Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бюлетень
Бюлетень

Бюлетень (франц. bulettin, італ. bulettino – записка, лист, від пізньолат. bulla – записка, документ з печаткою) – періодичне або продовжуване видання, що має ознаки журнального чи газетного видання і містить стислі офіційні відомості з питань, що належать до сфери діяльності організації організації, яка його видає.  

Призначенням Б. є оперативне і регулярне інформування установ, організацій та зацікавлених осіб (фахівців, науковців, управлінців) про нове в певній галузі, підгалузі чи сфері діяльності установи.

Періодичні Б. мають здебільшого постійну рубрикацію. Зазвичай у постійних рубриках Б. подають: інформацію про законодавчі, нормативні документи, рішення керівних органів, аналітичні огляди, матеріали досліджень і розробок, звіти, хроніку поточних подій, бібліографічні списки нових публікацій (надходжень) тощо.

За сукупністю ознак виокремлюють  різновиди Б., що мають різне цільове призначення. Типовими серед них є:

– довідковий Б. – містить матеріали, розташовані у порядку, зручному для їхнього швидкого пошуку;

– інформаційний Б. – призначений для оперативного інформування зацікавлених осіб про ті чи інші події, що відбулися чи мають відбутися, результати досліджень, розробок тощо;

– нормативний Б. – продовжуване видання, що вміщує інформацію нормативного, інструктивного чи директивного характеру, видається, як правило, державним органом і призначене для повноцінного функціонування певної галузі;

– рекламний Б. – подає в привабливій, заохочувальній формі відомості, оголошення щодо виробів, послуг, заходів з метою створення чи пожвавлення попиту на них;

– статистичний Б. – містить виклад у табличній формі оперативних статистичних даних, що характеризують певну сферу життя та діяльності суспільства.

За оперативністю виходу найбільш поширеними є щоквартальники. В окремих випадках Б. випускають упродовж нетривалого часу, обмеженого періодом необхідності висвітлення перебігу певного заходу (фестивалю, з'їзду, конгресу, конференції тощо).

За характером вміщуваної інформації розрізняють:

– Б.-таблиця – містить дані цифрового чи іншого характеру, що відображені в табличній формі;

– Б.-хроніка – подає інформацію у формі послідовної хроніки певних подій чи результатів, повідомлень про діяльність організації, що видає Б.;

бібліографічний Б.

Б. видають також книгозбірні, як ті, що є науково-методичними, координаційними центрами для мереж бібліотек, так і бібліотеки окремих ЗВО,  бібліотечні об'єднання, асоціації та ін. Наприклад, інформаційно-аналітичний бюлетень  «Соціологічні дослідження в бібліотеках» (видання Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого),  «Бюлетень Одеського бібліотечного об'єднання», БібліоТека. Бюлетень Української бібліотечної асоціації .

 

Джерела

ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чин. від 2016–01–07. – Київ, 2016.

Комаренко Милослава Олександрівна
Статтю створено : 13.03.2015
Останній раз редаговано : 16.08.2023