Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 18
За місяць : 810
Кількість
статей : 923
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бюлетень
Бюлетень

Бюлетень (франц. bulettin, італ. bulettino – записка, лист, від пізньолат. bulla – записка, документ з печаткою) – періодичне або продовжуване видання, що має ознаки журнального чи газетного видання і містить матеріали організації, яка його видає. Б. виокремлюють за двома ознаками: характером вміщуваної інформації та оперативністю виходу в світ. Призначенням Б. є швидке і регулярне інформування установ, організацій та зацікавлених осіб (фахівців, науковців, управлінців) про нове в певній галузі, підгалузі чи сфері діяльності установи. Здебільшого в Б. у постійних рубриках подаються: інформація про законодавчі, нормативні документи, рішення керівних органів, аналітичні огляди, матеріали досліджень і розробок, звіти, хроніка поточних подій, бібліографічні списки нових публікацій (надходжень) тощо. За оперативністю виходу найбільш поширеними є щоквартальники. Можуть видаватися протягом часу, обмеженого періодом необхідності висвітлення перебігу певного заходу (фестивалю, з'їзду, конгресу, конференції тощо). Б. видають також книгозбірні, як ті, що є науково-методичними, координаційними центрами для мереж бібліотек, так і бібліотечні асоціації, бібліотеки окремих ВНЗ та ін. Наприклад, НПБ України видає інформаційно-аналітичний Б. «Соціологічні дослідження в бібліотеках», УБАБ. «БібліоТека».

За сукупністю ознак виокремлюють різновиди Б., що мають різне цільове призначення. Типовими серед них є:

– довідковий Б. – містить матеріали, розташовані у порядку, зручному для їхнього швидкого пошуку;

– інформаційний Б. – призначений для оперативного інформування зацікавлених осіб про ті чи інші події, що відбулися чи мають відбутися, результати досліджень, розробок тощо;

– нормативний Б. – продовжуване видання, що вміщує інформацію нормативного, інструктивного чи директивного характеру, видається, як правило, державним органом і призначене для повноцінного функціонування певної галузі;

– рекламний Б. – подає в привабливій, заохочувальній формі відомості, оголошення щодо виробів, послуг, заходів з метою створення чи пожвавлення попиту на них;

– статистичний Б. – містить виклад у табличній формі оперативних статистичних даних, що характеризують певну сферу життя та діяльності суспільства;

Б.-таблиця – містить дані цифрового чи іншого характеру, що відображені в табличній формі;

Б.-хроніка – подає інформацію у формі послідовної хроніки певних подій чи результатів, повідомлень про діяльність організації, що видає Б..

Комаренко Милослава Олександрівна
Статтю створено : 13.03.2015
Останній раз редаговано : 05.04.2019