Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотеки для юнацтва, молоді
Рубрики : Бібліотеки
Бібліотеки для юнацтва, молоді

Бібліотеки для юнацтва, молоді – спеціалізовані бібліотеки універсального характеру, котрі відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5.02.1993 (доповнення від 23.03.2004) обслуговують підлітків та юнацтво від 15 до 35 років та всіх, хто цікавиться та опікується проблемами молоді. Обласні бібліотеки для юнацтва, молоді підпорядковуються обласним державним адміністраціям та перебувають у комунальній власності.

Формування мережі розпочалося після заснування в 1975 р. Державної республіканської бібліотеки УРСР для юнацтва (ниніДержавна бібліотека України для юнацтва, ДБЮ). З 1976 р. бібліотека як методичний центр здійснювала створення та упорядкування мережі спеціалізованих бібліотек, що обслуговують юнацтво. Розроблялася нормативно-регламентуюча документація: типовий статут, структура, положення про відділи обласних бібліотек для юнацтва, юнацькі структурні підрозділи ЦБС. За даними 1981 р., в усіх обласних центрах вже функціонували обласні бібліотеки для юнацтва. При ЦБС було створено 50 юнацьких відділів, 114 абонементів, 664 кафедри, 17 616 груп із обслуговування молоді. Організаційно-методичне керівництво мережею бібліотек України для юнацтва та юнацьких структурних підрозділів (ЮСП) здійснює ДБУ для юнацтва. Вона надає допомогу в удосконаленні бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва, підвищенні рівня популяризації книги і керівництва читанням.

Діяльність бібліотек мережі, особливо з середини 80-х років ХХ століття, коли в суспільстві почалися процеси «перебудови», було зосереджено на популяризації рідної мови, пропаганді української і багатонаціональної радянської художньої літератури, відзначенні в бібліотеках знаменних дат радянської історії, проведенні загальносистемних масових заходів у ЦБС, пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань серед учнівської та студентської молоді, реформі загальноосвітньої і професійної школи тощо.

Прийняття Верховною Радою України у 1997 р. Закону «Про місцеве самоврядування», відповідно до з якого було ліквідовано подвійне підпорядкування регіональних бібліотек, призвело до значного зменшення можливості виїздів і особистих ділових контактів бібліотечних працівників. Це змусило бібліотеки шукати нові форми методичного впливу шляхом підготовки методичних видань та рекомендаційних бібліографічних покажчиків, активізації дослідної роботи. Закон також дав поштовх подальшій реорганізації бібліотечної мережі в окремих областях, до якої приступили на початку 1990-х рр. і яка проявилася в ліквідації обласних бібліотек для юнацтва, їх об’єднанні з обласними універсальними науковими або дитячими бібліотеками. Так відбулося з Чернівецькою (1990), Сумською (1997), Закарпатською (2003) обласними бібліотеками для юнацтва. У 2015 р. мережа бібліотек, що обслуговують юнацтво в Україні, складалася з Державної бібліотеки України для юнацтва, Кримської республіканської юнацької бібліотеки, Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва, 21 обласної бібліотеки для юнацтва (ОБЮ), молоді, 13 юнацьких бібліотек, 31 юнацької філії. Фонди бібліотек мережі нараховували 28 69,9 тис. документів; книговидача становила 7 097,6 документів, кількість користувачів дорівнювала 360,0 тис., кількість відвідувань – 2 399,5 тис. Надходження до фондів у 2014 р. становили 73,9 тис., з них українською мовою – 37,9 тис.

У своїй діяльності ОБЮ керуються документами, розробленими в ДБУ для юнацтва, зокрема: Положенням про мережу бібліотек України, Положенням про спеціалізовану бібліотеку України, нормативами обслуговування читачів юнацького віку (1995), типовим статутом ОБЮ, типовим положенням про юнацькі структурні підрозділи ЦБС (2000); типовим положенням про обласну бібліотеку для юнацтва та молоді (2010); положенням про відділ читання молоді (2011); примірними штатними нормативами обласної бібліотеки для юнацтва (2013) та ін.

Серед основних напрямів діяльності ДБУ для юнацтва та обласних бібліотек для юнацтва, молоді – науково-методична та дослідна робота; впровадження нових інформаційних технологій; розроблення та проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців, які обслуговують юнацтво; участь у проектах та програмах, у т. ч. міжнародних, регіональних, корпоративних тощо.

З моменту створення в 1988 р. соціологічних служб у бібліотеках для юнацтва розпочалася науково-дослідна діяльність за напрямами бібліотечно-бібліографічного обслуговування молодого читача, специфіки роботи з молодіжною читацькою аудиторією, психології читання тощо. Досліджувалися тенденції розвитку обслуговування молодих користувачів, їх читацькі та особистісні інтереси.

Програма та методика республіканських, а пізніше всеукраїнських досліджень, в яких беруть участь обласні бібліотеки, розробляється ДБУ для юнацтва. Особливо дослідницька діяльність за участю регіонів активізувалася з 2000 р. Масштабними за колом питань, що вивчалися, та кількістю обласних бібліотек для юнацтва, молоді, які брали в них участь, є дослідження: «Втрачений читач» (2008), «Веб-спілкування та нетикет: ставлення бібліотекарів та користувачів» (2009),  «Кадровий потенціал державної та обласних бібліотек для юнацтва та молоді» (2010), «Сучасна картина читання юнацтва та молоді» (2011), двоетапне соціологічне дослідження «Бібліотека і читач у віртуальному просторі, місце зустрічі» (2013, 1 етап) і «Яку книгу шукає в Інтернеті молодий користувач? Як дізнатися про це бібліотекарю?» (2014, 2 етап), «Ставлення молоді до участі у волонтерській діяльності» (2015).

Інформаційні та комунікативні технології почали впроваджуватися в мережі з другої половини 1990-х рр. На 01.01.2015 у бібліотеках до Інтернету було підключено близько 600 комп’ютерів. До 550 з них мають доступ користувачі. В усіх обласних бібліотеках завдяки грантам, а також допомозі різних установ і окремих спонсорів створено безкоштовні Інтернет-центри. 9 юнацьких бібліотек використовують програмне забезпечення ІРБІС; 7 – УФД/«Бібліотека», 3 – UNILIB, інші – власноручно створені програми.

Усі юнацькі та молодіжні бібліотеки мають свої веб-сайти, завдяки яким проводяться різноманітні консультації, вебінари та опитування читачів; деякі з них (зокрема, Волинська, Рівненська, Луганська, Харківська) ведуть тематичні блоги і блоги окремих фахівців; створюються Інтернет-сервіси для молоді з особливими потребами, літніх осіб та інвалідів (Полтавська, Чернігівська ОБЮ, Тернопільська ОБМ); постійно відбуваються навчання комп’ютерної грамотності та професійні тренування щодо користування засобами web 2.0 (Харківська, Луганська, Рівненська, Херсонська ОБЮ); майже всі бібліотеки створюють буктрейлери.

В обласних бібліотеках для юнацтва та молоді створюються власні інформаційні продукти: електронна СКС, електронний каталог (Миколаївська ОБЮ); електронна картотека доукомлектування (Миколаївська ОБЮ); БД «Книги», «Статті», «Краєзнавство. Полтавщина», «Аудіовізуальні матеріали», «Техніка» (Полтавська ОБЮ ім. О. Гончара); «Навчальні заклади Хмельниччини», «Нотографія», «Ізографія», «Дискографія», «СD-диски», повнотекстова «Сім чудес світу» (Хмельницька ОБЮ); ЕБД «Молодь Рівненщини», БД «Книги», «Періодика», «Краєзнавство», «Сценарії» (Рівненська ОБЮ); «Екологія» (Тернопільська ОБМ); «Святковий калейдоскоп: сценарії масових заходів» (Луганська ОБЮ); БД «Освіта», «Екологія» та «Виховання» (Херсонська ОБЮ).

Працюючи в напрямі підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, обласні бібліотеки як методичні центри відповідних регіонів використовують для навчань нарівні з традиційними формами інноваційні, як-то: форуми, практикуми, творчі лабораторії, школи професійної майстерності тощо. Наприклад, у доробку Дніпропетровської ОБМ ім. М. Свєтлова – обласний практикум для працівників ЮСП «Використання Інтернет-ресурсів у роботі з юнацтвом», віртуальний круглий стіл «Провідна роль публічних бібліотек у розвитку читання молоді»; Рівненська ОБЮ проводить День спеціаліста для працівників шкільних бібліотек «Бібліотека в системі збереження сучасного навчального процесу» та ін. Навчальне навантаження несуть такі методичні матеріали бібліотек, як: інформаційний вісник «Бібліосвіт» (ДБУ для юнацтва), інформаційні бюлетені «Час. Книга. Молодь» (Івано-Франківська ОБЮ), «Бібліопульс», «Молодь. Бібліотека. Книга» (Кіровоградська ОБЮ ім. О. Бойченка), «Калейдоскоп цікавих фактів» (Полтавська ОБЮ), «Методика. Пошук. Досвід» (Хмельницька ОБЮ), «Бібліотеки – юнацтву» (Черкаська ОБЮ ім. В. Симоненка), «Майстер-клас» (Київська ОБЮ), методичні поради «Тека методиста» (ДБУ для юнацтва), «Робоча тека методиста» (Чернівецька ОУНБ), «Активні форми роботи з молоддю» (Харківська ОБЮ), «Огляди діяльності публічних бібліотек області з бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва», «Аналіз діяльності юнацьких структурних підрозділів» (Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська, Черкаська ОБЮ, Тернопільська ОБМ), методичні матеріали «Підвищення кваліфікації бібліотекарів ЦБС: інноваційний підхід» (Одеська ОБЮ ім. В. В. Маяковського), інформаційний дайджест «На замітку методисту» (Херсонська ОБЮ), інформаційний збірник «Організатору роботи з юнацтвом» (Одеська ОБЮ), досвід роботи «Працюємо творчо, натхненно для молоді» (Волинська ОБЮ).

Відносно новим і дуже важливим напрямом діяльності бібліотек для юнацтва та молоді є участь у проектах і програмах, що дозволяє отримувати гранти для вдосконалення бібліотечного обслуговування. В рамках програми Посольства США в Україні «Інтернет для читачів публічних бібліотек» (LEAP) гранти здобули Львівська ОБЮ за проект «Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» та Тернопільська ОБМ – за проект мультимедійного центру «Розумна дитина». За Програмою «Бібліоміст» гранти отримали Хмельницька, Волинська, Луганська, Херсонська, Одеська, Дніпропетровська ОБЮ, Рівненська та Тернопільська ОБМ за проекти, націлені на організацію нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету, співпрацю з місцевими громадами, розробку сучасних технологій та ін.

Усі бібліотеки для юнацтва, молоді працюють у рамках регіональних комплексних програм. Наприклад: «Обдаровані діти і молодь Кіровоградщини» (Кіровоградська ОБЮ), «Програма правової освіти» (Дніпропетровська ОБМ), «Обласна бібліотека для юнацтва – регіональний мультимедійний центр з підтримки творчої молоді» (Хмельницька ОБЮ), «Творча та обдарована молодь – майбутнє нації» (Херсонська ОБЮ), «Бібліотека – школа. Інформаційна культура молодого читача» (Тернопільська ОБМ), «Творча молодь – майбутнє України» (Черкаська ОБЮ) тощо.

Значний внесок у розвиток мережі юнацьких бібліотек зробив науково-методичний відділ ДБУ для юнацтва під керівництвом А. П. Корнієнка, О. К. Александрової, В. П. Години. Саме працівники цього відділу займалися вивченням діяльності регіональних бібліотек з метою методичної допомоги; рецензували планово-звітні документи обласних бібліотек, писали і надавали консультації, готували методичні рекомендації, визначали актуальні проблеми організації бібліотечного обслуговування населення.

Починаючи з 1998 р., вся статистична інформацію щодо обслуговування читачів мережею юнацьких бібліотек аналізується та розміщується у «Статистичному огляді діяльності бібліотек України для юнацтва у … році», який готує ДБУ для юнацтва (з 2002 р. – це щорічний довідник «Бібліотечна Україна – юнацтву: цифри і факти»).

 

Джерела

 

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5.02.1993 № 2998-XII;

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997№ 280/97-ВР.

Бібліотечна Україна – юнацтву: цифри і факти :  стат. аналіз діяльн. б-к України для юнацтва, молоді / уклад. Н. Гуцул ; ред. Т. Сопова ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б.в.], 2018. – 20 с.;

Видавнича діяльність Державної та обласних бібліотек України для юнацтва , молоді  : бібліогр. покажч. Вип. 18 / [уклад. Р. Тригуб ; ред. : В. Кучерява, С. Чачко] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б.в.], 2018. – 44 с.

Сопова Тетяна Павлівна
Статтю створено : 18.09.2015
Останній раз редаговано : 11.08.2020