Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 1147
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Надвипускні дані
Надвипускні дані

Надвипускні дані – частина вихідних відомостей, що розміщується у верхній частині останньої сторінки видання, перед випускними даними і повторює основні відомості з титульної сторінки (про серію, автора, назву видання, підзаголовкові дані), а також може містити додаткові відомості (вони є факультативними) про редакційно-видавничих фахівців, що брали участь у додрукарській підготовці.

У Н. д. подаються такі відомості про видання:

– вид видання за цільовим призначенням (згідно із ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення понять»);

– назва серії (підсерії) та номер її випуску;

– прізвище, ім’я та по батькові автора у повній формі (якщо авторів четверо і більше, то вказують тільки перших трьох, долучаючи до них слова «та ін.»);

– назва видання;

– підзаголовкові дані;

– прізвище, ім’я та по батькові укладача в повній формі (якщо укладачів четверо і більше, то вказують тільки перших трьох, долучаючи до них слова «та ін.»);

– відомості про мову основного тексту видання (крім україномовних видань).

Н. д. розміщують лише у зазначеній послідовності.

Якщо відомості по батькові зазначати не прийнято, то наводять лише повне ім’я автора.

У перекладному виданні ім’я автора мовою оригіналу подають у максимально повній формі.

Якщо видання виходить під псевдонімом автора, то, за його згодою, у Н. д. справжнє ім’я зазначають після псевдоніма в круглих дужках. Так само подають світські імена духовних осіб.

Якщо зазначають укладачів, то перед їхніми прізвищами має бути слово «Укладачі» (або «Упорядники») з двокрапкою.

Прізвища виділяють за допомогою засобів вирізнення (напівжирним шрифтом, курсивом, іншим кеглем тощо).

Після прізвищ укладачів допускається подання відомостей про осіб, які брали участь у редакційно-видавничій підготовці видання, з пояснювальними термінами, що відображають їхню роль у цьому процесі, наприклад: «Редактор», «Відповідальний за випуск», «Комп’ютерне складання і верстання», «Комп’ютерне опрацювання» «Коректор» та ін.

Ці відомості, згідно із ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості», є факультативними. Прізвища та ініціали у всіх випадках також виділяють за допомогою засобів вирізнення.

Н. д. є достовірним і доступним джерелом інформації для бібліотекарів і бібліографів про вид видання та осіб, причетних до його створення, зокрема, при виконанні бібліотечних технологічних операцій з опрацювання документів (каталогізування, бібліографування та ін.).

 

                            Приклад оформлення надвипускних даних у виданні:

 image

Джерела

ДСТУ 4861:2007. Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) : пер. з англ. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 45 с. – (Національний стандарт України);

ДСТУ 8344:2015. Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2017. – III, 35 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України).

ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чин. від 2016-01-07.  – Київ : Держспоживстандарт України, 1995. – 19 с. (на заміну ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чин. від 1996-01-01. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 46 с.;

Словарь издательских терминов / сост.: Ф. С. Сонкина [и др.] ; под ред.
А. Э. Мильчина. – Москва : Книга, 1983. – 208 с.;

Калинин С. Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания : пособие для издателя / С. Ю. Калинин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Экономистъ, 2003. – 219 с. : ил. – (Книжное дело);

Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / уклад.
Г. М. Плиса ; Книжк. палата України. – Вид. 4-те, без змін. – Київ : Книжк. палата України, 2013. – 60 с.;

Харитоненко О. І. Оновлений ДСТУ 3017 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» : досягнення і відкриті питання / О. І. Харитоненко // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій. – 2017. – Вип. VI. – С. 63–84.

Макогон Світлана Володимирівна
Статтю створено : 22.02.2019
Останній раз редаговано : 22.02.2019