Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 6
За місяць : 790
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Кордуба Мирон Михайлович
Рубрики : Персоналії
Кордуба Мирон Михайлович

imageКордуба Мирон Михайлович [02.03.1876, с. Острів, тепер – Тернопільського р-ну Тернопільської обл. – 02.05.1947, м. Львів] – український історик, публіцист, бібліограф, редактор, видавець, громадський діяч. Доктор філософії (1898), професор (1920), член Наукового товариства імені Шевченка (1903).

Народився в сімї священника. Навчався у гімназіях Тернополя і Львова. У 1893 р. вступив до Львівського університету, де слухав лекції з історії, географії та філософії. У 1894 р. познайомився з професором М. Грушевським, під керівництвом якого надрукував перші наукові розвідки у «Записках НТШ», «Kwartalniku historycznim», близько сотні рецензій на праці українських, російських, німецьких, польських, італійських учених, огляди західноєвропейської літератури.

З 1895 р. навчався у Віденському університеті; був членом, а згодом – президентом студентського товариства «Січ» у 1897–1898 рр. Захистив дисертацію й отримав диплом доктора філософії.

Працював бібліотекарем у читальні Віденського університету. У 1900 р. розпочав педагогічну діяльність у другій державній гімназії в Чернівцях. У 1901 р. переїхав до Львова. Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка з 1903 р. У 1907–1909 рр. працював у архівах Відня, Кракова, Варшави, Москви. Підготував наукові розвідки, присвячені Хмельниччині – «Акти до Хмельниччини (1648–1657)» (1911). Займався краєзнавчими дослідженнями з історії Буковини, Холмщини, Підляшшя.

У роки Першої світової війни у Відні М. Кордуба співпрацював із редакцією «Вісника Союзу Визволення України», здійснював просвітницьку діяльність для військовополонених українців у таборі Зальцведель (Німеччина). Член крайової комісії Української Національної Ради з 1918 р. Радник посольства Західноукраїнської Народної Республіки у Відні з 1919 р. У 1922–1923 рр. очолював філософський факультет Українського таємного університету у Львові. З 1929 р. викладав історію України у Варшавському університеті. Член багатьох європейських наукових інституцій: Інституту громадознавства та історико-філологічного товариства у Празі, Полтавського товариства шанувальників історії Варшавського інституту досліджень національних справ, Угорського товариства ім. Петефі та ін.

Під час Другої світової війни М. Кордуба працював бібліотекарем у бібліотеці Наукового товариства ім. Шевченка, потім – учителем у Львівській гімназії.

У повоєнні роки як представник історичної школи М. Грушевського став об'єктом морального терору, піддавався публічним інквізиціям, проте зберіг відданість науці, категорично відмовившися паплюжити пам'ять і спадщину свого вчителя.

З 1944 р. виконував обов’язки професора історії України у Львівському університеті, з 1945 р. завідував кафедрою південних і західних слов’ян, згодом працював старшим науковим співробітником Львівського відділення Інституту історії АН УРСР. У цей час почав активно займатися бібліографією. Готував рецензії, аналітичні публікації з української та зарубіжної історіографії, огляди журналів і газетних статей в Україні, Польщі, Німеччині, Австрії. Брав активну участь у роботі Бібліографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.

Автор понад 500 наукових і науково-популярних праць.

Головним завданням М. Кордуба вважав складання бібліографії з історії України під назвою «Бібліографія історії України». Збереглася велика картотека (близько 73 тис. карток), яка репрезентує загальну українознавчу бібліографію за значний період часу – від 16 ст. до 1941 р. В основі принципів упорядкування картотеки – засади національної бібліографії. М. Кордуба також зібрав літературу до двох допоміжних покажчиків. У першому – перелік збірників, журналів, газет українською, російською, польською та іншими надрукованими слов’янськими і неслов’янськими мовами, публікації з яких були використані для складання картотеки. У другому – покажчик псевдонімів та криптонімів українських та зарубіжних учених. Вчений розробив оригінальну схему бібліографії, суть якої полягала в чіткій тематичній і географічній структуризації матеріалів з української та європейської історії. Картотека є унікальною археографічною пам’яткою, яка відображає систематизацію наукових знань і дозволяє простежити процес розвитку української історичної науки. Систематизацію праці не було завершено. Протягом півстоліття після смерті М. Кордуби робилися спроби як видання картотеки «Бібліографія історії України», так і її знищення. Ця неопублікована праця зберігається в Інституті українознавства імені І. Крип'якевича НАН України.

 

Твори

 

 «Бібліографія історії України» (понад 55 тис. назв) ;

З новійших публікацій Буковини // Зап. НТШ. – Львів, 1910. – Т. 98, кн. 6. – С. 163–172;

Теорія і населення України. – Відень, 1918;

Академік Грушевський як історик : з нагоди ювілею // ЛНВ. – Львів, 1926. – К. 12. – С. 346–357;

Найновіші теорії про початок Руси // ЛНВ. – 1929. – Кн. 11, т. 100. – С. 1082 –1096;

La littérature historique ukrainienne en Pologne et dans l'émigration ukrainienne. Compte-rendu 1927–1928 // Bull. d'Inform. des sciences hist. en Europe Orientale. – Varsovie, 1929. – V. 1, fasc. 1–2. – P. 73–119;

La littérature historique soviéti-que-ukrainienne. Compte-rendu 1917–1931. – Varsovie, 1938 ;

Що кажуть нам назви осель? – Львів : видавництво «Наша Батьківщина», 1938. – 22 с.

Київ і Регенсбург : (сторінки з давніх взаємин України з Німеччиною) // Краків. Вісті. – 1940. – 2 верес.;

Історія Холмщини й Подляшшя. – Краків, 1941;

La littérature historique soviétique-ukrainienne : compte-rendu 1917–1931. – Műnchen, 1972.

 

Джерела

Пісковий С. М. М. Кордуба та його «Бібліографія історії України» / С. М. Пісковий // Наук.-інформ. бюл. Архів. упр. УРСР. – 1963. – № 6. – С. 62–72.

Мирон Кордуба (1876–1947) // Український календар : 1966. – Варшава, 1966. – С. 155–156.

Бучко Д. Г. М. М. Кордуба – збирач і дослідник української топонімії / Д. Г. Бучко // Повідомлення української ономастичної комісії. – 1967. – Т. 3. – С. 36–45.

Myron Korduba : bibliography // Korduba M. La litterature historique sovietique-ukrainienne : compte-rendu, 1917–1931. – Műnchen, 1972. – Р. ХІХ–ХLVIII.

Дзьобан О. О. Кордуба Мирон Михайлович / О. Л. Дзьобан // Особисті архівні фонди відділу рукописів : анот. покаж. – Львів, 1977. – С. 76–77.

Кордуба Мирон Михайлович (1876–1947) // УРЕ. – 2-е вид. – Київ, 1980. – Т. 5. – С. 398.

Пріцак О. Мирон Кордуба і його життя / О. Пріцак // Дзвін. – 1990. – № 7. – С. 144–146.

Кордуба Мирон Михайлович (1876–1947) // УЛЕ. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 564.

Кордуба Мирон (1876–1947) // Нарис історії «Просвіти». – Львів ; Краків ; Париж, 1993. – С. 142.

Кордуба Мирон Михайлович – український історик, бібліограф, публіцист, письменник // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст. : Історіографія. Біобібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Поділ., 1993. – С. 241.

Погребенник Ф. Кордуба Мирон / Ф. Погребенник // Тернопіль. – 1993. – № 3. – С. 36.

Кордуба Мирон (1876–1947) // ЕУ : слов. частина. – Львів, 1994. – Т. 3. – С. 1131–1132.

Серкіз Я. Плугатар національної історії / Я. Серкіз // За вільну Україну. – 1994. – 10 лют.

Кордуба Мирон Михайлович // Особисті архівні фонди відділу рукописів : анот. покажч. – 2-е вид. виправл. і доповн. – Львів, 1995. – С. 104–105.

Головин Б. Мирон Кордуба : найважливіші віхи життя і наукової діяльності / Б. Головин // Тернопілля’ 96 : регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С. 109–110.

Кончалаба О. Кордуба Мирон Михайлович / О. Кончалаба // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Львів., 1996. – Вип. 3. – С. 181–183.

Ольшанська С. Мій батько : Мирон Кордуба / С. Ольшанська // Тернопілля’96 : регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С. 110–111.

Пріцак О. Мирон Кордуба : історик, публіцист / О. Пріцак // Тернопілля’96 : регіон. річник. – Тернопіль,1996. – С. 107–109.

Даниленко В. Кордуба Мирон Михайлович / В. Даниленко // Вчені Інституту історії України : бібліогр. довід. – Вип. 1. – Київ, 1998. – С. 152.

Комариця М. Кордуба Мирон Михайлович / М. Комариця // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Львів, 1998. – Вип. 5. – С. 368–369.

Ярема С. Мирон Кордуба / С. Ярема // Ювілейна книга української гімназії у Тернополі 1898–1998. – Тернопіль ; Львів, 1998. – С.662–663.

Головин Б. Мирон Кордуба – вчений, публіцист, бібліограф, політичний і громадський діяч : (до 125-ліття від дня народж.) / Б. Головин // Мандрівець. – 2000. – № 3/4. – С. 25–30.

З-під преса ідеологічного терору : воскресіння Мирона Кордуби // Качкан В. Хай святиться ім’я твоє : історія укр. л-ри і культури в персоналіях (XIX – перша половина XX cт.) / В. Качкан. – Івано-Франківськ, 2000. – Кн. 4. – С. 100–114;.

Качкан В. Воскресіння Мирона Кордуби / В. Качкан // Історичний календар. 2001. – Київ, 2001. – С. 165–167.

Сухий О. Кордуба Мирон Михайлович / О. Сухий // Довідник з історії України : (А–Я). – Київ, 2001. – С. 351.

Погребенник Ф. П. Кордуба Мирон / Ф. П. Погребенник // Буковина. – 2002. – 13 груд.

Даниленко В. Кордуба Мирон Михайлович / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довід. – Київ ; Львів, 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С. 151–152.

Дашкевич Я. М. Кордуба та його «Бібліографія історії України» / Я. М. Дашкевич // Наук. зошити іст. ф-ту Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : зб. наук. пр. – Львів 2003. – № 5/6. – С. 381.

Кордуба Мирон Михайлович // Богайчук М. Література і мистецтво Буковини в іменах : слов.-довід. / М. Богайчук – Чернівці, 2005. – С. 134–135.

Кондратюк К. Краєзнавча спадщина Мирона Кордуби / К. Кондратюк // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. – Rzeszów, 2005. – T. 3. – S. 417.

Кордуба М. Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка / упоряд.: В. Наулко, В. Старков. – Запоріжжя, 2005.

Піх О. Мирон Кордуба та його праця «Українська історична література в Польщі та в еміграції : огляд за 1927–1928 рр.» / О. Піх // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки. – Луцьк, 2005. – Вип. 10. – С. 41–48.

Мирон Кордуба : Мирон Кордуба зблизька // Дашкевич Я. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – Львів, 2006. – С. 556–568.

Піх О. Українська радянська історична література в оцінці Мирона Кордуби / О. Піх // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 113–118.

Мирон Кордуба : основи напрями наукових досліджень // Дашкевич Я. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – 2-е вид. виправл. й доповн. – Львів, 2007. – С. 590–606.

Піх О. До джерел науково-бібліографічної діяльності Мирона Кордуби / О. Піх // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології : зб. наук. пр. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 158–171.

Піх О. М. Картотека Мирона Кордуби «Бібліографія історії України» : структура та принципи складання / О.М.Піх // УІЖ. – 2007. – № 4. – С. 175–183;

Піх О. М. Науково-бібліографічна діяльність Мирона Кордуби : автореф. дис. … канд. іст. наук / О. М. Піх. – Львів, 2007.

Кордуба Мирон Михайлович // Шудря Є. С. Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси. Зошит 3 / Є.С.Шудря. – Київ, 2008. – С. 41–44.

Кордуба Мирон Михайлович // Малюта О. «Просвіта» і Українська Державність (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) /.О. Малюта – Київ, 2008. – С. 469–470.

Бібліографія історії українсько-польських відносин : суспільно-політичні та економічні процеси (за матеріалами картотека Мирона Кордуби) / упоряд.: О. Піх, О. Руда. – Львів, 2009.

Школа М. Грушевського : Мирон Кордуба // Чорновол І. 100 видатних львів’ян / І. Чорновол. – Львів, 2009. – С. 196–199.

Кульчицька Т. Участь Мирона Кордуби у виданнях Наукового товариства ім. Шевченка у Львові у 1895–1939 рр. / Т. Кульчицька // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) : напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – С. 170–186.

Галик В. Історик Мирон Кордуба – кореспондент Івана Франка: (на матеріалах Миколаївської обл.) / В. Галик // Мандрівець. – 2011. –№ 6. – С. 31–40.

Білинський Б. Т. Мирон Кордуба в контексті епохи / Б. Т. Білинський // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – 2012. – Вип. 5. – С. 192–198. 

Федорищак Р. Л. Мирон Кордуба та українське підручникотворення на початку ХХ століття / Р. Л. Федорищак // Наук. зап. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2012. – № 3. – С. 35–41.

 

————————————————

Кордуба Мирон Михайлович (1876–1947) / Електронна бібліотека «Україніка»

  

 

Негрейчук Ірина Олександрівна
Статтю створено : 22.08.2014
Останній раз редаговано : 01.03.2021