Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Пилипчук Ростислав Ярославович
Рубрики : Персоналії
Пилипчук Ростислав Ярославович

imageПилипчук Ростислав Ярославович [10.07.1936, с. Оришківці Копичинецького пов. Тернопільського воєводства Польської Республіки, нині – Чортківського р-ну Тернопільської обл. – 22.08.2014, Київ] – театрознавець, літературознавець, історик культури, бібліограф, педагог, культурний і науково-громадський діяч. Кандидат мистецтвознавства (1971), професор (1989), дійсний член Національної академії наук вищої освіти України (1993), академік Національної академії мистецтв (НАМ) України (2001), дійсний член НТШ (2002).

Походив із сім’ї селян. Батько, Ярослав Миколайович, фронтовик, інвалід війни ІІ групи, помер унаслідок тяжких поранень. Мати, Цецилія Петрівна, походила з польського роду Статкевичів. Молодший брат Олег також став відомим ученим – доктором біологічних наук, професором, академіком Національної академії наук вищої освіти України.

Закінчив Оришківську семирічну (1950), Копичинецьку середню (1953) школи; у 1958 р. – філологічний факультет Чернівецького державного (нині – національного) університету імені Юрія Федьковича. Під час навчання в університеті був слухачем факультативних спецкурсів з польської та чеської мов. Багато часу проводив в університетській та обласній бібліотеках, зокрема, цікавився польськими виданнями. Навчання вдало поєднував з участю у студентській самодіяльності: співав у складі чоловічого квартету, грав у драматичному гуртку. У 1956 р. дебютував як театральний і літературний критик, зокрема, друкувався в обласній газеті «Радянська Буковина».

На старших курсах університету Р. Пилипчук, заохочений викладачем українського фольклору О. Романцем, почав займатися бібліографуванням культурно-мистецьких матеріалів газети «Буковина» (1885–1918) – органу буковинських народовців. На опрацювання річних комплектів газети пішло чотири роки (у Науковій бібліотеці Чернівецького університету її видавали тільки в читальній залі для викладачів і аспірантів): два останні роки навчання у виші та ще два – учительської праці в середній школі робітничої молоді № 3 в Чернівцях і на посаді наукового співробітника в Літературно-меморіальному музеї Юрія Федьковича. У ті ж роки познайомився з молодим ученим і бібліографом Ф. Погребенником.

Саме тоді зародилась основа відомої згодом серед фахівців «картотеки у валізі» – масиву бібліографічних карток, складених за рубриками, відповідно до розробленої Р. Пилипчуком структури. Кількість бібліографічних карток у картотеці невпинно збільшувалася завдяки опрацюванню ним й інших західноукраїнських періодичних видань: газети «Слово» (1861–1887), журналів «Мета» (1863–1865), «Русалка» (1866), «Правда» (1867), «Нива» (1865) та ін. З часом «картотека у валізі» стала популярною серед бібліографів, науковців та письменників, які зверталися до Р. Пилипчука за відповідними довідками (І. Бойко, М. Бочко, В. Дудко, Г. Зленко, М. Івасюк, О. Кущ, В. Матвіїшин, О. Мишанич, М. Мороз, Ф. Погребенник, О. Федорук та ін.).

У 1960 р. Р. Пилипчук вступив до аспірантури зі спеціальності «Театральне мистецтво» в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР (нині – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України) і переїхав до Києва. Тут бібліографічні студії Р. Пилипчука підтримував Ф. Погребенник. Інколи їхні зацікавлення перехрещувались і навіть збігалися, зокрема, в бібліографуванні матеріалів газети «Буковина». Інтерес Р. Пилипчука до бібліографії зміцнився і став постійним, особливо завдяки можливості працювати у великих наукових бібліотеках Києва і ґрунтовним бібліографічним традиціям в інституті.

Після закінчення аспірантури (1963) продовжив наукову діяльність на посадах наукового співробітника відділу театрознавства, ученого секретаря інституту, де у 1971 р. захистив дисертацію на тему: «Український театр Східної Галичини і Північної Буковини» на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства. Від 1977 р. Р. Пилипчук – проректор із наукової роботи Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (нині – Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого), у 1983–2003 рр. – ректор, від 2003 р. – радник ректора і професор кафедри театрознавства цього вишу.

Майже півстоліття Р. Пилипчук фокусував свою наукову діяльність на дослідженні українського театру. Наукові інтереси вченого охоплювали період від найдавніших часів до початку 20 ст.: від дослідження театру на західноукраїнських землях до узагальненої історії українського театру на всіх етнічних землях України і поза її межами. Він був одним із когорти українських дослідників, які глибоко вивчали історію національного театру. Свого часу це робили Д. Антонович, П. Рулін, О. Кисіль, І. Франко, М. Возняк, С. Чарнецький, Г. Лужицький, чиї наукові студії базувалися на джерелознавчих матеріалах.

Р. Пилипчук здійснив помітний внесок у розвиток української театральної бібліографії. На його переконання, бібліографія є невід’ємною складовою наукових праць. У запропонованому на початку 1980-х рр. власному формулюванні терміна «театрознавство» як «науки про театр» він виділив бібліографію як важливий і обов’язковий компонент наукових досліджень.

Був автором розділів про театральне мистецтво України різних періодів у багатьох колективних монографіях, першим читачем, рецензентом і головним науковим редактором більшості видрукуваних в Україні театрознавчих праць. Заснував міжвідомчий театральний науковий щорічник «Театральна культура» (1980–1987, 7 вип.); був співредактором чотирьох томів «Праць Театрознавчої комісії» у «Записках НТШ» (т. 237, 1999; т. 245, 2003; т. 254, 2007; т. 262, 2011); тривалий час редагував «Науковий вісник КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого» (2007–2014); здійснював наукове редагування історичних матеріалів журналу «Просценіум»; працював у редколегіях численних видань; ініціював проведення щорічних наукових конференцій для формування і консолідації спільноти істориків театру та їх професійного розвитку.

Був упорядником і коментатором багатьох видань творів українських драматургів, а також збірників спогадів про видатних діячів театрального і музичного мистецтва (І. Карпенка-Карого, М. Садовського, П. Саксаганського, М. Лисенка). Більшість цих праць стали результатом системного опрацювання вченим великої кількості архівних документів, бібліографічних матеріалів, книжок та періодичних видань.

Р. Пилипчук є фундатором власної наукової школи театрознавців і культурологів, традиції якої розвивав у своїх працях і передавав учням, прищеплюючи їм власні риси прискіпливості і скрупульозності в дослідженнях і текстах, навички інтелектуала. Енциклопедична обізнаність Р. Пилипчука в різних галузях художньої культури втілена в його численних публікаціях (їх понад 500) у наукових виданнях і фаховій періодиці в Україні та за кордоном, виступах на наукових форумах різного рівня. Р. Пилипчук був науковим консультантом багатьох видань, членом редколегій УРЕ, УРЕС, ЕСУ, УМЕ, енциклопедичних довідників «Київ» (1982, 1985, 1986), «Митці України» (1992) та ін.

Окрім театрального мистецтва, наукові зацікавлення Р. Пилипчука були не менш ґрунтовними і в галузі історії літератури, журналістики, музики, етнографії, фольклористики, кінознавства та суміжних дисциплін. Як висококваліфікований джерелознавець, він постійно ділився своїми знаннями і набутками з колегами. Тривалий час співпрацював з науковими бібліотеками Одеси та Львова, відомими бібліографами Ю. Меженком і Г. Зленком, популяризував їхній творчий доробок. Зокрема, Р. Пилипчук високо цінував внесок Ю. Меженка в дослідження історії українського театру. До 115-річчя від дня народження бібліографа та театрознавця у «Записках НТШ» він оприлюднив та прокоментував «Матеріали до історії українського дореволюційного театру» – перший розділ ненадрукованої праці Ю. Меженка «Облік українських труп» (зберігається в рукописному і машинописному варіантах у відділі рукописних фондів і текстології Музею театрального, музичного і кіномистецтва України; фонд Ю. О. Меженка, № 1822). Літературознавцю, бібліографу, джерелознавцю, завідувачу відділу Одеської національної наукової бібліотеки (ОННБ) Г. Зленку він присвятив три публікації – ювілейні та енциклопедичну.

Р. Пилипчук – автор двох мистецтвознавчих бібліографічних праць «Фольклор, народно-ужиткове мистецтво та етнографія на сторінках українських газет «Буковина» (1885–1910 рр.) і «Нова Буковина» (1912–1915 рр.)» та «Бібліографія образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва на сторінках газети «Буковина» (1885–1910 рр.)». У вступних статтях до них на тлі ґрунтовних досліджень відомих українських бібліографів О. Андрієвського, М. Комарова, В. Волинського він прокоментував матеріали власних розвідок, розглянув невдалі спроби розкриття змісту періодичних видань у деяких покажчиках та наголосив на необхідності бібліографування газетних матеріалів з огляду на їхню унікальність. Обидві праці Р. Пилипчука стали опублікованими фрагментами з опрацьованого ним великого масиву матеріалів літературно-мистецької тематики в газеті «Буковина» за 25 років.

У доробку Р. Пилипчука – також біобібліографічний покажчик, присвячений українському режисеру і театрознавцю В. Голоті, що містить розлогу вступну статтю «Літописець театрального життя Одеси». У розділі «Від укладача» Р. Пилипчук зазначив, що він лише опрацював та упорядкував зібрані В. Голотою матеріали, проте через скромність не згадав при цьому, що врятував цінні бібліотеку та архів В. Голоти від зникнення.

Долучився Р. Пилипчук і до збереження творчої спадщини видатного українського вченого – історика театру, театрального критика, публіциста, педагога, іноземного члена НАМ України Валеріяна Ревуцького. У 1998 р. за редакцією Р. Пилипчука вийшли спогади вченого, а у 2007-му він став автором вступної статті та науковим редактором бібліографічного покажчика (укладач – Валентина Ревуцька, дружина вченого). Підготував велику за обсягом передмову до бібліографічного покажчика Національної парламентської бібліотеки України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) «Федір Погребенник» (1999).

image
Головний бібліограф ОННБ Олена Нуньєс представляє чотири бібліографічних покажчика, науковим редактором яких був Р. Пилипчук
Тривалий час Р. Пилипчук співпрацював із головним бібліографом ОННБ О. Нуньєс: здійснював наукове редагування трьох видань в серії бібліографічних праць «Літературна Одеса» на базі одеської періодики, присвячених І. Тобілевичу, М. Кропивницькому, М. Старицькому, та бібліографічного покажчика «Корифеї українського театру в одеській пресі». У передмові до покажчика «І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі» науковець позитивно оцінив ініціативу ОННБ (на той час – Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького) щодо підходів до опрацювання джерельної бази, підготовки й видання покажчиків в цій серії, адже на сторінках одеської преси зафіксовано величезні масиви інформації про тогочасні українські мандрівні театральні трупи кінця 19 – початку 20 ст., та висловив сподівання, що аналогічні покажчики укладатимуть й інші наукові бібліотеки України. Методику підготовки цих видань – поєднання бібліографічних описів з текстами (републікацією матеріалів) – Р. Пилипчук назвав «новою якістю бібліографії». Зокрема, вчений високо оцінив цей підхід у виданні, присвяченому І. Тобілевичу: «…За широтою охоплення матеріалу, за принципом побудови цей бібліографічний покажчик не має аналогів у нашій бібліографії. Його вартість важко переоцінити».

Особливе місце в бібліографічній діяльності Р. Пилипчука-джерелознавця посідають рецензії на бібліографічні посібники. Для рецензування вчений обирав знакові праці, які були предметом зацікавлення широкого кола науковців, наприклад такі, як: «Вільям Шекспір в Українській РСР: бібліографічний список» (1964), «Російська література в українських перекладах і критиці: Галичина і Буковина (XIX ст. – 1939 р.)» (1963) та ін. Рецензії Р. Пилипчука – це не лише детальний аналіз бібліографічних праць та виважені критичні оцінки, а й завжди суттєві й доречні доповнення і зауваги. Зокрема, у рецензії на покажчик «Наталя Борисівна Кузякіна» (2009) науковець висловив стурбованість украй занедбаним станом української театрознавчої бібліографії, яка століття тому мала початок «вельми вражаючий» завдяки двом покажчикам М. Комарова.

Сукупність відомостей з прикнижкової та пристатейної бібліографії, наведених у численних працях Р. Пилипчука, разом із відомостями з рукописів бібліографій театральних публікацій з його архіву, в майбутньому становитимуть важливу складову української театральної бібліографії.

В останні десятиліття життя Р. Пилипчук долучився до закладання вищої театральної освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 1999 р. на філологічному факультеті вишу було започатковано кафедру театрознавства та акторської майстерності, де тривалий час він читав лекції.

З 2019 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка щорічно відбуваються Всеукраїнські наукові читання імені академіка НАМ України Ростислава Пилипчука.

Р. Пилипчук володів цінним книжковим зібранням мистецької літератури (понад 2 800 од. зб.), яке після смерті вченого і за його заповітом дружина, професор Є. Гулякіна, передала до фондів Публічної бібліотеки імені Лесі України для дорослих м. Києва. Книжкова колекція вченого відображена в електронному каталозі бібліотеки.

Визнанням заслуг ученого стало обрання його академіком НАМ України, дійсним членом Національної академії наук вищої освіти України та НТШ, членом Національної спілки театральних діячів України (НСТДУ, з 1963 р.), членом комітету Національної асоціації українознавців (з 1989 р.).

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (1998), удостоєний звання заслуженого діяча мистецтв України (1993). Серед інших нагород – медаль до 100-річчя Л. Шиллера Міністерства культури Польщі (1987), Золота медаль НАМ України (2011). Лауреат премії НСТДУ в галузі театрознавства і театральної критики (1992), премії імені І. П. Котляревського (1994).

Твори

 

[Рецензія] / Р. Пилипчук // Рад. літературознавство. – 1965. – № 5. – С. 90–91. – Рец. на кн.: Російська література в українських перекладах і критиці: Галичина і Буковина (XIX ст. – 1939 р.) : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ; склав О. П. Кущ ; відп. ред. Є. М. Іванців. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 202 с.

Бібліографічний покажчик : [до 400-річчя від дня народж. Вільяма Шекспіра] / Р. Пилипчук // Літ. Україна. – 1964. – 24 квіт. ; Укр. життя. – Торонто, 1964. – 6 трав. – С. 9. – Рец. на кн.: Вільям Шекспір в Українській РСР : бібліогр. список / Наук. б-ка Львів. ун-ту ім. І. Франка, від. бібліографії ; склав М. О. Мороз ; відп. ред. Ф. П. Максименко. – Львів, 1964. – 75 с.

Театрознавство / Р. Я. Пилипчук // Українська радянська енциклопедія. – Вид. 2. – Київ, 1984. – Т. 11, кн. 1. – С. 174–175.

Карпенко-Карий (Тобілевич) І. К. Драматичні твори / Іван Карпенко-Карий ; [вступ. ст., упоряд. і прим. Р. Я. Пилипчука ; редкол.: І. О. Дзеверін (голова) та ін.] ; АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1989. – 602, [2] c. : портр. – (Бібліотека української літератури. Дожовтнева українська література).

Записки Наукового товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. – Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка. – Т. 237 : Праці Театрознавчої комісії / ред.: І. В. Волицька, О. А. Купчинський, Р. Я. Пилипчук. – 1999. – 680 c. : іл.

Подвижник на ниві української культури : до 70-річчя від дня народж. Ф. Погребенника / Ростислав Пилипчук // Визвол. шлях. – 1999. – Кн. 7. – С. 847–851.

Подвижник на ниві української культури Ф. Погребенник / Ростислав Пилипчук // Федір Погребенник : бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1999. – С. 4–44.

Про засади створення багатотомної «Історії українського драматичного театру» / Ростислав Ярославович Пилипчук // Мистецтвознавство України / Акад. мистецтв України. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 201–209.

Щасливий у праці : зб. пр. і матеріалів на пошану Федора Погребенника : з нагоди 70-річчя від дня його народж. / уклад. В. Погребенник ; редкол.: М. Жулинський, О. Мишанич, Р. Пилипчук. – Київ : Криниця, 2000. – 310 с. : іл.

Володимир Голота : біобібліогр. покажч. / [уклад. і авт. вступ. ст. «Володимир Голота – літописець одеського театру» Р. Я. Пилипчук] ; Київ. держ. ін-т театр. мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. – Київ : Толока, 2002. – 78 с. : портр. – Покажч.: с. 73–77.

І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі : бібліогр. покажч. / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд.: О. Г. Нуньєс, О. І. Кравченко ; авт. передм. і наук. ред. Р. Я. Пилипчук. – Одеса, 2004. – 171 с. – (Літературна Одеса ; вип. 10).

Ігор Безгін – видатний театральний діяч, педагог і вчений : [біогр. нарис] / Р. Я. Пилипчук // Ігор Безгін : біобібліогр. покажч.-довід. / Акад. мистецтв України ; [уклад. О. Д. Петренко]. – Київ, 2006. – С. 16–44.

М. Л. Кропивницький в Одесі : бібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. ред. Р. Я. Пилипчук ; Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. – Одеса, 2006. – 216 с. – (Літературна Одеса ; вип. 12).

Франкова концепція історії українського театру / Р. Пилипчук // Мистецькі обрії’2005–2006 : наук.-теорет. пр. та публіцистика. – Київ, 2006. – Вип. 8/9. – С. 131–144.

Валеріян Ревуцький : бібліогр. покажч. / уклад. Валентина Ревуцька ; авт. вступ. ст. «Валеріян Ревуцький – видатний український театрознавець і публіцист» та наук. ред. Р. Я. Пилипчук. – Київ : Твім інтер, 2007. – 152 с. : портр.

Післямова [до «Матеріалів до історії українського дореволюційного театру. Розділ 1. Облік українських труп» Ю. О. Меженка] / Ростислав Пилипчук // Матеріали до історії українського дореволюційного театру. Розділ 1. Облік українських труп / Ю. О. Меженко // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2007. – Т. 254 : Праці Театрознавчої комісії. – С. 458–464.

Матеріали до історії українського дореволюційного театру. Розділ 1. Облік українських труп / Ю. О. Меженко ; вступ. ст. і підгот. тексту до друку Р. Я. Пилипчука // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2007. – Т. 254 : Праці Театрознавчої комісії. – С. 426–457.

[Рецензія] / Ростислав Пилипчук // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – 2009. – Вип. 4/5. – С. 498–503. – Рец. на кн.: Наталя Борисівна Кузякіна : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. М. Бур’ян. – Одеса, 2009. – 36 с.

Пилипчук Р. «..Тут треба любові, а вона у вас є» : до 75-річчя від дня народж. письменника і культуролога [Петра Зленка] / Р. Я. Пилипчук // Кур’єр Кривбасу. – 2009. – № 240/241 (листоп.-груд). – С. 252–258. – (Постаті).

Фольклор, народно-ужиткове мистецтво та етнографія на сторінках українських газет «Буковина» (1885–1910 рр.) і «Нова Буковина» (1912–1915 рр.) : [вступ. ст. і бібліогр. список] / Ростислав Пилипчук // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2010. – Т. 259 : Праці Секції етнографії та фольклористики. – С. 786–804.

 Бібліографія образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва на сторінках газети «Буковина» (1885–1910) : [корот. слово і бібліогр. список] / Ростислав Пилипчук // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2011. – Т. 261 : Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – С. 673–682.

«Я належу до кола романтиків..» : членові ред. ради журн. «Науковий світ» Ростиславу Пилипчуку – 75! / Ростислав Пилипчук ; [записав Микола Славинський] // Наук. світ. – 2011. – № 7, лип. – С. 8–11 : фото.

Корифеї українського театру в одеській пресі : бібліогр. покажч. / упоряд., авт. передм. О. Г. Нуньєс ; наук. ред. Р. Я. Пилипчук ; Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. – Одеса, 2011. – 279 с.

М. К. Садовська в одеській пресі : бібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. консультант Р. Я. Пилипчук ; Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. – Одеса, 2012. – 31 с.

Український професійний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук ; упоряд. Є. О. Гулякіна ; вступ. ст. О. Ю. Клековкіна ; підгот. тексту до друку: М. В. Гарбузюк, О. Ю. Клековкіна. – Київ : Криниця, 2015. – 511 с.

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 115 років [1904–2019] : ювіл. зб. / [упоряд. І. Д. Безгін ; іст. нарис і ред. Р. Я. Пилипчук ; іл., фот.: О. А. Вінниченко, Т. К. Щегельська, К. Г. Шкарбуль]. – Київ : Компас, 2019. – 367 с. : іл., фот.

 

Джерела

 

Пилипчук Ростислав Ярославович // Митці України : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1992. – С. 458.

Медведик П. Дослідник західноукраїнського театру / П. Медведик // Тернопіля’96 : регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С. 576–577 : фото.

Ростислав Пилипчук : бібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України ; Київ. держ. ін-т театр. мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого ; уклад. В. Кушніренко ; авт. вступ. ст. «Невтомний працівник на ниві української культури» Ф. Погребенник. – Київ : Твім інтер, 1996. – 111 с. : фото.

Лабінський М. Пилипчук Ростислав Ярославович / М. Лабінський // Мистецтво України : біогр. довід. – Київ, 1997. – С. 473.

Пилипчук Ростислав Ярославович // Академія мистецтв України : інформ. довід. / за заг. ред. М. О. Криволапова. – Харків, 1998. – С. 116–117.

Гарбузюк М. Ростислав Пилипчук : (до 70-річчя від дня народж.) / Майя Гарбузюк // Вісн. НТШ. – Львів, 2006. – Ч. 36. – С. 52–53.

Станішевський Ю. Ростислав Пилипчук  : (до 70-річчя від дня народж.) / Ю. Станішевський // Мистецькі обрії’2005–2006 : альманах : наук.-теорет. пр. та публіцистика / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2006. – С. 118–120.

Козак Б. Ростислав Пилипчук / Богдан Козак // Вісн. НТШ / Світова рада Наукових товариств імені Шевченка. – Львів, 2011. – № 45. – С. 71–72. – Наші славні НТШівські ювіляри.

Клековкін О. Ростислав Пилипчук : (до 75-річчя від дня народження) / Олександр Клековкін // Мистецькі обрії’2012 : альманах : наук.-теорет. пр. та публіцистика. – Київ, 2012. – Вип. 4 (14/15). – С. 48–51.

Грицук В. Учитель історичної достовірності / Валентина Грицук // Кіно-Театр. – 2014. – № 6 (116). – С. 60–61 : фото.

Ростислав Ярославович Пилипчук [некролог] // Народна творчість та етнологія. – 2014. – № 4. – С. 36–137.

Кушніренко М. Бібліографічний покажчик основних публікацій Р. Я. Пилипчука / В. Кушніренко, М. Г. Лабінський // Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук. – Київ, 2015. – С. 455–492.

Погребенник Ф. Невтомний працівник на ниві української культури / Федір Погребенник // Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук. – Київ, 2015. – С. 493–506.

Гарбузюк М. Верховний батько / Майя Гарбузюк // Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук. – Київ, 2015. – С. 510.

Гарбузюк М. Національна та іншомовні театральні культури у науковому доробку Ростислава Пилипчука: причинки до інтелектуальної біографії ученого / Майя Гарбузюк // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – 2016. – Вип. 19. – С. 72–65.

Клековкін О. Школа Ростислава Пилипчука / Олександр Клековкін // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка- Карого. – 2016. – Вип. 19. – С. 47–64. – Бібліогр.: с. 63–64 (37 назв).

Лаврентій Р. Учений і доба: не реалізовані сповна наукові напрями досліджень професора Р. Я. Пилипчука / Р. Лаврентій // Наук. вісн. Київ. нац. ун-у театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – 2016. – Вип. 19. – С. 73–77.

Сікорська І. Вірний служитель його величності факту / І. Сікорська // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – 2016. – Вип. 19. – С. 78–82.

 Студії з україністики. Вип. 16. Збірник праць на пошану професора, академіка Національної академії мистецтв України Ростислава Пилипчука з нагоди його 80-ліття : Symbolae in honorem et memoriam / передм. і заг. ред. Ростислава Радишевського ; Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Талком, 2016. – 592 с.

Клековкин О. Ю. Історіографія театру: Напрями. Школи. Методи. Постаті : навч. посіб. / О. Ю. Клековкин ; Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – Київ : АртЕк, 2017. – 336 с. – Присвята: Пам’яті Ростислава Пилипчука.

Театрознавець Ростислав Пилипчук : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. А. Кушніренко, Ю. Ю. Полякова ; бібліогр. ред. О. C. Журавльова. – Харків, 2019. – 79 с.

 

 

__________________

 

Бібліотека Ростислава Пилипчука [в електронному каталозі Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва]

Книжкова колекція Ростислава Пилипчука // Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва : [сайт]

Пилипчук Ростислав Ярославович // Тернопільщина : регіон. інформ. портал

Пилипчук Ростислав Ярославович (1936–2014) // Електронна бібліотека «Україніка»

Ростислав Ярославович Пилипчук (10.07.1936 – 22.08.2014) // Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України : [сайт]

Галич Уляна. «Жива енциклопедія» з історії українського театру й культури // Вільне життя : [сайт]

Казакова Наталія Володимирівна
Статтю створено : 13.11.2023
Останній раз редаговано : 21.06.2024