Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Сумцов Микола Федорович
Рубрики : Персоналії
Сумцов Микола Федорович

image

Сумцов Микола Федорович [18.04.1854, м. Петербург, РФ – 12.09.1922, м. Харків] – український вчений, літературознавець, бібліограф, етнограф, фольклорист, публіцист. Академік АН УРСР (1919).

Закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету в 1878 р. Захистив дисертацію про життя та творчість князя В. Ф. Одоєвського в 1878 р., магістерську дисертацію «О свадебных обрядах по преимуществу русских» (1880), докторську дисертацію «Хлеб в обрядах и песнях» (1885). Як приват-доцент викладав на історико-філологічному факультеті, читав лекції з історії російської літератури. Був ординарним професором Харківського університету та членом ради опікунів Харківського навчального округу з 1889 р. Одночасно обіймав посади гласного в міській Думі, голови училищної комісії, попечителя Пушкінського училища, був членом міської управи, Музейної комісії, Видавничого комітету при товаристві грамотності тощо. Був секретарем 1885 р., а потім членом правління з 1886 р. Харківської громадської бібліотеки (нині – Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка).

Автор понад 900 надрукованих праць, зокрема з питань бібліотечної справи. У співавторстві з Д. Багалієм і В. Бузесколом підготовив «Краткий очерк истории Харьковского университета за первые 100 лет его существования» (1906). Аналізував історичний розвиток зарубіжних і вітчизняних бібліотек, зокрема Харківської громадської бібліотеки, приділяв увагу питанням самоврядування народних бібліотек, їх типології, структурі. Розробляв питання моделі бібліотечного фонду, культури читання, організації позакласного читання учнів в сільських, народних шкільних бібліотеках, розкривав значення бібліографічних списків для керівництва читанням. Займався формуванням книжкових колекцій.

Брав участь у створенні друкованого каталогу: «Первый каталог Харьковской общественной библиотеки» (1886), «Систематический каталог Харьковской общественной библиотеки» (1887) та ін. Складав тематичні списки з питань етнографії для членів бібліографічної комісії при Науковому Товаристві ім. Шевченка з 1909 р. Підготовив біобібліографічні статті про діячів Слобожанщини до «Критико-библиографического словаря руских писателей и ученых» С. Венгерова. Публікував свої праці в журналах «Киевска старина», «Известия Императорской Академии наук» та ін.

Автор праць «Современная малорусская этнография» (1892–1896), «Писанки» (1891), «Изучение кобзарства» (1905), «Слобожанщина и Шевченко» (1918) та серії книжечок «для народного читання», виданих у Харкові українською мовою: «Діткам і дорослим», «Хліборобам» (1908), «Географія України» (1921). Тривалий час редагував «Сборники Харьковского историко-филологического общества». Упорядковував каталог, публікації статей, присвячені дослідженням рукописів та стародруків історико-книгознавчої тематики, які містять відомості стосовно складу книгосховищ Слобожанщини.

Член-кореспондент Імператорської Петербурзької Академії Наук з 1905 р., дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, Почесний член Історичного товариства Нестора-літописця в Києві, губернської Архівної комісії в Чернігові, голова Харківського історико-філологічного товариства.

 

 

Твори

«Губернские ведомости» как пособие при изучении русской истории и этнографии // Киев. старина. – 1885. – № 2. – С. 391–399.

К вопросу о Харьковской общественной библиотеке // Харьк. губерн. ведомости. – 1885. – 24 сент.

Малорусские фамильные прозвания // Киев. старина. – 1885. – № 2. – С. 215–228.

Характеристика южно-русской литературы ХVII века // Киев. старина. – 1885. – № 1. – С. 1–18.

Малорусская географическая номенклатура // Киев. старина. – 1886. – № 7. – С. 456–489.

Первый каталог Харьковской общественной библиотеки. – Харьков, 1886.

Систематический каталог Харьковской общественной библиотеки. – Харьков, 1887.

Заметка о старопечатных книгах Харьковской духовной семинарии // Киев. старина. – 1888. – Т. 21, № 6. – С. 89–90.

Заговоры : (библиогр. указ.). – Харьков, 1892.

Организация общественных и школьных библиотек / [соч.] Н. Ф. Сумцова. – Харьков, 1896. – 24 с.

Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). – Харьков, 1906. – У співавт.

З приводу книгозбірні заборонених книжок // Наука на Украине. – 1922. – № 3. – С. 209–210.

Хрестоматія по українському письменству. Т. 1. Народна словесність. Письменство ХІ–ХVІІІ вв. – 3-тє вид., пошир. – Харків, 1922. 

Джерела

Багалей Д. М. Профессор Николай Федорович Сумцов : к двадцатипятилетней годовщине его учено-педагог. Деятельности / Д. М. Багалей. – Харьков, 1900.

Вертухов А. В. Николай Федорович Сумцов как исследователь народного быта и культуры / А. В. Вертухов. – Харьков, 1905.

Редин Е. Профессор Николай Федорович Сумцов / Е. Редин. – Харьков, 1906.

Багалей Д. И. Академик Н. Ф. Сумцов : (некролог) // Наука на Украине. – 1922. – № 4. – С. 427–428.

Айзеншток І. Микола Федорович Сумцов / І. Айзеншток // Червоний шлях. – 1923. – № 1. – С. 201–211.

Багалій Д. І. Наукова спадщина М. Ф. Сумцова / Д. І. Багалій // Червоний шлях. – 1923. – № 3. – С. 162–171.

Реєстр наукових праць професора М. Ф. Сумцова // Зап. істор.-філол. від. ВУАН. – 1923. – Вип. 2/3. – С. 8–40.

Вертухов О. Академік М. Сумцов та Потебніянство / О. Вертухов // Наук. зап. Харк. наук.-дослід. катедри історії укр. культури. – Харків, 1924. – Т. 1. – С. 1–4.

Єрофіїв І. Питання про українські думи у працях акад. М. Сумцова / І. Єрофіїв // Наук. зап. Харк. наук.-дослід. катедри історії укр. культури. – Харків, 1924. – Т. 1. – С. 5–14.

Даньковська Р. С. Академік М. Сумцов як діяч Музею Слобідської України / Р. С. Даньковська // Наук. зап. Харк. наук.-дослід. катедри історії укр. культури. – Харків, 1924. – Т. 1. – С. 23–26.

Ткаченко І. М. Сумцов і Слобожанське письменство / І. М. Ткаченко // Наук. зап. Харк. наук.-дослід. катедри історії укр. культури. – Харків, 1924. – Т. 1. – С. 15–22.

Дорошенко В., Білецький Л. Пам’яті академіка Микола Сумцова / В. Дорошенко, Л. Білецький. – Прага, 1925.

Дорошенко В. Академік Микола Сумцов : пр. істор.-філол. т-ва в Празі / В. Дорошенко. – Прага, 1926. – Т. 1.

Життєпис професора М. Ф. Сумцова. – Київ, 1926. – Кн. 7/8.

Одарченко П. Сумцов Микола // ЕУ. – Париж ; Нью-Йорк, 1976. – Т. 8. – С. 3102.

Жінкін М. П. М. Ф. Сумцов (1854–1921) / М. П. Жінкін // Учен. зап. ХДУ ім. О. М. Горького. – Харків, 1956. – Т. 70 : тр. філол. ф-ту. – Т. 3. – С. 7–12.

Яценко М. Т. Сумцов Микола Федорович // УРЕ. – Київ, 1984. – Т. 11. – С. 67.

Микола Федорович Сумцов (1854–1922) : опис документ. матеріалів особистого фонду № 794 (1876–1921) / Підгот. до друку : І. О. Іваницька, О. Д. Катруха. – Київ, 1965.

Погребенник Ф. П. Микола Сумцов / Ф. П. Погребенник // Історія укр. літ. критики : дожовтн. період. – Київ, 1988. – С. 387–393.

Єрофєєва Г. М. Бібліографічна діяльність М. Ф. Сумцова / Г. М. Єрофєєва // Перші Сумцовські читання : тези наук. конф., присвяч. 75-річчю музею Слобід. України ім. Г. С. Скороводи, 17–18 квіт. 1995 р. – Харків, 1995. – С. 5–7.

Єрофєєва Г. М. Бібліотечна діяльність Миколи Сумцова (з історії бібліотек Слобожанщини) / Г. М. Єрофєєва // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 17–19.

Шаповал Ю. Сумцов Микола Федорович / Ю. Шаповал // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Львів, 1997. – Вип. 4. – С. 243–244.

Фрадкін В. З. Епістолярна спадщина академіка М. Сумцова / В. З. Фрадкін // Треті Сумцовські читання : матеріали наук. конф., 18 квіт. 1997 р. – Харків, 1998. – С. 35–38.

Микола Федорович Сумцов (1854–1922) : бібліогр. покажч. / Ін-т історії України. НАН України ; Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. Н. І. Полянська, В. О. Савчук, В. З. Фрадкін [та ін.]. – Киів : Рідний край, 1999. – 251 с. – (2455 назв).

Григораш Н. Микола Сумцов – дослідник болгарської проблематики на сторінках періодичних видань кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Н. Григораш // Зб. пр. наук.-дослід. центру періодики. – Львів, 2002. – Вип. 10. – С. 357–365.

Павлова О. Г. Тема Т. Г. Шевченка у науковій спадщині М. Ф. Сумцова / О. Г. Павлова // Шевченкіана на початку ХХІ ст. – Харків, 2004. – С. 177–189.

Сумцов Микола Федорович // Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / Уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Гальченко. – К., 2010. – С. 291.

Березюк Н. Микола Федорович Сумцов – перший бібліограф етнографічної науки в Україні / Н. Березюк // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 2. – С. 40–44.

Статтю створено : 29.01.2015
Останній раз редаговано : 18.04.2024