Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 780
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання
Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання

image«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання» («ШБІЦ. ПВ») – щомісячний інформаційно-методичний та бібліографічний часопис, адресований бібліотекарям загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) для професійного, компетентного і якісного виконання ними інформаційної функції, повноцінного задоволення інформаційних потреб усіх учасників навчального процесу  (керівників, педагогічних та методичних працівників, бібліотекарів, учнів та їхніх батьків).

Виходить з січня 2011 р. Засновник і видавець – приватне підприємство ТОВ «Український інститут нормативної інформації». Поширення журналу багатоканальне, у т. ч. за передплатою. Наклад не заявлений.

«ШБІЦ. ПВ» позиціонується як журнал-інновація. Видається за проектом «Інформаційне забезпечення навчального процесу», що реалізується засновником за підтримки Державної наукової установи  «Інститут модернізації змісту освіти» (у минулому – Інститут інноваційних технологій і змісту освіти) і має на меті трансформувати бібліотеки навчальних закладів у шкільні бібліотечно-інформаційні центри. Автор ідеї і розробник концепції видання – представник засновника Ю. Зражевський. Редакцію журналу очолювали О. Лівінська (2010–2011), Л. Поперечна (2011–2014), від 2014 р. – І. Герасименко. До складу редакційної колегії (існувала до 2014 р.) входили авторитетні фахівці освітянської сфери, відомі бібліотекарі-практики, вчені.

Серед авторів: педагоги та бібліотекарі-новатори, представники освітянських і публічних бібліотек; творчі та високопрофесійні спеціалісти органів управління освітою та науково-методичних установ, керівники навчальних закладів; науково-педагогічні фахівці ВНЗ педагогічного профілю; провідні спеціалісти Міністерства освіти і науки України (МОН) та Інституту модернізації змісту освіти; представники ЦК профспілки працівників освіти і науки України; експерти з економічних та фінансових питань та ін.

Інноваційність журналу полягає в оригінальності форми, нестандартності структури та редакційного оформлення публікацій, багатовекторності читацького призначення, змістового наповнення й варіативності використання. Журнал започатковано як засіб накопичення інформаційних ресурсів для формування автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «Шкільна електронна бібліотеки ”ШБІЦ-інфо”» (АБІС «ШБІЦ-інфо», впроваджується експериментально як всеукраїнський інноваційний освітній проект відповідно до  наказу МОН № 900 від 5 серпня 2014 р.), а також апробації авторської системи класифікації інформації, адресованої школам (запропонована Ю. Зражевським), що передбачає її поділ на підсистеми (включають три процеси – навчальний, виховний, розвивальний; адміністративне управління школою; бібліотечно-інформаційне обслуговування), у межах яких передбачено видове розгалуження на організаційну, навчальну, розвивальну, фахову інформацію та інформацію користувача. Поряд з традиційними типами журнальних публікацій  (стаття, огляд, повідомлення, покажчик) подаються Інформаційні паспорти навчальних тем – інноваційні документи, запропоновані розробником для впорядкування масиву інформації, що супроводжує навчальний процес. Журнал є засобом реалізації кількох супутних проектів, спрямованих на створення двох Всеукраїнських баз даних – навчально-методичних розробок (проект «Методика»), учнівських творчих робіт (проект «Навчання»), а також автоматизованої системи наставництва у читанні (проект «АСН-читання»).

image«ШБІЦ. ПВ» виходить у вигляді комплекту, що містить дві взаємопов’язані складові – друковану та електронну.

Друкована складова видання  – блок аркушів з текстами, скріплених гнучкими металевими пластинками подібно до швидкозшивача, обсягом до 100 с., з набором додатків. Друкований блок вміщує набір журнальних публікацій, згрупованих за тематичними розділами, що визначають їхнє читацьке спрямування, відображають основні напрями життєдіяльності навчального закладу і відповідають основним класам класифікаційної системи, що застосовується в електронній бібліотеці «ШБІЦ-інфо»: «Навчальний процес», «Виховний процес», «Розвивальний процес», «Адміністративне управління школою» та «Бібліотечно-інформаційне обслуговування» (до 2014 р. – «Бібліотечна робота»). Кожна публікація випуску оформлюється як самостійна друкована одиниця, супроводжується колонтитулами (розділ журналу, вид інформації) та «ідентифікаційним вікном», що позначає її місце в класифікаційній системі і забезпечує пошук в електронній бібліотеці «ШБІЦ-інфо» (підсистема, вид інформації, вид документа, його шифр і призначення). До статей журналу можуть додаватися електронні додатки, вміщені на компакт-диску. Зв'язок друкованої публікації з електронною частиною забезпечується через систему спеціальних посилань у вигляді піктограми (зображення компакт-диску) і короткого тексту з номером електронного додатка. Роз’ємний формат журналу, видавниче оформлення кожної публікації як самостійної друкованої одиниці уможливлюють розміщення в одному випуску різних за тематикою і формою подання матеріалів, які можна виймати і формувати з них окремі теки. Це забезпечує великі можливості щодо накопичення, упорядкування, зберігання і багаторазового використання різнопланової інформації.

До блоку аркушів в окремому пакеті додаються комплекти готових до використання інформаційних продуктів, перелік і вміст яких періодично змінюється. У цих додатках містяться: каталожні картки з бібліографічними описами опублікованих у номері статей; бібліографічні списки «Нове для навчального процесу», адресовані всім учасникам навчального процесу – від директора школи до шкільного психолога і медичної сестри, укладені за результатами моніторингу джерел інформації й аналітичного розпису статей із освітянських та бібліотечних фахових видань за період, що передує виходу журналу у світ (випускалися до середини 2016 р.); матеріали, створювані розробниками в рамках реалізації супутніх проектів (читацькі та тематичні альбоми за проектом «Читання» та інші, починаючи з 2015 р.); експозиційний комплект «Бібліотечний вісник» (видається з 2016 р.) – своєрідна щомісячна настінна газета, призначена для оперативного інформування шкільної громади про вміст чергового випуску журналу.

Електронна складова у тому ж пакеті представлена компакт-диском «ШБІЦ-випуск», як ще один додаток до журналу. Диск містить автоматизовану базу інформації до окремих публікацій друкованої частини, різної за обсягом, формою, структурою та редакційним оформленням – схеми, таблиці, текстові файли, графіки, фото, відео та інші мультимедійні документи. Тим самим суттєво розширюються інформативні межі друкованої публікації. Довідково-пошуковий апарат призначений для орієнтування в інформаційні базі, дозволяє здійснювати пошук потрібного додатка за багатьма ознаками. Крім перегляду змісту диска користувач, у разі необхідності, має можливість роздрукувати потрібні йому додаткові матеріали.

Змістове наповнення журналу визначається кількома тематичними розділами:

«Навчальний процес» (раніше мав назву «Інформаційне забезпечення навчального процесу»); у 2012–2015 рр. виходив у світ окремим виданням «ШБІЦ. Інформаційне забезпечення навчального процесу». В ньому подаються інформаційні паспорти навчальних тем (5–6 паспортів у випуску) та додаткові електронні матеріали до них (опорні конспекти, посібники, схеми, карти, мультимедійні презентації, бібліографічні та вебліографічні покажчики тощо); розробки навчальних занять; матеріали для підготовки до ЗНО; інструктивно-методичні документи щодо організації навчального процесу і т. ін.;

«Виховний процес» (раніше мав назву «Інформаційне забезпечення виховного процесу»). Тут публікуються нормативні документи з виховної роботи, презентуються виховні системи та проекти, надається інформаційна підтримка роботі класного керівника, шкільної соціально-психологічної служби, учнівського самоврядування;

 «Розвивальний процес». Публікуються матеріали для організаторів позашкільної освіти, у кожному випуску подається «Календар знаменних і пам’ятних дат» (на період, що випереджає поточний на два місяці, до кожної дати на диску є також додаткові інформаційні матеріали, сценарії, презентації тощо),  вміщуються інструктивні матеріали, що супроводжують реалізацію супутних читацьких проектів;

«Адміністративне управління школою». Подаються актуальні матеріали з питань реформування школи, формування інформаційно-комунікаційного середовища ЗНЗ, практики адміністративної роботи, фахові консультації з фінансово-господарської діяльності та кадрової роботи тощо. У кожному випуску також міститься нормативно-правовий покажчик «Моніторинг законодавства. Нові документи» (повні тексти документів – на компакт-диску).

«Бібліотечно-інформаційне обслуговування». З урахуванням цільової аудиторії та її інформаційних потреб з 2012 р. видається як окремий журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна робота» (ШБІЦ. БР). Мета – інформування шкільних бібліотекарів з широкого спекту питань, що постають в їх повсякденній роботі, тому містить велику кількість підрубрик.

Протягом 2012–2014 рр. редакція журналу налагодила тісний зворотний зв'язок з цільовою аудиторією, вивчала інформаційні потреби різних груп читачів; започаткувала спеціальні випуски, у яких публікації об’єднані наскрізною темою, зокрема: організація роботи з шкільними підручниками (2’2012), атестація бібліотечних працівників (1’2012), експериментальне впровадження медіаосвіти й формування медіа- та інформаційної грамотності учнів бібліотечними засобами (4’2013; 1’2014); використання методу навчальних і бібліотечних проектів (2’2014) тощо. Серед пріоритетних напрямів редакційної політики означеного періоду – інформаційне медіа-партнерство в організації різноманітних освітянських і бібліотечних заходів – конференцій, семінарів, круглих столів, фестивалів та фахових конкурсів. У публікаціях журналу й ресурсній базі шкільної електронної бібліотеки «ШБІЦ–інфо» знайшли широке відображення, зокрема, такі заходи: Всеукраїнський науково-практичний семінар «Неперервна освіта як чинник професійного і творчого зростання бібліотечних працівників» (Запоріжжя, 2012),  Круглий стіл за участю методистів з бібліотечних фондів районних/міських методичних кабінетів/центрів з питань обговорення проектів нових нормативних документів, що регламентують діяльність бібліотек регіональних методичних служб (Київ, 2012) – ШБІЦ. ПВ, 10’2012; Друга міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність» (Київ, 2013) – ШБІЦ. ПВ. 1’2014; Південноукраїнський міжрегіональний ярмарок бібліотечних інновацій (Херсон, 2013) – ШБІЦ. БР, 8’2013, вкладка «Методичний портфель» «Бібліокреатив–2013»; Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році (ШБІЦ. ПВ, 9’2014) та ін.

Редакція бере активну участь у фаховому обговоренні проектів нормативних документів з реформування освітянських бібліотек, виносить на громадське обговорення власні варіанти документів. Вона вперше в Україні започаткувала випуски спеціального довідника для освітньої сфери «Календар знаменних і пам’ятних дат на … навчальний рік». Вийшло два випуски (2012, 2013) окремими виданнями, у 2014 р. – як спецвипуск журналу «ШБІЦ. Бібліотечна робота» (7’2014).

Протягом короткого часу журнал набув статусу впливового й високоякісного професійного видання. Між тим з другої половини 2014 р. діяльність колективу редакції все більше розходиться із баченнями засновника, а висока собівартість видання стає перешкодою для його масового поширення. У зв’язку зі збитковістю журналу засновник вдався до звільнення основних фахових спеціалістів і перебрав на себе функцію керівництва виданням. З жовтня 2014 р. концепція журналу зазнала помітних змін. Зокрема,  реалізовується низка багатоаспектних і експериментальних за своє сутністю супутних проектів, як-от: «Шкільна електронна бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» (АБІС «ШБІЦ-інфо»), Комп’ютерна система «ШБІЦ-бібліотекар», Проект «Читання». Всі они спрямовані на допомогу школам і шкільним бібліотекарям в організації бібліотечно-інформаційного обслуговування навчального процесу, залучення учнів до систематичного читання, формування у шкільному середовищі інформаційної культури.

Нині журнал «ШБІЦ. ПВ» набув функції централізованого засобу всебічного інформування педагогів, учнів, батьків з актуальних питань шкільництва. Тематично охоплюються навчальний, виховний і розвивальний процеси, висвітлюються проблеми реформування освітянської галузі. Щомісячно накопичується електронна інформаційна база навчальних і методичних матеріалів. Друкована складова видання є засобом супроводження електронної і вміщує переважно документи інструктивного характеру для повсякденного практичного застосування. Водночас висока собівартість журналу, складність структури об’єктивно звужують сферу його впливу.

Огляд публікацій журналу, нові технологічні рішення щодо його наповнення і використання публікуються на сайті проекту «Інформаційне забезпечення навчального процесу» за посиланням: http://libcenter.com/.

Джерела

Журнал "Шкільний бібліотечно-інформаційний центр": інтерв’ю з головним редактором часопису Л. Поперечною // Бібліотечна планета. – 2012. – № 2. – С. 33–34;

 

_______________

 

Бібліотечно-інформаційна система «Шкільна електронна бібліотека “ШБІЦ-інфо”» / інститут модернізації змісту освіти;

Інноваційний освітній проект «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» / Академія інноваційного розвитку освіти;

Інформаційний паспорт навчальної теми.

Поперечна Лідія Андріївна
Статтю створено : 11.12.2017
Останній раз редаговано : 11.12.2017