Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 5
За місяць : 743
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Всеукраїнська громадська організація «Українська бібліотечна асоціація»
Всеукраїнська громадська організація «Українська бібліотечна асоціація»

imageВсеукраїнська громадська організація «Українська бібліотечна асоціація» (УБА) – інституція, що об’єднує на добровільних засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства), які професійно пов’язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, та зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів задля спільної реалізації своїх прав і свобод на всій території України.

УБА сприяє реалізації прав громадян на вільний доступ до інформації, захищає інтелектуальну свободу,  дбає про зростання обізнаності громадян з цих питань. Метою її діяльності є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи в Україні і забезпеченню реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних  інтересів членів Асоціації. УБА бере активну участь у формуванні інформаційної та бібліотечної політики в Україні , сприяє консолідації бібліотек, розвитку бібліотечної професії та бібліотечно-інформаційної освіти, розвитку міжнародного співробітництва. Пріоритетами в діяльності УБА є ініціювання, підтримка та популяризація проектів, спрямованих на впровадження інновацій у бібліотеках і розвиток інтересу громадян до читання.

УБА створена 1 лютого 1995 р. у Києві ініціативною групою бібліотечних працівників (В. Бабич, А. Корнієнко, В. Навроцька, В. Пашкова, Я. Сошинська та ін.) і організаційно оформлена на установчій конференції. Перший президент Асоціації – В. Пашкова (1995–2001 рр.). Наступні президенти УБАВ. Дригайло (2001–2006 рр.), В. Пашкова (2006–2009 рр.), І. Шевченко (2009–2018), О. Бруй (з листопада 2018). Віце-президентами УБА в різний час були авторитетні бібліотечні діячі – В. Бабич, Т. Вилегжаніна, Л. Ковальчук, Л. Лугова, В. Навроцька, В. Пашкова, Т. Ярошенко.

УБА об’єднує більше ніж 50 тис. бібліотечних працівників, понад 40 тис. бібліотек різних видів і форм власності. В її структурі – регіональні відділення, секції (зокрема, директорів ОУНБ, університетських бібліотек, працівників шкільних бібліотек, молодіжна, адвокації, працівників медичних бібліотек тощо), а також робочі групи для вирішення нагальних питань. Керівними органами Асоціації є Конференція (скликається щороку у листопаді) і Президія.

У перше десятиріччя існування УБА були запроваджені її почесні колективні і індивідуальні відзнаки – «Бібліотека року», «За відданість бібліотечній справі» та ін.

З 1995 р. УБА організовує численні конференції, семінари і тренінги. Опубліковано понад 50 науково-практичних видань, спрямованих на надання допомоги бібліотекарям у підвищенні їх професійної майстерності та обізнаності з сучасними тенденціями в діяльності книгозбірень. Сотні бібліотекарів беруть участь у щорічних заходах: Листопадовій конференції Асоціації; Львівському міжнародному бібліотечному форумі (традиційно відбувається у вересні); конференціях з питань бібліотечно-інформаційної освіти у Славському (кінець лютого – початок березня). Популярними є Молодіжні школи та Літні школи УБА з адвокації. Щомісяця УБА пропонує фахівцям відвідати семінари з актуальних проблем розвитку галузі, які організовує в партнерстві з Goethe-Institute в Україні.

У 1996 р. Асоціацією розроблено і прийнято Кодекс етики бібліотекаря, яким керуються у своїй професійній діяльності бібліотечні фахівці України. Його нову редакцію затверджено у 2013 р.

УБА впроваджує в Україні новий формат відзначення Всеукраїнського дня бібліотек, допомагаючи книгозбірням перетворити його з суто професійного у всенародне свято.

У 2000 р. організація спільно з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв заснувала Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, в якому пройшли навчання тисячі бібліотекарів і для яких розроблені й впроваджені нові навчальні курси.

На основі сильних сторін організації та її досвіду у вирішенні актуальних проблем бібліотечно-інформаційної галузі країни, з урахуванням перспектив євроінтеграційного розвитку та процесів децентралізації у державі в 2014 р. конференцією УБА затверджено Стратегію Української бібліотечної асоціації на 2015–2018 рр., в якій окреслено завдання діяльності УБА в п’яти визначальних напрямах: «Суспільство знань та інтелектуальна свобода», «Трансформація бібліотечно-інформаційної сфери», «Розбудова безперервної освіти», «Адвокація», «Ефективний менеджмент Асоціації».

За ініціативою УБА та за її активної участі Міністерством культури України та провідними бібліотеками було розроблено Стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України». Стратегію було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р, що стало важливим здобутком для галузі.

УБА тісно співпрацює з державними установами, громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами, зацікавленими в розвитку бібліотечної справи. Вона виступає партнером у реалізації проектів багатьох національних і зарубіжних організацій, зокрема, Фонду «Відродження» (Київ), Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт), Британської Ради в Україні, Goethe-Institute в Україні, Посольства США в Україні, Ради міжнародних наукових досліджень  та обмінів (IREX). Асоціація має позитивний досвід співробітництва з Європейською Комісією за програмами «Технології інформаційного суспільства», Еразмус+ та ін.

УБА як національна бібліотечна асоціація є членом Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) і представлена у трьох секціях – національних бібліотечних асоціацій, публічних бібліотек та університетських бібліотек. Це дає можливість членам УБА брати участь у щорічних конференціях ІФЛА, працювати в експертних групах, комітетах і програмах, імплементувати документи ІФЛА в Україні, долучатись до їх розроблення тощо. У 2010–2013 рр. УБА брала участь у програмі ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій», що реалізувалася за підтримки Фундації Білла та Мелінди Гейтс. У 2017 р. Асоціація долучилася до Проекту Міжнародної адвокації ІФЛА.

Важливим результатом діяльності УБА стало сприяння відкриттю протягом 2001–2015 рр. понад 140 Інтернет-центрів у публічних бібліотеках України за програмою та коштом Посольства США в Україні. Також було відкрито перші інтернет-центри для осіб з вадами зору (2006), зокрема у Центральній спеціалізованій бібліотеці для сліпих у Києві, Рівненській і Херсонській ОУНБ та в інших бібліотеках України.

У 2008–2014 рр. УБА виступала партнером у реалізації одного з найбільш масштабних міжнародних бібліотечних проектів в Україні програми «Бібліоміст», що адмініструвалася IREX і була частиною ініціативи «Глобальні бібліотеки» за фінансування Фундації Білла та Мелінди Гейтс та підтримки  Агенства США з міжнародного розвитку (USAID). Результатом програми «Бібліоміст» стало підтримання сучасної мережі публічних бібліотек в Україні шляхом створення системи публічного доступу до  інтернету для більш ніж 1800 бібліотек країни, а тисячі бібліотекарів взяли участь у програмах професійного навчання.

Завдяки організаційній та фінансовій підтримці Програми сприяння Парламенту ІІ у 2009 р. започатковано проект «Інформація органів влади для громадян у бібліотеці: пошук, доступ, консультування». Унаслідок його реалізації станом на 2016 р. у 990 бібліотеках різних видів і форм власності створено Пункти доступу громадян до офіційної інформації, де можна ознайомитися зі змістом потрібного закону чи постанови, одержати інформацію щодо державних установ, політичних партій, громадських організацій, вирішувати життєво необхідні питання безпосередньо у книгозбірні. У 2014–2015 рр. УБА обладнала 25 сільських бібліотек у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях комп’ютерною та офісною технікою, сприяла організації доступу до Інтернету, поповненню бібліотечних фондів книгами та періодичними виданнями, провела навчання сільських бібліотекарів за фінансової підтримки Фонду «Монсанто», що виділив 1,8 млн гривень для реалізації проекту «Бібліотека – громада: відкритий простір».

Ініціативи організації спрямовані також на інформаційне забезпечення мешканців та професійний розвиток бібліотекарів у зоні АТО. У 2016–2017 рр. УБА ініціювала передплату українських періодичних видань для мешканців «сірої зони», які з-за воєнних дій не мають регулярного доступу до інформації, та організувала їх доставляння; приділяє увагу  також проблемам комплектування фондів бібліотек Донецької і Луганської областей, що знаходяться на підконтрольній Україні території, підвищенню кваліфікації бібліотекарів.

З 2015 р. УБА є партнером Британської Ради в Україні у проекті «Активні громадяни», спрямованому на формування мережі молодих лідерів, залученню бібліотек до реформ у своїх громадах. У 2016 р. УБА розгорнула діяльність у рамках проектів «Бібліотеки підтримують Рік англійської мови в Україні», «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» та ін.

УБА стала переможцем програми Європейського Союзу «Еразмус+ (Жан Моне)» та у 2015–2018 рр. реалізує проект «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках». Асоціація ініціює та підтримує розширення мережі центрів європейської інформації, створених на базі більшості ОУНБ, і відкриття в містах і районах у всіх областях України ста пунктів європейської інформації; здійснює інформаційно-методичне забезпечення бібліотекарів та запроваджує нові форми роботи бібліотек з популяризації європейських цінностей.

Проект «Містки громадської активності», одним із співорганізаторів котрого є Асоціація, орієнтований на сприяння демократичним перетворенням в Україні шляхом впровадження нових, а також підтримання вже існуючих активних громадських ініціатив з особливою увагою на невеликі міста, які виявилися найбільш уразливими в сучасних економічних умовах. Проект фінансується Європейським Союзом та впроваджується Асоціацією у 2016–2018 рр. у партнерстві з ГО «Центр культурного менеджменту» (Львів), Благодійним фондом «Помагаєм» (Дніпро) та Фондом розвитку інформаційного суспільства (Варшава). УБА є партнером у виконанні таких завдань: проведення семінарів з картування ресурсів розвитку міста для громадських організацій та семінарів з лідерства для внутрішньо переміщених осіб, картування ресурсів розвитку дванадцяти міст України, а також кампанії солідарності.

У 2016 р. Секція університетських бібліотек УБА започаткувала партнерський проект бібліотек ВНЗ і бібліотек академій наук «БібліоСинергія: Підтримка наукових досліджень», що спрямований на створення професійного середовища для спілкування однодумців та втілення нових практик щодо підтримання наукових досліджень. Мета проекту – підвищити роль бібліотек у розвитку наукової складової кожного ВНЗ і української науки в цілому, її інтеграції в міжнародний науковий інформаційний простір. Створено відкритий онлайн-ресурс (сайт) «БібліоСинергія».

Асоціацію широко представлено в соціальних мережах. Вона має власні сторінки: у фейсбуці – як організація загалом, так і її окремі секції й відділення (наприклад, Секція з адвокації, Секція університетських бібліотек; Харківське обласне відділення УБА); Twitter; Youtube; Flickr. Корисними для членів Асоціації і широкого загалу є блоги: з адвокації , «Доступ громадян до офіційної інформації: роль бібліотек», Молодіжної секції УБА ; онлайн-майданчик «Електронна книга у бібліотеці».

Виконавчий директор УБА – Я. Сошинська. Друкований орган УБА – щоквартальний бюлетень «БібліоТека». УБА має власний сайт.

 

Джерела

Установча конференція Української бібліотечної асоціації [30.01. – 1.02.1995 р. ] / В. С. Бабич, Я. Є. Сошинська // Бібл. вісн. – 1995. – № 3. – С. 16–18.

Пашкова В. С. Українська бібліотечна асоціація: досягнення та перспективи розвитку / В. С. Пашкова // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 9. – С. 3–7. 

Pashkova V. S. The Experience and Role of Ukrainian Associations in Professional Ethics and Intellectual Freedom / VSPashkova // Twenty-Fist Century Information Society: The Role of Library Associations. Proceedings of the Conference (Budapest, 10-13 May 1998). – Open Society Institute, Council of Europe, 1998. – P. 8084.

Пашкова В. С Українська бібліотечна асоціація: розбудова та основні напрями діяльності у 1995–1998 рр. / В. С. Пашкова // Пашкова В. С., Бабич В. C. Українська бібліотечна асоціація: Документи і матеріали / УБА; Нац. парлам. б-ка України. – Кb]d, 1999. – С. 44–58.

Pashkova V. Ukrainian Library Association / V. Pashkova  // Encyclopedia of Library and Information Science. – 2nd ed.: In 4 vol. – 2003. – P. 2837–2843.

Пашкова В. С. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006–2009 роках / В. С. Пашкова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 2. – С.19 – 25.

Українська бібліотечна асоціація : документи і матеріали : (2001–2009 рр.) / Укр. бібл. асоціація ; Укл.: Пашкова В. С., Добко Т. В., Дригайло В. Г.  – 5-те вид., доп. і перероб. – К.: Самміт-Книга, 2010. – 144 с. 

Шевченко І. Українська бібліотечна асоціація: 15 років у житті української бібліотечної громади / І. Шевченко // БібліоТекa : Бюлетень Української бібліотечної асоціації. – 2010. – Черв. – С. 1. 

Шевченко И. А. Если не мы, то кто? Или о роли Украинской библиотечной ассоциации в жизни библиотечного сообщества / И. А. Шевченко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 39-41.

Шевченко І. О. Уроки розбудови Української бібліотечної асоціації у 2010 – 2012 роках / І. О. Шевченко // БібліоТека : Бюлетень Української бібліотечної асоціації. – 2012.– № 3.– С. 2.

Шевченко І. Міжнародна співпраця – важливий напрям роботи Української бібліотечної асоціації: нотатки з Форуму бібліотекарів у Астані / І. Шевченко // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4. С. 6-8.

Сошинська Я. Є. Сервісна політика Української бібліотечної асоціації / Я. Є. Сошинська // БібліоТека : Бюлетень Української бібліотечної асоціації . – 2012. – № 2, черв. – С. 2.

Сошинська Я. Є. Українська бібліотечна асоціація: інновації в партнерстві з видавцями / Сошинська Я. Є. // Проект «100 німецьких книг» : зб. м-лів / Посольство ФРН, Гете-інститут в Україні, Міжнар. фонд «Відродження». – Київ, 2012. – С. 35–37.

Пашкова В. С. Українська бібліотечна асоціація – член ІФЛА / В. С. Пашкова // БібліоТека : Бюлетень Української бібліотечної асоціації. – 2012. – № 3. – С. 3. 

Сошинська Я. Є. Програма дій в умовах кризи / Я. Є. Сошинська // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 4. – С. 34–35.

 

 ­———————————————

Українській бібліотечній асоціації - 25! 

Спогади про діяльність Асоціації В.Г.Дригайла, Президента УБА у 2001–2005 рр.

Пашкова Валентина Степанівна
Статтю створено : 17.03.2017
Останній раз редаговано : 01.02.2022