Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Житомирська обласна бібліотека для дітей
Рубрики : Бібліотеки
Житомирська обласна бібліотека для дітей

imageЖитомирська обласна бібліотека для дітей – спеціалізована публічна бібліотечна установа, культурно-просвітницький, інформаційний та дозвіллєвий заклад для дітей, батьків, педагогів та організаторів дитячого читання. Надає широкий спектр послуг для всебічного розвитку дітей, сприяє організації та проведенню їхнього змістовного дозвілля з використанням універсального за змістом фонду. Є науково-методичним центром для понад 30 бібліотек для дітей (районних, міських та інших) на теренах Житомирщини. З 2004 р. офіційне найменування закладу – Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради.

Спеціалізоване бібліотечне обслуговування дітей в Житомирі бере відлік з 15 жовтня 1929 р., коли при публічній бібліотеці (нині – Житомирська ОУНБ імені Олега Ольжича) було започатковано дитячий відділ. У 1934 р. у штаті відділу з’явилась посада бібліотекаря-спеціаліста з питань роботи з дітьми.

Як окрема установа Житомирська обласна бібліотека для дітей була створена 16 серпня 1938 р., майже через рік після створення Житомирської області із західних районів Київщини, і перебувала у віданні Наркомату освіти УРСР. Перший директор ОБД – І. Піманов. Бібліотека розміщувалась у центрі міста у приміщенні тогочасного Палацу піонерів (вул. Міськради, нині – Михайлівська); у її фонді було майже 25 тис. пр. книжок. У структурі ОБД діяли два абонементи (для дітей молодшого і старшого віку), читальня, методичний кабінет.

Під час окупації книжковий фонд був майже повністю знищений. Після визволення Житомира ОБД запрацювала у травні 1944 р. у тимчасово виділеному приміщенні в будівлі обласного відділу народної освіти. Комплектували розграбовану бібліотеку фактично заново, шляхом добровільного збирання книжок серед мешканців міста та читачів бібліотеки. Вже на 1 січня 1945 р. фонд ОБД становив 18 тис. пр. книжок. Того ж року книгозбірню було переміщено в пристосоване приміщенні на вул. Котовського (нині – М. Грушевського), 11, де вона перебувала до 1979 р.

У 1950-ті рр. книгозбірня (певний час вона мала статус обласної бібліотеки для дітей та юнацтва) невпинно розвивалась, її книжковий фонд зріс утричі порівняно з довоєнним часом, а кількість читачів сягла 4 тис.

1960-ті роки стали часом суттєвого кількісного зростання мережі спеціалізованих дитячих бібліотек Житомирської області. При сільських бібліотеках відкрились 40 КЮЧів (кімнат юного читача). Істотно зросла кількість читачів шкільного віку, поліпшилось їх бібліотечне обслуговування. Зі створенням мережі дитячих бібліотек пріоритетна увага в ОДБ стала приділятися вдосконаленню системи методичного керівництва дитячими бібліотеками області. У 1964 р. методичний кабінет бібліотеки перетворено на відділ методичної роботи, а з часом – науково-методичної роботи. У цей час при ОБД діяли 7 пересувок, які обслуговували дитячі садки та вихованців дитячих будинків, запроваджувалося диференційоване обслуговування читачів за віковою ознакою, влаштовувалися численні читацькі конференції, зустрічі з письменниками, обговорення дитячих книжок.

У 1979 р. ОБД отримала приміщення, яке до переїзду в нову будівлю на Новому бульварі, 4 займала Житомирська ОУНБ. Цей двоповерховий мурований будинок загальною площею 753 кв. м на вул. Пушкінській, 36 був споруджений 1897 р. спеціально для першої публічної бібліотеки Житомира. На той час це була досить простора й оригінальна споруда, з великими вікнами, що добре освітлюють внутрішні приміщення, і яка увібрала характерні риси нового типу громадських і бібліотечних приміщень, що будувались у великих містах України наприкінці 19 – на початку 20 ст. У повоєнний час до неї було зроблено прибудову. У 1992 р. будівлю віднесено до пам’яток архітектури місцевого значення Житомирської області.

З переїздом ОДБ до цієї споруди значно поліпшилися умови для обслуговування читачів, зберігання фондів, організації соціокультурної діяльності. Для дошкільнят і учнів 1–3 класів облаштовано кімнату казок; для учнів 4–8 класів відведено інформаційну кімнату, де зосереджено довідково-бібліографічний апарат (ДБА); започатковано роботу нотно-музичного відділу з кінозалом, відкрито МБА. Штат ОДБ збільшився до 33-х бібліотечних працівників, поліпшилась її матеріально-технічна база. У відділі обслуговування дошкільнят та учнів 1–3 класів створено клуб любителів довкілля «Друзі природи» та ляльковий театр, в якому за допомогою ігрових форм дохідливо популяризують кращі зразки дитячої літератури.

Помітним культурним явищем став організований у бібліотеці обласний конкурс юних читачів «Моє Полісся голубе», присвячений 1100-річчю Житомира (1984).

Із здобуттям незалежності України і піком читацької активності ОБД перебудувала свою діяльність відгукуючись на реформи в галузі освіти, відродження національної культури, повернення із небуття історичної спадщини. Задля забезпечення активного читацького попиту, у т. ч. на твори, уперше введені до шкільних програм, працівники бібліотеки формували тематичні теки «Відродженні імена», розробляли й видавали актуальні біобібліографічні посібники, дбали про придбання нових книжок.

Фонд бібліотеки станом на початок 2019 р. становить понад 130 тис. пр. документів (книжок, періодичних видань). Колекція рідкісних та цінних видань налічує 71 пр., найстарішими книжками в ній є прижиттєві видання творів М. Некрасова, М. Салтикова-Щедріна, І. Тургенєва та тритомна праця «Жизнь животных Брэма. Сокращённое издание для школы и домашнего чтения» (1901–1903). ОБД отримує приблизно 200 назв періодичних видань.

ДБА книгозбірні складається з карткового генерального алфавітного каталогу, краєзнавчої картотеки та електронного каталогу, який ведеться з вересня 2006 р. і містить бібліографічні описи нових надходжень книжок та статей (станом на початок 2019 р. налічує майже 50 тис. записів. З 2008 р. використовується модуль «Періодика», який складається з двох баз даних: «Статті з періодичних видань» та «Краєзнавчі матеріали».

Станом на 1 січня 2019 р. кількість користувачів (за ЄРК) становила 9 600 осіб, кількість обслужених – 16 200 осіб. Документовидача становить 340 200 пр. документів, кількість відвідувань – 108 200, звернення до сайту ОБД – 96 200.

Науково-методична робота ОБД спрямована на постійний моніторинг діяльності бібліотечних закладів Житомирщини, прогнозування розвитку бібліотек, визначення нових орієнтирів, активізацію проектної діяльності книгозбірень для дітей, підтримку і розвиток єдиного простору бібліотечного та інформаційного обслуговування дошкільнят і школярів. Постійно провадяться бібліотечні дослідження сучасного дитинства, проблем дитячого читання й дитячої книги, бібліотечного обслуговування спільно з багатьма бібліотеками регіону.

Інформатизація та комп’ютеризація бібліотеки розпочалася 2003 р. У травні того ж року було відкрито інтернет-центр завдяки отриманому ОБД гранту в конкурсі проектів «LEAP: Інтернет для читачів публічних бібліотек», який проводився Посольством США в Україні. Наступного року створено сайт бібліотеки  (оновлений у 2008 р.). З урахуванням дитячої аудиторії сформовано такі його сторінки, як «Аудіобібліотека», на якій можна ознайомитися з дитячими книжками житомирських авторів та творами українських письменників для дітей, «Читаємо всією сім'єю»; «Безпечний інтернет», «Віртуальні виставки» та багато ін. З 2013 р. ведуться бібліотечні блоґи та сторінки в соціальних мережах.

З 2007 р. у бібліотеці запроваджено АІБС «MARK-SQL», автоматизовані робочі місця «Адміністратор», «Каталогізація», «Періодика», «Сховище», «Комплектування». На початок. 2019 р. парк оргтехніки складається з 27 персональних комп’ютерів, 14 одиниць периферійної техніки, 2 мультимедійнтх дошок з проекторами та ін. З 2013 р. діє зона Wi-Fi. З 2011 р. до уваги користувачів – допоміжні інтернет-ресурси:

У 2013 р. до 75-річчя Житомирської ОБД проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Бібліотека у збереженні культурної спадщини», а її  матеріали, більшість яких підготовлені провідними фахівцями книгозбірні, опубліковані в науковому збірнику «Велика Волинь».

Завдяки гранту, отриманому в конкурсі індивідуальних проектів Українського культурного фонду, бібліотека провела I Бібліотечний форум Житомирщини – 2018 за участю понад 150 учасників, приурочений до 80-річного ювілею Житомирської ОБД.

Житомирська ОБД є учасником багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональних проектів та програм, зокрема ініційованих НБУ для дітей: «Почитайко» (електронна антологія кращих творів дитячої літератури), «КОРДБА» (корпорація бібліотек для дітей з аналітичного розписування періодичних видань), «Кращі інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей» та ін.

Також ОБД впроваджує власні цільові бібліотечні програми. Так, програма «Єдина країна – єдина сім’я» спрямована на формування у дітей та молоді почуття патріотизму, національної гідності, дбайливого ставлення до рідної мови, культури, традицій. За цією програмою у відділі обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1–4 класів діє Мала академія краєзнавців, для учнів 5–9 класів розроблено напрями: «Україна, в яку ми віримо», «Мій рідний край» та історико-краєзнавчий креатив-проект «Міст пам’яті». З 2013 р. впроваджується краєзнавча програма «Мій рідний край, Полісся синьооке!».

Проект ОБД «Бібліотечна інноваційна майстерня спілкування в форматі 3-Д» був відзначений дипломом третього ступеня у Всеукраїнському конкурсі Української бібліотечної асоціації «Бібліотека року» (2013). Бібліотека визнавалась кращою за результатами реалізації проектів міжнародної програми «Бібліоміст»: конкурсу з організації нових бібліотечних послуг із використанням вільного доступу до інтернету (з отриманням гранту на впровадження своїх проектів у практику, 2013) та проекту «Піар-офіс сучасних бібліотек» (2014), завдяки якому на базі ОБД створено «Регіональний піар-офіс сучасних бібліотек Житомирщини», який увійшов до трійки кращих в Україні.

В активі ОБД й перемога у Всеукраїнському огляді-конкурсі обласних бібліотек для дітей у номінації «Обслуговування користувачів-дітей» (2015) за підтримку обдарованих дітей і талановитої творчої молоді та нестандартний підхід в обслуговуванні юних користувачів.

Реагуючи на драматичні події в Україні, 2016 р. бібліотека започаткувала локальний Центр громадянської освіти «Квартал МироТворчості» в межах реалізації проекту «Інтеграція через діалог. Освітня та інтеграційна допомога дітям, які постраждали від збройного конфлікту на Сході України та анексії Криму», який здійснювала Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» у партнерстві з громадською організацією УМНІЦ (Учбово-методичний науково-інформаційний центр) за підтримки Європейської комісії.

2016 р. Житомирська ОБД стала одним із переможців проекту УБА «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках». Цього ж року розпочав роботу мовний гурток «Language Alliance» під керівництвом волонтерів Корпусу Миру США в Україні.

З 2016 р. в структурі Житомирської ОБД функціонують два відділи обслуговування (за віковими групами), відділ інноваційних технологій та інформаційно-бібліографічної роботи, чотири сектори (науково-методичний, комплектування та каталогізування документів, естетичного виховання, зберігання та реставрації бібліотечних фондів), інтернет-центр.

У бібліотеці працюють 36 осіб, із них 22 – бібліотечні фахівці. Успіхи в становленні та розвитку Житомирської ОБД нерозривно пов’язані з її директорами: В. Капустянською (1944–1956), М. Григолюк (1956–1967), Р. Бритік (1967–1970), В. Синягіною (1971–1986), Н. Кульчицькою (1986–1992), О. Лепілкіною, заслуженим працівником культури України (1992–2017); заступниками директорів: З. Заяць, Л. Мозговою; провідними бібліотекарями: Т. Данилевич, Е. Радченко, Т. Пащенко, А. Макаревич, Н. Журавською та іншими фахівцями.

З 2017 р. бібліотеку очолює Л. Михальчук, з 01.11. 2022 р.  по 01.03.2024 р. – С. Гресь, від 02.03.2024 р. обов'язки директора виконує Л. Мозгова.

image

Адреса бібліотеки:

вул. Пушкінська, 36, м. Житомир, 10008.

Сайт:  http://childlibr.org.ua

https://www.facebook.com/pg/zhytomyrobd/

http://misto-onlain.blogspot.com/

 

 

 

 

Зображення

image
У бібліокафе «Почитай, бабусю, казку» зустріч із дитячою письменницею М. Пономаренко, 2015

image
Малеча знайомиться з книжками видавництва «Ранок», 2018

image
На відкритті Всеукраїнського тижня дитячого читання, 2017
 
image
Бібліотечні акції до Дня захисту дітей, 2018
image
Бібліотечні акції до Дня захисту дітей, 2018
image
На святі книги для малечі, 2015
image
У Міжнародний день рідної мови, 2017

Джерела

 

Лепілкіна О. Г. Ідемо в храм чарівний : цікаві сторінки історії та сучасності Житомирської обласної бібліотеки для дітей : [розповідає директор бібліотеки] / О. Г. Лепілкіна // Книжковий дім відкритий всім : до 70-річчя з часу заснування Житомир. обл. бібліотеки для дітей : зб. ст. / фото і репрод. Г. П. Мокрицького. – Житомир : Волинь ; Рута, 2008. – С. 10–22;

Данилевич Т. К. Щоб обізвалися струни дитячих сердець / Т. К. Данилевич // Світ дитячих бібліотек. – 2013. – № 3. – С. 23–27;

Лепілкіна О. Г. До бібліотеки — через Інтернет / О. Г. Лепілкіна, Л. А. Мозгова ; записала Я. Поліщук // Місто. – 2013. – 4 квіт. (№14);

Лепілкіна О. Г. Житомирська обласна бібліотека для дітей: становлення та розвиток крізь призму десятиліть (1938–2000) / О. Г. Лепілкіна // Бібліотеки у збереженні культурної спадщини : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяченої 75-й річниці Обл. б-ки для дітей Житомир. облради (26 верес. 2013 р., м. Житомир) / гол. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2013. – 431 с. : іл. – (Науковий збірник «Велика Волинь» : Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Вип. 48). – С. 18–34;

Михальчук Л. М. Краєзнавчі інформаційні ресурси в мережі / Л. М. Михальчук // Світ дитячих бібліотек. – 2013. – № 4-5. – С. 15–17;

Мозгова Л. А. Інноваційні ідеї в дитячій бібліотеці ХХІ століття: змінюється епоха – змінюємося ми / Л. А. Мозгова // Світ дитячих бібліотек. – 2013. – № 3. – С. 23–25;

Журавська Н. А. Інноваційні форми роботи сучасної бібліотеки як вимога часу (на прикладі діяльності Житомирської обласної бібліотеки для дітей та PR-офісу бібліотек Житомирщини) / Н. А. Журавська // Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : 18 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 51–60;

Журавська Н. А. Побудова та підтримка ефективних зв’язків з медіа у сучасній бібліотеці (на прикладі роботи PR-офісу бібліотек Житомирщини) / Н. А. Журавська // Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу : зб. тез до Всеукр. наук.-практ. конф. : 22 жовт. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 44–48;

Мозгова Л. А. Інновації у формуванні краєзнавчих ресурсів для дітей/ Л. А. Мозгова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 36–39;

Михальчук Л. Час змін. Слідами І Бібліотечного форуму Житомирщини – 2018  / Л. Михальчук, Л. Мозгова // Бібліотека у форматі Д. – 2018. – № 4. – С. 26–30.

Мозгова Лариса Анатоліївна
Статтю створено : 12.06.2019
Останній раз редаговано : 27.06.2024