Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 5
За місяць : 789
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Черкаська обласна бібліотека для дітей
Рубрики : Бібліотеки
Черкаська обласна бібліотека для дітей

image

 

Черкаська обласна бібліотека для дітей – спеціалізована бібліотека, науково-дослідний, інформаційний, консультативний центр з питань культурного розвитку дітей, що спеціалізується на формуванні свого універсального за змістом фонду творами для дітей на паперових та електронних носіях, є центром рекомендаційної краєзнавчої бібліографії для дітей, аналітико-консалтингової та організаційно-методичної допомоги бібліотекам області, координації і кооперування їхньої діяльності з обслуговування дітей.

Повне офіційне найменування – Комунальний заклад «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради, згідно з розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 15 жовтня 2009 р. № 224-р. З 1986 р. по 2009 р. бібліотека носила ім’я О. Кошового.

Заклад надає послуги з обслуговування всіма наявними видами документів читачам-дошкільникам, учням 1-9-х класів та організаторам дитячого читання (батькам, учителям, бібліотекарям тощо). У читальних залах послугами бібліотеки, зокрема довідковою літературою та періодичними виданнями, мають можливість користуватися також старшокласники, студенти та дорослі.

Попередником книгозбірні була Черкаська міська бібліотека для дітей, яка функціонувала з 1 березня 1944 р. і до 1948 р. перебувала у підпорядкуванні Київського обласного відділу народної освіти. Відомостей, у . ч. в архівах, про перші роки існування бібліотеки не віднайдено.

На початку свого існування бібліотека обслуговувала до 1 тис. читачів, обсяг бібліотечного фонду становив 2 тис. пр., у штаті – 3 працівники. Бібліотека розміщувалась (разом з Палацом піонерів) у будівлі на вул. Свердлова (нині – Байди Вишневецького), 54.

Установа набула статусу обласної бібліотеки для дітей та юнацтва на початку 1954 р., з утворенням Черкаської області. З  квітня 1954 р. бібліотеку переведено у підпорядкування Черкаському обласному управлінню культури й переміщено у пристосоване приміщення колишнього міського земельного управління, площею 600 кв. м у центрі міста на вул. Леніна (нині – Небесної Сотні), 4. Заклад став методичним центром для 3-х міських і 8-ми районних бібліотек для дітей Черкащини. У зв’язку з цим штат бібліотеки було розширено до 10-ти працівників і запроваджено оновлену структуру (відділ комплектування і обробки літератури, методичний кабінет, бібліографічний відділ, абонемент, читальна зала, бухгалтерія); обсяг бібліотечного фонду становив 20 тис. пр., читачів налічувалось більш як 2 тис.

Першим директором обласної бібліотеки була О. Остафова, її наступником з 1958 р. стала Л. Гончарова, яка керувала бібліотекою протягом 20-ти років. З 1978 по 2009 р. бібліотеку очолювала О. Дубова, а з травня 2009 р. й дотепер директором є Л. Ушакова.

У 1962 р. заклад реорганізовано в обласну бібліотеку для дітей (наказ облуправління культури від 04.05.1962 р. № 26). Додатково створено відділ книгозбереження. Обсяг бібліотечного фонду – понад 75 тис. пр., бібліотечних працівників – 16 осіб., читачів – 6,5 тис.

У 1964 р. відділи абонементу та читального залу реорганізовано у відділи обслуговування читачів-учнів молодших та 5-9-х класів; бібліографічний та методичний відділи об’єднано в методично-бібліографічний (він функціонував до 1970 р., коли знову відбулось відокремлення на два підрозділи ОБД).

1973 р. бібліотека одержала нове приміщення на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вул. Ільїна, 285, де нині розміщується  Черкаська обласна бібліотека для юнацтва імені В. Симоненка. Площа ОБД суттєво збільшилася (до 1500 кв. м). У цей період відбулися нові зміни у структурі бібліотеки: організовано відділ мистецтв, сектори МБА та обмінно-резервних фондів, а в 1981 р. – відділ нестаціонарного обслуговування читачів. Враховуючи інтенсивність зростання фонду бібліотеки, відділ комплектування в 1982 р. було реорганізовано і на його базі створено два окремих відділи – комплектування фонду та обробки літератури і каталогізації. Кількість читачів зросла до 17 тис., фонд становив понад 200 тис. пр.

З 1 вересня 1985 р. обласна бібліотека для дітей працює в новому приміщенні, збудованому за спеціальним проектом, за адресою: вул. Кірова (нині – Святотроїцька), 24. Проектна вартість 1 млн. крб., площа забудови – майже 4 тис. кв. м., корисної площі – 2100 кв. м. Проектні роботи виконав «Гіпроцивільпромбуд» (Черкаське відділення, архітектор – А. Колосов), будівельні – «Черкасижитлобуд» та субпідрядні організації.

Нове приміщення уможливило створення набагато кращих умов для обслуговування користувачів, формування фондів, забезпечення належного їх зберігання. Юні читачі отримали до своїх послуг просторі абонементи і читальні зали, музичний салон, кінозалу, кімнату казок, а згодом – і комп’ютерну залу. Було затверджено нову структуру та штатний розпис бібліотеки. Кількість бібліотечних працівників зросла до 69 осіб.

image
Фасад приміщення бiблiотеки

image
Вестибюль бібліотеки

image
Куточок очікування у вестибюлі
image
Читальна зала вiддiлу обслуговування читачiв дошкiльного вiку та учнiв 1-4-х класiв
    

Починаючи з 1991 р., помітно зменшились обсяги фінансування потреб бібліотеки, особливо на придбання книжок. Фонд ОБД з плином часу зношувався, щорічні обсяги його списання стали більшими, ніж нових надходжень. Через це відділи комплектування та обробки літератури і каталогізації в 1997 р. були об’єднані в один підрозділ, ліквідовано сектори МБА та обмінно-резервних фондів. Штат бібліотечних працівників скорочено до 51 од.

З 1995 р. в ОДБ функціонує відділ автоматизації та механізації бібліотечних процесів (з 2013 р. – відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів), працівники якого забезпечують безперебійну роботу технічного обладнання, аудіо- та відеоапаратури, електроприладів, внутрішньобібліотечної АТС, а з 1997 р. – й локальної комп’ютерної мережі бібліотеки.

З 01.01.2013 р. у структурі бібліотеки функціонують: адміністрація, бухгалтерська і кадрова служби та 9 спеціалізованих відділів: комплектування фонду та каталогізування документів; зберігання та реставрації бібліотечних фондів; обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4-х класів; обслуговування учнів 5-9-х класів; масової роботи та естетичного виховання; інформаційно-бібліографічний; науково-методичний; інформаційних технологій та електронних ресурсів; господарсько-технічного забезпечення.

Фонд бібліотеки універсальний, містить документи багатьма мовами – українською, російською, національних меншин та іноземними, у т. ч.: книги, нотні, образотворчі видання, грамзаписи, діапозитиви, кінофільми, СD-диски, періодичні видання. У структурі книжкового фонду – художня література, видання з усіх галузей знань на допомогу освітньому процесу, з педагогіки, психології, бібліотечної справи, літературознавства,  краєзнавства.

Станом на 01.01.2018 р. у фонді бібліотеки налічується 249,5 тис. пр. документів, у т. ч.: книжок – 232,5, журналів – 7,8, звукозаписів – 8,8, документів на електронних носіях – 0,4 тис. пр. Щороку бібліотека одержує 40 назв (155–160 комплектів) журналів і 20 назв газет. З 2011 р. формується фонд цінних видань (на 01.01.2018 р. у ньому зафіксовано 71 пр.).

До 1997 р. ДБА бібліотеки складався з традиційних карткових каталогів і картотек. Першу спробу автоматизувати процеси каталогізування було реалізовано у 1993 р., але повноцінно він розвивається з 1997 р., коли було придбано програмне забезпечення АБІС «МАРК» і створено локальну комп’ютерну мережу. Того ж року розпочалося формування бази даних електронного каталогу (БД ЕК), яка постійно поповнюється записами, створеними у процесі обробляння нових надходжень документів та ретрокаталогізування (виконано на 95%).

Загальний обсяг БД ЕК на 01.01.2018 р. становить 177,3 тис. записів, у т. ч.: БД книг – 61,8 тис., статей із періодичних видань – 89,0 тис., аудіовізуальних матеріалів – 5,0 тис., краєзнавчих матеріалів – 20,9 тис., методичних матеріалів – 0,6 тис.

Послуги з обслуговування користувачів, крім профільних відділів ОБД, надаються в 12-тьох бібліотечних пунктах, розміщених у віддалених школах міста та в дитячих санаторіях. Організатори дитячого читання (вчителі, шкільні бібліотекарі, батьки тощо) додатково обслуговуються у науково-методичному відділі, де їм надаються консультації з питань, що їх цікавлять.

Станом на 01.01.2018 р. бібліотека налічувала 14,2 тис. користувачів за ЄРК і 25,4 тис. – обслужених. Документовидача за 2017 р. становила 504,6 тис. пр., кількість відвідувань – 253,7 тис.

Для читачів-дітей бібліотека організовує велику кількість масових заходів, різноманітних за тематикою і формою. Поряд із традиційними літературними годинами, ранками, іграми, оглядами тощо в практиці масового бібліотечного обслуговування дедалі  частіше використовуються і нові форми, як-от: мультимедійні презентації, віртуальні подорожі, веб-розвідки, скайп-зустрічі, квести, акції та ін.

У бібліотеці діють 8 дитячих об’єднань за інтересами, зокрема: літературно-творчий гурток «Пегасик», ляльковий театр «Грайлик», клуб допитливих дітей «Чомусики», лекторії «Світ музики» та «Джерельце», гурток художнього розвитку дітей «Кольоровий світ», відеостудія «Соняшник», літературний театр «Задзеркалля».

З 2013 р. у штаті бібліотеки працює психолог, який надає консультації батькам з питань виховання та читацького розвитку дитини, провадить психологічну діагностику та індивідуальну роботу з дітьми, тренінги та групові бесіди з підлітками.

Бібліотека розробляє власні та бере участь у всеукраїнських і регіональних проектах із підтримки та популяризації читання, серед яких: національний проект «Україна читає дітям»; всеукраїнський конкурс «Найкращий читач України», який щорічно проходить у рамках фестивалю дитячого читання «Книгоманія»; обласний конкурс з популяризації творчості М. Фролової «Її книжки – добра́ насіння», обласний конкурс «Духовні цінності в моєму житті», конкурс книжкових відеооглядів «Фабрика вражень», фотоконкурс «Моя BiblioStory», медіачелендж «Скарби козацького міста» та ін. Ці проекти бібліотека реалізує у партнерстві з творчими спілками, закладами освіти, обласними та міськими закладами культури, засобами масової інформації і т. ін.

Бібліотека надає методичну підтримку 11 міським та 18 районним бібліотекам для дітей, а також допомагає в організації бібліотечного обслуговування дітей сільським, шкільним та іншим бібліотекам Черкащини, організовуючи для їхніхпрацівників семінарські заняття, практичні навчання, виїзди на місця, забезпечуючи методично-бібліографічними посібниками та матеріалами з досвіду роботи кращих бібліотек.

Науково-методичні заходи ОБД спрямовані на підтримку комплексного розвитку бібліотек області, що обслуговують дітей, шляхом вивчення їхньої діяльності, аналізування планово-звітної та іншої документації і сприяння модернізації діяльності відповідно до викликів сьогодення.

Бібліотека надає користувачам широкий спектр бібліотечних послуг, серед яких вагоме місце належить інформаційній роботі, довідковому обслуговуванню, вихованню культури читання дітей.

Щороку працівники науково-методичного і інформаційно-бібліографічного відділів укладають понад 20 методичних і бібліографічних матеріалів, у т. ч.: для бібліотекарів – оглядові довідки, бюлетені з досвіду роботи, методичні поради, бібліодайджести і т. ін.; для користувачів – краєзнавчі та літературні розвідки, експрес-інформації, анотовані списки літератури («Цікаве в періодиці» – щомісячні випуски у форматі «читати» та щоквартальні (до 2018 р. – щомісячні) – у форматі «відео» для 3-х вікових груп користувачів: 1–4, 5–6, 7–9 кл.), історичні екскурси (краєзнавчого змісту) та ін. Видання представлені на веб-сайті бібліотеки.

З 2010 р. бібліотека бере участь у трьох ініційованих Національною бібліотекою України для дітей корпоративних проектах: «Об’єднана віртуальна довідка» (готує до 250 довідок щороку), «КОРДБА» (розписування 6-7-х періодичних видань), «Кращі інтернет-ресурси для дітей» (щоквартально перевіряє і редагує списки рекомендованих дітям сайтів за 11-ма визначеними темами).

Упровадження нових інформаційних технологій розпочалося з 1993 р., коли були придбані перші ПК, але лише з 1997 р. цей процес набув системності.

Сайт бібліотеки функціонує з 2010 р. На ньому представлена інформація про бібліотеку, її ресурси та послуги, новини і анонси заходів та ін. До послуг користувачів сайту рубрики: «Радимо прочитати» («Цікаве в періодиці», «Книжкові новини», «Книги-ювіляри» та ін.), «Читаємо разом» (із письменником, із майстрами слова, наспівану поезію, про відомих краян, твори Т. Шевченка), «Об’єднання читачів за інтересами», «Інтерактивні ресурси для дітей» (екскурси, подорожі, електронні ігри, краєзнавчі розвідки та ін.), «Бібліотечному фахівцю», сторінка психолога та ін. Переважають матеріали краєзнавчого змісту. 2015 р. бібліотека стала одним із переможців Всеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтів у номінації «Кращий сайт з популяризації читання бібліотеками для дітей/юнацтва».

Створено представництва бібліотеки в соціальних медіа (Facebook, YouTube).

2001 р. Черкаська ОБД взяла участь у реалізації проекту НБУ для дітей щодо створення регіональних центрів дитячої інтернет-журналістики, який фінансувався Міжнародним фондом «Відродження». У 2002 р. укладено партнерську угоду з Міжнародною Радою наукових досліджень та обмінів (IREX), згідно з якою в бібліотеці було створено безкоштовний центр доступу до інтернету. Це відкрило перспективу формування нового статусу бібліотеки та її ролі в інформаційному просторі.

У 2013 р. бібліотека виборола грант у ІV раунді конкурсу проектів «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету» за програмою «Бібліоміст», за яким отримала 10 комп’ютерів. Нині бібліотека має 52 ПК з доступом до інтернету, які, крім формування БД ЕК, використовуються для забезпечення довідково-інформаційного обслуговування користувачів, створення відеоматеріалів до масових заходів, діловодства, формування автоматизованої бази обліку користувачів, виконання бухгалтерських операцій, ведення обліку основних засобів і матеріалів і т. ін.

У штаті бібліотеки – 84 особи, з них  59 – бібліотечні працівники.

Вагомий внесок у розвиток бібліотеки зробили її директори, які в різні роки очолювали установу, зокрема: О. Остафова, Л. Гончарова, заслужений працівник культури України О. Дубова, а також провідні працівники: Н. Борисенко, І. Гончар, П. Житомирська, М. Левіна, В. Чернишенко, Л. Яковлєва, А. Яніна та ін. 

Поштова адреса бібліотеки:

м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 24

Електронна адреса: obk2002@ukr.net

Веб-сайт:  chobd.ck.ua

https://www.facebook.com/chobdd/

https://www.youtube.com/user/CHOBD/featured

 

Зображення

image
Куточок для дошкiльнят у вiддiлi обслуговування читачiв дошкiльного вiку та учнiв 1-4-х класiв
image
Iнтернет-центр
image
Гра ”Що? Де ? Коли? ” в читальнiй залі вiддiлу обслуговування учнiв 5-9-х класiв
image
Картинна галерея у вiддiлi масової роботи та естетичного виховання

 

Джерела

Ильина Е. Подарок детворе : Черкас. обл. б-ка для детей / Е. Ильина // Библиотека. – 1986. – № 5. – С. 36–37;

Кравець С. Інтернет не розкіш, а засіб спілкування з усім світом : [в обл. дит. б-ці відкрито Інтернет-центр Програми розширеного доступу та навчань в Інтернеті»] / С. Кравець // Новачок. – 2002. – 3 лип.;

Антонів Л. Бібліотека – храм книги: [Черкаська обл. б-ка для дітей] / Л. Антонів, О. Омельчук // Спорт & здоров’я. – 2008. – №  39–40;

Черкаська обласна бібліотека для дітей  // Черкащина – духовності скарбниця / авт. колектив : В. Мельниченко [та ін.]. – Черкаси : Бізнес-стиль, 2009. – 327 с. : іл.;

Клуб чомусиків зібрав прихильників під дахом Черкаської обласної бібліотеки для дітей // Нова доба. – Черкаси, 2015. – 2 черв.;

Буєвич О. Книга й нині – найкращий друг: черкаські читачі вражають своїм читацьким креативом : [підсумки проведення веб-квесту за творчістю Майї Фролової та конкурсу «Фабрика вражень» в Черкаській ОБД] // Акцент. – 2016. – 27 апр. – Акцент ТV. – С. 16.

Зимовець А. Мир починається з мене! / Алла Зимовець // Бібліотека у форматі Д°. – 2022. – № 2. – С. 31–33.

Зимовець А. До читання – через розваги / Алла Зимовець, Сусанна Хаустова // Бібліотека у форматі Д°. – 2023. – № 4. – С. 49–51. 

 

———————————————

Інтернет-центр відкрито!

Пегасик. Відеозапис сюжету про літературний гурток Черкаської обласної бібліотеки для дітей у програмі Черкаської служби новин  обласної телерадіокомпанії «Рось» 

Тиждень дитячого читання в Черкасах : [про цікаві заходи Тижня в Черкаській обласній бібліотеці для дітей у програмі «Про головне» розповідають Ірина Баканова та Наталія Коваленко] // Суспільне. Черкаси : [сайт]. https://www.youtube.com/watch?v=vs__rHegWJY&t=564s.

Читати – модно. Відеозапис сюжету про обласну бібліотеку для дітей  та роль читання у програмі Черкаської служби новин  обласної держтелерадіокомпанії «Рось»

Читачка Черкаської обласної бібліотеки для дітей Яна Дерій про книгу, читання, бібліотеку та свої захоплення  : [репортаж програми «Cьогодні. Головне» від 02.04.2021] // Суспільне Черкаси : [вебсайт]

Ушакова Лідія Володимирівна
Статтю створено : 29.08.2018
Останній раз редаговано : 29.02.2024