Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 762
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Письменники Одеси (серія)
Письменники Одеси (серія)

«Письменники Одеси» – серія біобібліографічних покажчиків, яку готує і видає Одеська національна наукова бібліотека (ОННБ) з 1980 р.

Серія ініційована відомим літературознавцем, журналістом, бібліографом, краєзнавцем, завідувачем редакційного відділу бібліотеки Г. Зленком (1934–2015). Він був також відповідальним редактором серії у 1980–2011 рр.

Концепція серії «П. О.» передбачає висвітлення життєвого шляху та творчого доробку поетів, прозаїків, мово-, літературо-, театрознавців, перекладачів, журналістів, членів Одеської організації Спілки письменників СРСР (з 1991 р. – Національна спілка письменників України), а також Асоціації українських письменників, Національної спілки журналістів України. 

Станом на кінець 2022 р. у серії налічувалося 43 випуски (загалом понад 3 600 сторінок, обсягом 160,65 обл.-вид. арк.).

Випуски «П. О.» охоплюють персоналії як літераторів, так і відомих представників наукових кіл, зокрема, академіка, почесного професора Університету «Львівський Ставропігіон», історика, громадського діяча Б. Сушинського, докторів філологічних наук, професорів Одеського державного університету (ОДУ) імені І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, ОНУ ім. І. І. Мечникова) – І. Дузя, Г. В'язовського, М. Левченка, А. Недзвідського, Є. Прісовського, В. Фащенка; кандидата філолологічних наук, доцента А. Колісниченка; хірургів і поетів В. Дзюби, Д. Шупти та ін.

Видання серії адресовані літературознавцям, викладачам, студентам, бібліотечним працівникам, бібліофілам, широкому колу осіб, які цікавляться літературним життям Одеси, біографіями письменників та їх творчим доробком.

Перший випуск «П. О.» був виданий з нагоди 50-річчя створення Спілки письменників СРСР (1980). Він присвячений члену спілки, літературознавцю, критику, вченому, декану філологічного факультету ОДУ ім. І. І. Мечникова І. Дузю.

Структурно покажчики серії зазвичай побудовані за усталеною схемою: біографічна довідка про письменника; бібліографічний перелік його публікацій (за хронологічним принципом); список літератури про життя і творчість діяча.

У процесі укладання видань серії бібліографи ОННБ використовують друковані та електронні ресурси, документи, що відклалися в архівних установах (насамперед у фондах особового походження) та в домашніх зібраннях, співпрацюють з Одеським літературним музеєм, Науковою бібліотекою ОНУ імені І. І. Мечникова, іншими провідними книгозбірнями, установами й організаціями міста.

Серед упорядників випусків «П. О.» – досвідчені працівники ОННБ, бібліографи Н. Анейчук, Л. Арюпіна, Л. Бур’ян, А. Іванченко, О. Кравченко, О. Кушнір, О. Нуньєс, Т. Олейникова, Л. Скржипчак, Л. Смичок та ін. До підготовки покажчиків як наукові керівники та рецензенти в окремих випадках залучалися відомі мово- та літературознавці, зокрема доктори філологічних наук С. Ільйов, М. Левченко, М. Соколянський, кандидати філологічних наук С. Дмитрієв, Л. Дузь. Довідково-пошуковий апарат видань здебільшого містить абеткові покажчики імен та періодичних видань. Застосовуються також анотації.

Шість покажчиків «П. О.» (про Г. В'язовського, Б. Дерев’янка, І. Дузя, Г. Зленка, Б. Сушинського, Д. Шупту) перевидавались із доповненнями і під новими порядковими номерами.

Якість видань серії «П. О.», починаючи з першого випуску, забезпечують співробітники редакційного відділу ОННБ – Н. Майданюк (завідувач), М. Десенко, І. Шелестович (провідні редактори).

Нумерація випусків «П. О.» – наскрізна. Від 1980 р. використовувались чотири варіанти серійного оформлення покажчиків. Найвідоміший дизайн обкладинки належить художнику В. Миненку. Він був застосований у випусках 18, 20, 21, 23­–41. 

Володимир Григорович Рутківський: біобібліогр. покажчик. 2012.

image
Конак Станіслав Васильович: біобібліогр. покажчик. 2019.

Обсяг випусків серії – від 20 до 156 с. Друкування випусків здійснюють на поліграфічній базі ОННБ (за деякими винятками). Перші два випуски вийшли

накладами по 300 пр. кожний, наступні чотири – 500 пр., вип. 7 і 8 – 250 пр., вип. 9 – 200, вип. 35 – 150, вип. 10–15, 18–21, 23–34, 38 – 100 пр., вип. 16, 17, 22, 39 – 50 пр., вип. 36, 37, 40–43 – в електронній версії.

Серія «П. О.» фактично поєднує в собі три види бібліографії – літературознавчу, краєзнавчу і біобібліографію. Разом із іншою серією бібліографічних покажчиків ОННБ про письменників, пов’язаних з містом, – «Літературна Одеса» – вона є важливим джерелом відомостей літературознавчого характеру, має краєзнавче та історіографічне значення, активно використовується в навчальному та науковому процесах, об’єктивно відображає значний пласт культурного і духовного життя Півдня України.

Органічним доповненням до видань серії є щорічний бібліографічний покажчик «Одеська письменницька організація в .... році», що видавався в ОННБ у 1980–1994 рр. – за 1979–1993 рр., та в 2003–2020 рр. – за 1999–2014 рр. (загалом 28 ненумерованих випусків). У них зафіксовано помітні події, що відбувалися в житті організації, нові видані твори, публікації письменників та згадки про них, їхню літературну творчість і громадську діяльність у різних джерелах.

Перелік видань серії

Іван Михайлович Дузь : біобібліогр. покажч. / склала Л. С. Скржипчак ; рецензент М. О. Левченко ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1980. – 64 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 1).

Степан Петрович Ковганюк : біобібліогр. покажч. / склали: Г. Д. Зленко, Є. Ф. Ткаченко ; рецензент С. П. Ільйов ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1982. – 40 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 2).

Василь Васильович Фащенко : біобібліогр. покажч. / склала Л. В. Арюпіна ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1985. – 52 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 3).

Григорій Андрійович В'язовський : біобібліогр. покажч. / склала Л. В. Арюпіна ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1986. – 44 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 4).

Борис Федорович Дерев'янко : біобібліогр. покажч. / склала Л. М. Смичок ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1989. – 64 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 5).

Григорій Дем'янович Зленко : біобібліогр. покажч. / склала Л. М. Смичок ; відп. ред. В. В. Фащенко ; рецензенти: М. Г. Соколянський, С. П. Ільйов ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1990. – 118 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 6).

Євген Миколайович Прісовський : біобібліогр. покажч. / склала Л. М. Бур’ян ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1990. – 70 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 7).

Ноте (Натан Михайлович) Лур'є : біобібліогр. покажч. / склала Н. М. Чернего ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1991. – 38 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 8).

Іван Петрович Гайдаєнко : біобібліогр. покажч. / склала Л. М. Бур'ян ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1992. – 100 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 9).

Борис Андрійович Нечерда : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Бур’ян ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1994. – 64 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 10).

Юрій Сергійович Трусов : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. І. Олейникова ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1995. – 72 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 11).

Богдан Іванович Сушинський : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Бур’ян ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1996. – 104 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 12).

Іван Іванович Рядченко : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. І. Кравченко ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1996. – 112 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 13).

Володимир Петрович Гетьман : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. І. Кравченко ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1998. – 112 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 14).

Борис Федорович Дерев'янко : біобібліогр. покажч. Ч. 2 : 1989–1998 / упоряд.: Л. М. Бур’ян, А. С. Дерев’янко ; авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко ; відп. за вип. О. Ф. Ботушанська ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1999. – 104 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 15).

Михайло Олександрович Левченко : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. І. Кравченко ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2000. – 44 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 16).

Валентин Леонідович Мороз : біобібліогр. покажч. / упоряд.: О. І. Кравченко, О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2001. – 44 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 17).

Анатолій Степанович Глущак : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. І. Олейникова ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2001. – 156 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 18).

Ізмаїл Борисович Гордон : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2002. – 40 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 19).

Віктор Іларіонович Дзюба : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса : Астропринт, 2003. – 128 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 20).

Григорій Дем’янович Зленко : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Кушнір ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2005. – 148 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 21).

Олександр Георгійович Уваров : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2006. – 20 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 22).

Олекса Сергійович Різниченко (Різників) : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2006. – 84 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 23).

Дмитро Романович Шупта : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Бур'ян ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2008. – 112 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 24).

Станіслав Савович Стриженюк : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2007. – 84 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 25).

Володимир Михайлович Гаранін : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2008. – 92 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 26).

Анастасія Антонівна Зорич : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2010. – 40 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 27).

Олександр Михайлович Батров : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2010. – 48 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 28).

Андрій Володимирович Недзвідський : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2011. – 128 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 29).

Богдан Іванович Сушинський : кат. видань, 1972–2012 / упоряд. Л. М. Бур’ян ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2012. – 86 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 30).

Володимир Григорович Рутківський : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2012. – 80 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 31).

Антон Флоріанович Михайлевський : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2013. – 116 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 32).

В’язовський Григорій Андрійович : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса, 2013. – 52 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 33).

Дузь Іван Михайлович : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. керівник Л. І. Дузь ; ред. М. Л. Десенко. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Одеса, 2013. – 140 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 34).

Шеренговий Олекса Гнатович : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса : Друкарський дім, 2014. – 86 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 35).

Григорій Дем'янович Зленко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. В. Тющенко ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2014. – 70 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 36).

Микола Олександрович Палієнко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. В. Солоненко ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2015. – 110 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 37).

Богдан Іванович Сушинський : кат. видань, 1972 – трав. 2016 / упоряд.: Л. М. Бур'ян, М. Л. Десенко ; ред. М. Л. Десенко. – Вид. 2-ге, розшир. і допов. – Одеса : Астропринт, 2016. – 104 с.– (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 38).

Василь Володимирович Барладяну-Бирладник : біобібліогр. покажч. / упоряд. А. В. Іванченко ; авт. вступ. ст. В. О. Шлапак ; рецензент С. В. Дмитрієв ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса : Диба О. В., 2016. – 136 с. : іл. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 39).

Анатолій Іларіонович Колісниченко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. П. Анейчук ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2017. – 68 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 40).

Шупта Дмитро Романович : біобібліогр. покажч. Вип. 2 / упоряд. Н. П. Анейчук ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2018. – 142 с. : фот. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 41). 

Конак Станіслав Васильович : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. П. Анейчук ; ред. Н. Г. Майданюк. – Одеса, 2019. – 62 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 42).

Іванович Володимир Ієронімович : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. П. Анейчук ; ред. Н. Г. Майданюк. – Одеса, 2020. – 70 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 43).

Джерела

Недзвідський А. Вагомий підсумок творчої праці : [про покажч. «Степан Петрович Ковганюк» (вип. 2)] / А. Недзвідський // Чорномор. комуна. – 1983. – 13 трав.

Губар О. Про творчість письменника-публіциста : [про покажч. «Борис Федорович Дерев’янко» (вип. 5)] / О. Губар // За наук. кадри (Одес. ун-т). – 1990. – 12 січ.

Губарь О. Искатель : [про покажч. «Григорій Дем’янович Зленко» (вип. 6)] / О. Губарь // Одес. ун-т. – 1990. – 26 жовт. – С  6.

Дзюба В. Букет цветов для поэта : [зокрема, про підготовку покажч., присвяч. І. Рядченку, а також про вже видані покажчики із серії «Письменники Одеси»] / В. Дзюба // Одес. вестн. – 1996. – 24 апр.

Рикун И. Э. Указатель, посвященный автору «Хаджибея» : [«Юрій Сергійович Трусов» (вип. 11)] / И. Э. Рикун // Юг. – 1996. – 10 апр. ; Одес. вестн. – 1996. – 25 апр.

Зленко Г. Д. Сімнадцять книг і все життя : [про покажч. «Володимир Петрович Гетьман» (вип. 14)] / Г. Д. Зленко // Чорномор. новини. – 1998. – 7 лип. – Підпис: Г. Дим.

Б. Ф. Деревянко: творческое наследие // Веч. Одесса. – 1999. – 29 июля ; Пресс-курьер. – 1999. – 5–11 авг. – С. 2.

Нуньес Е. Г. Поздравление поэту [І. Б. Гордону] / Е. Г. Нуньес // Веч. Одесса. – 2002. – 26 дек. – (Публикация к юбилею).

«Письменники Одеси», «Літературна Одеса» : [про покажчики, що вийшли у цих серіях] / ред.-вид. від. ОДНБ ім. М. Горького // Веч. Одесса. – 2002. – 3 окт.

Бур’ян Л. М. Внесок ОДНБ у створення бібліографічної бази України / Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун // Скарбниця культури : зб. ст. / редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса, 2004. – Вип. 3. – С. 52–63.

Мамонтов В. Библиографический указатель поэта : [короткий аналіз структури покажч. «Віктор Іларіонович Дзюба» (вип. 20)] / В. Мамонтов // Одес. изв. – 2004. – 20 янв.

[Захаркін С. Рецензія] : [на покажч. «Григорій Дем’янович Зленко» (вип. 21)] // Критика. – 2006. – Ч. 7/8. – С. 135. – Підпис: С. З.

Книгопанорама : [зокрема про покажч. «Григорій Дем’янович Зленко» (вип. 21)] // Кур’єр Кривбасу. – 2007. – № 208/209 (берез.–квіт.). – С. 397.

Потоцкий И. Слово о войне Измаила Гордона / И. Потоцкий // Морія. – 2007. – № 8. – С. 231.

Пляченко А. Світла постать несвітлого століття : пам’яті Андрія Володимировича Недзвідського (23.11.1908–1.06.1984) : [зокрема про покажч.] А. Пляченко // Причорномор. екол. бюл. – 2012. – № 2. – С. 149, 1 кольор. вкл.

Бур’ян Л. М. Внесок бібліотек Південного регіону в створення біобібліографічної бази України / Лариса Миколаївна Бур’ян // Скарбниця культури : зб. ст. Вип. 4 / упоряд. Л. М. Бур’ян ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін. ] ; ред.: Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович. – Одеса, 2014. – С. 50–68 : іл.

Нуньєс О. Г. «Все, що було, воно назавжди з нами у справах, у подіях, у обличчях...» : (з досвіду підготовки літературознав. бібліогр. в ОННБ ім. М. Горького) / Олена Григорівна Нуньєс // Скарбниця культури : зб. ст. Вип. 4 / упоряд. Л. М. Бур’ян ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред.: Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович. – Одеса, 2014. – С. 140–161 : іл.

Іванченко А. В. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки / А. В. Іванченко // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. – 2018. – № 1(11). – С. 26–32.

Іванченко А. В. Серійні видання краєзнавчої біобібліографії бібліотек Півдня України / А. В. Іванченко // Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної / уклад. Н. І. Полянська, В. Р. Антонова. – Харків, 2019. – С. 12–20.

Іванченко Анна Володимирівна
Статтю створено : 22.03.2023
Останній раз редаговано : 22.03.2023