Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Буквар
Буквар

Буквар – 1) підручник для початкового навчання читанню й письму, перша книжка із розвитку мови і  логічного мислення у дітей, як правило, з великою кількістю ілюстрацій; 2) назва низки стародруків починаючи з 16 ст., що спершу мали релігійний характер; з 18 ст. містили світські тексти.

Перший український Б. надрукований І. Федоровим у Львові та Острозі, відповідно у 1574 та 1578 рр. (назва умовна, бо стародрук не має заголовка). До 17 ст. Б. називали «азбуками»; у 16-18 ст. Б. часто виходили під назвою «Граматика» (звідси українська народна назва – «граматка»).

Термін «Б.» (букварь) увів на початку 17 ст. М. Смотрицький за зразком латинського abecedaria.

Укладання Б. здійснювали багато відомих діячів, зокрема Л. Зизаній («Наука ку читаню и розумѣню писма словенскаго…», Вільно, 1596), Т. Шевченко («Букварь южнорусскій», СПб., 1861), М. Гатцук («Українська абетка», М., 1861), П. Куліш («Граматка», СПб., 1857, 1861), С. Черкасенко («Граматка», Полтава, 1907), Б. Грінченко («Українська граматка до науки читання й писання», К., 1907), а також О. Потебня, О. Кониський, Т. Лубенець, Я. Чепіга, Л. Деполович та ін.

Як духовне надбання, непересічні взірці і джерела педагогічної думки та історії народної освіти Б. посідають особливе місце у фондах освітянських бібліотек та Педагогічного музею України. Зокрема, у ДНПБ України ім.  В.  О. Сухомлинського в межах історико-бібліографічного дослідження виокремлено зібрання дореволюційних Б. (понад 50 видань), здійснено їх науковий опис та укладено друкований каталог.

Зображення

 

image
Сторінка з Буквара Івана Федорова, 1574

image
С. Черкасенко «Граматка», 1907

image
Т. Шевченко «Букварь южнорусскій», 1861

Джерела

Дзюбишина-Мельник Н. Український буквар. Історія і сучасність // Третій міжнародний конгрес україністів, 26-29 серпня 1996 р. – Харків, 1996. – С. 44-51.

Клименко О. З історії українських букварів / О. Клименко // Бібл. вісн. – 2000. – № 2. – С. 57–60.

Духнович А. Книжиця читалная для начинающихь / Александер Духнович ; післямова Ю. Бачі. – Факс. вид. 1847. – Пряшів, 2003. – 128 с.

Клименко О. Становлення та формування культури книги у  ХVI–ХVII ст. на прикладі навчальних видань [букварів] // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. –  Вип. 10. –  2003. – С. 293304.

Мацібора Н. Г. Підручники ХІХ – початку ХХ століття з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як складова національної історико-культурної спадщини // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2005. – Вип. 10. – С. 418-420.

Підручники і навчальні посібники (1748–1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім.  В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Мацібора H. Г. та ін.; наук. ред. Рогова П. І.]. – Київ: Атіка, 2005. – 383 с.

Клименко О. Перші друковані кириличні букварі та їх вплив на становлення і формування навчальної книги в Україні / О. Клименко // Вісн. Львівського ун-ту. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 1. – C. 41–54.

Бессараб А. О. Редакторський погляд на українські абетки / А. О. Бессараб, Л. Г. Пономаренко // Поліграфія і видавнича справа. – 2018. – № 2. – С. 119–127.

  

Зворський Сергій Леонідович
Статтю створено : 06.09.2017
Останній раз редаговано : 25.01.2022