Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 822
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Тамм Євген Петрович
Рубрики : Персоналії
Тамм Євген Петрович

image

Тамм Євген Петрович  (07.11.1918, с. Глинниця Льговського повіту Курської губ., – 10.01.1991, м. Харків) – бібліотекознавець, засновник українського бібліотечного фондознавства, педагог, історик, організатор бібліотечної освіти, редактор наукового збірника «Бібліотекознавство і бібліографія»; кандидат історичних наук (1970), доцент (1971), завідувач кафедри бібліотечних фондів і каталогів Харківського державного інституту культури (нині ХДАК) (1964-1990).

Є.Тамм народився в сім’ї агронома П.Тамма, естонця за походженням, який на початку 1920-х рр. оселився разом із родиною в м. Харкові. З 1926 по 1936 рр. навчався в середній школі № 36 м. Харкова. Як один з кращих учнів після її закінчення у 1937 р. вступив на історичний факультет Харківського державного університету ім. М. Горького, який закінчив з відзнакою.

Під час Другої світової війни був мобілізований до Червоної Армії, де став командиром відділення окремого саперного батальйону. Повернувшись до м. Харкова у жовтні 1945 р., Євгеній Петрович стає викладачем Харківського педагогічного інституту, а з 1947 р. — Харківського державного бібліотечного інституту (нині ХДАК). З того часу до виходу на пенсію у 1990 р. він працював у ХДАК на різних посадах: від викладача — до завідувача першої в Україні кафедри бібліотечних фондів та каталогів, яку очолював з 1963 по 1986 рр. На цій посаді він методологічно й організаційно сприяв оформленню цілісної теорії формування бібліотечного фонду в окремий розділ бібліотекознавства, підтримав виокремлення на початку 1970-х рр. самостійного вузівського курсу «Бібліотечний фонд». Тамм згуртував на кафедрі міцний осередок найавторитетніших в Україні фахівців у галузі теорії бібліотечних фондів, серед яких: Е. Карачинська, В. Удалова, В. Мільман, М. Васильченко, Н. Кушнаренко, В. Сєдих, А. Соляник.

У 1971 р. у співавторстві з київськими науковцями О.Сокальським та В.Туровим  видає друком перший в Україні підручник для культосвітніх училищ «Бібліотечні фонди і каталоги», ініціює введення до навчального плану підготовки бібліотекарів-бібліографів вищої кваліфікації таких інноваційних спецкурсів, як: «Фонди і каталоги недрукованих та аудіовізуальних матеріалів», «Організація бібліотечних фондів в наукових бібліотеках», «Формування фондів технічної літератури й документації» та багато інших.

Окрім розвитку фондознавчого напряму кафедральних досліджень, Євген Петрович посилює й каталогознавчу їх складову: задовго до загальнодержавного впровадження системи ББК в практику роботи бібліотек він розробляє й викладає студентам-старшокурсникам спецкурс “Розвиток і сучасний стан ББК”.

Одночасно з викладацькою діяльністю Євген Петрович готує план-проспект системи навчальних посібників, які згодом охопили зміст всіх курсів, що читалися викладачами кафедри. Це був перший приклад подібного видання серед  вузівських бібліотечно-бібліографічних кафедр.

Протягом десятиліть він безпосередньо здійснював керування змістом варіативної частини типових навчальних планів підготовки бібліотекарів-бібліографів вищої кваліфікації відповідно до національної специфіки. Завдяки йому до навчальних планів 1976 і 1983 рр. були уведені галузеві спеціалізації підготовки бібліотекарів-бібліографів.

Як науковець Є.Тамм займався питаннями бібліотечного фондознавства, освіти, історії бібліотечної справи, яким були присвячені численні публікації вченого. Він захищає кандидатську дисертацію з історіографії культурного будівництва в 1920-1930-і рр., готує до захисту докторську дисертацію, але за станом здоров'я не в змозі її захистити.

Майже 20 років Є.Тамм очолював редакцію наукового збірника «Бібліотекознавство і бібліографія», єдиного на той час в Україні фахового видання.

Є.Тамм за участь у бойових діях був нагороджений медалями «20 років перемоги у Великій Вітчизняній війні, 1941-1945», «30 років перемоги в Великій Вітчизняній війні, 1941-1945». У 1971 р. його було нагороджено Почесним знаком Міністерства культури СРСР «За відмінну роботу», у 1979 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури Української РСР».

Твори

 

Бібліотечні фонди і каталоги : посіб. для культ.-освітніх училищ / Сокальський О. С., Тамм Є. П., Туров В. М. – Харків, 1966. – 327 с.;

Бібліотечна справа в Українській РСР в історичній літературі 20-х – початку 30-х років / Є. П Тамм // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1970. – Вип. 9. – С. 129–138;

Бібліотечні фонди і каталоги : підручник для культ.-освітніх училищ / Сокальський О. С., Тамм Є. П., Туров В. М. — Харків, 1971. — 363 с.;

Бібліотечна справа в Українській РСР в історичній літературі 30-х – середина 50-х років / Є. П. Тамм // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1972. – Вип. 12. – С. 121–130;

Бібліотечна справа на Україні в історичній літературі (1956–1966) / Є. П. Тамм // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1972. – Вип. 13. – С. 110–120;

Фонды и каталоги непечатных и аудиовизуальных материалов в библиотеках : учеб. пособие / Котенко Л. И., Кумок Д. А., Мильман В. А., Тамм Е. П.; под общ. ред. Е. П. Тамма. – Харьков : ХГИК, 1977. – 87 с.;

Корективи до плану : (про підготовку бібліотечних кадрів вищої кваліфікації / Є. П. Тамм // Культура і життя. –1979. — 6 вересня;

Бібліотечна справа на Україні в історичній літературі (1967–1979) / Є. П. Тамм // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1982. – Вип. 22. – С. 117–125;

Бібліотечне будівництво на Україні в перші роки Радянської влади (1917–1925 рр.) в історичній літературі / Є. П. Тамм // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1984. – Вип. 24. – С. 107–114;

Питання комплектування бібліотечних фондів у навчальній літературі / Є. П. Тамм // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1987. – Вип. 27. – С. 95–101;

Принципи комплектування бібліотечних фондів сільськогосподарською літературою / Є. П. Тамм // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1988. – Вип. 28. – С. 93–98.

Джерела

 

Український бібліотекознавець Євген Петрович Тамм (1918–1991) : біобібліогр. нарис / Харк. держ. акад. культури, кафедра документознавства ; за ред. В. В. Сєдих. – Харків, 1998. – 56 с.;

Эволюция библиотечного фондоведения / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. – Москва : ФАИР, 2007. – С. 264, 268, 269, 328;

Український бібліотекознавець і педагог : до ювілею Є. П. Тамма / М. Васильченко, В. Сєдих, Н. Тамм (Янович) // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 5. С. 38–41;

Внесок викладачів ХДАК у розвиток бібліотечного книгознавства / В. В. Сєдих // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 107–120;

Історія бібліотечної справи в Україні : навч. посіб. / В. В. Сєдих ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 173–174;

Куделко С. М. Заметки к творческой биографии Е. П. Тамма или несколько слов о становлении историографии как учебной и научной дисциплины в Харькове / С. М. Куделко // Харк. історіогр. зб. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 12. – С. 171–180.

 

————————————————

Ходарєва Ю. В. Спадкоємність поколінь освітньо-наукової школи Євгена Петровича Тамма : до 100-річчя Є. П. Тамма : [мультимедійна презентація за результатами акції у мережі Фейсбук] / Ю. В. Ходарєва ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

Сєдих Віктор Васильович
Статтю створено : 02.10.2015
Останній раз редаговано : 05.12.2018