Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Малі форми рекомендаційних бібліографічних посібників
Малі форми рекомендаційних бібліографічних посібників

Малі форми рекомендаційних бібліографічних посібників  – невеликі за обсягом бібліографічні посібники: рекомендаційні списки, пам’ятки, закладинки до книжки, листівки, листки-сигнали, бесіди про книги, буклети, плани читання, бібліографічні плакати, флаєри, вебліографічні списки та ін. Їх створюють зазвичай на допомогу загальній освіті та самоосвіті, розвитку культури читання, педагогічній та виховній діяльності, особистісному та / або професійному розвитку. Поширені в практиці бібліотек, що обслуговують дітей та юнацтво, зокрема, освітянських.

М. ф. РБП набули популярності з 1950-х років. Вони виконують освітні, інформаційні, просвітницькі функції; використовуються в довідково-бібліографічному, інформаційному обслуговуванні, у формуванні культури читання, індивідуальній роботі з читачами, під час соціокультурних заходів в бібліотеках та за їх межами.

Для М. ф. РБП характерні оперативність, мобільність, актуальність тематики, адресно-цільове розповсюдження серед певних категорій користувачів.

За змістом М. ф. РБП можуть бути універсальними, тематичними, краєзнавчими, персональними. Поширюються у друкованому, електронному, рукописному форматах.

Методика укладання М. ф. РБП орієнтована на досягнення найефективнішого впливу на користувачів, з урахуванням їхніх вікових, інтелектуальних та психологічних особливостей, а також передбачає використання комунікативних прийомів: доступної мови викладу, рекомендаційних анотацій, оригінального, захопливого дизайну і привабливого оформлення.

 

Джерела

 

 

Диомидова Г. Н. Составление рекомендательных пособий малых форм / Г. Н. Диомидова // Библиографоведение : учебник для сред. проф. учеб. заведений / Г. Н. Диомидова. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 211–215.

Швецова-Водка Г. Жанрово-типологічна структура системи РБП. Особливості РБП «малих форм» та «новітніх жанрів» / Г. Швецова-Водка // Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика / Г. Швецова-Водка. – Рівне, 2000. – С. 114–123.

Женченко М. Жанри бібліографічних посібників / Марина Женченко // Загальна і спеціальна бібліографія / Марина Женченко. – Київ, 2011. – С. 47–54.

Підготовка бібліографічної продукції // Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [авт. кол.: Л. М. Бондар, Т. В. Добко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, І. І. Хемчян та ін. ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян]. – Київ, 2019. – 359 c. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»; вип. 21). – С. 169–176.

Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 3-тє вид., випр. та допов. – Рівне, 2011. – 231 с.

 

 

––––––––––––––––

Електронна бібліотека методичних і бібліографічних матеріалів / Національна бібліотека України для дітей

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 19.11.2020
Останній раз редаговано : 19.11.2020