Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 37
За місяць : 124
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Павлик Михайло Іванович
Рубрики : Персоналії
Павлик Михайло Іванович

imageПавлик Михайло Іванович [псевд. і крипт.: Коломийчук Михайло, М. П., Р. К., Хмара, Hucuł, Rusin; 17.09.1853, с. Монастирське, тепер у складі м. Косова Косівського р-ну Івано-Франківської обл. – 26.01.1915, м. Львів] – письменник, перекладач, літературознавець, видавець, редактор, публіцист, бібліотекар, бібліограф, політичний і культурно-громадський діяч.

Народився в бідній селянській сім’ї землеробів і ткачів. Закінчив народну школу у м. Косові, згодом навчався у м. Снятині. Після закінчення Коломийської нижчої гімназії вступив до Львівської академічної гімназії. Навчався на філософському факультеті Львівського університету (1874–1877), проте не закінчив його (був відрахований через арешт у січні 1877 р. за звинуваченням в участі у таємному товаристві). Був засуджений до шестимісячного ув’язнення. Належав до студентської організації «Академический кружок», співпрацював з його органом – журналом «Друг». Під час навчання потрапив під вплив ідей М. Драгоманова. Спільно з близьким товаришем І. Франком видавав журнал «Громадський друг» (1878), альманахи «Дзвін» і «Молот», в яких вміщувались бібліографічні матеріали з української, російської, польської, сербської та німецької літератур.

У 1879–1881 рр. перебував у Женеві, де брав участь у видавництві журналу «Громада». Деякий час співпрацював з І. Франком у народо́вських виданнях. Редагував газету «Батьківщина» (1889), журнали «Народ» (1890–1895), «Хлібороб» (1891–1895), «Громадський голос» (1897–1901, 1909). Засновник (разом з І. Франком) Русько-української радикальної партії (1890).

У 1887 р. опублікував розвідку «Про русько-українські народні читальні». У першій частині праці розкрито історичні передумови зародження й розвитку народних читалень на теренах Західної України у кінці 19 ст. У другій частині, до якої М. Павлик збирав матеріали, передбачався детальний розгляд тогочасного стану читалень на Західній Україні. Проте друга частина не вийшла з друку.

image
Про русько-украйінські народні читальні / зложив М. Павлик. – Львів : з друк. Т-ва ім. Шевченка, 1887. Ч. 1. 188 с.

image
Павлик М. Про перестрій руских читалень. Народ. 1890. Чис. 10. С. 141–144.
Із червня 1887 р. по квітень 1888 р. М. Павлик упорядковував у Кракові велику особисту бібліотеку і архів відомого польського письменника Ю.  Крашевського (1812–1887). Підсумком скрупульозної праці бібліографа став видрукуваний каталог згаданої книгозбірні (1888), завдяки чому ім’я М. Павлика стало відомим і в польській бібліографії.

Першим вагомим доробком М. Павлика у царині персональної бібліографії став «Спис праць М. П. Драгоманова», опублікований у збірнику матеріалів «Михайло Петрович Драгоманов. 1841–1895. Його ювілей, смерть, автобіографія і спис творів» (1896). М. Павлик також упорядкував і видав листування М. Драгоманова з багатьма суспільно-культурними діячами. Зібрав і видав у чотирьох томах його фольклорні праці під назвою «Розвідки М. Драгоманова про українську народну словесність і письменство», опублікував низку праць про М. Драгоманова.

У 1898 р. на пропозицію організаційного комітету із підготовки святкування 25-річного літературного ювілею І. Франка М. Павлик уклав перший і єдиний прижиттєвий бібліографічний покажчик творів Каменяра –

image
Титульна сторінка бібліографічної праці М. Павлика ”Спис творів Івана Франка”(1898)
«Спис творів Івана Франка за перше 25-літє єго літературної діяльности. 1874–1898». Дослідники, позитивно оцінюючи цю працю, відзначали точність бібліографічних записів та важливість консультацій, які надав І. Франко щодо авторства своїх численних статей і художніх творів, надрукованих без підпису чи підписаних псевдонімами і криптонімами.

Із жовтня 1897 р. по грудень 1904 р. М. Павлик працював першим бібліотекарем книгозбірні Наукового товариства імені Шевченка (НТШ). Здійснював технічне опрацювання книжок, ведення інвентарю та каталогу, розстановку та переміщення книг, провадив перевірку фонду; вів ретельний кількісний облік користувачів бібліотеки, книговидачі, у тому числі на абонементі.

З 1900 р. М. Павлик – дійсний член НТШ. У 1900 р. за дорученням Етнографічної комісії НТШ об’їздив з обстеженнями бібліотеки василіянських монастирів на теренах Східної Галичини – Львівщини, Тернопільщини та Станіславщини (нині Івано-Франківщина), відзвітувавши згодом про результати наукової експедиції на засіданні комісії.

М. Павлик формував і свою приватну бібліотеку, яку разом із багатим історичним архівом заповів Національному музею у Львові імені Андрея Шептицького (передана у 1911 р., опрацьовувалась І. Свєнціцьким). Чисельні матеріали М. Павлика зберігаються також у його особових фондах у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника (ф. 160), Центральному державному історичному архіві України у Львові (ф. 663), Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (ф. 101).

Твори

Про русько-украйінські народні читальні / зложив М. Павлик. – Львів : з друк. Т-ва ім. Шевченка, 1887. – Ч. 1. – 188 с. – (Наукова бібліотека ; кн. 2–3).

Ruskieczytelnieludowe / Rusin // Przeglądspoleczy. – 1887. – T. 3, zesz. 3. – S. 241–247 ; zesz. 4. – S. 344–364 ; zesz. 5. – S. 444–446.

Katalog księgozbioru, rękopisόw, dyplomόw, rycin, map, atlasόw, fotografji, jak oteż osobistych dyplomόw, adresόw itp. pozostałych po śp. Jόzefie Ignacym Kraszewskim. Staraniem Franciszka Kraszewskiego / uporządkował i spisał Michał Pawlik. – Lwów : Drukarnia Рolska, 1888. – 649 s.

Про перестрій руских читалень / М. Павлик // Народ. – 1890. – Чис. 10. – С.  141–144.

Михайло Петрович Драгоманов, 1841–1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів : с портретом небіжчика / зладив і видав М. Павлик. – Львів : друкарня В. Манєцкого, 1896. – [10], 442, ХХХIV, [6] с.

Спис творів Івана Франка за перше 25-літє єго літературної діяльности, 1874–1898 : на память єго юбилея 30 жовтня 1898 р. / зладив М. Павлик. – Львів : виданє ювилейного комітета. З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1898. – 127 с.

Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство / зладив М. Павлик. – Львів : накладом Наук. т-ва ім. Шевченка. З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1899–1907. – Т. І–ІV.

Якуб Ґаватович (Ґават), автор перших руських інтермедий з 1619 р. / написав Михайло Павлик // Записки Наук. т-ва ім. Шевченка. – 1900. – Т. 35–36. – С. 1–44.

Михайло П. Драгоманов. Переписка / зібрав і зладив М. Павлик. – Львів : накладом Українсько-руської видавничої спілки, 1901. – Т. І. – 184 с.

Переписка Михайла Драгоманова з дром Теофілем Окуневським (1883, 1885–1891, 1893–1895) / зладив і видав М. Павлик. – Львів : з друк. Народової (Манєцких), 1905. – 280, ХІ с.

Михайло Драгоманів, «високий рівень» українства та «нова ера» / написав і видав М. Павлик. – Львів : з «Загальної друкарні», 1906. – 45 с.

Москвофільство та українофільство серед австро-руського народу / написав і видав М. Павлик. – Львів : з «Загальної друкарні», 1906. – 83 с.

Оповідання / Михайло Павлик. – Чернівці : заходом д-ра Льва Когута і Фр. Коковського. З друк. т-ва «Руська Рада» в Чернівцях під зарядом Івана Захарка, 1909. – 216 с. – (Сьвітова бібліотека ; чис. 5).

Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876–1895) / зладив Михайло Павлик. – Чернівці : видав Лев Когут. З друк. «Руської Ради» під зарядом Ів. Захарка, 1910–1912. – Т.  І–VІІІ.; Т. ІІІ; Т. VІІ.

Тарас Шевченко й Галицька Україна в 25-ті роковини його смерти / написав і видав М. Павлик. – Львів : з друк. І. Айхельберґера, 1911. – 24 с.

Твори / Михайло Павлик ; [вступ. ст, упоряд., підгот. текстів та прим. П. Й. Ящука]. – Київ : Держ. вид-во художньої літ., 1959. – 671 с.

Народні пісні в записах Михайла Павлика / [Михайло Павлик ; упоряд., прим.: О. І. Дея, В. А. Качкана ; вступ. ст. О.  І. Дея]. – Київ : Музична Україна, 1974. – 318 с. – (Українські народні пісні в записах письменників).

Пропащий чоловік : оповідання, повісті, публіцистика / Михайло Павлик ; [упоряд., вступ. ст., прим. П. Й. Ящука]. – Львів : Каменяр, 1983. – 351 с. – (Бібліотека «Карпати»).

Твори / Михайло Павлик ; [упоряд., підгот. текстів В. В. Яременка ; передм., прим. В. А. Качкана]. – Київ : Дніпро, 1985. – 367 с.

Проза, публіцистика, листування (з маловідомої спадщини) / Михайло Павлик ; [упоряд., авт. передм. і комент. В. А. Качкан]. – Львів : Світ, 1995. – 155 с.

 

Джерела

Франко І. Михайло Павлик. Замість ювілейної сильветки / Ів. Франко // Літературно-науковий вістник. – 1905. – т. 29, кн. 3. – с. 160–186.

Ювилей 30-літної діяльности Михайла Павлика (1874–1904) : з портретами Ювилята й єго Рідні. – Львів : з друк. Народової (Манєцких), 1905. – ХХ, 88 с.

Лозинський М. Михайло Павлик: його життє і діяльність / др. Михайло Лозинський. – Відень : накладом Союза визволення України. З друк. Адольфа Гольцгавзена у Відні, 1917. – 24 с.

Ящук П. Й. Михайло Павлик : літ.-критичний нарис / Павло Йосипович Ящук. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1959. – 144 с.

Денисюк І. Михайло Павлик / Іван Денисюк. – Київ : Держлітвидав, 1960. – 169 с.

Корнейчик И. И. М. И. Павлык (1853–1915) / И. И. Корнейчик // Украинские революционные демократы и библиография. – Москва : Книга, 1962. – С. 65–85.

Сороковська С. В. М. І. Павлик : матеріали до бібліогр. / С. В. Сороковська // Рад. літературознавство. – 1963. – № 6. – С. 141–145.

Сороковская С. В. М. И. Павлик и его библиографическая деятельность (к 110-летию со дня рождения) / С. В. Сороковская // Советская библиография : сб. ст. и материалов. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1963. – № 2. – С. 83–85.

Гуменюк М. Грань таланту (до 50-річчя з дня смерті Михайла Павлика) / Михайло Гуменюк // Жовтень. – 1965. – № 1. – С. 122–125.

Гуменюк М. П. М. І. Павлик / М. П. Гуменюк // Українські бібліографи ХІХ – початку ХХ століття : нариси про життя і діяльність. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1969. – С. 103–111.

Гуменюк Є. М. Архів М. Павлика / Є. М. Гуменюк // Бібліотекознавство й бібліографія на службі науки : зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1979. – С. 129–146.

Качкан В. А. Михайло Павлик : нарис життя і творчості / В. А. Качкан. – Київ : Дніпро, 1986. – 174 с. – (Літературний портрет).

Михайло Павлик : бібліогр. покажч. / [уклад.: В. Т. Полєк, П. Г. Баб’як] ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1986. – 208 с.

Вавричин М. Г. Михайло Павлик – перший бібліотекар НТШ у Львові / М. Г. Вавричин // Бібліотеки Наук. т-ва ім. Шевченка: книги і люди : матеріали круглого столу / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НТШ у Львові ; упоряд. та заг. ред. текстів Л. І. Ільницької. – Львів : [б. в.], 1996. – С. 77–86.

Костюк В. Михайло Павлик: не останні штрихи до портрета / В. Костюк. – Косів : Писаний Камінь, 2003. – 188 с.

Михайло Павлик // Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ – перша половина ХХ ст.) : [навч. посіб.] / за ред. Надії Зелінської. – Львів : Світ, 2003. – С. 80–85.

Приймак Л. Б. Михайло Павлик – літературний критик і перекладач / Л. Б. Приймак. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2003. – 148 с.

Чирук Є. З поля бібліографічних студій М. Павлика / Євангеліна Чирук // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ–ХХ ст. / Каф. бібліотекознавства і бібліогр. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; Ін-т інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного ун-ту ім. Комісії нац. освіти у Кракові. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Т. X. – С. 425–429.

Шкраб’юк П. Ми, українські радикали… (Михайло Павлик і Радикальна партія) / Петро Шкраб’юк ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – 191 с.

Шкраб’юк П. Ідеаліст, який був найбільшим реалістом" / Петро Шкраб’юк // Дивослово. – 2013. – № 9. – С. 45–49.

Чирук Є. Бібліотека Михайла Павлика: бібліографічна реконструкція за обліковою документацією / Євангеліна Чирук // Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності : [доп. та повідомл.] Міжнар. наук. конф. (Львів, 25–27 вер. 2013 р.) / М-во культури України, Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького. – Львів : [б. в.], 2013. – С. 490–494.

Чирук Є. Українські народні читальні Галичини кінця ХІХ ст. у дослідженнях Михайла Павлика / Євангеліна Чирук // Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 274–279.

Костюк В. Михайло Павлик і журнал “Народ” / В. Костюк // Галичина. 2015.  № 27. С. 201-207.

Чирук Є. Персональна бібліографія у науковому доробку Михайла Павлика / Євангеліна Чирук // Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – Вип. 10. – С. 107–116.

Рибчинська Н. До початків бібліографії Івана Франка: Михайло Павлик VS Володимир Дорошенко / Наталія Рибчинська // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника. – 2016. – № 8. – С. 72–85.

Видатний земляк Михайло Павлик : пам’ятка читачеві до 170-річчя від дн. народж. М. Павлика / Косівська ЦМБ ; [уклад. У. Книш]. – Косів, 2023. – 8 с.

 

 

___________________

“Відгородитися від Росії за всяку ціну”: у Косові на Прикарпатті вшанували 170-річчя українського інтелектуала Михайла Павлика

Відомого письменника й публіциста, нашого краянина Михайла Павлика вшановують із нагоди його чергового ювілею на державному рівні

Краєзнавча експедиція «Стежками Михайла Павлика» // Косівська центральна міська бібліотека : [сайт]

Науковий пленер на Гуцульщині: Всеукраїнський симпозіум-пленер «Творець нового культурного українства», приурочений до 170-річчя від дня народження Михайла Павлика

Павлик Михайло Іванович (1853–1915) // Електронна бібліотека «Україніка»

Чирук Євангеліна Гордіївна
Статтю створено : 12.10.2018
Останній раз редаговано : 19.09.2023