Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 11
За місяць : 761
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Артефактна цінність документа
Артефактна цінність документа

Артефактна цінність документа (від лат. artis – мистецтво, ремесло, factus – зроблений) – властивості, особливості документа (книги), набуті шляхом антропогенного (людського) впливу, як правило, у вигляді  власницьких елементів (деталей), що свідчать про історію побутування певного документа, примірника і помітно вирізняють їх з-посеред інших подібних.

Ознаками А. ц. д. слугують: 1) наявність на документі  рідкісних чи унікальних бібліотечних реквізитів – бібліотечних поміток, штампів, провенієнцій, за якими можна простежити долю документа; 2) наявність на примірнику автографа відомого автора, художника, видавця або власника документа (книги), дарчого напису видатної особи чи видатній особі, історично цінних марґінальних записів, коментарів, екслібрису, виконаного видатним митцем, рідкісних вкладних аркушів, вклейок, ілюстрацій, у т. ч. розфарбованих від руки; 3) виготовлення документа на нетрадиційному матеріальному носії чи з допомогою нетрадиційних технічних засобів (наприклад, найменша у світі книга – «Кобзар» Т. Шевченка, виконана М. Сядристим у техніці мікромініатюри, з використанням павутини і пелюстки безсмертника).

Традиційно для визначення А. ц. д., фахівці послуговуються кількома об'єктивними критеріями, а саме: змістовна (інформаційна) цінність документа, його особливе історичне, художнє й культурологічне значення; матеріальна основа документа, її якість чи нестандартність; мистецтво виконання (друку); особлива цінність й унікальність змісту, передмови, супровідних статей, коментарів і т. ін.; кількість примірників, що збереглися. Умисне зменшення накладу документа, наприклад, випуск т. зв. бібліофільського (нумерованого) видання не є підставою вважати його артефактним. Перелічені критерії  А. ц. д. зазвичай застосовуються при експертизі книжкових пам’яток як основного виду рухомих артефактів, що містять певну інформацію.     

Джерела

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги : ГОСТ 7.87-2008. – [Чинний від 2008-04-22]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2008. — III, II, 5, [1] с. включ. обкл. — (Національний стандарт України);

Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки в бібліотечних фондах: критерії відбору та визначення // Бібліотечна планета. – 2001. – № 2. – Додаток. – С. 1–5;

Ковальчук Г. І. Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах. – К., 2004. – 643 с.; 

Ковальчук Г. І. Теорія та практика книжкового пам’яткознавства ХХ століття : автореферат дис. ... д-ра іст. наук. – К., 2005. – 37 с.;  

Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – К. : Ліра-К, 2009. – 433 с. : іл., табл.

Нелипа Галина Павлівна
Статтю створено : 09.07.2015
Останній раз редаговано : 12.11.2019