Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 780
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Сокальський Олексій Степанович
Рубрики : Персоналії
Сокальський Олексій Степанович

imageСокáльський Олексій Степанович –  [17.03.1918 с. Зіньківці (нині Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.) – 10.07.1991, м. Київ] – бібліотекознавець, фондознавець, каталогознавець, педагог, організатор бібліотечної освіти. Фундатор вищої бібліотечної і культурно-мистецької освіти у Київському державному інституті культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв), його перший ректор (1968–1972). Кандидат педагогічних наук (1966), професор (1972).

Походив з робітничої родини. Після закінчення семирічної школи у 1933 р. вступив до Харківського керамічного технікуму, згодом перевівся на 4-й курс робфаку Харківського зоотехнічного технікуму, який закінчив у 1936 р. Вищу освіту здобув в Українському бібліотечному інституті (нині – Харківська державна академія культури, ХДАК) за спеціальністю «бібліотекознавство дитячих і юнацьких бібліотек» (1936–1940). Після закінчення навчання у 1940 р. розпочав трудову діяльність у м. Кишиневі на посаді старшого консультанта Молдавського бібліотечного колектора. Наступного року був призначений директором цієї установи. Основну роботу поєднував з педагогічною, викладаючи російську мову та літературу на різних курсах для робітничої молоді.

У травні 1941 р. був мобілізований до Червоної Армії, Брав участь у Другій світовій війні, проте кілька разів вимушено переривав військову службу через проблеми зі здоров’ям і за рішеннями військкоматів. У тимчасовому статусі цивільної особи, перебувачи в тилу, обіймав посади завуча та вчителя російської мови у середній школі селища Кампир-Рават Андижанської області Узбецької РСР (1942), учителював у школах м. Фергани (Узбекистан) та на Полтавщині після її визволення (серпень 1943– квітень 1944 рр.). Поновивши армійську службу, брав участь у боях на території Польщі, Німеччини, Чехословаччини.

Після демобілізації (жовтень 1945 р.) був призначений заступником директора з навчальної роботи Кам’янець-Подільської школи з підготовки спеціалістів для політосвітніх закладів (з 1947 р. – культосвітнє училище, нині – Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв).

Педагогічну роботу поєднував з організаторською та науковою. Професійні якості О. Сокальського були належно оцінені і у серпні 1949 р. відбулося переведення до Києва, де він обійняв посаду старшого інспектора Комітету у справах культурно-просвітницьких установ при Раді Міністрів УССР, а після реорганізації установи у 1951 р. – призначений начальником відділу технікумів Міністерства культури УРСР. Надалі протягом 1953–1964 рр. О. Сокальський працював на посаді керівника управління навчальних закладів Міністерства культури УРСР, доклавши багато праці задля успішного вирішення багатьох освітянських питань у галузі культури й мистецтва, зокрема: формування мережі середніх спеціальних навчальних закладів; відкриття в Україні нових технікумів та училищ культури, музичних, художніх і театральних шкіл; удосконалення навчального та виховного процесів у середніх та вищих навчальних закладах, посилення штатів викладачів висококваліфікованими спеціалістами; розширення набору студентів на заочну та вечірню форми навчання тощо.

Трудову діяльність поєднував з навчанням в заочній аспірантурі Московського бібліотечного інституту (1951–1954), де готував дисертацію з питань організації фондів і каталогів. У межах наукової роботи підготував і видав для культосвітніх технікумів УРСР навчальний посібник «Організація бібліотечних фондів і каталогів: методичні вказівки для заочників» (1951), упродовж 1955–1957 рр. під цією ж назвою – чотири випуски посібника на допомогу заочникам бібліотечних відділів технікумів підготовки культпросвітпрацівників, у 1959 р. – підручник «Організація алфавітного і систематичного каталогу у масових бібліотеках» (всі – у співавторстві з В. Туровим), у 1961 р. – лекцію «Республіканські бібліотеки» та ін.

image
Бібліотечні фонди і каталоги: підручник для культурно-освіт. училищ. Київ, 1971.
У 1950–1960-х рр. О. Сокальський активно друкувався у фаховій пресі, порушуючи актуальні проблеми якісної підготовки бібліотечних кадрів у навчальних закладах. Питанням організації фондів і каталогів були присвячені його статті «Наочність в організації фондів» (1956), «Основа роботи бібліотеки» (1964), «Книга должна найти читателя» (1964), «Зберігання й реставрація книжкового фонду» (1965), у яких досліджено процеси роботи з бібліотечним фондом, завдання його комплектування, способи опрацювання видань, особливості зберігання та реставрації фондів бібліотек.

З колегами і однодумцями Є. Таммом і В. Туровим О. Сокальський у 1966 рр. підготував і видав навчальний посібник «Бібліотечні фонди і каталоги» (1966), в якому вперше в Україні детально й послідовно висвітлено питання комплектування бібліотечних фондів і організацію каталогів. Посібник перевидавався у 1970 і 1971 рр.

 1966 р. в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Науково-педагогічні основи вивчення питань організації бібліотечних фондів».

У 1964 р. О. Сокальський очолив Київську філію Харківського державного інституту культури (нині – ХДАК), яка під його керівництвом за короткий час не лише посилилась кваліфікованими кадрами викладачів, у т. ч. за рахунок кількох досвідчених практиків з провідних бібліотек Києва, а й за обсягом, змістом та якістю освітньої та наукової роботи фактично відповідала рівню самостійного закладу вищої освіти. Результатом цих перетворень згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 8 серпня 1968  р. № 608 і постановою Ради Міністрів УРСР від 28 серпня 1968 р. № 459 стало заснування того ж року на базі зазначеної філії Київського державного інституту культури, на той час з двома факультетами – бібліотечним та культурно-освітнім. О. Сокальського було призначено ректором новоствореного вишу.

Одночасно з організаційно-управлінською діяльністю в КДІК О. Сокальський очолював кафедру бібліотекознавства і викладав низку бібліотечних дисциплін. На посаді ректора домігся залучення до викладання бібліотечних дисциплін низки висококваліфікованих викладачів, кандидатів наук, зокрема В. Пілецького зі Свердловська, ще раніше – О. Довгополої з Харкова, був ініціатором створення кафедри науково-технічної інформації, яку очолив Л. Амлінський, запровадження до навчальних планів кафедри профільних дисциплін, які уможливили підготовку фахівців для технічних бібліотек та органів науково-технічної інформації, відкриття аспірантури за спеціальністю 2313 «Бібліотекознавство і бібліографія» (1972), а також філій КДІК у Рівному (1970) та Миколаєві (1971).

У 1970 р. вийшла фундаментальна праця вченого «Організація бібліотечної справи», у вступі до якої автор виклав своє бачення розвитку бібліотекознавства як науки, визначив його предмет, методи, навів тлумачення цього поняття. У цій роботі, що прислужилася підручником для тисяч студентів і практиків, аналізуються принципи бібліотечного будівництва, розкрито особливості діяльності бібліотек різних типів, формування планомірної бібліотечної мережі, системи підготовки й перепідготовки кадрів.

Враховуючи незаперечні наукові здобутки О. Сокальського, рішенням Вищої атестаційної комісії Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР йому, першому в Україні,  було присвоєно наукове звання професора за спеціальністю «книгознавство, бібліотекознавство,  бібліографія» (1971).

У 1972 р. О. Сокальського було виключено з лав КПРС, у жовтні цього ж року – звільнено з посади ректора КДІК. Деякий час він ще очолював кафедру бібліотекознавства та викладав бібліотечні дисципліни, працював на посаді професора кафедри, проте у 1973 р. під тиском нового керівництва КДІК був вимушений звільнитися. Офіційні документи щодо підстав його звільнення не збереглися.

У 1974 р. О. Сокальський працевлаштувався на посаді старшого наукового співробітника відділу теорії інформаційного забезпечення Українського науково-дослідного інституту науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень Держплану УРСР (нині – Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»), де завершив дослідження з питань автоматизації бібліотечних процесів, результатом якого стало розроблене технічне завдання для впровадження в бібліотечні процеси підрозділів інституту засобів автоматизації і механізації. З 1 жовтня 1977 р. до виходу на пенсію – на викладацькій роботі в Інституті підвищення кваліфікації інформаційних працівників у м. Києві.

Як науковець О. Сокальський займався питаннями бібліотечного фондознавства, каталогознавства, історії бібліотечної справи, автоматизації і механізації бібліотечних процесів, підготовки кадрів для галузі культури, зокрема для бібліотек. Багато з висунутих ним ідей і поглядів мали для свого часу інноваційний характер. У його науковому доробку понад 100 публікацій, у т. ч. монографія, низка підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій для вищих і середніх спеціальних навчальних закладів з бібліотекознавства, історії бібліотечної справи, фондознавства, каталогознавства, статті у фаховій пресі. Брав активну участь у наукових конференціях та бібліотекознавчих заходах в Україні, а також у навчальних семінарах для бібліотекарів, мав декілька винаходів. Підготував низку інших праць, які залишились неопублікованими.

О. Сокальський був нагороджений кількома медалями – «За оборону Ленінграда», «За визволення Праги», «50 років Збройних сил СРСР» та іншими, відзначений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

Твори

Сокальський О. С. Організація бібліотечних фондів і каталогів: Методичні вказівки для заочників / О.Сокальський, В. М. Туров. – Харків : Книжкова палата УРСР. – 1951. – 96 с.;

Організація бібліотечних фондів і каталогів. (На допомогу заочникам бібліотечних відділів технікумів підготовки культпросвітпрацівників) / О. С. Сокальський, В. М. Туров. – Вип. 1. – Київ, 1955. – 120 с.;

Поліпшити учбово-виховну роботу в технікумах / О. С. Сокальський // Соціалістична культура. – 1955. – № 10. – С. 11–12;

Організація бібліотечних фондів і каталогів (На допомогу заочникам бібліотечних відділів технікумів підготовки культпросвітпрацівників) / О. С. Сокальський, В. М. Туров. – Вип. 2. – Київ, 1956. – 96 с.;

Покращити заочне навчання / О. С. Сокальський // Соціалістична культура. – 1956. – № 1. – С. 13–14;

Організація бібліотечних фондів і каталогів (На допомогу заочникам бібліотечних відділів технікумів підготовки культпросвітпрацівників) / О. С. Сокальський, В. М. Туров. – Вип. 3. – Київ, 1957. – 96 с.;

Сокальський О. С. Організація бібліотечних фондів і каталогів (На допомогу заочникам бібліотечних відділів технікумів підготовки культпросвітпрацівників) / О. С. Сокальський, В. М. Туров. – Вип. 4. – Київ, 1958. – 84 с.;

Організація бібліотечних фондів і каталогів / О. С. Сокальський // М-во культури УРСР. – Київ, 1957. – Вип. 3. – 96 с.;

Організація бібліотечних фондів і каталогів / О. С. Сокальський, В. М. Туров. – Харків : Вид-во Книжкова палата УРСР, 1958. – 207 с.;

Сільським закладам культури – кваліфіковані кадри // Соціалістична культура. – 1958. – № 1–6. – С. 13–14;

Механизировать библиотечную работу / А. С. Сокальский // Библиотекарь. – 1959. – № 10. – С. 16–20;

Организация алфавитного и систематического каталога в массовых библиотеках /  А. С. Сокальский, В. Н. Туров. – Харьков : Политиздат УССР, 1959. – 132 с.;

Перебудова підготовки культпросвітпрацівників / О. С. Сокальський // Соціалістична культура. – 1960. – № 6. – С. 41–47;

Республиканские библиотеки : лекция для заочников библ. ин-та / А. С. Сокальский // Харьковский библ. ин-т. – Харьков, 1961. – 65 с;

Фахові дисципліни – основа навчання / О. С. Сокальський // Соціалістична культура. – 1962. – № 7. – С. 36–37;

Основа роботи бібліотеки / О. С. Сокальський // Соціалістична культура. – 1964. – № 2. – С. 29–30;

Організація бібліотечних фондів і каталогів : методика викладання. – Харків: Книжкова палата УРСР, 1965. – 120 с.;

Бібліотечні фонди і каталоги : посібник для культ-освітніх училищ / О. С. Сокальський ; М-во культури Української РСР. – Харків : Редакційно видавничий відділ Книжкової палата УРСР, 1966. – 328 с.;

Централизация библиотечного дела и координация комплектования библиотек в условиях большого города : исследование. – Киев, 1967. – 168 с.;

Раздуми про підготовку біблиотекарів / О. С. Сокальський // Культура і життя. – 1967. – 24 серп.;

К вопросу о библиотековедении как науке : тезисы доклада // ХІІ отчетно-науч. конф. Харьков. гос. ин-та культуры. – Харьков, 1968. – С. 13–18;

Некоторые проблемы комплексной автоматизации библиотечных процессов / О. С. Сокальський, Л. З. Амлинский // Научные и технические библиотеки СССР. – 1969. – № 8. – С. 31–36;

Організація бібліотечної справи / Книжкова палата УРСР. – Харьків, 1970. – 240 с.;

Бібліотечні фонди і каталоги : підруч. для культпросвіт училищ / О. С. Сокальський, Є. П. Тамм, В. М. Туров. – Харьків : Вища школа, 1970. – 325 с.;

К вопросу о синтезе библиотечных информационно-поисковых систем / А. С. Сокальский , Л. З. Амлинский // Труды КГИК. – 1970. – Т. 1. – С. 7–12;

Автоматизация хранения и поиска печатной продукции как средство повышения эффективности библиотек / О. С. Сокальський, Л. З. Амлинский : тез. докл. // ІІ Всесоюзный симпозиум по информатике. – Новосибирск, 1970. – С. 11–14;

Бібліотечні фонди і каталоги : підруч. для культ.-освіт. училищ / О. С. Сокальський, Є. П. Тамм, В. М. Туров. – Київ : Вища школа, 1971. – 364 с.

Джерела  

Новальська Т. В. Вчений, організатор, педагог (про О. Сокальського) / Т. Новальська // Бібл. планета. – 2009. – № 4. – С. 30–32;

Новальська Т. В. Олексій Степанович Сокальський – перший ректор Київського державного інституту культури. / Т. В. Новальська // Бібліотекознавсво. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 1. – С. 34–41;

Черняк І. В. Наукова і педагогічна діяльність Олексія Степановича Сокальського у Київському державному інституті культури ім. О. Корнійчука (1968–1973) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 37. – С. 692–698;

Черняк І. В. Вплив ідей професора О. С. Сокальського на розвиток бібліотекознавства // InternationalMagazin “WissenschaftEuropa”. – 2014. –№  3. – С. 18–20; 

Черняк І. В. Недруковані архівні матеріали про діяльність О. Сокальського як організатора закладів освіти галузі культури і мистецтва в Україні (50-ті – 60-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 12. – С. 32–33;

Черняк І. Внесок О. С. Сокальського у розбудову навчальних закладів культури та мистецтва (1953–1964 рр.) / І. Черняк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – С. 106–110;

Черняк І. В. Внесок О. Сокальського у розбудову структурних підрозділів Харківського державного інституту культури // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 12. – С. 36–37;

Черняк І.В. Основні віхи життя та творчості бібліотекознавця професора О. С. Сокальського // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2015. –№ 1. – С. 65–69;

Черняк І.В. Наукові праці О. С. Сокальського щодо удосконалення організації бібліотечних фондів і каталогів (друга половина 50 – початок 70-х рр. ХХ ст.) // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 13. – С. 237–249;

Черняк І. В. Основні напрями наукових досліджень О. Сокальського // Вісник Книжкової палати. –2016. – № 8. – С. 47–49;

Черняк І. В. Внесок О. С. Сокальського у розвиток бібліотечного фондознавства // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 10. – С. 40–45;

Новальська Т. В. Видатний український бібліотекознавець Олексій Степанович Сокальський : монографія / Т. В. Новальська, І. В. Черняк. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 192 с.

Новальськa Тетяна Василівна
Черняк Ірина Володимирівна
Статтю створено : 17.05.2019
Останній раз редаговано : 19.04.2023