Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Експрес-інформація
Експрес-інформація

Експрес-інформаціяінформаційне (реферативне) видання з розширеними і / чи зведеними рефератами найактуальніших опублікованих зарубіжних чи неопублікованих вітчизняних документів, що містять основні відомості про  відкриття, винаходи, оригінальні ідеї та підходи, прогресивний досвід у різних галузях науки, техніки, сільського господарства, педагогіки, медицини, фармацевтики тощо і  призначене для оперативного ознайомлення спеціалістів з їх змістом.

Інформація в цих виданнях подається у формі розширених рефератів первинних документів, скорочених перекладів текстів з іноземних мов і т. ін. Цільове призначення Е.-і. – якомога швидше інформування фахівців про найбільш важливі документи, що мають суспільну значущість. Водночас завдяки Е.-і. вчені і практики вивільняються від потреби звертатися до першоджерел, економиться їхній час. У випусках Е.-і. також вміщують матеріали конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад, описують перебіг і результати етапів або завершених досліджень.

Е.-і. готують здебільшого галузеві органи НТІ як серійні (тематичні) випуски з продовжуваною нумерацією; у 21 ст. електронні версії Е.-і.  поступово змінюють традиційні паперові. Комплек­туванням Е.-і. займаються переважно спеціалізовані нау­ко­во-технічні бібліотеки, центри НТІ.

Довідковий апарат Е.-і. зазвичай складається з передмови, рубрикації, що визначається тематикою серій і випусків, змісту кожного випуску, списку використаних джерел інформації.

За хронологічними ознаками Е.-і. належить до неперіодичних видань.

Різновидом Е.-і. є інформаційний листок.

Найсуттєвіше значення має рівень інформативності Е.-і як реферативного документа, тобто кількість та якість інформації, яку отримує завдяки реферату користувач.

Е.-і. та інформаційні листки випускаються без довідкового апарату. Автореферати дисертацій супроводжуються списком опублікованих автором робіт за темою виконаного дослідження.

Типовими конструктивними особливостями Е.-і. є: аркушева або журнальна форма, невеликий обсяг, застосування обгорток (або ж текст починається на першій сторінці одразу після назви видання, серії, зазначення номеру випуску тощо), відсутність ілюстрацій, але з таблицями, формулами, схемами, графіками, які допомагають розкрити основний зміст первинного документа.

Джерела

ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чин. від 2016–01–07. – Київ, 2016.

Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2011. – 319 с. : табл. – Про експрес-інформацію: с. 71.

 

Зворський Сергій Леонідович
Статтю створено : 23.06.2014
Останній раз редаговано : 15.07.2021