Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 4
За місяць : 788
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Адвокація
Адвокація

Адвокація, у бібліотечній сфері, – комплексна систематична діяльність, скерована на представництво та захист інтересів бібліотек, бібліотекарів та користувачів, на отримання підтримки та розуміння з боку влади, громади та суспільства загалом; заходи з позиціонування, просування бібліотек як важливого соціального інституту та підвищення іміджу та ролі книгозбірень в суспільстві.

Термін  «адвокація» (як і «адвокат») походить від латинських «ad» – «тут, у цей момент» і «voca» – «кликати, закликати», тобто «заклик стати на ваш бік»; у сучасному трактуванні є похідним від англійського полісемічного слова advocacy – рекомендація, підтримка, аргументація, просування чогось.

Як особлива соціальна технологія А., ймовірно, зародилася за часів стародавніх Греції і Риму, коли визнані оратори (ритори) перебирали на себе обов’язки адвокатів і закликали до суспільно значущих дій у руслі певних переконань, поглядів, норм права. Відтак А. здебільшого асоціюється з юриспруденцією і правовими процесами.

У наші часи А. та її засадничні принципи спершу сформувалися в США, поширившись згодом у демократичному світі у розумінні систематичної діяльності, спрямованої на представництво і захист прав та інтересів певної соціальної чи професійної верстви, коли громадяни та громадські організації висловлюють стурбованість щодо порушення власних прав, а також вдаються до активних законних дій задля їх захисту. А. слід тлумачити і як спосіб актуалізувати і винести певну гостру проблему на розгляд владних кіл і забезпечити її вирішення зусиллями максимально широкого кола соціальних груп та окремих особистостей. Однією з цілей адвокації є також підвищення обізнаності суспільства про існування конкретної проблеми та можливі шляхи її розв’язання.

У бібліотечній сфері А. започатковано передусім завдяки діяльності Американської бібліотечної асоціації, згодом – бібліотечних асоціацій інших країн, які опікуються питаннями захисту бібліотек, проводять національні тижні та інші адвокаційні кампанії та заходи на підтримку бібліотек та інтересів бібліотечної спільноти. Значну увагу цим питанням приділяє Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), яка, зокрема, у 2010 р. провела адвокаційну кампанію «Бібліотека – на порядку денному», що мала на меті підвищення обізнаності громадськості та урядовців щодо значущості й ролі бібліотек у сучасному суспільстві.

В Україні поняття «А.» набуло застосування від початку 2000-х рр.; зокрема, у 2005 р. Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (з листопада 2015 р. – Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я») для організацій, що опікуються цією проблемою, було розроблено посібник з метою інформування про методи А. та вдосконалення навичок захисту інтересів хворих з цим діагнозом. Однак на той час заходи з А. в Україні мали епізодичний і несистемний характер.

У сфері бібліотечної діяльності в Україні поняття «А.» початково пов’язане з реалізацією українсько-американського проєкту фонду Білла та Мелінди Гейтс «Глобальні бібліотеки», який отримав назву «Бібліоміст» і набув поширення з 2008 р. Упровадження проєкту здійснювалося з метою надання допомоги публічним бібліотекам у забезпеченні безкоштовного доступу громадянам України до сучасних інформаційних технологій. Проєкт реалізовувався Радою Міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з Українською бібліотечною асоціацією (УБА). Відповідно, було розроблено програму УБА з А. на 2009–2013 рр. під гаслом «Через бібліотеки – до знань» (2008), що мала на меті привернути увагу суспільства й влади до бібліотек, поліпшити імідж книгозбірень серед користувачів, урядових і громадських структур тощо. 2008 року також було створено секцію УБА з А. з метою консолідувати зусилля членів цієї громадської організації, спрямовані на представлення та захист інтересів українських бібліотек та їх користувачів.

У 2011 р. розроблено освітню програму УБА з А. з метою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. На її основі провадиться навчання в Головному тренінговому центрі для бібліотекарів при Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв та в регіональних тренінгових центрах, створених у кожній області України за окремою програмою «Бібліомоста». Курс має на меті ознайомлення зі стратегією і тактикою проведення кампаній з А., їх методикою та організаційними заходами, зокрема плануванням, адмініструванням тощо.

Згодом постала потреба розроблення програми з А., що мала на меті сприяти впровадженню нових соціальних нормативів бібліотечного обслуговування в умовах утворення об’єднаних територіальних громад. Саме це завдання визначило мету наступної програми УБА з А. на 2017– 2021 рр. «Дієва бібліотека — успішна громада!» (2016).

Адвокаційна діяльність як засіб реагування на гострі соціальні проблеми, систематичні негаразди та кризи, поступово набула поширення серед бібліотечної спільноти України й нині є одним із найважливіших напрямів роботи, що передбачає захист інтересів вітчизняних бібліотек, бібліотекарів і користувачів книгозбірень, а також слугує піднесенню їх іміджу у суспільстві.

Окремі фахівці ототожнюють А. з такими видами діяльності, як лобіювання, зв'язки з громадськістю, комунікація, маркетинг, фандрейзинг та ін. Однак кожне з цих понять стосується, здебільшого, тактики, обраної бібліотеками у конкретній адвокаційній кампанії.

А. є пріоритетним напрямом діяльності УБА, яка постійно приділяє увагу формуванню іміджу бібліотеки в суспільстві, підвищенню престижу бібліотечної професії, захисту прав та інтересів бібліотекарів і користувачів книгозбірень. УБА спрямовує свою діяльність на привернення уваги суспільства до бібліотек, покращання іміджу книгозбірнь, співпрацю з органами влади та громадянським суспільством з метою забезпечення дієвого впливу на бібліотечну політику, законодавчі процеси та ухвалення оптимальних управлінських рішень на загальнодержавному і місцевому рівнях.

Ці завдання передбачають організацію відповідних адвокаційних заходів, зокрема налагодження співпраці з народними депутатами та урядом, комітетами Верховної Ради України, підготовку листів та звернень, ділові зустрічі з керівниками країни, відомств та бібліотечної сфери, виступи в ЗМІ, проведення громадських обговорень, слухань тощо.

Теоретичні аспекти адвокаційної діяльності у бібліотечній сфері уперше в Україні дослідили В. Загуменна, С. Барабаш, В. Пашкова. Зокрема, В. Загуменна та С. Барабаш розглянули поняттєвий апарат А., її основні види, методи та інструменти, перспективи розвитку. В. Пашкова вивчала практичні питання захисту національними бібліотечними асоціаціями світу прав та інтересів бібліотечних працівників, акцентуючи увагу на цінностях і принципах, яких мають дотримуватися бібліотекарі. Згодом Л. Пугач, аналізуючи питання адвокаційної діяльності, розглядала її з позицій іміджеології та комунікаційних підходів у розв’язанні окремих проблем бібліотечно-інформаційної діяльності.

Видано низку посібників, присвячених адвокаційній діяльності, зокрема: два посібники В. Загуменної за програмою підвищення кваліфікації для тренерів і бібліотекарів; посібник фахівця з адвокації  В. Кучереносова з питань реалізації плану адвокаційної кампанії; методичний посібник Запорізької ОУНБ та ін.

У тісному партнерстві з УБА активну адвокаційну діяльність здійснюють багато бібліотек, зокрема, в межах традиційних літніх та зимових шкіл з А., превентивних заходів, спрямованих на запобігання необгрунтованому закриттю чи виселенню бібліотек, тренінгів з А., відповідних семінарів тощо. Помітна увага адвокаційній діяльності приділяється в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, яка спрямовує значні зусилля на збереження, організаційно-методичну і правову підтримку мережі публічних бібліотек. Цими питаннями у бібліотеці постійно опікуються Т. Вилегжаніна, Н. Розколупа, Т. Богуш та ін. Практичними питаннями А. систематично займаються науковці і керівники бібліотек С. Барабаш, О. Бруй, В. Загуменна, Л. Лугова, В. Пашкова, Я. Сошинська, І. Шевченко та інші авторитетні фахівці.

 

Джерела

Загуменна В. В. Адвокасі бібліотек: поняття, сутність, мета, завдання / В. В. Загуменна, С. І. Барабаш // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, трав. 2009 р. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 77–80;

Загуменна В. В. Адвокаційна діяльність бібліотек – головні принципи та завдання / В. В. Загуменна, С. І. Барабаш // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 трав. 2010 р. – Київ : ДАКККіМ, 2010. – С. 64–66;

Загуменна В. В. «Адвокасі» без перешкод: про актуальну проблему сьогодення: потребу вільного та відкритого доступу до інформації / В. В. Загуменна // День. – 2010. – 12 серп. – С. 7;

Барабаш С. І. Адвокація бібліотек : мета, структура, основні напрями діяльності / Барабаш С. І. // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 34. – C. 150–156;

Загуменна В. В. Адвокація: представлення інтересів бібліотек : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищення кваліфікації / Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінгов. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-Книга, 2013. – 80 с.;

Тіщенко А. А. Інформаційні технології в адвокаційній діяльності сучасної бібліотеки (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка) / А. А. Тіщенко // Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвитку : матеріали наук. семінару, 31 жовт. 2012 р. / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій. – Харків : ХДУХТ, 2013. – С. 76–79;

Пугач Л. Ю. Питання «advocacy» на сторінках наукових видань (2000–2015 рр.) : історіографія дослідження / Л. Ю. Пугач // Молодий вчений. – 2016. – № 9. – С. 339–344;

Загуменна В. Адвокація як важливий напрям діяльності сучасної бібліотеки / Віра Загуменна // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 4. – С. 25–28.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­————————————————

 

Адвокація в бібліотечній сфері : посібник для бібліотекарів, користувачів і друзів бібліотек : на основі видання Амер. біб. Асоціації : пер. з англ. / наук. ред. В. С. Пашкової

Через бібліотеки – до знань! : Програма адвокаційної діяльності Української бібліотечної асоціації.

Дієва бібліотека – успішна громада! : Програма адвокаційної діяльності Української бібліотечної асоціації на 2017–2021 рр. / Українська бібліотечна асоціація.

Кучереносов В. Ефективне управління та залучення додаткових ресурсів для бібліотек : посіб. для бібліотечних працівників / Владислав Кучереносов // Бібліоміст : [сайт програми].

 

Загуменна Віра Вікторівна
Статтю створено : 14.01.2020
Останній раз редаговано : 14.01.2020