Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Фронтиспіс
Фронтиспіс

Фронтиспіс (фр. frontispice, лат. frons, родовий відмінок frontis – чоло, чільний бік, обличчя, головний фасад, та spеcio, spicio – дивлюсь) – елемент внутрішньої структури та оздоблення книги у вигляді ілюстрації, що розміщена зазвичай на другій сторінці подвійного титульного аркуша і замінює контртитул.

Це може бути портрет автора книги або особи, якій присвячено твір; іноді – схематична карта, фотографія чи інше зображення. Завдання Ф. – передати основну ідею твору або відобразити його найхарактерніший епізод. Ф. може охоплювати лише оптичний центр сторінки чи майже усе її поле. Прикрашаючи видання, підвищуючи змістовність оформлення, Ф. підсилює його виразність і естетичний вплив на читача. Зазвичай Ф. не має супровідного тексту, проте іноді подається факсиміле підпису автора. Ф. друкується окремо від тексту, часто на папері кращого ґатунку (крейдованому) і вклеюється до першого зошита книжкового блоку перед приєднанням до нього форзаца.

У першодруках Ф. не застосовувались: усі ілюстрації та емблеми, що резюмують зміст книги, подавалися разом із її назвою на одній сторінці. Вперше Ф. (з портретами авторів) з’явилися в італійських виданнях початку 16 ст.; у 16–18 ст. на окремих Ф. зосереджується більшість образотворчих елементів оформлення титульного аркуша, тоді як правий бік розвороту вміщував винятково шрифтові композиції. У стародруках Ф. часто є єдиною ілюстрацією. До створення Ф. залучали як видатних майстрів гравюри, так і, з метою економії коштів, випадкових друкарських підмайстрів. Ф. здебільшого відображає панівний мистецький стиль певної доби: Відродження, бароко, рококо, класицизму, еклектики, модерну тощо. У сучасному книжковому мистецтві Ф. залишається важливим елементом видавничого оформлення.

 

Зображення

image
Ефрем Сирин. ПОУЧЕНИЯ. Авва Дорофей. ПОУЧЕНИЯ (Москва : Печатный Двор, 11.12.1652)
image
Гизель Иннокентий. СИНОПСИС (Киев : Тип. Печерской лавры, 1678)
image
«Аріфметіка, сирѣчь наука числительная. С разных диалектов на славянский язык переведенная, и во едино собрана, и на две книги раздѣлена» Леонтія Магницького – перший слов’янський підручник з науково-технічних дисциплін (Москва, 1703)
image
HISTOIRE DE BERTHOLDE (La Haye : P. Gosse, junior, 1750) Гравірований фронтиспіс і титульний аркуш видання «Історія Бертольда» (Гаага, 1750)
image
POEMS, CHIEFLY IN THE SCOTTISH DIALECT by Robert Burns (the Edinburgh edition). Збірка Роберта Бернса, опублікована в 1787 Вільямом Крічем з Единбурга

image
Ліндґрен А. А. Е. Пригоди Пеппі Довгапанчохи (Київ, 2017)

 

Джерела

 

ДСТУ 8344:2015. Інформація та документація. Видання. Основні елементи. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 34 с. – (Національний стандарт України);

ДСТУ ГОСТ 7.84:2008. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT). – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – III, III, 3, [1] с., включ. обкл. – (Національний стандарт України);

Бочаров В. Я. Фронтиспис книги Андрея Везалия «О строении человеческого тела» / В. Я. Бочаров, Н. И. Гончаров, Л. С. Сперанский. – Волгоград : Б. и., 1979. – 36 с. : ил.;

Оформление книги : Конкурсы. Мнения. Проблемы / [сост.: Е. Я. Левашова ; редкол.: О. Г. Верейский и др.]. – Москва : Книга, 1988. – 143 с. : ил.;

Сава В. І. Художньо-технічне оформлення книги : навч. посіб. для студ. поліграф. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Сава. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 166, [1] с. : іл., табл.

Нелипа Галина Павлівна
Статтю створено : 20.12.2018
Останній раз редаговано : 07.02.2019