Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Дригайло Василь Герасимович
Рубрики : Персоналії
Дригайло Василь Герасимович

imageДригайло Василь Герасимович [01.03.1937, м. Миронівка Київської обл.] – бібліотекознавець, бібліограф, педагог, культурно-освітній і громадський діяч. Заслужений працівник культури України (1998).

Походить із сім’ї залізничника. Після закінчення семирічки (1951) та школи фабрично-заводського учнівства (1954) працював на цукрозаводі. У 1957–1959 рр. навчався на бібліотечному відділенні Київського технікуму з підготовки культосвітніх працівників (нині – Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв»). Після закінчення навчання працював завідувачем бібліотеки с. Фролівка (1959–1964), яка стала однією з кращих у Миронівському районі. Одночасно заочно здобував вищу освіту в Київській філії Харківського державного бібліотечного інституту (нині Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ), яку закінчив з відзнакою у 1965 р.

З травня 1964 р. обіймав посаду старшого бібліографа у Державній республіканській науково-технічній бібліотеці (нині – Державна науково-технічна бібліотека України). Паралельно читав курс лекцій у Республіканській книготорговельній школі.

З липня 1967 р. – заступник директора науково-технічної бібліотеки Київського політехнічного інституту; брав активну участь у проектуванні (1972–1976) і будівництві (1976–1979) нової будівлі бібліотеки.

З 1970 р. очолював групу з наукової організації праці (НОП), прогнозування та нових технологій при Науково-методичній інформаційно-бібліотечній комісії Міністерства освіти УРСР.

У 1991–2015 рр. – директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» (нині – Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Під його керівництвом бібліотека за короткий час за рівнем організації бібліотечного та інформаційного забезпечення навчального процесу, створення комфортних умов роботи для користувачів, запровадження інформаційних технологій та інновацій стала однією з кращих серед вишівських книгозбірень України. Входив до складу вченої ради університету. Читав лекції з курсу «Основи інформатики, бібліотекознавства та бібліографознавства» для студентів НТУУ «КПІ» та КДІК (нині – КНУКіМ).

У 1993–1997 рр. налагодив професійні контакти з низкою іноземних книговидавничих і книготорговельних фірм, завдяки чому фонд бібліотеки поповнився новими науковими і навчальними виданнями.

Під керівництвом В. Дригайла в бібліотеці університету розпочато впровадження новітніх інформаційних технологій і вона однією з перших в Україні стала використовувати програмне забезпечення «ALEPH» фірми «Eх Libris», що уможливило створення локальної комп’ютерної мережі книгозбірні та її підключення до Інтернету (1996).

Був керівником проектів «Сучасну наукову літературу – сучасному студентові і викладачеві» (1996) та «Бібліотека майбутнього – це бібліотека нових технологій» (1998), за якими бібліотека отримала гранти від Міжнародного фонду «Відродження» на придбання книжок і сучасного технічного обладнання.

Провадив активну громадську діяльність, послідовно відстоюючи інтереси бібліотечної спільноти. Протягом 2001–2006 рр. – президент Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація» (УБА); редактор, відповідальний за випуск інформаційного листка УБА «Бібліотекар України». За участі В. Дригайла у Мінську підписано Договір про співпрацю між Українською, Російською і Білоруською бібліотечними асоціаціями (2002). У 2006–2009 рр. – член Президії УБА та ревізійної комісії Асоціації. Тісно співпрацюючи з іноземними культурними центрами, надавав їм допомогу з приміщеннями: у стінах бібліотеки з 1993 по 2006 р. базувався німецький «Гете-Інститут», з 2006 р. тут працює Україно-Японський центр. Така співпраця дозволила перетворити бібліотеку у культурно-освітній центр, залучити до неї нових користувачів, поліпшити комплектування фондів виданнями іноземними мовами тощо.

Був активним учасником та співорганізатором багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних заходів, зокрема: сесії ІФЛА (Росія, 1991; Норвегія, 2006), Міжнародного Книжкового ярмарку (Німеччина, 1993), Першого Всеукраїнського конгресу бібліотекарів (1992), Міжнародного семінару з комплектування фондів (Болгарія, 1996), Надзвичайного з’їзду бібліотекарів України (1996); науково-практичного симпозіуму «Правові аспекти реституції культурних цінностей: теорія і практика» (1996); Міжнародної конференції i виставки «LIBCOM» «Iнформацiйнi технології, комп’ютерні системи i видавнича продукція для бібліотек» (РФ, 2003–2013); Міжнародної конференції «Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва» та «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу» (м. Судак, АР Крим, Україна) (1997–2013) та ін.

image
Дригайло В. Г. Заводська прохідна, що в люди вивела мене. Життя вдалося. Спогади. Київ, 2021.156 с.
Автор і співавтор низки наукових видань, бібліографічних, навчально-методичних і науково-практичних посібників, довідників і публікацій у професійній пресі з питань діяльності вишівських бібліотек, оптимізації управління ними, упровадження в них елементів НОП, засобів механізації та автоматизації інформаційно-бібліографічних процесів. З 2009 р. – член редколегії науково-практичного журналу «Научные и технические библиотеки».

Нагороджений медалями «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), «Ветеран праці» (1988); нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1997), почесним знаком «Золота відзнака гонорова» Головної технічної організації Польщі (2006); медаллю лауреата конкурсу «Професійний підручник» на Міжнародній конференції «Крим» за книгу «Основы научной организации труда в библиотеке» (2006). Біографічні дані В. Дригайла занесено до міжнародного довідника «Who is who in the world 1995» (1996).

 

 

Твори

Систематический указатель диссертаций, имеющихся в фонде научно-технической библиотеки Киевского политехнического института (1939–1972 гг.) / сост. В. Г. Дригайло ; отв. ред. Л. В. Ворона ; Киев. политехн. ин-т, Науч.-техн. б-ка. – Киев, 1975. – 159 с.

Бібліотека НТУ України «КПІ» – вчора і сьогодні // В. Г. Дригайло // Бібліотечна планета. – 1999. – № 2. – С. 34–35;

100 років Науково-технічній бібліотеці НТУУ «КПІ» ім. професора Г. І. Денисенка : [монографія] / В. Г. Дригайло, С. В. Дригайло. – Київ : НТУУ «КПІ», 2000. – 171 с.

Основы управления библиотекой высшего учебного заведения : науч.-практ. пособие / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Либерея, 2004. – 327 с.;

Основы научной организации труда в библиотеке : учеб.-метод. пособие / В. Г. Дригайло. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2005. – 424 с. – (Библиотекарь и время. XXI век; вып. 20);

 Провідні бібліотеки України : довідник 2006/2007 / уклад.: Дригайло В. Г., Шмельов Є. М. – Київ : Шмельов В. Є., 2006. – 154 с.;

Основы организации работы библиотеки вуза : науч.-практ. пособие / В. Г. Дригайло. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 619 с. – (Библиотекарь и время. XXI век; вып. 64);

Науково-технічна бібліотека ім. проф. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : буклет / Наук.-техн. б-ка НТУУ «КПІ» ; В. Г. Дригайло, В. М. Волинець. – Київ : Політехніка, 2008. – 17 с.;

Технология работы библиотеки вуза / Василий Дригайло // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 1. – С. 8–14;

Технология работы библиотеки : науч.-практ. пособие / В. Г. Дригайло. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 544 с. – (Библиотекарь и время. XXI век; вып. 104);

Українська бібліотечна асоціація : документи і матеріали (2001–2009 рр.) / Укр. бібл. асоціація ; уклад.: Пашкова В. С., Добко Т. В., Дригайло В. Г. – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 144 с.;

 История, философия, социология, психология, педагогика библиотеки как социального института / В. Г. Дригайло, С. В. Дригайло. – Москва : ГПНТБ России, 2016. – 349 с.

Заводська прохідна, що в люди вивела мене. Життя вдалося. Спогади / В. Г. Дригайло. – Київ : Ліра-К, 2021. – 156 с.

Джерела 

Дзигун В. М. У любові до праці, до людей, до книги : Директору НТБ НТУУ «КПІ» Василю Герасимовичу Дригайлу – 70 / В. М. Дзигун // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 85–87.

Лук’янчук О. С. Дригайло Василь Герасимович / Лук’янчук О. С. // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. Вип. 1 / ДЗ «НПБУ»; авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко; наук. ред. В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко; відп. ред. Т. І. Вилегжаніна. – Київ, 2008. – С. 119–120.

Василь Герасимович Дригайло : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського», Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка ; [уклад. К. С. Мошинська ; наук. ред. В. Г. Дригайло]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 87 с.

Мошинська К. С. Василь Герасимович Дригайло (до 80-річчя від дня народження) / К. Мошинська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 56–61.

 

 ­———————————————

Спогади про діяльність Асоціації В. Г. Дригайла, Президента УБА у 2001–2005 рр.

Швачка Тетяна Олександрівна
Статтю створено : 10.06.2019
Останній раз редаговано : 10.05.2023