Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічний запит
Бібліографічний запит

Бібліографічний запит – звернення користувача (абонента) з вимогою на бібліографічну інформацію, адресоване бібліотеці чи її працівникові, що здійснює бібліографічне обслуговування. Подається в усній, письмовій традиційній або електронній формах.

Класифікація Б. з. є багатоаспектною. За характером необхідної користувачеві бібліографічної інформації вони поділяються на тематичні, уточнювальні, адресні і фактографічні. Розрізняють Б. з. епізодичні (разові) і постійні, наприклад, пов’язані з повсякденною виробничою діяльністю. Перші оперативно задовольняються системою довідково-бібліографічного обслуговування (в режимі «запит-відповідь»), другі – системою бібліографічного інформування. Процедура приймання Б. з. передбачає уточнення бібліографом змісту (предмета майбутнього пошуку), визначення характеристик і параметрів (хронологічних, географічних, мовних, джерельних тощо) необхідної бібліографічної інформації, з’ясування, яка інформація про предмет пошуку вже відома користувачеві. Аналіз запиту завершується визначенням пошукових ознак, що утворюють пошуковий образ запиту.

Результатом Б. з. є бібліографічна довідка.

 

Джерела

 

Литвинова І. Задоволення інформаційних запитів користувачів із використанням новітніх технологій / Литвинова І. // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 13–15.;

Чуприна Л. Інформаційна аналітика у контексті запитів сучасних замовників / Л. Чуприна // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 187–193.;

Разумова Э. Г. Технология выполнения запросов удаленных пользователей в рамках виртуальной справочной службы национальной библиотеки / Э. Г. Разумова // Информационно-библиографическое обслуживание : сб. статей / Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург, 2008. – Вып. 2: Теория и практика. – С. 92–102.;

Ворошилов О. Діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів із забезпечення запитів користувачів / О. Ворошилов // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 156–163;

Нещерет М. Ю. Виды ответов на запросы пользователей: учет в справочно-библиографическом обслуживании / Нещерет М. Ю. // Библиография : науч. журн. – 2009. – № 4. – С. 47–54.

Ліфанова Ірина Вікторівна
Статтю створено : 08.11.2018
Останній раз редаговано : 08.11.2018