж двох років надійшло приблизно 40 тис. пр. видань. З 1947 р. бібліотека почала одержувати обов’язковий російськомовний платний примірник, а виданнями українською мовою бібліотека комплектувалась через обласний бібліотечний колектор й одержувала обов’язковий примірник місцевого видавництва “Карпати”. Така практика комплектування тривала до 1992 р.

Першим директором бібліотеки був Д. Сас, пізніше – Л. Качалко, П. Гаврилко, О. Стоколос, Д. Вдовін, П. Распопін, О. Пудсакулич. З  січня 1989 р. по лютий 2014 р.  бібліотеку очолювала Л. Григаш, заслужений працівник культури України (1995). З травня 2014 р. директором бібліотеки призначено О. Канюку.

До 1961 р. бібліотека була розташована в приміщенні, збудованому на початку 30-х рр. XX ст. для міської публічної бібліотеки (нині – Ужгородської міської центральної бібліотеки, вул. Волошина, 20).

У 1961 році Обласній бібліотеці для дорослих передано триповерхову будівлю площею 1 128 кв. м2 на просп. ім.40-річчя Жовтня, 16 (нині – просп. Свободи), зведена в 1956 р. як «Дім спілок» (даних про проектувальників не виявлено).

У 1980 р. бібліотека отримала статус Обласної наукової універсальної бібліотеки, в травні 2011 р. їй присвоєно ім’я видатного закарпатського письменника, вченого, культурно-освітнього діяча Федора Потушняка.

У структурі бібліотеки 10 відділів та 3 сектори, а саме: відділ формування фондів; відділ каталогізування; відділ зберігання бібліотечних фондів; відділ наукової інформації та бібліографії; відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів; відділ обслуговування; відділ художньої літератури та МБА; відділ документів іноземними мовами; відділ краєзнавства; науково-методичний відділ; сектор обліку користувачів; сектор обмінно-резервного фонду; сектор інформації з питань культури та мистецтва.

Бібліотечними фондами, кількість яких налічує понад 415 тис.  прим. 18 мовами, у т. ч. 1 033 АВ-матеріалів, 491 – електронних  видань, котрими користуються понад 20 тис. читачів.

Гордістю бібліотеки є фонд цінних та рідкісних видань XIX–XX ст., що налічує майже 1 000 прим., серед яких здебільшого прижиттєві видання відомих діячів культури і мистецтва історичного Закарпаття, як наприклад, книга визначного теолога, вченого-історика, мовознавця, фольклориста М. Лучкая  «Церковныя беседы: На все недели рока на поучение народное. – Будинь. 1831».  Книга М. Лучкая відігравала значну роль у просвітницькій діяльності духовенства та населення краю впродовж XIX століття.

Частина фонду цінних та рідкісних видань – енциклопедії кінця XIX – поч. XX ст.  словники,  книги оригінального поліграфічного оформлення, зокрема колекція книг-мініатюр, – всього 855 прим. Вартий уваги фонд цінних та рідкісних видань іноземними мовами, що зберігаються у відділі документів іноземними мовами (куди входять енциклопедії, словники не тільки поширених, але й  рідко вживаних у Європі мов, – в’єтнамської, ескімоської, китайської, японської, а також альбоми, присвячені творчості художників Європи угорською, німецькою та англійською мовами).

Центральне місце в системі каталогів бібліотеки займає генеральний (службовий) абетковий каталог. У ньому з максимальною повнотою відображено весь фонд бібліотеки і він є сполучною ланкою з усіма каталогами бібліотеки – читацьким абетковим, систематичним, зведеним краєзнавчим систематичним.

Традиційну (карткову) систематичну картотеку статей законсервовано у 2011 р.

На початку 2003 р. почалося створення електронного каталогу нових надходжень (за програмою ІРБІС), що працює в реальному часовому режимі  і надається до послуг користувачам. На початок 2014 р. він нарахував 203 807 записів. Зведений електронний каталог включає:

˗                     бібліографічні описи книг з усіх галузей знань українською, російською, іноземними мовами;

˗                     бібліографічні описи матеріалів із періодичної преси;

˗                     бібліографічні описи книг періодичних видань, інших документів краєзнавчого характеру;

˗                     бібліографічні  описи нотних, мультимедійних видань;

У 2009 р. бібліотека розпочала черговий масштабний етап роботи зі створення ЕК – ретроконверсію фонду. Для ЕК кожне видання опрацьовувалося dе-vizu. Окрім ЕК та баз даних, фахівці бібліотеки працюють над створенням власних програмних продуктів. З 2008 р. ведеться БД «Художники Закарпаття», БД «Письменники Закарпаття – лауреати літературних премій», з 2009 р. повнотекстова БД «Видатні краєзнавці».

У структурі бібліотеки – три читальних зали. Станом на 1.01.2014 р. у бібліотеці зареєстровано: 9 150 користувачів (за ЄРК), кількість відвідувань –  245 650 (в т. ч. сайту – 76 770), обслужено 20 360, видано 423 360 документів.

Пріоритетом у науковій та науково-методичній діяльності бібліотеки є дослідження, що сприяють оптимізації роботи мережі бібліотек області, активізації їх соціальних та інформаційних функцій, впровадженню інноваційних форм і методів роботи з громадою.

Результативними були обласні соціологічні дослідження: «Краєзнавчі фонди та ДБА : стан, проблеми, перспектив розвитку» (2010), «Правові ресурси та їх використання у бібліотеках області» (2011), «Веб-спілкування та мережевий етикет» (2012), «Система підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників області» (2012), «Українська художня книга: погляд користувача» (2013), «Стан поінформованості населення області про бібліотечно-інформаційні послуги» (2014).

Результати соціологічних досліджень, матеріали обласної школи керівника, науково-практичних конференцій, семінарів-тренінгів акумулюються у виданнях науково-методичного відділу серії «Бібліо-клас». Бібліотечка цієї серії стала надійним джерелом підвищення фахової кваліфікації бібліотечних працівників різних категорій.

Впровадження комп’ютерних технологій дозволило розширити бібліографічну діяльність бібліотеки за рахунок використання традиційних і електронних носіїв, створення належних умов для використання Інтернету, організації інформаційно-ресурсних центрів.

З року в рік зростає кількість віддалених користувачів, які використовують інформаційні ресурси бібліотеки, зокрема сайт бібліотеки. Серед найбільш відвідуваних сторінок сайту – «Віртуальна довідка», «Електронний каталог», «Електронна бібліотека», «Художники Закарпаття».

Інтерес науковців, громадськості викликають результати науково-бібліографічної роботи, що виходять друком, особливо традиційні видання бібліотеки: щорічник «Календар краєзнавчих пам’ятних дат» (з 1964), покажчики-персоналії серії «Корифеї Закарпаття: бібліографія» (з 2008), з 1966 р. видавався покажчик «Література про Закарпатську область», який з 2002 р. став окремими виданнями: анотованим каталогом видань року «Книга Закарпаття» та щоквартальником «Закарпаття на сторінках преси».

Впродовж 2000–2010 рр. побачили світ кілька фундаментальних довідково-бібліографічних видань, що висвітлюють історію, здобутки та проблеми бібліотечної справи в області: «Бібліотечне Закарпаття: сторінки історії та сучасності» (2000); «Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства» (2005); «Бібліотеки Закарпаття в добу перемін» (2010); бібліографічний покажчик «Портрет словом: бібліотеки Закарпаття (1945–2010)».

Ініційовані науково-методичним відділом бібліотеки огляд-конкурс «Краща сільська бібліотека року», обласний конкурс виставкових робіт бібліотек області, присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, сприяли активізації діяльності книгозбірень Закарпаття, розвитку змагальності серед бібліотекарів. Позитивний резонанс серед бібліотечних фахівців та літературної громадськості області мали методико-бібліографічні матеріали «Великий Кобзар і сьогодення» та збірник «Закарпатська Шевченкіана» – перша спроба зібрати разом матеріали, відомості та бібліографічні джерела про вплив постаті Тараса Шевченка та його творчості на громадське і культурне життя Закарпаття з кінця XIX ст. до наших днів.

Модернізація виробничих процесів, використання комп’ютерних технологій у ЗОУНБ розпочалися в 1997 р., коли завдяки проекту Міжнародного фонду «Відродження» «Створення мережі бібліотек, пов’язаних електронною поштою», у бібліотеці з`явився перший комп’ютер.

Проекти, реалізовані бібліотекою:

2002–2006 рр. Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP-II); Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP-Connect); Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP-Connect – II);

2003 р. – створення регіонального інформаційного порталу та регіонального інформаційного центру на базі бібліотеки;

2004 р. – Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку»;

2005 р. – Центр Європейської інформації;

2007–2009 рр. – грант фонду «Батьківщина» угорської республіки;

2009 р. – створення регіонального тренінгового центру в рамках програми «Бібліоміст». Результатом чотирічної співпраці з програмою «Бібліоміст» стало проведення низки заходів та реалізації проектів, спрямованих на впровадження нових сучасних послуг, зростання авторитету бібліотеки. Найбільш успішними були проекти «Майбутнє варто планувати» (за фінансової підтримки програми «Здоров’я жінок України»), а також проекту «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування», що передбачав залучення населення до вивчення та використання е-послуг, інструментів е-урядування.

З 2006 р. бібліотека бере участь у проекті «Центрально-Український Кооперативний каталог».

Веб-сайт бібліотеки створено у 2003 р., кількість відвідувань щорічно – близько 8 тис. користувачів.

У бібліотеці на 01.01.2014 р. працює 76 фахівців бібліотечної справи. За час діяльності найбільший внесок в її розвиток зробили: Матлах Й. Й., Гадар П. Т., Неточаєв В. І., Холопенко І. І., Сторожук Г. С., Лехцер В. Г., Бардош О. А., Васильєва Т. І., Кулик М. Ф., Касяненко О. М., Бобонич Г. В., Місевра Г. І., Волошина Н. О.

 

Адреса бібліотки: 88000 м. Ужгород, просп. Свободи, 16

http://www.biblioteka.uz.ua

 

Зображення

image
Відділ художньої літератури та МБА
image
Відділ наукової інформації та бібліографії

image
Відділ обслуговування (читальна зала)
image
Сходова клітина між поверхами та коридори використовуються для виставкових робіт

 

Джерела

 

Бібліотеки Закарпаття в дзеркалі статистики. Рік – 2013 : [статист.-аналіт. зб.] / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : Л. З. Григаш, В. Д. Чіка ; відп. за вип.. О. А. Канюка – Ужгород, 2014. – 66 с. + табл.

Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : Л. З. Григаш,   В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 348 c. : кольор. іл.

Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства : до 60-річчя заснування Закарпат. облас. універс. наук. б-ки : [довідник] / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2005. – 376 c.

Бібліотечне Закарпаття : сторінки історії та сучасності : до 55-річчя Закарпат. облас. універс. наук. б-ки : [довідник] / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Патент ; Вид-во Падяка, 2000. – 210 c.

Портрет словом : бібліотеки Закарпаття (1945–2010) : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад.: Л. М. Апполонова, Є. Й. Слуцька ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 428 c. : кольор. іл. 

Панчук Надія Михайлівна (1940-2022)
Статтю створено : 22.09.2014
Останній раз редаговано : 11.11.2020