Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 1147
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара
Рубрики : Бібліотеки
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара

imageХерсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара – головний заклад у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування населення області, інформаційний, культурно-просвітницький, освітній, науково-методичний та координаційний центр для бібліотек різних видів і форм власності, головне книгосховище та депозитарій краєзнавчої літератури Херсонщини, регіональний центр бібліотечного краєзнавства, одна з перших загальнодоступних книгозбірень в Україні. Повне офіційне найменування – Комунальний заклад «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» Херсонської обласної ради.

Заснована 1872 р. як громадська книгозбірня. Створена завдяки ініціативі і зусиллями прогресивної інтелігенції міста. Ідею започаткування загальнодоступної бібліотеки в Херсоні висунув Григорій Ге, брат відомого художника Миколи Ге. Ідею підтримали члени місцевого гуртка, що об’єднував діячів просвітницького руху, представників міської влади, серед яких був і херсонський губернатор, генерал-майор С. Старинкевич (1820–1902), впливових містян. Колективно вироблений доволі демократичний статут закладу був затверджений Міністерством внутрішніх справ Російської імперії в січні 1872 р. з формулюванням: «бібліотека засновується з метою надання жителям м. Херсона і його околиць якнайбільшого полегшення у справі самоосвіти». 26 березня 1872 р. на перших загальних зборах засновників закладу було обрано дирекцію бібліотеки (К. Банова (Змунчило), Г. Бернатович, Г. Ге, Н. Каверін, М. Кузнєцова (Гогоцька), Є. Моравська), яка, у свою чергу, з-посеред членів обрала директора-розпорядника, між рештою осіб обов’язки були розподілені згідно з дорученими конкретними ділянками діяльності.

Для мешканців міста Херсонська громадська бібліотека уперше відкрилась 18 червня 1872 р. Завдяки енергійності й цілеспрямованості засновників заклад успішно розвивався. Прогресивно налаштовані заможні містяни надали бібліотеці в тимчасове користування книжки, журнали, зробили грошові внески.

Перші п’ять років бібліотека займала приміщення в будинку Дворянського зібрання у центрі міста, на розі вулиць Потьомкінської і Старообрядницької. Користування нею було платним: протягом року – 5 руб.,  6 місяців – 3 руб., місяця – 30 коп. За користування книжками у читальній залі гроші не стягувалися. З 1874 р. бібліотека частково субсидувалася міською управою, згодом сума коштів збільшувалась (у 1891–1893 рр. – по 500 руб. щороку; у 1894–1897 рр. – по 1000 руб.). У 1879 р. було видруковано перший каталог фонду бібліотеки (систематичний).

У 1890 р. розпочався новий етап у діяльності бібліотеки. Було впорядковано облік її фонду, запроваджено ведення основних статистичних показників, реєстрацію читачів, уперше зосереджено увагу на комплектуванні фонду науковими виданнями. Також були укладені й надруковані оновлені каталоги на всі розділи фонду.

Наступного року відбулося зниження плати за користування абонементом для незаможних верств населення, що призвело до зростання кількості відвідувачів і популярності бібліотеки. Видали друком додатковий каталог на книжки, що надійшли до бібліотечного фонду протягом 1888–1891 рр. Громадськість активніше брала участь у літературно-музичних вечорах та інших заходах, які влаштовувала бібліотека. Того ж року до 100-річчя від дня смерті князя Г. Потьомкіна було вирішено створити при бібліотеці окремий, названий його іменем, відділ літератури про край, а також предметних пам’яток місцевої старовини.

З розвитком бібліотеки зростали обсяги її фондів, збільшувалася кількість читачів, тому постало питання про будівництво для неї власного приміщення. Кошти на нову будівлю збирали майже 15 років. Коли завдяки пожертвам благодійників і підтримці місцевої влади потрібна сума була зрештою зібрана, у серпні 1896 р. розпочалось спорудження окремого будинку для бібліотеки. imageВосени наступного року бібліотека перемістилася до новозбудованого власного приміщення на колишній Старообрядовій площі (нині – вул. Торгова), зведеного за проєктом одеського архітектора М. Толвінського (1857–1924), який, своєю чергою, скористався розробками зодчого Ф. Гонсіоровського. Це приміщення було розраховане на 50 тис. томів і 75 читацьких місць. У ньому бібліотека функціонувала 90 років. Споруда на той час була чи не найвизначнішою в забудові середмістя Херсона. Нині її визнано пам’яткою архітектури 19 ст. національного значення (охоронний № 1625). Будівля перебувала у власності міста.

Перші 25 років існування бібліотеки – час активного формування її книжкових багатств. Фонд поповнювався подарунками від приватних осіб, різних установ і закладів, зокрема від книгозбірень Одеси, Миколаєва, Полтави, Харкова, Севастополя, Катеринослава (нині – м. Дніпро), Кам’янця-Подільського, Санкт-Петербурга та ін. Майже всі міністерства, Петербурзька Академія наук, більшість наукових товариств надсилати бібліотеці свої видання безкоштовно. Репертуар отримуваних нею періодичних видань був широким і багатобічним. Особливо ретельно збирався фонд місцевих видань. У місті, де не було ще жодного закладу вищої освіти, поступово сформувалося громадське книгосховище, яке, як встановила дослідниця Л. Зелена, за складом своїх фондів посідало сьоме місце в імперії, а за книговидачею – друге, поступаючись лише Харківській громадській бібліотеці (нині – Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка).

На околицях міста – у військовому форштадті, передмісті Забалка, а пізніше і в інших його районах на рубежі 19–20 ст. діяли філії Херсонської громадської бібліотеки. У 1902 р. в читальні головного (центрального) корпусу бібліотеки на Старообрядовій площі було зареєстровано 44 тис. відвідувань, щоденна відвідуваність сягла показника в 225 осіб.

Своїм успішним розвитком з 1890-х рр. бібліотека багато в чому завдячувала активній діяльності В. Шенфінкель (1867–1928), яка очолювала заклад понад 30 років. Помітним в історії книгозбірні був і внесок заступника міського голови у 1884–1893 рр, міського голови у 1901–1909 рр., бібліографа-аматора члена дирекції бібліотеки з 1891 р. М. Беккера (1842–1909), який до останніх днів життя брав активну участь в управлінні закладом, подарував бібліотеці чимало книжок зі свого приватного зібрання.

Активними читачами і друзями бібліотеки того часу були такі відомі у майбутньому особистості як  письменник Б. Лавреньов, народний артист СРСР Ю. Шумський, академік АН СРСР Є. Тарле, зоолог і письменник О. Браунер, ботанік, професор, член-кореспондент Польської АН з 1932 р. Й. Пачоський, історик, етнограф, краєзнавець Л. Падалка, український громадський діяч, економіст, теоретик кооперативного руху, член УЦР Т. Осадчий, а також знані місцеві діячі – археолог і краєзнавець В. Гошкевич, медики М. Тезяков, М. Гошкевич і П. Кудрявцев,  С. і Є. Гозанови та багато ін.

Після революційних і воєнних подій 1917–1921-х рр. потреби читачів та напрями діяльності бібліотеки зазнали суттєвих змін. У січні 1923 р. заклад було реорганізовано в Херсонську центральну міську бібліотеку, її утримання переведено на державний бюджет. Також було скасовано плату за користування книжками. Починаючи з 1924 р., до бібліотеки в одному примірнику стали надходити всі видання, що друкувалися на території тогочасної УСРР.

На час проведення Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників (1926) Херсонська центральна міська бібліотека була однією з-поміж п’яти найбільших бібліотек України. Вона виконувала функції міжокругової і центральноокругової книгозбірні, організаційно-методичного центру для інших бібліотек Півдня УСРР. При закладі працював бібліотечний колектор, активізувалася бібліографічна діяльність, було створено довідково-бібліографічний відділ. З 1938 р. бібліотека стала базою постійних тримісячних курсів з підготовки бібліотечних кадрів не тільки для Херсонщини, а й Миколаївської та, згодом, Запорізької областей.

У 1936 р. у зв’язку із загальнодержавними заходами з увічненням пам’яті О. М. Горького Херсонській центральній міській бібліотеці було присвоєно ім’я письменника.

Напередодні Другої світової війни бібліотека посідала одне з провідних місць в УРСР за основними показниками діяльності. Обсяг її книжкового фонду становив понад 300 тис. томів. Послугами бібліотеки користувалися майже 10  тис. читачів.

У період нацистської окупації Херсона в 1941–1944 рр. бібліотека певний час діяла, проте згодом її фонд і майно істотно постраждали унаслідок пограбувань окупантами. Було втрачено понад 215  тис. книжок (2/3 сукупного фонду), загалом завдано збитків на 740 тис. руб. (за тогочасними обчисленнями).

Після звільнення міста від окупантів (13 березня 1944 р.) вже через місяць розпочалася робота з відновлення книгозбірні. Літературу надсилали найбільші бібліотеки країни та Держфонд СРСР. З вересня того ж року почали надходити нові книжки, у тому числі й обов’язковий примірник видань.

З утворенням Херсонської області в жовтні 1944 р. бібліотеку було реорганізовано в обласну. Коло її функцій розширилось, відповідно, у структурі книгозбірні було започатковано нові підрозділи: методичний відділ, пересувний фонд, сектор літератури іноземними мовами, МБА і заочний абонемент.

У повоєнний період у бібліотеці значно зросла кількість читачів, збільшився та якісно змінився її фонд. У 1938–1941 та 1944–1949 рр. бібліотекою керувала О. Пошва.

Статус та структура книгозбірні періодично зазнавали змін: у 1966 р. Херсонська обласна бібліотека стала державною науковою бібліотекою універсального профілю, у 1984-му – обласною універсальною науковою.

У 1957–1986 рр. в бібліотеці існував окремий фонд патентів, який згодом в кількості 665 тис. пр. передано Херсонському центру науково-технічної інформації.

 imageНа початку 1987 р. ОУНБ перемістилася в нове приміщення, збудоване за індивідуальним проєктом у мальовничому місці на березі Дніпра. Загальна площа бібліотеки становить 12 075 м2. Книгосховище розраховане на  1 млн 200 тис. од. зберігання. Обслуговування користувачів здійснюється в 11 галузевих та спеціалізованих читальних залах (917 місць); до їхніх послуг також актова зала на 225 місць. У разі потреби під виставкові зали передбачена трансформація приміщень деяких відділів бібліотеки, коридорів, а також площ підвалу.

У 1987 р. за наказом Міністерства культури СРСР Херсонська ОУНБ, з-поміж 13 кращих книгозбірень країни, була визначена як база з питань вивчення можливостей щодо розширення номенклатури платних бібліотечних послуг, що надаються населенню, і стала учасником експерименту та базою професійного навчання бібліотечних працівників з цього питання. Протягом наступних двох років в ОУНБ було апробовано майже 30 видів додаткових бібліотечних послуг.

У 1990-ті роки діяльність бібліотеки позначилася багатьма починаннями. У книгозбірні, одній із перших в Україні, було впроваджено автоматизовані бібліотечні технології. Заклад став навчальною базою для бібліотек мережі Міністерства культури України з питань комп’ютеризації. Тоді ж колектив ОУНБ почав активно працювати над створенням власного  електронного каталогу.

У 1996 р. Херсонській ОУНБ присвоєно ім’я видатного письменника Олеся Гончара.

Одним із пріоритетних напрямів роботи ОУНБ у 1990-х роках стала проєктна діяльність, що сприяла залученню позабюджетних джерел фінансування, надала додаткові можливості для зростання обсягів інформаційних та матеріальних ресурсів. Так, завдяки проєктам Посольства США в Україні «Інтернет для читачів публічних бібліотек» у бібліотеці створено інтернет-центр з безкоштовним доступом та відкрито інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку»; завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження» – Регіональний інформаційний центр та Регіональний інформаційний портал «АртКавун». На основі партнерства з Посольством Норвегії в Україні на базі бібліотеки відкрито Центр екологічної інформації. Співробітництво з міжнародними та вітчизняними громадськими організаціями сприяло створенню Центру європейської інформації, Канадсько-українського бібліотечного центру, Центру обслуговування людей з особливими потребами та Навчального регіонального центру, які успішно працюють і нині.

Згідно з рішенням XVII сесії обласної ради VII скликання до Херсонської ОУНБ імені Олеся Гончара у 2018 р. було приєднано обласну наукову медичну бібліотеку, відповідно змінено структуру ОУНБ і у жовтні того ж року створено новий підрозділ – відділ документів з медичних наук зі штатом 5 працівників. До цього відділу переміщено фонд колишньої медичної книгозбірні.

У сучасній структурі бібліотеки діють 17 підрозділів: відділи, що займаються безпосереднім обслуговуванням користувачів (абонемента, обслуговування користувачів, мистецтва, краєзнавства, документів іноземними мовами, рідкісних і цінних видань, документів з медичних наук, наукової інформації і бібліографії, інтернет-центр, Регіональний інформаційний центр, сектор обліку користувачів) та відділи, які забезпечують виробничі та технологічні процеси.

До послуг користувачів студія звукозапису, лінгафонний кабінет, безкоштовний wi-fi. Фахівці бібліотеки на замовлення користувачів надають різноманітні консультації, послуги з ксерокопіювання, сканування та запису інформації на електронні носії. Враховуючи сучасні вимоги до бібліотечного простору, у закладі створено комфортні умови для відвідувачів (облаштовано зону релаксації та майданчик мейкерспейс у відділі обслуговування, зону відпочинку у відділі абонемента, велосипедний паркінг та ін.). Для наймолодших читачів працює бібліосалон «Казковий диванчик», де батьки можуть залишити дитину під наглядом бібліотекаря. На замовлення шкіл, дитячих таборів у бібліосалоні організовують театралізовано-розважальні заходи.

До послуг користувачів ОУНБ також: літературне об’єднання «Кулішева криниця», літературна вітальня, клуби за інтересами «Ліра», «КОМ», «Free Time», «Свіжий погляд», «Парус надії», «Елінг», «Дивослово», «Кліо», «Кобзар», «Talk club», «Ракурс», «Легко вивчати таку складну німецьку», музейна кімната «Гончарівська вітальня», артлабораторія «Українська хата талантами багата» та ін. Успішно реалізовується проєкт «Безкоштовні курси української мови». Проводяться екскурсії бібліотекою, програмою яких передбачено ознайомлення з унікальними книжками з фондів ОУНБ.

Кількість користувачів у бібліотеці (за ЄРК) станом на 01.01.2019 р. становила понад 12 тис. осіб, відділами обслужено 39 725 осіб. ОУНБ має власний вебсайт (http://lib.kherson.ua/), який у 2011 р. був визнаний переможцем у Всеукраїнському конкурсі бібліотечних інтернет-сайтів, організованому УБА, а також три спеціальні сайти («Центр екологічної інформації» – спільний проєкт з Посольством Королівства Норвегії в Україні  http://eco.ks.ua/; ArtКавун http://artkavun.kherson.ua/; Відділ документів з медичних наук Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара  http://khonmb.org.ua). Вони уможливлюють ефективне обслуговування як фізичних, так і віртуальних користувачів. У 2004 р. започатковано «Віртуальну довідкову службу». Згодом були реалізовані тематичні інтернет-проєкти «Краєзнавство Таврії», «Музей книги», «Віртуальний бібліограф», «Мистецький хайвей», «Методист online» тощо. До цих чотирьох сайтів ОУНБ у 2018 р. зафіксовано 698 018 звернень. Бібліотека веде 12 блогів, широко представлена в соціальних мережах (Фейсбук, Твітер, Гугл+, Інстаграм, Ютуб).

Херсонська ОУНБ стала визнаним комунікаційним майданчиком для інтелектуального розвитку та культурного дозвілля населення Херсонщини. Більшість успішних бібліотечних проєктів орієнтовані на потреби місцевої громади: «Уїкенд в Гончарівці», «Територія цікавих зустрічей», «Арт-підвал», «Виїзний абонемент», «З Україною в серці», «Шлях до успіху», «Зачаровані діти в дружньому просторі бібліотеки», «На радіопросторах Херсонщини», проєкт екскурсій нового покоління «Міфи та бувальщини міста "Річкової зірки"», регіональний фестиваль «TAW – Таврійський тиждень мистецтв/Zабалка», фотопроєкт «Photo Stream». Для комплексного інформаційного забезпечення мешканців прикордонних районів Херсонщини та громадян, що мешкають на окупованій території, достовірною, оперативною та соціально важливою інформацією, започатковано проєкт «Територія єдності».

image
Святкуємо Всеукраїнський день бібліотек
image
Інсталяція людина і читання
image
Регіональний фестиваль Бібліотечна палітра херсонщини
image
Сеанс каністерапії

На залучення членів громади до читання спрямовано чимало проєктів та акцій 2016–2018 рр. («Велике читання Великої людини», «Херсон, читай!», «Полювання за книгою», «Сім’я в інтер’єрі бібліотеки» та ін.).

Реалізація проєкту «Бібліотека: зміни… реалії… майбутнє» принесла Херсонській ОУНБ перемогу у Всеукраїнському конкурсі УБА на здобуття звання «Бібліотека року 2015».

У програмах соціокультурної діяльності Херсонської ОУНБ – зустрічі з сучасними українськими письменниками, бібліотечні посиденьки, флешмоби, майстеркласи, квести, токшоу, артпаті, презентації, засідання англійського розмовного клубу, літні програми відпочинку дітей, перегляди фільмів міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DocudaysUA, художньо-мистецькі виставки і т. ін. За ініціативою користувачів бібліотеки організовані онлайновий конкурс «Якби я був губернатором», щомісячні засідання «Муніципальної лабораторії ідей», тижні фінансової грамотності, бодіарт для майбутніх мам. Зокрема, протягом 2018 р. відбулося 820 соціокультурних заходів (у т. ч. 48 виїзних) та 79 заходів за програмою «Літо в бібліотеці».

Фонд ОУНБ – універсальний за змістом, містить документи 45 мовами світу: книги, періодичні та інформаційні видання, ноти, видання матеріалів образотворчого характеру, грамплатівки, компакт-диски, діафільми, слайди, кіно- та відеофільми. Зберігаються також рукописи, мікрофільми, дискети та СD-ROMи. Сукупний обсяг фонду станом на 01.01.2019 р. – 982 409 пр., у т. ч.: 245 250 періодичних видань; 2 095 документів на електронних носіях; 73 052 документів іноземними мовами. Щороку до фондів ОУНБ надходить до 40 тис. нових документів. Пріоритетом у комплектуванні, як і сто років тому, є збирання з максимальною повнотою, зберігання та популяризація документів краєзнавчого змісту.

image
Музей книги ХОУНБ ім. О.Гончара
Фонд рідкісних і цінних видань, яким опікується спеціальний відділ, що створений у 1994 р., налічує понад 24 тис. пр. – книжок, брошур, образотворчих, нотних видань, а також значний за обсягом масив періодики. Найціннішою є колекція стародруків, що містить книжки, видані протягом  1738–1830 рр. Найбільш численною складовою фонду відділу є друки 19 – початку 20 ст., серед яких прижиттєві видання видатних митців слова, відомих політичних діячів, істориків, науковців, взірці поліграфічного мистецтва тощо. Постійно поповнюються зібрання книжок з автографами, екслібрисами, колекція мініатюрних та малоформатних видань. Не менш цінними в бібліотечному фонді є україномовні та краєзнавчі видання 19 – початку 20 ст., книги, видані під час Другої світової війни, приватні колекції зібрань творів друку, рукописні матеріали тощо.

У довідково-пошуковому апараті бібліотеки – система традиційних каталогів і картотек (генеральний і читацький абеткові та систематичний каталоги, систематична картотека статей) та електронний каталог, обсяг якого на початок 2019 р. становить 1 006 944 записів.

У локальну бібліотечну мережу бібліотеки станом на 01.01.2019 р. об’єднано 175 комп’ютерів, із них 116 – з доступом до інтернету. Упровадження АБІС ІРБІС дало змогу автоматизувати процеси каталогізування та систематизування документів, реєстрації та обліку користувачів, сприяло створенню електронних баз даних.

Наукова діяльність Херсонської ОУНБ здійснюється шляхом організації регіональних досліджень, участі в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, підготовки та видання наукових, аналітичних та бібліографічних праць. Основними дослідницькими напрямами є книгознавчі та історико-бібліографічні дослідження фонду рідкісних і цінних видань, історії ОУНБ та бібліотечної справи на Херсонщині, видавничий проєкт «Історія херсонських книгарень XIX–XX ст.».

Науково-методичне забезпечення діяльності бібліотек області провадиться за такими напрямами: аналітична та консультативна робота, допомога в проєктній діяльності, сприяння професійному зростанню бібліотечного персоналу. Здійснюється щорічний аналіз діяльності бібліотек Херсонщини, який подається у статистичному збірнику «Основні показники діяльності бібліотек Херсонської області за….. рік». Проведено паспортизацію бібліотек Херсонщини (2008, 2015). Організовуються тренінги, виїзні сесії, конференції для директорів централізованих бібліотечних систем та завідувачів районних бібліотек, обласні форуми молодих бібліотекарів, вебінари різноманітного спрямування. Проводилися конкурси сільських бібліотекарів (2003–2009), фестивалі «Бібліотечна палітра Херсонщини»(2010–2016). Серед інших професійних конкурсів – «Згуртовуємо місцеві громади» та «Лідер бібліотечної інноватики» (2013), «Кращий електронний ресурc» та «Краще інформаційно-рекламне видання малої форми» (2014), «Бібліотеки і бібліотекарі в соціальних мережах» та проєкт «Поети Херсонщини. Читаємо разом» (2015), «З любов’ю до України» (на кращий сценарій патріотичного спрямування; 2016), «Кращий електронний плакат – мотиватор читання», на кращу дослідницьку роботу «Історія бібліотек Херсонщини» (2017), на кращу еколого-орієнтовну просвітницьку діяльність бібліотек за напрямом «ресурсозбереження», на кращий вебквест для молоді (2018), на кращий проєкт «Бібліотека – освітній простір» (2019).  Бібліотечним фахівцям адресовані видання ОУНБ: дайджест «Бібліотечні акценти», електронний вісник інновацій «Запозич у професіонала».

image
Видання бібліотеки
Фахівці бібліотеки продукують бібліографічні науково-допоміжні, рекомендаційні, біобібліографічні та персональні посібники, більшість із яких представлені на сайті бібліотеки в розділі «Наші видання». З 1959 р. виходить бібліографічний покажчик «Література про Херсонську область», з 1973 р. – «Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на …рік», з 1995 р. –  серія бібліографічних покажчиків «Джерела нашої духовності».

Серед кращих видань ОУНБ 2002–2018 рр. – науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Церква на Херсонщині: історія та сучасність» (2002), каталог мініатюр «Дивосвіт мініатюрного друкарства» (2002), бібліографічний огляд і покажчик змісту «Пам’ятні книжки Херсонської губернії» (2004), «Літопис Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара. 1871–1927» (2008), каталог-покажчик місцевого друку «Видано в Херсоні. 1842–1942» (2009), каталог «Місцеві газети у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, 1865–2009» (2012), науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Нації і народності Херсонщини: минуле і сьогодення» (2012), серія біографічних нарисів та бібліографічних покажчиків «Сергей Сильванский – от Херсона до Москвы» (2010), «Юморист жесточайший эпохи…» – Василий Фёдоров (1895–1959)» (2011), «Изменчивая муза Владимира Винкерта»(2013). «Періодичні видання ХІХ – першої чверті ХХ століття у фондах Херсонської ОУНБ» (2 випуски; 2008, 2014), біобібліографічний покажчик «Микола Братан: "Я зроду – віть сільського люду…."», анотований бібліографічний каталог «Книга Херсонщини» (2007–2018), нариси за документами фонду відділу рідкісних та цінних видань « ... На користь розумового процвітання... » (2016), каталог-покажчик місцевих видань 1842–1991рр. «Надруковано в Херсоні» (2018). Видання бібліотеки регулярно визнаються переможцями Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України, який з 2009 р. організовує Одеська національна наукова бібліотека.

Одним із пріоритетних напрямів забезпечення розвитку ОУНБ є фандрейзинг. Започаткована 2002 р. доброчинна акція «Меценат року» дає змогу поліпшувати матеріально-технічне забезпечення та комплектування бібліотечного фонду, створювати комфортні умови для обслуговування користувачів та вирішувати  інші проблеми. При ОУНБ успішно працює піклувальна рада, ефективна співпраця з якою забезпечила бібліотеці членство в Херсонській торгово-промисловій палаті та Торгово-промисловій палаті України (з 2006 р.).

У штаті закладу станом на 01.01.2019 р. – 156 осіб. Бібліотечних працівників – 95, з них 86 мають вищу освіту, у. т. ч. 43 – бібліотечну, 9 –фахову передвищу. Третина співробітників мають стаж бібліотечної роботи  понад 20 років, 30% – молодь до 35 років. Провадиться робота з формування резерву на заміщення керівних посад, діє система підвищення кваліфікації, стимулюється отримання другої вищої освіти. Організовуються щорічні конкурси на кращий відділ та кращого бібліотекаря. П’ятеро працівників бібліотеки у різний час отримали звання «Заслужений працівник культури України»: Л. Зелена, Н. Коротун, Л. Неділько, Є. Подольський, Т. Сватула. Генеральний директор Н. Коротун – повний кавалер ордена княгині Ольги. Багато працівників нагороджені почесними грамотами Міністерства культури України, грамотами та подяками державних та громадських організацій. Успішна діяльність Херсонської ОУНБ відзначена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007).

Значний внесок у розвиток бібліотеки та в організацію бібліотечної справи в області зробили своєю працею Р. Глаз, В. Єфімов, М. Зайцева, Л. Зелена, О. Катушкіна, Р. Кучеренко, Є. Подольський, О. Хропач (згодом – відомий бібліотекознавець, канд. пед. наук, доцент ХДІК, нині – Харківська державна академія культури), Н. Школьник.

Адреса бібліотеки:  м. Херсон, вул. Героїв Крут (Дніпропетровська), 2

е-mail: library@tlc.kherson.ua

сайт: https://lib.kherson.ua/

https://www.facebook.com/khersonlibrary

https://twitter.com/Kherson_lib

https://www.youtube.com/channel/UCdlmxfRtLQWOEwuVKHW6F6w

https://www.instagram.com/bibliotekagonchara/

Центр для користувачів з особливими потребами

https://lib.kherson.ua/cop.htm

Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» ім. Джона Поль Джонса

https://for.lib.kherson.ua/

Краєзнавство Таврії

https://krai.lib.kherson.ua/

Музей книги

https://museum.lib.kherson.ua/

Мистецький хайвей

https://art.lib.kherson.ua/

Херсонський портал АртКавун

http://artkavun.kherson.ua/

Віртуальний бібліограф

https://lib.kherson.ua/litsmak.htm

Методист on-line

https://nmo.lib.kherson.ua/

Літературні смаколики

https://lib.kherson.ua/litsmak.htm 

Олесь Гончар. Щоденники

https://www.facebook.com/honcharblog/

 

 

Зображення

image
Таврійський тиждень мистецтв
image
Радіодиктант національної єдності
image
Крос на книгобайку
image
Свято з нагоди 100-річчя від дня народження Олеся Гончара

 

Джерела

Про нагородження Херсонської обласної бібліотеки ім. О. М. Горького Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР : Указ Президії Верховної Ради Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1972. – № 28. – С. 262;

Про увічнення пам'яті Олеся Гончара : [у т. ч. про присвоєння імені письменника б-ці] : Постанова Кабінету Міністрів України // Постанови та розпорядж. Кабміну України. – 1997. – 7 лют. – 17 берез. – С. 46–47; Держ. вісн. України. – 1997. – № 3. – С. 219; Літ. Україна. – 1997. – 27 лют. – С. 1;

Херсонская общественная библиотека (1872–1912): (К 40-летию существования). – Херсон: Паровая типо-лит. преемн. О.Д.Ходушиной, 1912. – 36 с. – Із змісту: Беккер М. Е. Краткий исторический обзор деятельности Херсонской общественной библиотеки за двадцать пять лет ее существования (1872-1897). – 2-е изд. – С. 1–15; Осинский Л. Г. Обзор деятельности библиотеки за 15 лет ее существования (1897–1912). – С. 17–24. – Прил.: Беккер М.Е. Речь, произнесенная по случаю освящения здания Херсонской общественной библиотеки и 25-тилетия ее существования 21 дек. 1897 г. – С. 25–31; Беккер М. Е. Речь, произнесенная по случаю 30-тилетия существования Херсонской общественной библиотеки 21 дек. 1902 г. – С. 32–36;

Пошва А. Е. Воспоминания о работе моей в Херсонской библиотеке им. Горького А.М. – [Измаил], 1972. – 57 с. – Рукопис;

Хропач О. «Перша академія» Херсона: до 100-річчя обл. б-ки ім. О. М. Горького / Олександр Хропач //Ленін. прапор. – 1972. – 15 черв.;

Культурное строительство на Херсонщине, 1921–1987 : сб. док. и материалов / Партийный архив Херсонского обкома Компартии Украины; сост. Л. В. Виноградова, редкол. : А. Т. Мельников – Симферополь : Таврия, 1988. –271 c.;

Хропач О. М. Джерело знань : [іст. нарис про Херсон. обл. універс. наук. б-ку ім. О. М. Горького] / О. М. Хропач, О. І. Катушкіна, Н. А. Школьник ; Упр. культури Херсон. обл. держадмін., Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького. – 2-ге вид., перероб. і допов. / Зелена Л. І., Диба Н. М. – Херсон : ХОУНБГ, 1992. – 47 с.;

Зелена Л. І. «... Барометр розумового життя суспільства» : [до 120-річчя книгозбірні] /Лідія Зелена // Бібл. вісн. – 1993. – № 1–2. – С. 80;

Лянсберг О. Областная библиотека в годы оккупации / О. Лянсберг // Херсон-элита. – 1997. – № 4. – С. 13;

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека: від минулого століття майбутньому : до 125-лiття заснування : зб. ст. / Упр. культури Херсон. обл. держадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара, наук.-метод. від. ; упоряд. Н. Ф. Попова ; ред. Л. І. Зелена. – Херсон : ХОУНБ ім. Олеся Гончара, 1998. – 90 с.;

Зелена Л. І. Моя книгозбірня : шлях від громадської до наукової /Лідія Зелена // Херсонский библиофил : Альманах. – Херсон, 2005. – Вып. 1. – С. 40–46;

Без книги душа не живе : вірші про бібліотеку, бібліотекарів та майстрів слова / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара, обл. орг. Нац. спілки письменників України ; авт. ідеї Н. І. Коротун ; ред. В. І. Жураківський ; упоряд. Т. Л. Краснолуцька. – Херсон : ХМД, 2007. – 54 с.: іл. – Присвячується 135-річчю ХОУНБ ім. О. Гончара;

Сінкевич І. Ю. До 135-річчя заснування Херсонської громадської бібліотеки, 165-річчя від дня народження М. Є. Беккера, 140-річчя від дня народження В. К. Шенфінкель / Ірина Сінкевич // Південний архів. – Херсон, 2007. – Вип. 25. – С. 192–202;

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара, 1872–2007 [Образотворчий матеріал] : [к-т з 21 кольор. листівки]. – Херсон : [Б. в.], 2007. – 1 обкл. (21 окремий арк.) с. : кольор. іл.;

Літопис Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, 1871–1927 / Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара; уклад. Л. І. Зелена – Херсон : ХОУНБГ, 2008. – Бібліогр.: с. 68–71. – 76 с.;

Херсонська Центральна Державна бібліотека. Звіт Херсонської Центральної Державної бібліотеки та її філій за 1926–27 рік [Текст] / передм. В. Ш. – Херсон : [ХОУНБГ], [2010]. – 13 арк., [19] арк. табл. с.;

Літературна перлина Херсонщини [Електронний ресурс] : (до 140-річчя ХОУНБ ім. Олеся Гончара) : матеріали докум. вист. з фондів Держ. арх. Херсон. обл., 27 берез. 2012 р. / Держ. арх. Херсон. обл., Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. – Електр. текст. дан. (63 файла : 72,3 Мб). – Херсон : ХОУНБ ім. Олеся Гончара, 2012. – 1 ел. опт. диск;

Коротун Н. Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора / Н. Коротун // Бібл. планета. – 2015. – № 4 (№ 70). – С. 20–21;

Сак О. «На пользу умственного преуспеяния...» : кн. коллекции отд. редких и ценных изд. / Ольга Сак // Библ. дело. – 2015. – № 7. – С. 33-43;

«... На користь розумового процвітання...» : нариси за док. з фонду рідкісних і цінних вид. / ХОУНБ ім. Олеся Гончара ; авт.-уклад. О. Г. Сак ; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон, 2016. – 165 [4] с.;

Сватула Т. Сучасна бібліотека – європейський рівень обслуговування (портфоліо Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара) / Т. Сватула  // Бібл. планета. – 2015. – № 1 (№ 67). – С. 6–8;

Шестакова О. Робота з фахівцями – пріоритетний напрям діяльності наукової бібліотеки / О. Шестакова // Бібл. планета. – 2016. – № 2. – С. 17–19; Бібл. форум : історія, теорія і практика. – 2016. – № 2. – С. 25–28.

Бородіна Г. Херсонська ОУНБ ім. О. Гончара – важливий інформаційний та культурний центр Півдня України : до 145-річчя книгозбірні / Г. Бородіна, Л. Руденко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: зб. тез доповідей (І част.). – Миколаїв : ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2017. – С. 23–27;

Сватула Т. 145 років служіння громаді / Т. Сватула  // Бібліотечна планета. – 2017. – № 4. – С. 29–33.

 

———————————————— 

Інтернет-проект до 145-річчя заснування КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР «Ювілей моєї бібліотеки»

Директорка бібліотеки Херсону: Оцінити грабунки неможливо, адже будівля, вочевидь, замінована

Пограбована «Гончарівка»: втрати й знахідки наукової бібліотеки Херсона

Сватула Тетяна Леонідівна
Статтю створено : 31.10.2019
Останній раз редаговано : 05.06.2023