Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 32
За місяць : 776
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Дублетність
Дублетність

Дублетність (фр. double, doublette, від лат. duplex – подвійний) – 1) кількість примірників одного документа, наявних у фонді бібліотеки, в абсолютних цифрах; 2) середнє число примірників одних і тих же назв документів у бібліотечному фонді.

Розрізняють загальну Д. (встановлюється шляхом ділення сукупного обсягу фонду на кількість назв документів) і часткову Д. (обчислюється діленням числа документів певної частини фонду на число назв документів, що містяться в цій частині). Синонімічні поняття – примірниковість, екземплярність.

Розрізняють заплановану в комплектуванні бібліотеки Д. і понаднормовані дублетні примірники.

Найбільші показники Д. спостерігаються у бібліотеках закладів освіти, де важливо забезпечити велику кількість учнів чи студентів необхідною кількістю обов’язкових підручників і навчальних посібників згідно з офіційно затвердженою навчальною (освітньою) програмою; мінімальні (трохи більше одиниці) – в національних, наукових бібліотеках.

У бібліотечній статистиці минулого показник Д. застосовувався в поодиноких випадках, залежно від особливостей діяльності книгозбірні. 

Джерела

 

Организация перераспределения дублетной и непрофильной литературы : метод. рекомендации / Гос. респ. юнош. б-ка РСФСР им. Н. К. Крупской ; Сост. Н. Н. Ткачева. – Москва, 1987. – 18 с.

Комський Ілля Семенович
Статтю створено : 25.03.2021
Останній раз редаговано : 25.03.2021