Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 822
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Пашкова Валентина Степанівна
Рубрики : Персоналії
Пашкова Валентина Степанівна

imageПашкова Валентина Степанівна [06.02.1955, м. Київ] – бібліотекознавець, бібліограф, культурно-освітній і громадський діяч. Доктор історичних наук (2010), кандидат педагогічних наук (1987), доцент. Координатор американських центрів Посольства США в Україні. Президент (1995–2001, 2006–2009) та віце-президент (2001–2006, з 2009 р.) Української бібліотечної асоціації (УБА). Заслужений працівник культури України (2007).

Продовжувач родинної традиції:  батько – Степан Петров (1917–1974) – відомий книгознавець і бібліограф, кандидат філологічних наук, викладач та перший декан бібліотечного факультету Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука (КДІК, нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ); брат – Сергій Петров (1947–2013) – книгознавець і бібліограф, кандидат філологічних наук.

Вищу освіту здобула в 1972–1976 рр. у КДІК за фахом «Бібліотекознавство та бібліографія». Професійну діяльність розпочала молодшим науковим співробітником Центральної наукової бібліотеки АН України (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, НБУВ). Закінчила аспірантуру КДІК і протягом 1978–1998 рр. працювала в інституті на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора. Була позаштатним консультантом бібліотечно-інформаційного відділу Верховної Ради України (1997).

У 1987 р. захистила в Московському державному інституті культури кандидатську дисертацію з теми «Формування і шляхи удосконалення регіональної ланки системи поточних сільськогосподарських бібліографічних посібників» (науковий керівник – к. с.-г. н., доц. О. Довгопола). Стажувалась у США в Бібліотеці Конгресу (1992), де взяла участь в укладанні бібліографічного покажчика «Тарас Шевченко в Бібліотеці Конгресу» (англійською мовою). В Іллінойському університеті досліджувала діяльність національних бібліотечних асоціацій (1996, м. Урбана-Шампейн, США), вивчала досвід бібліотечної справи в США, Німеччині, Данії, Великій Британії, Китаї та інших країнах.

У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876–2008)» у НБУВ.

У 1997–2015 рр. – помічник аташе з питань культури, директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні. Від 2015 р. – координатор американських центрів Посольства США в Україні.

У 1980–1990-х рр. В. Пашкова розробляла теоретико-методологічні питання галузевої бібліографії, підготовки фахівців цієї сфери, уклала низку бібліографічних покажчиків. Дослідниця вперше в Україні теоретично обґрунтувала значення концепції інтелектуальної свободи як основи розвитку бібліотечної професії та бібліотечної діяльності, звернулася до проблем бібліотечного обслуговування в умовах переходу до нових інформаційних технологій.

Є автором понад 300 праць із питань бібліотекознавства, бібліографії, бібліотечно-інформаційної освіти, зокрема: «Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках» (1996, 1998), «Національні бібліотечні асоціації: виникнення та еволюція діяльності» (1997), «Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008» (2009), «Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету: матеріали дослідження» (у співавторстві, 2008). 

 Статті вченої опубліковані в "Encyclopedia of Library and Information Science" (США, 2003), часописах Німеччини, Австрії, Великої Британії, Росії.

У різні роки була головою та членом редколегій науково-методичних видань і науково-практичних збірників із актуальних проблем бібліотечної справи та бібліографії, зокрема: «Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє» (1997, 1998), «Бібліографознавство: теорія і практика» (1997), «Бібліотека. Інформація. Суспільство» (1998), «Бібліотека і влада» (2000), «Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища» (2001), «Інтернет-центри в публічних бібліотеках» (2003), «Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках: Документи і матеріали» (2005), «Всеукраїнський день бібліотек: новий формат» (2010), «Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах», «Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ» (обидва – 2016) та ін.; членом редколегій / редакційної ради низки професійних журналів – «Бібліотечний вісник» (1995–1997), «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (2004–2009), «Бібліотечна планета».

В. Пашкова – перекладач, науковий редактор перекладів українською мовою важливих для розвитку галузі документів Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), національних бібліотечних асоціацій різних країн, матеріалів з досвіду діяльності зарубіжних бібліотек. Є одним із фундаторів УБА (1995), її першим президентом.

За підтримки В. Пашкової при УБА та Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) створено Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти (нині – Центр неперервної культурно-мистецької освіти). Розробила нові навчальні курси для системи підготовки та перепідготовки кадрів інформаційно-бібліотечної сфери.

Ініціювала та брала активну участь у створенні Кодексу етики бібліотекаря, що був прийнятий УБА (1996), очолювала робочу групу розробників його нової редакції (2013). Також брала участь у роботі над проєктом Закону «Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу“» (2000), була членом експертної групи при Національній раді з питань культури та духовності при Президентові України (2006–2009); членом міжвідомчої робочої групи з питань формування стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні при Міністерстві культури України (2014–2015) та ін. За її участю були підготовлені матеріали, покладені в основу прийнятої Кабінетом Міністрів України Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р).

У 2012–2013 рр. та з 2016 р. – член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у НБУВ. Була організатором багатьох міжнародних і загальноукраїнських заходів: другого Всеукраїнського конгресу бібліотекарів (1998), міжнародних конференцій «Американсько-українська бібліотечна співпраця» (1997, м. Урбана-Шампейн, США), «Бібліотеки і асоціації у мінливому світі: нові технології, нові форми співпраці» у Криму (1996–2004, 2006–2013), конференцій «Бібліотека  – інформація – суспільство» (1998), «Бібліотека і влада» (2000), звітно-виборчих та інших конференцій УБА (1995, 1999, 2001, 2006, 2009–2017), Львівських міжнародних бібліотечних форумів та ін. Член Наглядової ради НАКККіМ (2018).

Значну увагу В. Пашкова приділяє трансформації бібліотечно-інформаційної галузі, зокрема, впровадженню в Україні новітніх інформаційних технологій, демократичних засад бібліотечної справи, прогресивного зарубіжного досвіду. Завдяки її зусиллям у країні успішно реалізовано такі міжнародні проєкти: «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)», «Вікно в Америку», «Бібліоміст» (зокрема, у 2015 р. була головою Наглядової ради цієї програми, «Publica», PULMAN, «Електронна бібліотека: центри знань в університетах України» та ін. Працювала у складі робочої групи з питань створення та розвитку мережі пунктів колективного доступу до інтернету в Україні, організованому за дорученням Кабінету Міністрів України (2004). У 2016 р. ініціювала реалізацію проєктів «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» та «Бібліотеки підтримують Рік англійської мови в Україні».

У 2009–2014 рр. вела  бібліотечний блоґ «Творчість та інновації в українських бібліотеках», що користувався значною. увагою серед фахівців..

Як представник від України В. Пашкова регулярно брала участь у міжнародному бібліотечному русі: була членом консультативного комітету нагороди «Доступ до навчання» Фонду Білла та Мелінди Гейтс (США, 2005, 2006), експертної групи ІФЛА з розроблення навчальної програми «Будуємо потужні бібліотечні асоціації» (2009–2010), комітету ІФЛА зі свободи доступу до інформації та свободи висловлення (2011–2013) національним тренером програми ІФЛА «Будуємо потужні бібліотечні асоціації» (2010–2011), міжнародним тренером Міжнародної програми з адвокації ІФЛА «Бібліотеки, розвиток і Порядок денний ООН до 2030 р.» (2016–2018).

Має подяки, грамоти та дипломи від Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (2000), Міністерства культури і туризму України (2007), Міністра культури Криму (2002, 2004, 2007 та 2008), голів обласних державних адміністрацій України, Центру міжнародних бібліотечних програм ім. Мортенсона Іллінойського університету (1996), Державного департаменту США. Нагороджена почесними відзнаками УБА «За відданість бібліотечній справі» (2002) та «За внесок у бібліотекознавство» (2013).

Твори 

 

«Ваш каталог стане настільною книгою...» : [про діяльність книгознавця С. Й. Петрова] / В. С. Пашкова // Бібл. вісн. – 1993. – № 3–4. – С. 69–72.;

Кодекс українського бібліотекаря (затв. Укр. бібл. асоц.) / Л. Каліберда, В. Пашкова // Бібл. вісн. – 1996. – № 6. – С. 5.;

Шкільні бібліотеки: нове бачення / В. Пашкова // Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 36.;

Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідж./ Укр. бібл. асоц. ; В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – Київ : Міленіум, 2008. – 122 с.;

Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008 : монографія / В. С. Пашкова. – Харків : Акта, 2009. – 336 с.;

Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006–2009 роках / В. С. Пашкова // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 2. – С. 19-25.;

Українська бібліотечна асоціація : документи і матеріали : (2001–2009 рр.) / Укр. бібл. асоц. ; уклад.: Пашкова В. С., Добко Т. В., Дригайло В. Г.  – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 144 с.; 

Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навч. матеріали для підвищ. кваліфікації бібліотекарів / уклад.: Пашкова В. С., Сошинська Я. Є. ; Укр. бібл. асоц. ; Нац. акад. керівн.кадрів культури і мистецтв, Центр безперервн. інформ.-бібл. освіти. – Київ: Самміт-Книга, 2012. – 184 с.; 

Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів ; В. С. Пашкова, О. М. Пашков. – Київ : Самміт-Книга, 2013. – 96 с.; 

Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? / уклад. : Пашкова В. С., Ярошенко Т. О. ; Укр. бібл. асоц. ; Нац. парлам. б-ка України ; наук. б-ка Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.». – Київ : Самміт-Книга, 2013. – 64 с.;

Матеріали до стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» / Укр. бібл. асоц. ; автори-упорядники : О. М. Бруй, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. С. Пашкова, [та ін.]. – Київ : УБА, 2015. – 57 с.;

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці: інформ. огляд / авт.-уклад.: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім.Тараса Шевченка ; Укр. бібл. асоц.. – Київ : УБА, 2016. – 41 с.;

Всеукраїнська громадська організація «Українська бібліотечна асоціація» / В. С. Пашкова // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 10–13.; 

Бібліотеки і реалізація Порядку денного ООН до 2030 р. / В. С. Пашкова  // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 6–10.; 

Бояринова О. Внесок українських фахівців у глобальне бачення майбутнього бібліотек / О. Бояринова, О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Пашкова // Бібл. планета. – 2018. – № 1. – С.7–9.

Бібліотеки і неформальна безперервна освіта (у контексті забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства) / В. Пашкова // Бібл. планета. – 2018. – № 3. – С. 15–17.  

Taras Shevchenko in the Library of Congress : A Bibliography / Library of Congress ; Bohdan Yasinsky, Valentyna Pashkovа. – Washington, DC, 1998.;

Automation  of  Public  Libraries  in  Ukraine  / Pashkova V. S.,  Pashkov O. M. //  Bibliothek:  Forschung  und  Praxis  (K-G Saur Munchen). – 2006. – № 1. – S. 43–48.; 

Джерела

Пашкова Валентина Степанівна // Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. – Київ, 1999. – С. 109–110;

Валентина Степанівна Пашкова: біобібліогр. покажч. / уклад. : В. В. Загуменна, О. І. Загуменна. – Київ, 2005. – 36 с.;

Загуменна В. Професіонал, науковець, громадський діяч [В. С. Пашкова] / В. Загуменна // Бібл. планета.– 2005.– № 1.– С. 37–38.;

Скнарь В. К. Роль особистості у формуванні професійних змін [Про В. С. Пашкову] / В. К. Скнарь, І. О. Шевченко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005.– № 1.– С. 48–50;

Петров С. Пашкова Валентина Степанівна / С. Петров // Українські бібліографи: біобібліогр. довідник / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 89–94.

Загуменна В. Знакова постать української бібліотечної справи [В. С. Пашкова] /  В. Загуменна // Бібл. планета. – 2015. – № 1. – С. 40–42;

Загуменна Віра Вікторівна
Статтю створено : 27.09.2018
Останній раз редаговано : 15.10.2020