Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Національна бібліотека
Рубрики : Бібліотеки
Національна бібліотека

Національна   бібліотека  -  провідний культурний, освітній,  науково-інформаційний  державний  заклад, що здійснює функції  науково-дослідного, методичного та координаційного центру з       питань       бібліотекознавства,   бібліографознавства, документознавства,  бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та її реалізації.

  Національна бібліотека   володіє   потужним  фондом вітчизняних і найважливіших науково значущих зарубіжних документів і   задовольняє   найрізноманітніші  потреби  суспільства,  сприяє розвитку   науки,   освіти,    культури,    здійснює    міжнародне співробітництво у формуванні та використанні світових бібліотечних ресурсів.

 Бібліотечний фонд   національної   бібліотеки є  національним культурним надбанням Українського народу, невід'ємною складовою частиною культурної спадщини та перебуває  під  охороною держави.

 Статус національної  надається  указом Президента України державній бібліотеці, яка досягла найвищих показників у своїй діяльності щодо використання інтелектуального потенціалу нації, реалізації ідеї національного відродження і розвитку України, запровадження державної мови і є провідною серед галузевої групи закладів (установ) гуманітарної сфери. 

Підставами для надання бібліотеці статусу національної є: загальнодержавне і міжнародне визнання результатів її діяльності; розроблення і практична реалізація нею найважливіших державних програм у гуманітарній сфері; наявність у бібліотеці визнаних на загальнодержавному або світовому рівні фахівців та їх авторських шкіл чи фахівців з високим рівнем професійної кваліфікації та великим досвідом практичної роботи, що забезпечують вагомі результати в діяльності бібліотеки, а також наявність сучасної матеріально-технічної бази; перспектива дальшого її розвитку.  

Для забезпечення функціонування національної бібліотеки та здійснення контролю за її діяльністю створюється наглядова рада. Персональний склад наглядової ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Статус національної мають бібліотеки (у дужках - рік надання статусу): Національна парламентська бібліотека України (1993); Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (1996); Національна бібліотека України для дітей (2003); Національна наукова медична бібліотека України (2006); Національна історична бібліотека України (2009); Одеська національна Ордена дружби народів наукова бібліотека ім. М. Горького (2009); Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України (2012).
Розколупа Наталія Іванівна
Статтю створено : 22.05.2014
Останній раз редаговано : 11.08.2020